Hiển thị các bài đăng có nhãn sim viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sim viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh sách các gói cước 4G dành cho thuê bao Viettel

Các gói cước 4G dành cho thuê bao Viettel

Khi 4G đã bắt đầu phủ sóng diện rộng thì nhu cầu tìm hiểu thông tin về các gói cước internet bắt đầu tăng lên. Để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đầy đủ danh sách các gói cước 4G dành cho thuê bao sim Viettel 10 số nói riêng mạng Viettel nói chung.
Xem thêm:

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0966.35.99.60 Giá: 11,205,310   < - - >   988 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3526 Giá: 11,207,815   < - - >   0963.77.11.47 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3596 Giá: 11,210,320   < - - >   989 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.934 Giá: 11,212,825   < - - >   0964.33.4004 Giá: 9,000,000
0967.21.6693 Giá: 11,215,330   < - - >   0964.36.4004 Giá: 9,000,000
0967.50.6693 Giá: 11,217,835   < - - >   0964.37.4004 Giá: 9,000,000
0967.53.6693 Giá: 11,220,340   < - - >   0964.39.01.64 Giá: 9,000,000
993 135279 Giá: 11,222,845   < - - >   0964.626.711 Giá: 9,000,000
997 163388 Giá: 11,225,350   < - - >   987 899668 Giá: 9,000,000
995 163388 Giá: 11,227,855   < - - >   985 899668 Giá: 9,000,000
995 193388 Giá: 11,230,360   < - - >   985 991990 Giá: 9,000,000
892 333398 Giá: 11,232,865   < - - >   985 991998 Giá: 9,000,000
1005 558998 Giá: 11,235,370   < - - >   985 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1126 Giá: 11,237,875   < - - >   985 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.710 Giá: 11,240,380   < - - >   0961.22.6890 Giá: 9,000,000
121 202 8868 Giá: 11,242,885   < - - >   0961.25.35.69 Giá: 9,000,000
121 884 69 69 Giá: 11,245,390   < - - >   0961.33.83.107 Giá: 9,000,000
999 862866 Giá: 11,247,895   < - - >   0961.58.4003 Giá: 9,000,000
1000 39 55 99 Giá: 11,250,400   < - - >   0961.70.70.103 Giá: 9,000,000
0977.009.892 Giá: 11,252,905   < - - >   0961.77.4977 Giá: 9,000,000
0981.86.85.113 Giá: 11,255,409   < - - >   0961.888.410 Giá: 9,000,000
1007 17 69 69 Giá: 11,257,914   < - - >   986 168333 Giá: 9,000,000
1008 193199 Giá: 11,260,419   < - - >   986 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.111 Giá: 11,262,924   < - - >   986 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.692 Giá: 11,265,429   < - - >   986 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.62 Giá: 11,267,934   < - - >   986 834888 Giá: 9,000,000
985 888186 Giá: 11,270,439   < - - >   986 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2369 Giá: 11,272,944   < - - >   986 848777 Giá: 9,000,000
986 849666 Giá: 11,275,449   < - - >   986 914888 Giá: 9,000,000
987 596777 Giá: 11,277,954   < - - >   986 969996 Giá: 9,000,000
989 179186 Giá: 11,280,459   < - - >   986 974888 Giá: 9,000,000
990 269777 Giá: 11,282,964   < - - >   0962.55.99.90 Giá: 9,000,000
990 637775 Giá: 11,285,469   < - - >   0962.99.2092 Giá: 9,000,000
0966.28.38.102 Giá: 11,287,974   < - - >   0962.99.2094 Giá: 9,000,000
0966.35.2022 Giá: 11,290,479   < - - >   987 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.59 Giá: 11,292,984   < - - >   987 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3386 Giá: 11,295,489   < - - >   0963.77.11.46 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3456 Giá: 11,297,994   < - - >   988 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.933 Giá: 11,300,499   < - - >   0964.33.4003 Giá: 9,000,000
0967.21.6692 Giá: 11,303,004   < - - >   0964.36.4003 Giá: 9,000,000
0967.50.6692 Giá: 11,305,509   < - - >   0964.37.4003 Giá: 9,000,000
0967.53.6692 Giá: 11,308,014   < - - >   0964.39.01.63 Giá: 9,000,000
992 135279 Giá: 11,310,519   < - - >   0964.626.710 Giá: 9,000,000
996 163388 Giá: 11,313,024   < - - >   986 899668 Giá: 9,000,000
996 193388 Giá: 11,315,529   < - - >   986 991990 Giá: 9,000,000
893 333398 Giá: 11,318,034   < - - >   986 991998 Giá: 9,000,000
1006 558998 Giá: 11,320,539   < - - >   986 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1127 Giá: 11,323,044   < - - >   986 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.711 Giá: 11,325,549   < - - >   0961.22.6891 Giá: 9,000,000
122 202 8868 Giá: 11,328,053   < - - >   0961.25.35.70 Giá: 9,000,000
122 884 69 69 Giá: 11,330,558   < - - >   0961.33.83.108 Giá: 9,000,000
1000 862866 Giá: 11,333,063   < - - >   0961.58.4004 Giá: 9,000,000
1001 39 55 99 Giá: 11,335,568   < - - >   0961.70.70.104 Giá: 9,000,000
0977.009.893 Giá: 11,338,073   < - - >   0961.77.4978 Giá: 9,000,000
0981.86.85.114 Giá: 11,340,578   < - - >   0961.888.411 Giá: 9,000,000
1008 17 69 69 Giá: 11,343,083   < - - >   987 168333 Giá: 9,000,000
1009 193199 Giá: 11,345,588   < - - >   987 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.112 Giá: 11,348,093   < - - >   987 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.693 Giá: 11,350,598   < - - >   987 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.63 Giá: 11,353,103   < - - >   987 834888 Giá: 9,000,000
986 888186 Giá: 11,355,608   < - - >   987 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2370 Giá: 11,358,113   < - - >   987 848777 Giá: 9,000,000
987 849666 Giá: 11,360,618   < - - >   987 914888 Giá: 9,000,000
988 596777 Giá: 11,363,123   < - - >   987 969996 Giá: 9,000,000
990 179186 Giá: 11,365,628   < - - >   987 974888 Giá: 9,000,000
991 269777 Giá: 11,368,133   < - - >   0962.55.99.91 Giá: 9,000,000
991 637775 Giá: 11,370,638   < - - >   0962.99.2096 Giá: 9,000,000
0966.28.38.103 Giá: 11,373,143   < - - >   0962.99.2098 Giá: 9,000,000
0966.35.2023 Giá: 11,375,648   < - - >   988 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.60 Giá: 11,378,153   < - - >   988 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3526 Giá: 11,380,658   < - - >   0963.77.11.47 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3596 Giá: 11,383,163   < - - >   989 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.934 Giá: 11,385,668   < - - >   0964.33.4004 Giá: 9,000,000
0967.21.6693 Giá: 11,388,173   < - - >   0964.36.4004 Giá: 9,000,000
0967.50.6693 Giá: 11,390,678   < - - >   0964.37.4004 Giá: 9,000,000
0967.53.6693 Giá: 11,393,183   < - - >   0964.39.01.64 Giá: 9,000,000
993 135279 Giá: 11,395,688   < - - >   0964.626.711 Giá: 9,000,000
997 163388 Giá: 11,398,193   < - - >   987 899668 Giá: 9,000,000
997 193388 Giá: 11,400,697   < - - >   987 991990 Giá: 9,000,000
894 333398 Giá: 11,403,202   < - - >   987 991998 Giá: 9,000,000
1007 558998 Giá: 11,405,707   < - - >   987 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1128 Giá: 11,408,212   < - - >   987 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.712 Giá: 11,410,717   < - - >   0961.22.6892 Giá: 9,000,000
123 202 8868 Giá: 11,413,222   < - - >   0961.25.35.71 Giá: 9,000,000
123 884 69 69 Giá: 11,415,727   < - - >   0961.33.83.109 Giá: 9,000,000
1001 862866 Giá: 11,418,232   < - - >   0961.58.4005 Giá: 9,000,000
1002 39 55 99 Giá: 11,420,737   < - - >   0961.70.70.105 Giá: 9,000,000
0977.009.894 Giá: 11,423,242   < - - >   0961.77.4979 Giá: 9,000,000
0981.86.85.115 Giá: 11,425,747   < - - >   0961.888.412 Giá: 9,000,000
1009 17 69 69 Giá: 11,428,252   < - - >   988 168333 Giá: 9,000,000
1010 193199 Giá: 11,430,757   < - - >   988 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.113 Giá: 11,433,262   < - - >   988 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.694 Giá: 11,435,767   < - - >   988 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.64 Giá: 11,438,272   < - - >   988 834888 Giá: 9,000,000
987 888186 Giá: 11,440,777   < - - >   988 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2371 Giá: 11,443,282   < - - >   988 848777 Giá: 9,000,000
988 849666 Giá: 11,445,787   < - - >   988 914888 Giá: 9,000,000
989 596777 Giá: 11,448,292   < - - >   988 969996 Giá: 9,000,000
991 179186 Giá: 11,450,797   < - - >   988 974888 Giá: 9,000,000
992 269777 Giá: 11,453,302   < - - >   0962.55.99.92 Giá: 9,000,000
992 637775 Giá: 11,455,807   < - - >   0962.99.2100 Giá: 9,000,000

>>> Tham khảo hướng dẫn chọn sim dễ nhớ số đẹp với giá rẻ.

Hướng dẫn chọn sim dễ nhớ số đẹp với giá rẻ.

4G cũng không phải điều gì lạ lẫm, về bản chất thì nó cũng tương tự như các gói cước 3G khác, nhưng ưu điểm là tốc độ nhanh hơn và có giá cước rẻ hơn. Các khách hàng dùng sim Viettel hãy tham khảo những gói cước 4G sau đây để lựa chọn ra gói cước nào là phù hợp nhất với nhu cầu của bản thân nhé!
1. Gói 4G0
Đây là gói cước trả tiền theo lưu lượng. Tức là bạn sử dụng bao nhiêu thì sẽ phải trả tiền bấy nhiêu. Gói này sẽ không có cước phí cố định mà tính theo số lưu lượng đã truy cập. Mức phí là 60đ/Mb.
Với gói cước này các bạn sẽ được chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ, chỉ bị tính phí khi sử dụng 4G mà thôi.
Đăng ký hãy soạn tin: 4G0 gửi 191.
2. Gói 4G40
Gói cước 4G40 là gói cước giới hạn lưu lượng. Với 40.000đ khách hàng sẽ có tới 1GB lưu lượng, sử dụng trong 30 ngày. Khi hết 1GB các bạn sẽ không thể truy cập mạng được nữa, đòi hỏi các bạn phải gia hạn hoặc đăng ký thêm gói mới.
Để đăng ký chỉ cần soạn tin: 4G40 gửi 191.
3. Gói 4G70
Tương tự như gói cước 4G40, đây là gói giới hạn lưu lượng. Tuy nhiên sự khác biệt ở chỗ, với gói này các bạn sẽ ccaafn 70.000đ để có được 2GB tốc độ cao. Hết 2GB này khách hàng có thể gia hạn hoặc đăng ký gói cước mới.
Để đăng ký soạn tin: 4G70 gửi 191.
4. Gói 4G90
Là một gói cước lớn hơn hai gói cước kể trên. Các bạn sẽ có ngay 3GB tốc độ cao 4G khi đăng ký, phí chỉ mất 90.000đ.
Các bạn phải gia hạn thêm khi muốn sử dụng khi đã hết lưu lượng.
Đăng ký: 4G90 gửi 191.
Lưu ý: Để sử dụng được các gói cước trên thuê bao của bạn phải thuê bao trả trước sử dụng sim 4G Viettel.
Nếu sim của các bạn còn chưa chuyển sang 4G thì hãy nhanh chóng thực hiện chuyển đổi để có thể đăng ký và sử dụng các dịch vụ hấp dẫn của Viettel nhé. Tại đây có hàng triệu chiếc sim đẹp – rẻ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Truy cập ngay để hưởng mức giá ưu đãi nhé!
Xem thêm bài viết liên quan:

Mách bạn cách chọn sim Viettel 10 số với giá cực rẻ

Sim Viettel 10 số giá rẻ
Sim Viettel hiện đang chiếm giữ thị phần lớn nhất cả nước bao gồm rất nhiều các loại sim như: sim tứ quý, sim phong thủy, sim lộc phát ....trong đó sim Viettel 10 số chiếm đa số.
Nhiều người không nắm rõ thông tin có thể sẽ hiểu nhầm rằng Viettel là nhà mạng lâu đời nhất tại Việt Nam vì số lượng người dùng cực lớn, chiếm hơn 50% thị phần. Tuy nhiên thực tế thì Viettel lại là nhà mạng sinh sau đẻ muộn so với Vinaphone và MobiFone. Không hề cảm thấy bất lợi mà trái lại Viettel coi việc là người đến sau giống như lợi thế của mình.

Mách bạn cách chọn sim Viettel 10 số với giá cực rẻ

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

991 193199 Giá: 6,874,225   < - - >   969 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.94 Giá: 6,876,730   < - - >   969 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.675 Giá: 6,879,235   < - - >   969 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.45 Giá: 6,881,739   < - - >   969 834888 Giá: 9,000,000
968 888186 Giá: 6,884,244   < - - >   969 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2352 Giá: 6,886,749   < - - >   969 848777 Giá: 9,000,000
969 849666 Giá: 6,889,254   < - - >   969 914888 Giá: 9,000,000
970 596777 Giá: 6,891,759   < - - >   969 969996 Giá: 9,000,000
972 179186 Giá: 6,894,264   < - - >   969 974888 Giá: 9,000,000
973 269777 Giá: 6,896,769   < - - >   0962.55.99.73 Giá: 9,000,000
973 637775 Giá: 6,899,274   < - - >   0962.99.2024 Giá: 9,000,000
0966.28.38.85 Giá: 6,901,779   < - - >   0962.99.2026 Giá: 9,000,000
0966.35.2005 Giá: 6,904,284   < - - >   970 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.42 Giá: 6,906,789   < - - >   970 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1006 Giá: 6,909,294   < - - >   0963.77.11.29 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1076 Giá: 6,911,799   < - - >   971 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.916 Giá: 6,914,304   < - - >   0964.33.3986 Giá: 9,000,000
0967.21.6675 Giá: 6,916,809   < - - >   0964.36.3986 Giá: 9,000,000
0967.50.6675 Giá: 6,919,314   < - - >   0964.37.3986 Giá: 9,000,000
0967.53.6675 Giá: 6,921,819   < - - >   0964.39.01.46 Giá: 9,000,000
975 135279 Giá: 6,924,324   < - - >   0964.626.693 Giá: 9,000,000
979 163388 Giá: 6,926,829   < - - >   969 899668 Giá: 9,000,000
979 193388 Giá: 6,929,334   < - - >   969 991990 Giá: 9,000,000
876 333398 Giá: 6,931,839   < - - >   969 991998 Giá: 9,000,000
989 558998 Giá: 6,934,344   < - - >   969 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1110 Giá: 6,936,849   < - - >   969 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.694 Giá: 6,939,354   < - - >   0961.22.6874 Giá: 9,000,000
105 202 8868 Giá: 6,941,859   < - - >   0961.25.35.53 Giá: 9,000,000
105 884 69 69 Giá: 6,944,364   < - - >   0961.33.83.91 Giá: 9,000,000
983 862866 Giá: 6,946,869   < - - >   0961.58.3987 Giá: 9,000,000
984 39 55 99 Giá: 6,949,374   < - - >   0961.70.70.87 Giá: 9,000,000
0977.009.876 Giá: 6,951,879   < - - >   0961.77.4961 Giá: 9,000,000
0981.86.85.97 Giá: 6,954,383   < - - >   0961.888.394 Giá: 9,000,000
991 17 69 69 Giá: 6,956,888   < - - >   970 168333 Giá: 9,000,000
992 193199 Giá: 6,959,393   < - - >   970 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.95 Giá: 6,961,898   < - - >   970 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.676 Giá: 6,964,403   < - - >   970 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.46 Giá: 6,966,908   < - - >   970 834888 Giá: 9,000,000
969 888186 Giá: 6,969,413   < - - >   970 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2353 Giá: 6,971,918   < - - >   970 848777 Giá: 9,000,000
970 849666 Giá: 6,974,423   < - - >   970 914888 Giá: 9,000,000
971 596777 Giá: 6,976,928   < - - >   970 969996 Giá: 9,000,000
973 179186 Giá: 6,979,433   < - - >   970 974888 Giá: 9,000,000
974 269777 Giá: 6,981,938   < - - >   0962.55.99.74 Giá: 9,000,000
974 637775 Giá: 6,984,443   < - - >   0962.99.2028 Giá: 9,000,000
0966.28.38.86 Giá: 6,986,948   < - - >   0962.99.2030 Giá: 9,000,000
0966.35.2006 Giá: 6,989,453   < - - >   971 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.43 Giá: 6,991,958   < - - >   971 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1146 Giá: 6,994,463   < - - >   0963.77.11.30 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1216 Giá: 6,996,968   < - - >   972 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.917 Giá: 6,999,473   < - - >   0964.33.3987 Giá: 9,000,000
0967.21.6676 Giá: 7,001,978   < - - >   0964.36.3987 Giá: 9,000,000
0967.50.6676 Giá: 7,004,483   < - - >   0964.37.3987 Giá: 9,000,000
0967.53.6676 Giá: 7,006,988   < - - >   0964.39.01.47 Giá: 9,000,000
976 135279 Giá: 7,009,493   < - - >   0964.626.694 Giá: 9,000,000
980 163388 Giá: 7,011,998   < - - >   970 899668 Giá: 9,000,000
980 193388 Giá: 7,014,503   < - - >   970 991990 Giá: 9,000,000
877 333398 Giá: 7,017,008   < - - >   970 991998 Giá: 9,000,000
990 558998 Giá: 7,019,513   < - - >   970 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1111 Giá: 7,022,018   < - - >   970 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.695 Giá: 7,024,523   < - - >   0961.22.6875 Giá: 9,000,000
106 202 8868 Giá: 7,027,028   < - - >   0961.25.35.54 Giá: 9,000,000
106 884 69 69 Giá: 7,029,532   < - - >   0961.33.83.92 Giá: 9,000,000
984 862866 Giá: 7,032,037   < - - >   0961.58.3988 Giá: 9,000,000
985 39 55 99 Giá: 7,034,542   < - - >   0961.70.70.88 Giá: 9,000,000
0977.009.877 Giá: 7,037,047   < - - >   0961.77.4962 Giá: 9,000,000
0981.86.85.98 Giá: 7,039,552   < - - >   0961.888.395 Giá: 9,000,000
992 17 69 69 Giá: 7,042,057   < - - >   971 168333 Giá: 9,000,000
993 193199 Giá: 7,044,562   < - - >   971 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.96 Giá: 7,047,067   < - - >   971 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.677 Giá: 7,049,572   < - - >   971 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.47 Giá: 7,052,077   < - - >   971 834888 Giá: 9,000,000
970 888186 Giá: 7,054,582   < - - >   971 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2354 Giá: 7,057,087   < - - >   971 848777 Giá: 9,000,000
971 849666 Giá: 7,059,592   < - - >   971 914888 Giá: 9,000,000
972 596777 Giá: 7,062,097   < - - >   971 969996 Giá: 9,000,000
974 179186 Giá: 7,064,602   < - - >   971 974888 Giá: 9,000,000
975 269777 Giá: 7,067,107   < - - >   0962.55.99.75 Giá: 9,000,000
975 637775 Giá: 7,069,612   < - - >   0962.99.2032 Giá: 9,000,000
0966.28.38.87 Giá: 7,072,117   < - - >   0962.99.2034 Giá: 9,000,000
0966.35.2007 Giá: 7,074,622   < - - >   972 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.44 Giá: 7,077,127   < - - >   972 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1286 Giá: 7,079,632   < - - >   0963.77.11.31 Giá: 9,000,000
0966.76.66.1356 Giá: 7,082,137   < - - >   973 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.918 Giá: 7,084,642   < - - >   0964.33.3988 Giá: 9,000,000
0967.21.6677 Giá: 7,087,147   < - - >   0964.36.3988 Giá: 9,000,000
0967.50.6677 Giá: 7,089,652   < - - >   0964.37.3988 Giá: 9,000,000
0967.53.6677 Giá: 7,092,157   < - - >   0964.39.01.48 Giá: 9,000,000
977 135279 Giá: 7,094,662   < - - >   0964.626.695 Giá: 9,000,000
981 163388 Giá: 7,097,167   < - - >   971 899668 Giá: 9,000,000
979 163388 Giá: 7,099,672   < - - >   969 899668 Giá: 9,000,000
979 193388 Giá: 7,102,176   < - - >   969 991990 Giá: 9,000,000
876 333398 Giá: 7,104,681   < - - >   969 991998 Giá: 9,000,000
989 558998 Giá: 7,107,186   < - - >   969 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1110 Giá: 7,109,691   < - - >   969 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.694 Giá: 7,112,196   < - - >   0961.22.6874 Giá: 9,000,000
105 202 8868 Giá: 7,114,701   < - - >   0961.25.35.53 Giá: 9,000,000
105 884 69 69 Giá: 7,117,206   < - - >   0961.33.83.91 Giá: 9,000,000
983 862866 Giá: 7,119,711   < - - >   0961.58.3987 Giá: 9,000,000
984 39 55 99 Giá: 7,122,216   < - - >   0961.70.70.87 Giá: 9,000,000

>>> Tham khảo hướng dẫn cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp sao cho đúng cách

Viettel tận dụng được những kinh nghiệm, bài học từ người đi trước để cố gắng hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như chất lượng dịch vụ mang đến cho khách hàng. Chẳng vậy mà khi sử dụng sim Viettel – đặc biệt là sim Viettel 10 số các bạn sẽ cảm thấy vô cùng dễ chịu, thích thú vì chất lượng tuyệt vời của nó.
Sim Viettel 10 số có 4 đầu số: 096, 097, 098 và 086. Trong đó 086 là đầu số mới ra rất thu hút người sử dụng di động. Giá sim rẻ cộng với số đẹp đã làm nên tên tuổi của dòng sim đầu số lộc phát này.
Nếu mua sim Viettel 10 số để sử dụng các bạn sẽ chịu  một mức giá cao hơn một chút so với sim 11 số. Tuy nhiên đây chỉ là một nhược điểm nhỏ, không thể nào làm giảm đi mong muốn được sở hữu sim 10 số Viettel. Đặc biệt hiện nay khi 4G đã được phủ sóng toàn quốc thì việc sở hữu sim Viettel chắc chắn sẽ đem lại cho mọi người khoảng thời gian sử dụng dịch vụ vô cùng thoải mái. Gọi facetime, chơi game, nghe nhạc, livestream đều sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.
Giá sim Viettel 10 số còn phụ thuộc rất lớn vào việc dãy số sim bao gồm những con số nào. Con số ý nghĩa đồng nghĩa với việc bạn phải trả một khoản tiền lớn hơn.
Mua sim số đẹp 10 số Viettel không phải là một việc gì đó mới mẻ đối với chúng ta nữa. Thú vui săn sim đẹp đã tồn tại và trở nên phổ biến từ rất nhiều năm trở lại đây. Đối với người đã chơi sim lâu năm thì việc tìm một chiếc sim 10 số giá rẻ quả thật không phải là quá khó khăn, tuy nhiên với đa phần chúng ta – những người thường quay cuồng với công việc, với nỗi lo trong cuộc sống, không có thời gian tìm hiểu thì việc đó lại như một thách thức khó khăn.
Là một người tiêu dùng dù là mua cái gì cũng đều muốn bản thân mình thu được nhiều lợi ích nhất. Có bao giờ đi mua sắm các bạn lại không hứng thú với chữ “SALE”, đó là tâm lý chung của tất cả chúng ta. Luôn mong có được cái tốt nhất mà phải chi trả ít nhất.
Điều này cũng không phải ngoại lệ đối với việc mua sim 10 số Viettel. Sim phải đẹp, phải rẻ là tiêu chí hàng đầu. Tiếp theo đó mới là các dịch vụ đi kèm và hậu mãi.
Vậy chúng ta có thể mua sim 10 số Viettel giá rẻ ở đâu?
Có vô vàn địa chỉ bán sim trên toàn quốc, mỗi nơi có một đặc điểm riêng, ưu điểm có, nhược điểm cũng có. Tuy nhiên điều mà ta muốn tìm thấy chính là nơi đó phải đáp ứng được yêu cầu về chiếc sim đẹp – rẻ. Chỉ có một nơi thỏa mãn, đó chính là đại lý sim số đẹp số 36 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội.
Không giống các đại lý tự phát khác, địa chỉ trên chính là một đại lý ủy quyền của nhà mạng Viettel nên chất lượng dịch vụ luôn đảm bảo mọi yêu cầu. Giá sim cũng không bao giờ vượt quá ngưỡng cho phép, vì thế khách hàng khi mua sim số đẹp 10 số Viettel tại đây sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Mặc dù cơ sở chính tại Hà Nội nhưng tất cả mọi người khắp cả nước đều dễ dàng mua sim tại đây vì có một hệ thống bán sim online cực thuận tiện . Mọi số sim được bán tại cửa hàng đều có mặt trên hệ thống web này nên các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất cứ một số sim đẹp nào cả.
Vậy tôi có thể mua những kiểu sim 10 số Viettel nào?
Như đã nói ở phần trên, sim Viettel 10 số có rất nhiều kiểu loại. Các bạn có thể lựa chọn theo gợi ý sau:
Cách 1: Chọn sim phong thủy
Với cách này các bạn sẽ chọn được một số sim hợp với tuổi, với mệnh. Sim tương sinh tương hợp sẽ giúp cho cuộc sống của mọi người thêm tươi đẹp, người sở hữu nó thì dễ dàng thành công.
Cách 2: Chọn sim dễ nhớ
Bao gồm các loại như: sim tam hoa, sim  tứ quý, sim số tiến, sim số lặp, sim số kép. Những số sim này đều có sự sắp xếp đặc biệt, dễ khiến người ta phải chú ý nên dễ thuộc.
Cách 3: Chọn sim ý nghĩa.
Có các loại như: sim lộc phát, sim thần tài, sim năm sinh…
Những loại sim này hiện nay đang được khách hàng quan tâm. Chọn sim Viettel 10 số thuộc loại này sẽ đem đến cho các bạn nhiều điều may mắn và ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày.
Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.bansimviettel.com/2017/06/sim-viettel-10-so.html