Hiển thị các bài đăng có nhãn gói cước internet viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gói cước internet viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn đăng kí internet Viettel đơn giản trên điện thoại.

Các gói cước truyền hình cáp và internet Viettel đang triển khai.

Internet Viettel và truyền hình cáp Viettel hiện đang là 2 dịch vụ được nhiều người lựa chọn sử dụng nhất tại Việt Nam. Bạn có biết có biết Viettel đang triển khai những gói cước truyền hình cáp và internet Viettel nào không? Nếu không biết công ty truyền hình Viettel và gói cước internet Viettel đang triển khai những gói cước nào thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Xem thêm:

Hướng dẫn đăng kí gói cước internet Viettel.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0965.444.424   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 856885   Giá: 8,000,000
0965.49.8668   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 856899   Giá: 8,000,000
0965.586.587   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 860007   Giá: 8,000,000
0965.60.66.69   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 860686   Giá: 8,000,000
0965.62.1988   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 886166   Giá: 8,000,000
0965.63.73.83   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 889000   Giá: 8,000,000
0965.78.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 933686   Giá: 8,000,000
0965.79.2000   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 933688   Giá: 8,000,000
0965.79.79.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 968896   Giá: 8,000,000
0965.83.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 979686   Giá: 8,000,000
0965.89.8338   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 988698   Giá: 8,000,000
0965.92.1993   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 989688   Giá: 8,000,000
0965.93.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 998986   Giá: 8,000,000
0965.93.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.11.1996   Giá: 8,000,000
0965.96.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.123.234   Giá: 8,000,000
0965.97.8688   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.123.345   Giá: 8,000,000
0965.98.1996   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.268.379   Giá: 8,000,000
0965.98.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.2828.58   Giá: 8,000,000
0965.98.1998   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.6 4.8866   Giá: 8,000,000
0966 088838   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.1986   Giá: 8,000,000
0966 111007   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.666.268   Giá: 8,000,000
0966 111967   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.6666.81   Giá: 8,000,000
0966 113179   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.668.678   Giá: 8,000,000
0966 113188   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.686.234   Giá: 8,000,000
0966 128168   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.686.345   Giá: 8,000,000
0966 139399   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.686.567   Giá: 8,000,000
0966 161162   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.688.678   Giá: 8,000,000
0966 205676   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.72.8668   Giá: 8,000,000
0966 206620   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.75.8668   Giá: 8,000,000
0966 218318   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.82.86.89   Giá: 8,000,000
0966 221779   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.84.8668   Giá: 8,000,000
0966 222099   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.886.678   Giá: 8,000,000
0966 246379   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.89.1979   Giá: 8,000,000
0966 255979   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.90.6886   Giá: 8,000,000
0966 283289   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.90.8866   Giá: 8,000,000
0966 285258   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.93.8899   Giá: 8,000,000
0966 285289   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.95.95.99   Giá: 8,000,000
0966 333996   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.96.9998   Giá: 8,000,000
0966 356679   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.99.9339   Giá: 8,000,000
0966 367737   Giá: 5,000,000   < - - >   08686.2.8688   Giá: 8,000,000
0966 449922   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 166188   Giá: 8,000,000
0966 456345   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 168169   Giá: 8,000,000
0966 543939   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 234222   Giá: 8,000,000
0966 561997   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 888 669   Giá: 8,000,000
0966 579699   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.666.088   Giá: 8,000,000
0966 582528   Giá: 5,000,000   < - - >   088.6666.697   Giá: 8,000,000
0966 588882   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 066060   Giá: 8,000,000
0966 670679   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 101101   Giá: 8,000,000
0966 682227   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 262668   Giá: 8,000,000
0966 688569   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 289898   Giá: 8,000,000
0966 746668   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 389898   Giá: 8,000,000
0966 761969   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 579868   Giá: 8,000,000
0966 769989   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 587587   Giá: 8,000,000
0966 786869   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 598599   Giá: 8,000,000
0966 858883   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 668339   Giá: 8,000,000
0966 916693   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 725999   Giá: 8,000,000
0966 962008   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 789898   Giá: 8,000,000
0966 963368   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 814567   Giá: 8,000,000
0966 98 1983   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 989689   Giá: 8,000,000
0966 982929   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.10.10.89   Giá: 8,000,000
0966.08.08.98   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.18.16.18   Giá: 8,000,000
0966.12.9779   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.201.201   Giá: 8,000,000
0966.15.1994   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.22.8688   Giá: 8,000,000
0966.19.39.69   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.281.281   Giá: 8,000,000
0966.19.59.69   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.3456.86   Giá: 8,000,000
0966.19.59.69   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.50.8668   Giá: 8,000,000
0966.2.4.1990   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.651.651   Giá: 8,000,000
0966.25.2225   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.706.706   Giá: 8,000,000
0966.35.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.917.917   Giá: 8,000,000
0966.36.38.79   Giá: 5,000,000   < - - >   09.71.71.71.39   Giá: 8,000,000
0966.38.1985   Giá: 5,000,000   < - - >   09.81.82.82.86   Giá: 8,000,000
0966.39.1980   Giá: 5,000,000   < - - >   09.81.82.83.87   Giá: 8,000,000
0966.39.1981   Giá: 5,000,000   < - - >   09.81.84.86.89   Giá: 8,000,000
0966.39.1983   Giá: 5,000,000   < - - >   09.83.83.38.78   Giá: 8,000,000
0966.43.1234   Giá: 5,000,000   < - - >   09.86.76.66.56   Giá: 8,000,000
0966.46.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   09.866668.52   Giá: 8,000,000
0966.494.789   Giá: 5,000,000   < - - >   09.868686.10   Giá: 8,000,000
0966.58.2568   Giá: 5,000,000   < - - >   09.886.886.93   Giá: 8,000,000
0966.589.998   Giá: 5,000,000   < - - >   096 169 8899   Giá: 8,000,000
0966.59.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   096 445 0000   Giá: 8,000,000
0966.60.1990   Giá: 5,000,000   < - - >   096 555 2009   Giá: 8,000,000
0966.64.1986   Giá: 5,000,000   < - - >   096 888 1970   Giá: 8,000,000
0966.72.1986   Giá: 5,000,000   < - - >   096.123.83.83   Giá: 8,000,000
0966.76.1985   Giá: 5,000,000   < - - >   096.13.2.1991   Giá: 8,000,000
0966.76.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   096.18.78910   Giá: 8,000,000
0966.82.7986   Giá: 5,000,000   < - - >   096.23456.63   Giá: 8,000,000
0966.96.96.36   Giá: 5,000,000   < - - >   096.297.6886   Giá: 8,000,000
0966.98.1987   Giá: 5,000,000   < - - >   096.3 687779   Giá: 8,000,000
0967 363969   Giá: 5,000,000   < - - >   096.79.33338   Giá: 8,000,000
0967 633969   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 079779   Giá: 8,000,000
0967 634579   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 089789   Giá: 8,000,000
0967 679967   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 102668   Giá: 8,000,000
0967 688880   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 118881   Giá: 8,000,000
0967 688881   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 186699   Giá: 8,000,000
0967 688887   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 196699   Giá: 8,000,000
0967 757688   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 211989   Giá: 8,000,000
0967 765775   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 222238   Giá: 8,000,000
0967 771379   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 238386   Giá: 8,000,000
0967 771980   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 239789   Giá: 8,000,000
0967 775668   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 266699   Giá: 8,000,000

Các gói cước truyền hình cáp và internet Viettel.
Viettel hiện đang là 1 trong 3 nhà mạng cung cấp dịch vụ internet có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam với hệ thống mạng cáp quang tốc độ cao công nghệ Gpon tiên tiến nhất trên thế giới. Không chỉ có vậy, Viettel cũng là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp đứng top trong nước được nhiều gia đình lựa chọn. Nếu các bạn cũng đang muốn sử dụng dịch vụ của Viettel thì có thể tham khảo các gói cước truyền hình cáp và internet Viettel trong bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.
Các gói cước internet Viettel đang cung cấp.
Viettel đang cung cấp rất nhiều gói cước internet cáp quang hướng đến 2 nhóm đối tượng khách hàng chính đó là nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình và nhóm khách hàng công ty, doanh nghiệp, quán game.
Các gói cước internet Viettel dành cho cá nhân, hộ gia đình.
Nhóm đối tượng này sử dụng dịch vụ internet chủ yếu phục vụ nhu cầu giải trí và học tập như xem phim, đọc báo, nghe nhạc, tìm kiếm thông tin...nên các gói cước không cần phải có băng thông quá lớn. Các bạn có thể tham khảo một số gói cước sau:
 • Gói cước Fast 20 (tốc độ: 20Mbps – giá cước: 220.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 25 (tốc độ: 25Mbps – giá cước: 240.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 30 (tốc độ: 30Mbps – giá cước: 270.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 40 (tốc độ: 40Mbps – giá cước: 350.000đ/tháng )
Các gói cước internet Viettel dành cho công ty, doanh nghiệp.
Nhóm đối tượng này có nhu cầu sử dụng internet rất cao nên các gói cước phải có băng thông lớn, tốc độ truy cập internet nhanh, đường truyền ổn định. Viettel đang triển khai một số gói cước internet dành cho nhóm đối tượng khách hàng này như sau:
 • Gói cước Fast60 (tốc độ: 60Mbps – giá cước: 880.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast80 (tốc độ: 80Mbps – giá cước: 2.200.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast100 (tốc độ: 100Mbps – giá cước: 4.400.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast60+ (tốc độ: 60Mbps – giá cước: 1.400.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast80+ (tốc độ: 80Mbps – giá cước: 3.300.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast100+ (tốc độ: 100Mbps – giá cước: 6.600.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast120+ (tốc độ: 100Mbps – giá cước: 9.900.000đ/tháng )
Các gói cước truyền hình cáp Viettel đang cung cấp
Công ty truyền hình Viettel đang cung cấp một số gói cước truyền hình cáp Viettel đáp ứng nhu cầu giải trí trên tivi của rất nhiều gia đình tại Việt Nam với số lượng kênh truyền hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động. Các bạn có thể tham khảo một số gói cước như sau:
 • Gói cước Fast 20 (tốc độ: 20Mbps – giá cước: 220.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 25 (tốc độ: 25Mbps – giá cước: 240.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 30 (tốc độ: 30Mbps – giá cước: 270.000đ/tháng )
 • Gói cước Fast 40 (tốc độ: 40Mbps – giá cước: 350.000đ/tháng )
Trên đây là gói cước truyền hình cáp và internet Viettel mà công ty truyền hình Viettel cùng công ty internet Viettel đang cung cấp tới khách hàng trên toàn quốc. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng hãy lựa chọn gói cước phù hợp và gọi điện đến tổng đài dịch vụ Viettel để đăng ký nhé.

Xem thêm bài viết: