Hiển thị các bài đăng có nhãn chương trình khuyến mãi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chương trình khuyến mãi. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh sách các chương trình khuyến mãi của Viettel năm 2017.

Cập nhật các chương trình khuyến mãi của Viettel 2017.

Nếu bạn là thuê bao nhà mạng Viettel thì không nên bỏ qua các chương trình khuyến mãi của Viettel 2017 đang được diễn ra cực kỳ thú vị dành cho cả thuê bao trả trước và trả sau. Thông tin tổng hợp sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết dưới đây.

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Viettel:

0981.37.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 626669 Giá: 8,800,000
0981.38.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 779686 Giá: 8,800,000
0981.38.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969.300.555 Giá: 8,800,000
0981.50.9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0969.8888.90 Giá: 8,800,000
0981.55.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   097.44.88668 Giá: 8,800,000
0981.58.1818 Giá: 5,000,000   < - - >   097.868.3938 Giá: 8,800,000
0981.678.123 Giá: 5,000,000   < - - >   097.8686.198 Giá: 8,800,000
0981.73.9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 473456 Giá: 8,800,000
0981.75.9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 493456 Giá: 8,800,000
0981.77.0707 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 503456 Giá: 8,800,000
0981.772.773 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 543456 Giá: 8,800,000
0981.802.777 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 643456 Giá: 8,800,000
0981.82.83.80 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 66.59.59 Giá: 8,800,000
0981.82.83.82 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 68.59.59 Giá: 8,800,000
0981.86.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 939668 Giá: 8,800,000
0981.88.1966 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 999268 Giá: 8,800,000
0981.88.1969 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.59.6969 Giá: 8,800,000
0981.88.1971 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.81.8886 Giá: 8,800,000
0981.88.1972 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.83.8886 Giá: 8,800,000
0981.8866.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0972 153636 Giá: 8,800,000
0981.889.799 Giá: 5,000,000   < - - >   0972 256969 Giá: 8,800,000
0981.89.89.39 Giá: 5,000,000   < - - >   0972.511.119 Giá: 8,800,000
0981.93.1990 Giá: 5,000,000   < - - >   0973 236969 Giá: 8,800,000
0981.93.93.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0974 462666 Giá: 8,800,000
0981.937.789 Giá: 5,000,000   < - - >   0974.511.116 Giá: 8,800,000
0981.99.2368 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 286969 Giá: 8,800,000
0981.99.55.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 888268 Giá: 8,800,000
0982 003668 Giá: 5,000,000   < - - >   0975.111.152 Giá: 8,800,000
0982 051992 Giá: 5,000,000   < - - >   0976 286969 Giá: 8,800,000
0982 100400 Giá: 5,000,000   < - - >   0976.39.1368 Giá: 8,800,000
0982 17 1234 Giá: 5,000,000   < - - >   0977 216969 Giá: 8,800,000
0982 221969 Giá: 5,000,000   < - - >   0977 799768 Giá: 8,800,000
0982 221981 Giá: 5,000,000   < - - >   0977 929229 Giá: 8,800,000
0982 282880 Giá: 5,000,000   < - - >   0977.1111.59 Giá: 8,800,000
0982 356078 Giá: 5,000,000   < - - >   0977.711.129 Giá: 8,800,000
0982 368286 Giá: 5,000,000   < - - >   0977.711.156 Giá: 8,800,000
0982 397398 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 136969 Giá: 8,800,000
0982 399779 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 286969 Giá: 8,800,000
0982 531997 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 386779 Giá: 8,800,000
0982 56 1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 759777 Giá: 8,800,000
0982 680246 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.012.555 Giá: 8,800,000
0982 757758 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 086969 Giá: 8,800,000
0982 788388 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 236969 Giá: 8,800,000
0982 801868 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 686636 Giá: 8,800,000
0982 821379 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 700555 Giá: 8,800,000
0982 836968 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.077.772 Giá: 8,800,000
0982 869886 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.119.991 Giá: 8,800,000
0982 899189 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.122.226 Giá: 8,800,000
0982 951102 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.811.116 Giá: 8,800,000
0982 979988 Giá: 5,000,000   < - - >   098.66.11168 Giá: 8,800,000
0982 999198 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 186996 Giá: 8,800,000
0982.01.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 39.59.59 Giá: 8,800,000
0982.33.88.44 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 628868 Giá: 8,800,000
0982.35.9669 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 69.59.59 Giá: 8,800,000
0982.37.9889 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 79.59.59 Giá: 8,800,000
0982.63.1919 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 888366 Giá: 8,800,000
0982.69.5959 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.03.6668 Giá: 8,800,000
0982.77.33.22 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 114777 Giá: 8,800,000
0982.82.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 256969 Giá: 8,800,000
0982.88.77.22 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 926866 Giá: 8,800,000
0982.99.77.11 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 986779 Giá: 8,800,000
0983 021995 Giá: 5,000,000   < - - >   0982.95.7779 Giá: 8,800,000
0983 100600 Giá: 5,000,000   < - - >   0982.979.959 Giá: 8,800,000
0983 311996 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 195777 Giá: 8,800,000
0983 333299 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 204789 Giá: 8,800,000
0983 551779 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 468068 Giá: 8,800,000
0983 555179 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 681179 Giá: 8,800,000
0983 571994 Giá: 5,000,000   < - - >   0983.711.114 Giá: 8,800,000
0983 616 568 Giá: 5,000,000   < - - >   0983.977.772 Giá: 8,800,000
0983 696839 Giá: 5,000,000   < - - >   0984.311.115 Giá: 8,800,000
0983 783688 Giá: 5,000,000   < - - >   0985 511686 Giá: 8,800,000
0983 798338 Giá: 5,000,000   < - - >   0985 797222 Giá: 8,800,000
0983 799586 Giá: 5,000,000   < - - >   0985.74.6886 Giá: 8,800,000
0983 831971 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 000779 Giá: 8,800,000
0983 88 2004 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 171668 Giá: 8,800,000
0983 917179 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 626996 Giá: 8,800,000
0983 989366 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 636996 Giá: 8,800,000
0983 999515 Giá: 5,000,000   < - - >   0986.68.29.68 Giá: 8,800,000
0983.02.8998 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 222979 Giá: 8,800,000
0983.05.2979 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 256969 Giá: 8,800,000
0983.06.1777 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 323222 Giá: 8,800,000
0983.09.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 338386 Giá: 8,800,000
0983.09.29.39 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 669686 Giá: 8,800,000
0983.15.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 286969 Giá: 8,800,000
0983.18.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 293789 Giá: 8,800,000
0983.18.38.78 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 572777 Giá: 8,800,000
0983.18.6996 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 631777 Giá: 8,800,000
0983.30.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 683379 Giá: 8,800,000
0983.44.11.99 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 883855 Giá: 8,800,000
0983.49.2777 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.177.773 Giá: 8,800,000
0983.52.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.36.8181 Giá: 8,800,000
0983.58.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.46.9977 Giá: 8,800,000
0983.62.9669 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.61.1166 Giá: 8,800,000
0983.63.4777 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.855.594 Giá: 8,800,000
0983.6666.94 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 099880 Giá: 8,800,000
0983.79.39.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 099880 Giá: 8,800,000
0983.85.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 226678 Giá: 8,800,000
0983.92.6996 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 286969 Giá: 8,800,000
0983.93.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0972 096668 Giá: 8,820,000
0983.99.2006 Giá: 5,000,000   < - - >   0984 236668 Giá: 8,820,000

>>> Hướng dẫn chọn sim phong thủy, sim hợp mệnh cho mạng Viettel


Hướng dẫn chọn sim phong thủy, sim hợp mệnh cho mạng Viettel.

Khuyến mãi thuê bao trả sau hòa mạng vào tháng 1/2017:
Tin vui đầu năm dành cho các thuê bao Sim số đẹp Viettel trả sau đây rồi. Nhà mạng Viettel đã cung cấp chương trình Khuyến mãi dành cho các thuê bao hòa mạng vào tháng 1 năm 2017. Đây là một trong Các chương trình khuyến mãi của Viettel 2017 đã và đang được mong chờ nhất. Với ưu đãi này, Khách hàng không chỉ được ưu đãi phút gọi mà còn được ưu đãi về data truy cập internet. Cụ thể như sau:
  • Gói B70K giá cước 70,000đ.tháng thuê bao sẽ được Miễn Phí 1,000 phút gọi nội mạng. Không ưu đãi data.
  • Gói cước B100K với 100,000đ.tháng thuê bao sẽ được Miễn Phí 1,000 phút gọi nội mạng và 700MB data tốc độ cao từ gói Mimax.
  • Gói B150K với 150,000đ.tháng thuê báo có Miễn Phí 1,000 phút gọi nội mạng và 1,5MB data tốc độ cao từ gói Dmax.
Ưu đãi này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc cho các thuê bao hòa mạng từ ngày 01/01 đến hết 31/01/2017.
2. Miễn Phí 100% cước đổi sim 4G cho tất cả các thuê bao:
Giờ đây, các thuê bao 2G, 3G của Viettel nhận cơ hội có 1-0-2 để chuyển lên sim 4G hoàn toàn Miễn Phí. Đây cũng là một trong Các chương trình khuyến mãi của Viettel 2017 đang rất được mong chờ. Bởi sim 4G cho chất lượng truy cập Internet tốt hơn, nhanh hơn mà giá cước lại không hề thay đổi.
Chương trình áp dụng đến hết ngày 28/2/2017. Chỉ cần bạn mang sim cũ đến các điểm giao dịch của Viettel để tiến hành chuyển đổi và cước được miễn phí 100%.
Các chương trình khuyến mãi của Viettel 2017 thật hấp dẫn đúng không nào? Nhanh tay chọn ngay cho mình những ưu đãi phù hợp để tận hưởng thế giới di động đầy thú vị nhé.
3. Các địa điểm chuyển phát nhanh Viettel tại Hà Nội:
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu thêm đến các bạn Các địa điểm chuyển phát nhanh Viettel tại Hà Nội.
Dịch vụ chuyển phát nhanh của Viettel đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khách hàng bởi chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Tại Hà Nội, Các địa điểm chuyển phát nhanh Viettel được xây dựng ở đầy đủ các quận, phường trên địa bàn toàn Thành phố. Bạn chỉ cần truy cập vào trang web của nhà mạng là có thể lựa chọn được cho mình địa điểm gần bạn nhất.
Các địa điểm chuyển phát nhanh Viettel này ngày càng được nâng cao về chất lượng phục vụ, tốc độ chuyển hàng nhanh và không ngừng mở rộng thêm mạng lưới để phục vụ khách hàng.
Hãy cùng chúng tôi nhanh tay truy cập ngay và lựa chọn địa điểm thuận tiện cho bạn nhất nhé!

Xem thêm bài viết: