Hiển thị các bài đăng có nhãn dịch vụ chuyển tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dịch vụ chuyển tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel.

Ưu đãi dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel năm 2017.
Sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel là bạn có thể giúp chia sẻ tài khoản với các thuê bao khác, nhất là các thuê bao đang hết tiền mà cần liên lạc gấp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cú pháp chuyển tiền của dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel. Ngoài ra, nếu bạn quên mật khẩu thì có thể tìm hiểu thêm về cách Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel ở phần tiếp theo của bài viết.

Xem thêm:

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp của Viettel:

0981 579879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 283939 Giá: 8,720,000
0981 591222 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 303939 Giá: 8,720,000
0981 591818 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 513939 Giá: 8,720,000
0981 631686 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.69.99.88 Giá: 8,750,000
0981 632686 Giá: 5,000,000   < - - >   08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 635686 Giá: 5,000,000   < - - >   08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 660688 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.91.92 Giá: 8,800,000
0981 661995 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.91.96 Giá: 8,800,000
0981 686682 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.96.95 Giá: 8,800,000
0981 709789 Giá: 5,000,000   < - - >   086 9898 689 Giá: 8,800,000
0981 711818 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 59 6886 Giá: 8,800,000
0981 711990 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 766768 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 769686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 779279 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 79 2288 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 689568 Giá: 8,800,000
0981 791968 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 869 689 Giá: 8,800,000
0981 794686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888112 Giá: 8,800,000
0981 797918 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888119 Giá: 8,800,000
0981 819868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 889168 Giá: 8,800,000
0981 835868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851996 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 867686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 885779 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 886379 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.619.868 Giá: 8,800,000
0981 888696 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.629.868 Giá: 8,800,000
0981 891968 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.632.868 Giá: 8,800,000
0981 898779 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.659.868 Giá: 8,800,000
0981 899168 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901988 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.691.868 Giá: 8,800,000
0981 911889 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.692.868 Giá: 8,800,000
0981 911995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.76.6886 Giá: 8,800,000
0981 980979 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 982868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 986186 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.891.868 Giá: 8,800,000
0981 986568 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.892.868 Giá: 8,800,000
0981 986586 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.99.1988 Giá: 8,800,000
0981 987222 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 111789 Giá: 8,800,000
0981 988379 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222168 Giá: 8,800,000
0981 988588 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222399 Giá: 8,800,000
0981 988979 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222789 Giá: 8,800,000
0981 988986 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 235689 Giá: 8,800,000
0981 989168 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 277288 Giá: 8,800,000
0981 989389 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 696 698 Giá: 8,800,000
0981 989568 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.13.16.18 Giá: 8,800,000
0981 989986 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 991599 Giá: 5,000,000   < - - >   088.808.1368 Giá: 8,800,000
0981 992599 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 050050 Giá: 8,800,000
0981 998338 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 383686 Giá: 8,800,000
0981 999169 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.02.9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.03.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.18.19.19 Giá: 8,800,000
0981.04.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.62.3979 Giá: 8,800,000
0981.05.1993 Giá: 5,000,000   < - - >   09.6618.8818 Giá: 8,800,000
0981.05.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666.999.80 Giá: 8,800,000
0981.05.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666888.97 Giá: 8,800,000
0981.05.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666999.81 Giá: 8,800,000
0981.05.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666999.82 Giá: 8,800,000
0981.06.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   09.696969.73 Giá: 8,800,000
0981.06.1991 Giá: 5,000,000   < - - >   09.8.9.10.8383 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   09.886.886.32 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   09.886.886.92 Giá: 8,800,000
0981.06.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   096 179 8899 Giá: 8,800,000
0981.07.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 122868 Giá: 8,800,000
0981.07.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 463456 Giá: 8,800,000
0981.08.1993 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 473456 Giá: 8,800,000
0981.08.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 493456 Giá: 8,800,000
0981.08.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 682468 Giá: 8,800,000
0981.08.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 79.59.59 Giá: 8,800,000
0981.09.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 968986 Giá: 8,800,000
0981.09.1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 969668 Giá: 8,800,000
0981.10.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.93.8899 Giá: 8,800,000
0981.10.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 368883 Giá: 8,800,000
0981.11.07.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 777997 Giá: 8,800,000
0981.111.585 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 779886 Giá: 8,800,000
0981.133.199 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 789669 Giá: 8,800,000
0981.16.68.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 889668 Giá: 8,800,000
0981.20.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.88.9669 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 256969 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 568068 Giá: 8,800,000
0981.2222.78 Giá: 5,000,000   < - - >   0964 860982 Giá: 8,800,000
0981.24.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0964.563.399 Giá: 8,800,000
0981.25.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 335777 Giá: 8,800,000
0981.26.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 256969 Giá: 8,800,000
0981.26.29.29 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 868656 Giá: 8,800,000
0981.26.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 417888 Giá: 8,800,000
0981.27.9988 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 666882 Giá: 8,800,000
0981.30.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 678699 Giá: 8,800,000
0981.30.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 882014 Giá: 8,800,000
0981.30.9988 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 079579 Giá: 8,800,000
0981.31.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 179168 Giá: 8,800,000
0981.32.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 216969 Giá: 8,800,000
0981.33.99.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 388288 Giá: 8,800,000
0981.35.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 567456 Giá: 8,800,000

>>> Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền tự động của Viettel:

Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền tự động của Viettel.

Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel:
Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel dành cho các số Sim số đẹp Viettel có tên gọi chính thức là I-Share. Dịch vụ này cho phép các thuê bao di động trả trước chuyển tiền nội mạng cho nhau để giúp thuê bao khác có thể liên lạc lâu dài hơn.
Để sử dụng Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel thì trước hết bạn cần có mật khẩu chuyển tiền được cấp từ nhà mạng. Bạn soạn tin:
 • MK gửi 136 để lấy mật khẩu.
Lưu ý mật khẩu chỉ được cấp 1 lần nên để thuận tiện cho các lần chuyển tiếp theo, bạn nên lưu lại hoặc giữ tin nhắn cấp mật khẩu của nhà mạng nhé.
Sau khi lấy được mật khẩu thì cách chuyển tiền trở nên dễ dàng hơn rồi. Bạn chỉ cần bấm trên bàn phím USSD cú pháp sau:
 • *136*Mật khẩu*Số điện thoại nhận tiền*Số tiền chuyển# Rồi bấm Gọi hoặc OK
Như vậy là số điện thoại nhận sẽ nhận được số tiền mà bạn chuyển chỉ trong phút chốc. Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel giới hạn số lần chuyển trong ngày là 30,000đ/ngày và phí dịch vụ là 3,000đ/lần chuyển.
2. Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel:
Như đã nói ở trên, Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel dành cho các số sim đẹp sẽ được thực hiện khi bạn lấy được mật khẩu của nhà mạng. Tuy vậy, mật khẩu này chỉ được cấp 1 lần đầu tiền. Nếu bạn quên hoặc lỡ xóa mất tin nhắn của nhà mạng thì có thể Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel nhưng sẽ phức tạp hơn một chút.
Để lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel bạn cần phải có Mã số cá nhân. Nếu chưa có thì phải soạn tin để lấy. Yêu cầu là bạn phải nhớ 3 số điện thoại mà bạn liên lạc gần đây nhất. Sau đó lấy mã số cá nhân theo cú pháp:
 • TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143
Sau khi gửi tin nhắn thành công thì nhà mạng sẽ gửi tin nhắn SMS chứa mã số cá nhân cho bạn. Mã số này thường là 6 kí tự gồm cả chữ và số.
Lấy lại mật khẩu chuyển tiền lúc này đã trở nên dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp:
 • KP Mã số cá nhân gửi 136
Để chủ động và thuận tiện thì bạn nên lưu lại mật khẩu chuyển tiền nhé. Tuy nhiên nên nhớ đảm bảo tính riêng tư để không ai sử dụng thuê bao của bạn để chuyển tiền ngoài bạn ra nhé!

Xem thêm bài viết:

Thông tin chi tiết dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel

Cập nhật thông tin dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel năm 2017

Với dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel giờ đây bạn không cần phải trực tiếp thanh toán tiền điện, tiền nước với nhân viên thu tiền, cũng không cần phải mua thẻ card để nạp điện thoại nữa. Chỉ cần vài cú chạm, dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel giúp bạn đã có thể thanh toán tất cả các khoản ấy ngay trên dế yêu và ở bất cứ đâu.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của Viettel:

0979.87.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 789368 Giá: 8,620,000
0979.8808.10 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 799688 Giá: 8,620,000
0979.93.72.72 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 883993 Giá: 8,620,000
0979.98.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.5678.86 Giá: 8,620,000
0979.98.25.25 Giá: 5,000,000   < - - >   09.668.79.668 Giá: 8,620,000
09799998.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 118998 Giá: 8,620,000
098 113 9779 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 386138 Giá: 8,620,000
098 119 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 618998 Giá: 8,620,000
098 126 8383 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 666898 Giá: 8,620,000
098 128 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 966988 Giá: 8,620,000
098 139 1199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 968988 Giá: 8,620,000
098 156 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 986968 Giá: 8,620,000
098 16 11199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.26.6886 Giá: 8,620,000
098 179 1199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.32.8668 Giá: 8,620,000
098 191 33 99 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.59.8668 Giá: 8,620,000
098 767 1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.11.1990 Giá: 8,620,000
098 789 2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.51.8668 Giá: 8,620,000
098 804 1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.72.72.82 Giá: 8,620,000
098.10.6.1992 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 111993 Giá: 8,620,000
098.14.2.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 379879 Giá: 8,620,000
098.174.1987 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.39.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.15 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.63.63.92 Giá: 8,620,000
098.23456.20. Giá: 5,000,000   < - - >   0963.66.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.21 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.82.82.86 Giá: 8,620,000
098.23456.31 Giá: 5,000,000   < - - >   0964 568688 Giá: 8,620,000
098.23456.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 168886 Giá: 8,620,000
098.23456.93 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 186686 Giá: 8,620,000
098.25.11168 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 268886 Giá: 8,620,000
098.56789.20 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 286686 Giá: 8,620,000
098.56789.30 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 386686 Giá: 8,620,000
098.56789.31 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 786578 Giá: 8,620,000
098.56789.32 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 968986 Giá: 8,620,000
098.56789.50 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 986866 Giá: 8,620,000
098.56789.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.68.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.52 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.79.6686 Giá: 8,620,000
098.56789.53 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.89.1992 Giá: 8,620,000
098.56789.60 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.89.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.70 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 601989 Giá: 8,620,000
098.56789.71 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 611998 Giá: 8,620,000
098.56789.73 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 660626 Giá: 8,620,000
098.56789.91 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 668890 Giá: 8,620,000
098.97.197.97 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 669876 Giá: 8,620,000
098.99.02469 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 787678 Giá: 8,620,000
0981 001886 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 959995 Giá: 8,620,000
0981 002686 Giá: 5,000,000   < - - >   0967 938668 Giá: 8,620,000
0981 003886 Giá: 5,000,000   < - - >   0967.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 007444 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 111995 Giá: 8,620,000
0981 011568 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 666680 Giá: 8,620,000
0981 011818 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 888655 Giá: 8,620,000
0981 011993 Giá: 5,000,000   < - - >   0968.83.9779 Giá: 8,620,000
0981 021568 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 090669 Giá: 8,620,000
0981 021868 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 606609 Giá: 8,620,000
0981 021980 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 916991 Giá: 8,620,000
0981 021995 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 716668 Giá: 8,620,000
0981 021998 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 789678 Giá: 8,620,000
0981 022686 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.86.88.89 Giá: 8,620,000
0981 061995 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 168688 Giá: 8,620,000
0981 061998 Giá: 5,000,000   < - - >   0975.92.6668 Giá: 8,620,000
0981 069789 Giá: 5,000,000   < - - >   0977 779876 Giá: 8,620,000
0981 091992 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 099898 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.78.78.60 Giá: 8,620,000
0981 101818 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.86.86.96 Giá: 8,620,000
0981 109966 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.96.1993 Giá: 8,620,000
0981 111970 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 118998 Giá: 8,620,000
0981 179386 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 123868 Giá: 8,620,000
0981 179898 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 391992 Giá: 8,620,000
0981 179966 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 668678 Giá: 8,620,000
0981 188198 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 879779 Giá: 8,620,000
0981 191818 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 882868 Giá: 8,620,000
0981 22 8383 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.79.86.79 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.86.86.99 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 959969 Giá: 8,620,000
0981 231994 Giá: 5,000,000   < - - >   0983.83.36.83 Giá: 8,620,000
0981 238268 Giá: 5,000,000   < - - >   0984.84.84.78 Giá: 8,620,000
0981 266689 Giá: 5,000,000   < - - >   0985.85.99.85 Giá: 8,620,000
0981 268986 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 299779 Giá: 8,620,000
0981 291818 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 676787 Giá: 8,620,000
0981 292898 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 636899 Giá: 8,620,000
0981 311993 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 661686 Giá: 8,620,000
0981 311995 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 885865 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 892289 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.52.9779 Giá: 8,620,000
0981 335686 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.92.1995 Giá: 8,620,000
0981 343838 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 980890 Giá: 8,620,000
0981 351568 Giá: 5,000,000   < - - >   096.39.37.666 Giá: 8,700,000
0981 351818 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368386 Giá: 8,700,000
0981 356366 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368789 Giá: 8,700,000
0981 36 9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 785666 Giá: 8,700,000
0981 368579 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 798979 Giá: 8,700,000
0981 389868 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 973939 Giá: 8,700,000
0981 399379 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 116644 Giá: 8,700,000
0981 400700 Giá: 5,000,000   < - - >   0967 460888 Giá: 8,700,000
0981 400900 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 753939 Giá: 8,700,000
0981 465686 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 123939 Giá: 8,720,000
0981 48 48 68 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 153939 Giá: 8,720,000
0981 489889 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 693939 Giá: 8,720,000
0981 511518 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 123939 Giá: 8,720,000
0981 511818 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 163939 Giá: 8,720,000
0981 531992 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 153939 Giá: 8,720,000
0981 531994 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 163939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 213939 Giá: 8,720,000

>>> Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ mạng Viettel:


Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ mạng Viettel.

Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel:
Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel dành cho các thuê bao Sim số đẹp Viettel là dịch vụ chuyển tiền nhanh do Viettel phối hợp với Ngân hàng LienVietBank thực hiện. Không cần tài khoản ngân hàng, chỉ cần vài bước đăng ký dịch vụ trên dế yêu là bạn có thể thanh toán hóa đơn, nạp thẻ, chuyển tiền cho tài khoản khác một cách nhanh chóng và dễ dàng rồi.

 • Chuyển tiền và nhận tiền chỉ sau 15s
 • Thanh toán các cước viễn thông giảm giá tới 30% áp dụng cho tất cả nhà mạng
 • Thanh toán hóa đơn các dịch vụ hoặc mua sắp trực tiếp dễ dàng
 • Tra số dư và lịch sử ngay trên điện thoại.
Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel có tính bảo mật cao, an toàn và chính xác khi được xác thực qua Mã pin và mật khẩu OTP. Chỉ cần có sóng di động Viettel là có thể thực hiện.
Các bước đăng ký Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel như sau:

 • Bấm *123# rồi bấm số 1 để đăng ký BankPlus S
 • Tiếp tục bấm 1 và Send/Gửi để đồng ý với các điều khoản
 • Nhập số CMND rồi Gửi
 • Điền thông tin họ tên đầy đủ
 • Xem lại thông tin, nếu không sai sót thì bấm 1 và Gửi
 • Bấm OK khi nhận được phản hồi về việc đăng ký thành công
 • Nhập mã Pin và bấm *123#, nhập 1 và Gửi
 • Nhập lại 4 số cuối của CMND rồi Gửi
 • Nhập mã pin và nhập lại mã pin 1 lần nữa
 • Bấm *123# và bấm Gọi để sử dụng dịch vụ.
Bạn có thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel bằng các cách như: Bấm *123#, tải App về điện thoại hay truy cập vào bankplus.vn hoặc BankPlus trên ứng dụng SIM Viettel Plus và bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời như một Ngân hàng thu nhỏ trên dế yêu rồi đấy.
2. Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel:
Ngoài cách chia sẻ tài khoản với thuê bao khác qua BankPlus đã kể trên thì bạn có thể chuyển tiền trực tiếp thông qua dịch vụ I-Share. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải có mật khẩu chuyển tiền. Nếu không may quên hoặc xóa mất tin nhắn của tổng đài thì bạn cần sử dụng Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel.
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel yêu cầu bạn phải có Mã số cá nhân. 
Nếu chưa có thì có thể tra bằng cách soạn tin:
 • TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143
Trong đó, SDT 1,2,3 là 3 số điện thoại bạn liên hệ gần nhất.
Sau đó, bạn soạn tin theo cú pháp sau để lấy lại mật khẩu:
 • KP Mã số cá nhân gửi 136
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel thật đơn giản và dễ dàng đúng không nào? Tuy nhiên nếu bạn không nhớ mã số cá nhân hay 3 thuê bao liên hệ gần đây nhất thì sẽ khó để lấy lại mật khẩu. Do đó, để chủ động, bạn nên lưu lại mật khẩu và thông tin bài viết của chúng tôi để sử dụng cho các lần dùng tiếp theo nhé!

Xem thêm bài viết: