Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim tứ quý. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim tứ quý. Hiển thị tất cả bài đăng

Khắng định đẳng cấp cùng sim tứ quý Vinaphone ngay hôm nay

Sim tứ quý Vinaphone thể hiện đẳng cấp người sử dụng!
Vì sao chúng ta lại nên mua cho mình một chiếc sim tứ quý Vinaphone mà lại không phải là sim phong thủy hợp mệnh hay sim năm sinh? Những lợi ích mà loại sim này mang lại là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong ngày hôm nay nhé!
Xem thêm:
Khắng định đẳng cấp cùng sim tứ quý Vinaphone

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

997 179186 Giá: 12,998,866   < - - >   994 974888 Giá: 9,000,000
998 269777 Giá: 13,001,371   < - - >   0962.55.99.98 Giá: 9,000,000
998 637775 Giá: 13,003,875   < - - >   0962.99.2124 Giá: 9,000,000
0966.28.38.110 Giá: 13,006,380   < - - >   0962.99.2126 Giá: 9,000,000
0966.35.2030 Giá: 13,008,885   < - - >   995 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.67 Giá: 13,011,390   < - - >   995 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4506 Giá: 13,013,895   < - - >   0963.77.11.54 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4576 Giá: 13,016,400   < - - >   996 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.941 Giá: 13,018,905   < - - >   0964.33.4011 Giá: 9,000,000
0967.21.6700 Giá: 13,021,410   < - - >   0964.36.4011 Giá: 9,000,000
0967.50.6700 Giá: 13,023,915   < - - >   0964.37.4011 Giá: 9,000,000
0967.53.6700 Giá: 13,026,420   < - - >   0964.39.01.71 Giá: 9,000,000
1000 135279 Giá: 13,028,925   < - - >   0964.626.718 Giá: 9,000,000
1004 163388 Giá: 13,031,430   < - - >   994 899668 Giá: 9,000,000
1002 163388 Giá: 13,033,935   < - - >   992 899668 Giá: 9,000,000
1002 193388 Giá: 13,036,440   < - - >   992 991990 Giá: 9,000,000
899 333398 Giá: 13,038,945   < - - >   992 991998 Giá: 9,000,000
1012 558998 Giá: 13,041,450   < - - >   992 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1133 Giá: 13,043,955   < - - >   992 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.717 Giá: 13,046,460   < - - >   0961.22.6897 Giá: 9,000,000
128 202 8868 Giá: 13,048,965   < - - >   0961.25.35.76 Giá: 9,000,000
128 884 69 69 Giá: 13,051,470   < - - >   0961.33.83.114 Giá: 9,000,000
1006 862866 Giá: 13,053,975   < - - >   0961.58.4010 Giá: 9,000,000
1007 39 55 99 Giá: 13,056,480   < - - >   0961.70.70.110 Giá: 9,000,000
0977.009.899 Giá: 13,058,985   < - - >   0961.77.4984 Giá: 9,000,000
0981.86.85.120 Giá: 13,061,490   < - - >   0961.888.417 Giá: 9,000,000
1014 17 69 69 Giá: 13,063,995   < - - >   993 168333 Giá: 9,000,000
1015 193199 Giá: 13,066,500   < - - >   993 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.118 Giá: 13,069,005   < - - >   993 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.699 Giá: 13,071,510   < - - >   993 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.69 Giá: 13,074,015   < - - >   993 834888 Giá: 9,000,000
992 888186 Giá: 13,076,519   < - - >   993 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2376 Giá: 13,079,024   < - - >   993 848777 Giá: 9,000,000
993 849666 Giá: 13,081,529   < - - >   993 914888 Giá: 9,000,000
994 596777 Giá: 13,084,034   < - - >   993 969996 Giá: 9,000,000
996 179186 Giá: 13,086,539   < - - >   993 974888 Giá: 9,000,000
997 269777 Giá: 13,089,044   < - - >   0962.55.99.97 Giá: 9,000,000
997 637775 Giá: 13,091,549   < - - >   0962.99.2120 Giá: 9,000,000
0966.28.38.109 Giá: 13,094,054   < - - >   0962.99.2122 Giá: 9,000,000
0966.35.2029 Giá: 13,096,559   < - - >   994 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.66 Giá: 13,099,064   < - - >   994 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4366 Giá: 13,101,569   < - - >   0963.77.11.53 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4436 Giá: 13,104,074   < - - >   995 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.940 Giá: 13,106,579   < - - >   0964.33.4010 Giá: 9,000,000
0967.21.6699 Giá: 13,109,084   < - - >   0964.36.4010 Giá: 9,000,000
0967.50.6699 Giá: 13,111,589   < - - >   0964.37.4010 Giá: 9,000,000
0967.53.6699 Giá: 13,114,094   < - - >   0964.39.01.70 Giá: 9,000,000
999 135279 Giá: 13,116,599   < - - >   0964.626.717 Giá: 9,000,000
1003 163388 Giá: 13,119,104   < - - >   993 899668 Giá: 9,000,000
1003 193388 Giá: 13,121,609   < - - >   993 991990 Giá: 9,000,000
900 333398 Giá: 13,124,114   < - - >   993 991998 Giá: 9,000,000
1013 558998 Giá: 13,126,619   < - - >   993 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1134 Giá: 13,129,124   < - - >   993 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.718 Giá: 13,131,629   < - - >   0961.22.6898 Giá: 9,000,000
129 202 8868 Giá: 13,134,134   < - - >   0961.25.35.77 Giá: 9,000,000
129 884 69 69 Giá: 13,136,639   < - - >   0961.33.83.115 Giá: 9,000,000
1007 862866 Giá: 13,139,144   < - - >   0961.58.4011 Giá: 9,000,000
1008 39 55 99 Giá: 13,141,649   < - - >   0961.70.70.111 Giá: 9,000,000
0977.009.900 Giá: 13,144,154   < - - >   0961.77.4985 Giá: 9,000,000
0981.86.85.121 Giá: 13,146,659   < - - >   0961.888.418 Giá: 9,000,000
1015 17 69 69 Giá: 13,149,163   < - - >   994 168333 Giá: 9,000,000
1016 193199 Giá: 13,151,668   < - - >   994 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.119 Giá: 13,154,173   < - - >   994 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.700 Giá: 13,156,678   < - - >   994 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.70 Giá: 13,159,183   < - - >   994 834888 Giá: 9,000,000
993 888186 Giá: 13,161,688   < - - >   994 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2377 Giá: 13,164,193   < - - >   994 848777 Giá: 9,000,000
994 849666 Giá: 13,166,698   < - - >   994 914888 Giá: 9,000,000
995 596777 Giá: 13,169,203   < - - >   994 969996 Giá: 9,000,000
997 179186 Giá: 13,171,708   < - - >   994 974888 Giá: 9,000,000
998 269777 Giá: 13,174,213   < - - >   0962.55.99.98 Giá: 9,000,000
998 637775 Giá: 13,176,718   < - - >   0962.99.2124 Giá: 9,000,000
0966.28.38.110 Giá: 13,179,223   < - - >   0962.99.2126 Giá: 9,000,000
0966.35.2030 Giá: 13,181,728   < - - >   995 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.67 Giá: 13,184,233   < - - >   995 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4506 Giá: 13,186,738   < - - >   0963.77.11.54 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4576 Giá: 13,189,243   < - - >   996 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.941 Giá: 13,191,748   < - - >   0964.33.4011 Giá: 9,000,000
0967.21.6700 Giá: 13,194,253   < - - >   0964.36.4011 Giá: 9,000,000
0967.50.6700 Giá: 13,196,758   < - - >   0964.37.4011 Giá: 9,000,000
0967.53.6700 Giá: 13,199,263   < - - >   0964.39.01.71 Giá: 9,000,000
1000 135279 Giá: 13,201,768   < - - >   0964.626.718 Giá: 9,000,000
1004 163388 Giá: 13,204,273   < - - >   994 899668 Giá: 9,000,000
1004 193388 Giá: 13,206,778   < - - >   994 991990 Giá: 9,000,000
901 333398 Giá: 13,209,283   < - - >   994 991998 Giá: 9,000,000
1014 558998 Giá: 13,211,788   < - - >   994 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1135 Giá: 13,214,293   < - - >   994 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.719 Giá: 13,216,798   < - - >   0961.22.6899 Giá: 9,000,000
130 202 8868 Giá: 13,219,303   < - - >   0961.25.35.78 Giá: 9,000,000
130 884 69 69 Giá: 13,221,807   < - - >   0961.33.83.116 Giá: 9,000,000
1008 862866 Giá: 13,224,312   < - - >   0961.58.4012 Giá: 9,000,000
1009 39 55 99 Giá: 13,226,817   < - - >   0961.70.70.112 Giá: 9,000,000
0977.009.901 Giá: 13,229,322   < - - >   0961.77.4986 Giá: 9,000,000
0981.86.85.122 Giá: 13,231,827   < - - >   0961.888.419 Giá: 9,000,000
1016 17 69 69 Giá: 13,234,332   < - - >   995 168333 Giá: 9,000,000
1017 193199 Giá: 13,236,837   < - - >   995 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.120 Giá: 13,239,342   < - - >   995 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.701 Giá: 13,241,847   < - - >   995 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.71 Giá: 13,244,352   < - - >   995 834888 Giá: 9,000,000
994 888186 Giá: 13,246,857   < - - >   995 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2378 Giá: 13,249,362   < - - >   995 848777 Giá: 9,000,000
995 849666 Giá: 13,251,867   < - - >   995 914888 Giá: 9,000,000
996 596777 Giá: 13,254,372   < - - >   995 969996 Giá: 9,000,000
998 179186 Giá: 13,256,877   < - - >   995 974888 Giá: 9,000,000

>>> Tham khảo cách chọn sim số tiến giá rẻ nhất trong hơn 4 triệu số

Hướng dẫn chọn sim số tiến giá rẻ nhất trong hơn 4 triệu số

Sim tứ quý Vinaphone là sim số đẹp của nhà mạng Vina trong đó dãy số sim có bộ 4 số giống hệt nhau đứng ở cuối. Như vậy có nghĩa là có tất cả 10 loại sim tứ quý Vina, mỗi loại chứa một bộ “tứ quý” trải dài từ 0000 đến 9999.
Ví dụ:
  • Sim tứ quý 2: 01292642222, 01295462222,…
  • Sim tứ quý 7: 01273497777, 01242217777…
  • Sim tứ quý 9: 0886949999, 0917169999…
Sử dụng  sẽ sim tứ quý Vinaphone đem lại nhiều điều thuận lợi trong công việc.
Điều đầu tiên có thể thấy, Vinaphone là một nhà mạng đang trong đà tiến lên, rất có tiềm năng phát triển trong tương lai. Mọi dịch vụ mà nhà mạng này đưa ra đều phải phù hợp với nhu cầu của người sử dụng di động. Vì thế khi mua sim tứ quý Vina các bạn sẽ được hưởng các dịch vụ tuyệt vời nhất.
Thứ hai, thời đại ngày nay người ta thường đánh giá con người qua vật chất bên ngoài. Bạn càng sở hữu nhiều thứ hào nhoáng thì người ta càng ngợi ca bạn. Một chiếc sim thường sẽ không thể làm nên đẳng cấp của mỗi người, thay vào đó hãy thử một lần sử dụng sim tứ quý bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ngay thôi.
Sim tứ quý đặc biệt, khi đã nhìn vào thì khó quên, một ấn tượng tốt ban đầu bao giờ cũng tạo ra những mối quan hệ lâu dài về sau.
Đặc biệt nếu sử dụng sim tứ quý Vinaphone có chứa các con số đẹp nhất thì đẳng cấp của bạn càng được đánh giá cao hơn. Những con số đó có thể kể đến như: sim tứ quý 8888, sim tứ quý 6666, sim tứ quý 9999...
Mỗi loại sim kể trên lại có các đầu số khác nhau. Vinaphone hiện nay có tổng cộng 8 đầu số bao gồm: 0123, 0124, 0125, 0127, 0129, 091, 094 và 088. Trong đó 091, 094 và 088 là sim  Vinaphone 10 số.
Để mua sim Vinaphone tứ quý đẹp – rẻ quý khách hãy truy cập vào trang web và thực hiện các bước sau:
Đầu tiên, khi vào trang web các bạn sẽ nhìn thấy một giao diện đẹp có chứa nhiều mục khác nhau. Các bạn hãy chọn mục sim tứ quý sau đó chọn mục sim tứ quý Vinaphone.
Sẽ có một bảng sim hiện ra với nhiều trang khác nhau để lựa chọn. Khách hàng chỉ cần chọn một chiếc và tiến hành đặt hàng.
Đại lý sim tại Hà Nội chuyên cung cấp các dòng sim số đẹp giá rẻ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi hiện là đại lý ủy quyền của các nhà mạng lớn nên khách hàng mua SIM tứ quý Vinaphone tại cửa hàng của chúng tôi sẽ nhận được những ưu đãi về giá hết sức tuyệt vời. Hãy đến với chúng tôi để khám phá thế giới sim số đẹp phong phú, đa dạng. 
Xem thêm bài viết liên quan:

Sim tứ quý là gì? Cách chọn sim tứ quý 2222

Sim tứ quý 2222 rẻ
Dòng sim tứ quý, sim lục quý hay sim tam quý luôn là sim được rất nhiều người lựa chọn bởi lẽ nó mang đến may mắn trong cuộc sống cũng như công việc cho chủ thuê bao.Nhưng có thể bạn chưa biết sim tứ quý 2222 là một loại sim được yêu thích nhất. Lý do là gì và làm sao để mua được sim tứ quý 2222? Hãy cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây nhé.
Cách chọn sim tứ quý 2222 giá ưu đãi

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0992 849666 Giá: 12,477,833   < - - >   992 914888 Giá: 9,000,000
0993 596777 Giá: 12,480,338   < - - >   992 969996 Giá: 9,000,000
0995 179186 Giá: 12,482,843   < - - >   992 974888 Giá: 9,000,000
0996 269777 Giá: 12,485,348   < - - >   0962.55.99.96 Giá: 9,000,000
0996 637775 Giá: 12,487,853   < - - >   0962.99.2116 Giá: 9,000,000
0966.28.38.108 Giá: 12,490,358   < - - >   0962.99.2118 Giá: 9,000,000
0966.35.2028 Giá: 12,492,862   < - - >   993 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.65 Giá: 12,495,367   < - - >   993 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4226 Giá: 12,497,872   < - - >   0963.77.11.52 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4296 Giá: 12,500,377   < - - >   994 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.939 Giá: 12,502,882   < - - >   0964.33.4009 Giá: 9,000,000
0967.21.6698 Giá: 12,505,387   < - - >   0964.36.4009 Giá: 9,000,000
0967.50.6698 Giá: 12,507,892   < - - >   0964.37.4009 Giá: 9,000,000
0967.53.6698 Giá: 12,510,397   < - - >   0964.39.01.69 Giá: 9,000,000
998 135279 Giá: 12,512,902   < - - >   0964.626.716 Giá: 9,000,000
1002 163388 Giá: 12,515,407   < - - >   992 899668 Giá: 9,000,000
1000 163388 Giá: 12,517,912   < - - >   990 899668 Giá: 9,000,000
1000 193388 Giá: 12,520,417   < - - >   990 991990 Giá: 9,000,000
897 333398 Giá: 12,522,922   < - - >   990 991998 Giá: 9,000,000
1010 558998 Giá: 12,525,427   < - - >   990 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1131 Giá: 12,527,932   < - - >   990 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.715 Giá: 12,530,437   < - - >   0961.22.6895 Giá: 9,000,000
126 202 8868 Giá: 12,532,942   < - - >   0961.25.35.74 Giá: 9,000,000
126 884 69 69 Giá: 12,535,447   < - - >   0961.33.83.112 Giá: 9,000,000
1004 862866 Giá: 12,537,952   < - - >   0961.58.4008 Giá: 9,000,000
1005 39 55 99 Giá: 12,540,457   < - - >   0961.70.70.108 Giá: 9,000,000
0977.009.897 Giá: 12,542,962   < - - >   0961.77.4982 Giá: 9,000,000
0981.86.85.118 Giá: 12,545,467   < - - >   0961.888.415 Giá: 9,000,000
1012 17 69 69 Giá: 12,547,972   < - - >   991 168333 Giá: 9,000,000
1013 193199 Giá: 12,550,477   < - - >   991 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.116 Giá: 12,552,982   < - - >   991 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.697 Giá: 12,555,487   < - - >   991 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.67 Giá: 12,557,992   < - - >   991 834888 Giá: 9,000,000
990 888186 Giá: 12,560,497   < - - >   991 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2374 Giá: 12,563,002   < - - >   991 848777 Giá: 9,000,000
991 849666 Giá: 12,565,506   < - - >   991 914888 Giá: 9,000,000
992 596777 Giá: 12,568,011   < - - >   991 969996 Giá: 9,000,000
994 179186 Giá: 12,570,516   < - - >   991 974888 Giá: 9,000,000
995 269777 Giá: 12,573,021   < - - >   0962.55.99.95 Giá: 9,000,000
995 637775 Giá: 12,575,526   < - - >   0962.99.2112 Giá: 9,000,000
0966.28.38.107 Giá: 12,578,031   < - - >   0962.99.2114 Giá: 9,000,000
0966.35.2027 Giá: 12,580,536   < - - >   992 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.64 Giá: 12,583,041   < - - >   992 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4086 Giá: 12,585,546   < - - >   0963.77.11.51 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4156 Giá: 12,588,051   < - - >   993 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.938 Giá: 12,590,556   < - - >   0964.33.4008 Giá: 9,000,000
0967.21.6697 Giá: 12,593,061   < - - >   0964.36.4008 Giá: 9,000,000
0967.50.6697 Giá: 12,595,566   < - - >   0964.37.4008 Giá: 9,000,000
0967.53.6697 Giá: 12,598,071   < - - >   0964.39.01.68 Giá: 9,000,000
997 135279 Giá: 12,600,576   < - - >   0964.626.715 Giá: 9,000,000
1001 163388 Giá: 12,603,081   < - - >   991 899668 Giá: 9,000,000
1001 193388 Giá: 12,605,586   < - - >   991 991990 Giá: 9,000,000
898 333398 Giá: 12,608,091   < - - >   991 991998 Giá: 9,000,000
1011 558998 Giá: 12,610,596   < - - >   991 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1132 Giá: 12,613,101   < - - >   991 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.716 Giá: 12,615,606   < - - >   0961.22.6896 Giá: 9,000,000
127 202 8868 Giá: 12,618,111   < - - >   0961.25.35.75 Giá: 9,000,000
127 884 69 69 Giá: 12,620,616   < - - >   0961.33.83.113 Giá: 9,000,000
1005 862866 Giá: 12,623,121   < - - >   0961.58.4009 Giá: 9,000,000
1006 39 55 99 Giá: 12,625,626   < - - >   0961.70.70.109 Giá: 9,000,000
0977.009.898 Giá: 12,628,131   < - - >   0961.77.4983 Giá: 9,000,000
0981.86.85.119 Giá: 12,630,636   < - - >   0961.888.416 Giá: 9,000,000
1013 17 69 69 Giá: 12,633,141   < - - >   992 168333 Giá: 9,000,000
1014 193199 Giá: 12,635,646   < - - >   992 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.117 Giá: 12,638,150   < - - >   992 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.698 Giá: 12,640,655   < - - >   992 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.68 Giá: 12,643,160   < - - >   992 834888 Giá: 9,000,000
991 888186 Giá: 12,645,665   < - - >   992 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2375 Giá: 12,648,170   < - - >   992 848777 Giá: 9,000,000
992 849666 Giá: 12,650,675   < - - >   992 914888 Giá: 9,000,000
993 596777 Giá: 12,653,180   < - - >   992 969996 Giá: 9,000,000
995 179186 Giá: 12,655,685   < - - >   992 974888 Giá: 9,000,000
996 269777 Giá: 12,658,190   < - - >   0962.55.99.96 Giá: 9,000,000
996 637775 Giá: 12,660,695   < - - >   0962.99.2116 Giá: 9,000,000
0966.28.38.108 Giá: 12,663,200   < - - >   0962.99.2118 Giá: 9,000,000
0966.35.2028 Giá: 12,665,705   < - - >   993 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.65 Giá: 12,668,210   < - - >   993 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4226 Giá: 12,670,715   < - - >   0963.77.11.52 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4296 Giá: 12,673,220   < - - >   994 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.939 Giá: 12,675,725   < - - >   0964.33.4009 Giá: 9,000,000
0967.21.6698 Giá: 12,678,230   < - - >   0964.36.4009 Giá: 9,000,000
0967.50.6698 Giá: 12,680,735   < - - >   0964.37.4009 Giá: 9,000,000
0967.53.6698 Giá: 12,683,240   < - - >   0964.39.01.69 Giá: 9,000,000
998 135279 Giá: 12,685,745   < - - >   0964.626.716 Giá: 9,000,000
1002 163388 Giá: 12,688,250   < - - >   992 899668 Giá: 9,000,000
1002 193388 Giá: 12,690,755   < - - >   992 991990 Giá: 9,000,000
899 333398 Giá: 12,693,260   < - - >   992 991998 Giá: 9,000,000
1012 558998 Giá: 12,695,765   < - - >   992 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1133 Giá: 12,698,270   < - - >   992 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.717 Giá: 12,700,775   < - - >   0961.22.6897 Giá: 9,000,000
128 202 8868 Giá: 12,703,280   < - - >   0961.25.35.76 Giá: 9,000,000
128 884 69 69 Giá: 12,705,785   < - - >   0961.33.83.114 Giá: 9,000,000
1006 862866 Giá: 12,708,290   < - - >   0961.58.4010 Giá: 9,000,000
1007 39 55 99 Giá: 12,710,794   < - - >   0961.70.70.110 Giá: 9,000,000
0977.009.899 Giá: 12,713,299   < - - >   0961.77.4984 Giá: 9,000,000
0981.86.85.120 Giá: 12,715,804   < - - >   0961.888.417 Giá: 9,000,000
1014 17 69 69 Giá: 12,718,309   < - - >   993 168333 Giá: 9,000,000
1015 193199 Giá: 12,720,814   < - - >   993 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.118 Giá: 12,723,319   < - - >   993 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.699 Giá: 12,725,824   < - - >   993 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.69 Giá: 12,728,329   < - - >   993 834888 Giá: 9,000,000
992 888186 Giá: 12,730,834   < - - >   993 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2376 Giá: 12,733,339   < - - >   993 848777 Giá: 9,000,000
993 849666 Giá: 12,735,844   < - - >   993 914888 Giá: 9,000,000

>>> Xem video hướng dẫn chọn sim tứ quý:

Hướng dẫn chọn sim tứ quý giá rẻ như sim khuyến mại.

Sim tứ quý 2222 có chứa con số may mắn. Số 2 là biểu tượng cho sự toàn vẹn và sự hòa hợp đôi bên. Cái gì cũng có đôi có cặp, song hành với nhau là một điều tốt.
Số 2 cũng thể hiện cho sự cân bằng âm dương. Mọi vật mà có sự hòa hợp, cân bằng thì cuộc sống mới dễ dàng và may mắn. Người Việt Nam chúng ta còn có quan niệm coi trọng số chẵn vì thế mà con số 2 cũng được yêu thích hơn cả. Chúng ta cho rằng số chẵn sẽ giúp bản thân dễ gặt hái được nhiều thành công hơn số lẻ.
Thời đại ngày nay sở hữu sim số đẹp – đặc biệt là sở hữu sim tứ quý 2222 trở thành một xu thế. Muốn mua sim này không phải chuyện gì khó khăn cả. Khi truy cập vào trang web các bạn sẽ thấy được kho sim khổng lồ cùng với mức giá rẻ bất ngờ.
Hãy xem và đưa ra lựa chọn cho bản thân nhé!
Đại lý của chúng tôi tại Hà Nội chuyên cung cấp các dòng sim số đẹp giá rẻ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi hiện là đại lý ủy quyền của các nhà mạng lớn nên khách hàng mua sim tại cửa hàng của chúng tôi sẽ nhận được những ưu đãi về giá hết sức tuyệt vời. Hãy đến với chúng tôi để khám phá thế giới sim số đẹp phong phú, đa dạng. 
Xem thêm bài viết liên quan: