Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim số lặp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sim số lặp. Hiển thị tất cả bài đăng

Các bước để chọn mua được sim số lặp giá rẻ như cho

Sim số lặp giá rẻ
Có nhiều điều làm nên một chiếc sim số đẹp trong đó một trong những yếu tố hàng đầu là sự sắp xếp của các con số trong dãy số sim. Dãy số càng đặc biệt thì càng có giá trị, sim số lặp chính là một trong những loại sim đẹp đó. Ở bài viết trước chúng tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn biết thế nào là sim số lặp tiến. Nếu các bạn đã quên thì hãy tham khảo bài viết dưới để hiểu thêm về sim số lặp nhé.
Xem thêm:
Các bước để chọn mua được sim số lặp giá rẻ như cho

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0961.72.2382 Giá: 14,627,093   < - - >   999 914888 Giá: 9,000,000
999 849666 Giá: 14,629,598   < - - >   999 969996 Giá: 9,000,000
1000 596777 Giá: 14,632,103   < - - >   999 974888 Giá: 9,000,000
1002 179186 Giá: 14,634,608   < - - >   0962.55.99.103 Giá: 9,000,000
1003 269777 Giá: 14,637,113   < - - >   0962.99.2144 Giá: 9,000,000
1003 637775 Giá: 14,639,618   < - - >   0962.99.2146 Giá: 9,000,000
0966.28.38.115 Giá: 14,642,123   < - - >   1000 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2035 Giá: 14,644,628   < - - >   1000 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.72 Giá: 14,647,133   < - - >   0963.77.11.59 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5206 Giá: 14,649,638   < - - >   1001 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5276 Giá: 14,652,143   < - - >   0964.33.4016 Giá: 9,000,000
0966.908.946 Giá: 14,654,648   < - - >   0964.36.4016 Giá: 9,000,000
0967.21.6705 Giá: 14,657,153   < - - >   0964.37.4016 Giá: 9,000,000
0967.50.6705 Giá: 14,659,658   < - - >   0964.39.01.76 Giá: 9,000,000
0967.53.6705 Giá: 14,662,163   < - - >   0964.626.723 Giá: 9,000,000
1005 135279 Giá: 14,664,668   < - - >   999 899668 Giá: 9,000,000
1009 163388 Giá: 14,667,173   < - - >   999 991990 Giá: 9,000,000
1009 193388 Giá: 14,669,678   < - - >   999 991998 Giá: 9,000,000
906 333398 Giá: 14,672,183   < - - >   999 992993 Giá: 9,000,000
1019 558998 Giá: 14,674,688   < - - >   999 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1140 Giá: 14,677,193   < - - >   0961.22.6904 Giá: 9,000,000
0963.799.724 Giá: 14,679,697   < - - >   0961.25.35.83 Giá: 9,000,000
135 202 8868 Giá: 14,682,202   < - - >   0961.33.83.121 Giá: 9,000,000
135 884 69 69 Giá: 14,684,707   < - - >   0961.58.4017 Giá: 9,000,000
1013 862866 Giá: 14,687,212   < - - >   0961.70.70.117 Giá: 9,000,000
1014 39 55 99 Giá: 14,689,717   < - - >   0961.77.4991 Giá: 9,000,000
0977.009.906 Giá: 14,692,222   < - - >   0961.888.424 Giá: 9,000,000
0981.86.85.127 Giá: 14,694,727   < - - >   1000 168333 Giá: 9,000,000
1021 17 69 69 Giá: 14,697,232   < - - >   1000 229668 Giá: 9,000,000
1022 193199 Giá: 14,699,737   < - - >   1000 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.125 Giá: 14,702,242   < - - >   1000 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.706 Giá: 14,704,747   < - - >   1000 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.76 Giá: 14,707,252   < - - >   1000 840888 Giá: 9,000,000
999 888186 Giá: 14,709,757   < - - >   1000 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2383 Giá: 14,712,262   < - - >   1000 914888 Giá: 9,000,000
1000 849666 Giá: 14,714,767   < - - >   1000 969996 Giá: 9,000,000
1001 596777 Giá: 14,717,272   < - - >   1000 974888 Giá: 9,000,000
1003 179186 Giá: 14,719,777   < - - >   0962.55.99.104 Giá: 9,000,000
1004 269777 Giá: 14,722,282   < - - >   0962.99.2148 Giá: 9,000,000
1004 637775 Giá: 14,724,787   < - - >   0962.99.2150 Giá: 9,000,000
0966.28.38.116 Giá: 14,727,292   < - - >   1001 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2036 Giá: 14,729,797   < - - >   1001 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.73 Giá: 14,732,302   < - - >   0963.77.11.60 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5346 Giá: 14,734,807   < - - >   1002 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5416 Giá: 14,737,312   < - - >   0964.33.4017 Giá: 9,000,000
0966.908.947 Giá: 14,739,817   < - - >   0964.36.4017 Giá: 9,000,000
0967.21.6706 Giá: 14,742,322   < - - >   0964.37.4017 Giá: 9,000,000
0967.50.6706 Giá: 14,744,827   < - - >   0964.39.01.77 Giá: 9,000,000
0967.53.6706 Giá: 14,747,332   < - - >   0964.626.724 Giá: 9,000,000
1006 135279 Giá: 14,749,837   < - - >   1000 899668 Giá: 9,000,000
1010 163388 Giá: 14,752,341   < - - >   1000 991990 Giá: 9,000,000
1010 193388 Giá: 14,754,846   < - - >   1000 991998 Giá: 9,000,000
907 333398 Giá: 14,757,351   < - - >   1000 992993 Giá: 9,000,000
1020 558998 Giá: 14,759,856   < - - >   1000 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1141 Giá: 14,762,361   < - - >   0961.22.6905 Giá: 9,000,000
0963.799.725 Giá: 14,764,866   < - - >   0961.25.35.84 Giá: 9,000,000
136 202 8868 Giá: 14,767,371   < - - >   0961.33.83.122 Giá: 9,000,000
136 884 69 69 Giá: 14,769,876   < - - >   0961.58.4018 Giá: 9,000,000
1014 862866 Giá: 14,772,381   < - - >   0961.70.70.118 Giá: 9,000,000
1015 39 55 99 Giá: 14,774,886   < - - >   0961.77.4992 Giá: 9,000,000
0977.009.907 Giá: 14,777,391   < - - >   0961.888.425 Giá: 9,000,000
0981.86.85.128 Giá: 14,779,896   < - - >   1001 168333 Giá: 9,000,000
1022 17 69 69 Giá: 14,782,401   < - - >   1001 229668 Giá: 9,000,000
1023 193199 Giá: 14,784,906   < - - >   1001 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.126 Giá: 14,787,411   < - - >   1001 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.707 Giá: 14,789,916   < - - >   1001 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.77 Giá: 14,792,421   < - - >   1001 840888 Giá: 9,000,000
1000 888186 Giá: 14,794,926   < - - >   1001 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2384 Giá: 14,797,431   < - - >   1001 914888 Giá: 9,000,000
1001 849666 Giá: 14,799,936   < - - >   1001 969996 Giá: 9,000,000
1002 596777 Giá: 14,802,441   < - - >   1001 974888 Giá: 9,000,000
1004 179186 Giá: 14,804,946   < - - >   0962.55.99.105 Giá: 9,000,000
1005 269777 Giá: 14,807,451   < - - >   0962.99.2152 Giá: 9,000,000
1005 637775 Giá: 14,809,956   < - - >   0962.99.2154 Giá: 9,000,000
0966.28.38.117 Giá: 14,812,461   < - - >   1002 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2037 Giá: 14,814,966   < - - >   1002 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.74 Giá: 14,817,471   < - - >   0963.77.11.61 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5486 Giá: 14,819,976   < - - >   1003 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5556 Giá: 14,822,481   < - - >   0964.33.4018 Giá: 9,000,000
0966.908.948 Giá: 14,824,985   < - - >   0964.36.4018 Giá: 9,000,000
0967.21.6707 Giá: 14,827,490   < - - >   0964.37.4018 Giá: 9,000,000
0967.50.6707 Giá: 14,829,995   < - - >   0964.39.01.78 Giá: 9,000,000
0967.53.6707 Giá: 14,832,500   < - - >   0964.626.725 Giá: 9,000,000
1007 135279 Giá: 14,835,005   < - - >   1001 899668 Giá: 9,000,000
1011 163388 Giá: 14,837,510   < - - >   999 899668 Giá: 9,000,000
1009 163388 Giá: 14,840,015   < - - >   999 991990 Giá: 9,000,000
1009 193388 Giá: 14,842,520   < - - >   999 991998 Giá: 9,000,000
906 333398 Giá: 14,845,025   < - - >   999 992993 Giá: 9,000,000
1019 558998 Giá: 14,847,530   < - - >   999 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1140 Giá: 14,850,035   < - - >   0961.22.6904 Giá: 9,000,000
0963.799.724 Giá: 14,852,540   < - - >   0961.25.35.83 Giá: 9,000,000
135 202 8868 Giá: 14,855,045   < - - >   0961.33.83.121 Giá: 9,000,000
135 884 69 69 Giá: 14,857,550   < - - >   0961.58.4017 Giá: 9,000,000
1013 862866 Giá: 14,860,055   < - - >   0961.70.70.117 Giá: 9,000,000
1014 39 55 99 Giá: 14,862,560   < - - >   0961.77.4991 Giá: 9,000,000
0977.009.906 Giá: 14,865,065   < - - >   0961.888.424 Giá: 9,000,000
0981.86.85.127 Giá: 14,867,570   < - - >   1000 168333 Giá: 9,000,000
1021 17 69 69 Giá: 14,870,075   < - - >   1000 229668 Giá: 9,000,000
1022 193199 Giá: 14,872,580   < - - >   1000 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.125 Giá: 14,875,085   < - - >   1000 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.706 Giá: 14,877,590   < - - >   1000 834888 Giá: 9,000,000

>>> Có thể bạn quan tâm: cách mua sim từ 200k đến 500k vẫn được sim số đẹp.

Hướng dẫn cách mua sim từ 200 đến 500k vẫn mua được sim số đẹp.

Sim số lặp là gì?
Sim số lặp là sim có cấu trúc dãy số dạng: 09xABAB. Cặp số “AB” được lặp lại hai lần. Đây được gọi là sim lặp đôi, còn một loại sim lặp ba nhưng vì tính chất hiếm có mà trong bài viết này chúng ta sẽ không đề cập đến nó. Chúng ta sẽ chỉ đi tìm hiểu và phân tích về dạng sim lặp đơn – loại phổ biến nhất với mọi người.
So với mặt bằng chung trong lĩnh vực sim số đẹp thì sim số lặp có giá không quá cao, hầu như ai cũng có thể sở hữu một chiếc sim đẹp loại này.
Mức giá cao hay thấp cũng phụ thuộc một phần vào việc con số lặp trong sim là số nào. Chẳng hạn: Sim lặp 7676 chắc chắn sẽ có giá thấp hơn sim lặp 8686. Chỉ cần thay một con số thôi là giá sim đã thay đổi rồi. Đơn giản vì người ta có những quan điểm về số xấu số đẹp khác nhau. Sim 8686 có chứa hai con số 6 và 8 mang nghĩa lộc phát – biểu tượng của sự giàu sang, phú quý, vì thế mà ai cũng yêu thích loại này. Trong bài viết về sim lộc phát chúng tôi đã làm rõ ý nghĩa của nó, các bạn xem thêm để hiểu rõ hơn nhé: 
Nhiều người hỏi rằng vậy nếu hai con số A và B đổi vị trí cho nhau thì có còn được gọi là sim lặp nữa không? Tức là sim sẽ trở thành dạng: 09xAABB. Với loại sim này hầu hết những ai không tìm hiểu sâu về lĩnh vực sim số đẹp đều nhầm lẫn và khẳng định đây là sim số lặp. Nhưng thật ra dạng sim này có cái tên khác là sim số kép. Chúng tôi đã có một bài viết giúp các bạn phân biệt được hai loại sim này, các bạn hãy cùng tìm hiểu nhé: 
Sim số lặp có hai loại: sim 10 số và sim 11 số. Nếu mua sim 10 số các bạn sẽ mất một khoản tiền lớn hơn nhưng lại được lợi hơn vì đây là loại sim dễ nhớ và đẹp hơn.
Nếu chia theo nhà mạng thì có của Viettel, Vinaphone, MobiFone và của hai nhà mạng nhỏ là Vietnamobile và G-mobile. Tất nhiên, sim số lặp của các nhà mạng lớn bao giờ cũng được ưu tiên hơn cả, chính vì thế mà không có gì ngạc nhiên khi Sim số lặp Viettel đứng đầu bảng bán chạy nhất, tiếp đến là của Vina và Mobi. Tuy rằng sim số lặp Vietnamobile và G-mobile chưa thực sự chiếm được sự yêu thích của người tiêu dùng nhưng đây cũng là sự lựa chọn không tồi vì các dịch vụ đang ngày một được cải thiện để phục vụ cho khách hàng.
Để mua sim số lặp giá rẻ các bạn hãy đến địa chỉ mà chúng tôi đưa ra dưới đây để được phục vụ chu đáo nhất.
Xem thêm bài viết liên quan:


Chia sẻ bí quyết chọn sim số lặp số tiến giá rẻ

Sim lặp tiến đẹp – rẻ
Bài viết trước chúng tôi đã giúp các bạn hiểu được thế nào là sim tam hoa còn ở bài viết này đề cập đến một khái niệm khá mới mẻ mà ít người từng được nghe đến là: “Sim lặp tiến”
Ai cũng biết thế nào là sim số lặp và sim số tiến. Không ít lần chúng tôi đã cung cấp cho các bạn khái niệm cũng như cách phân loại của hai loại sim đẹp phổ biến này. Nếu nhất thời chưa nhớ ra các bạn hãy đọc lại để hiểu rõ hơn nhé:
Xem thêm:
Bí quyết chọn sim số lặp số tiến giá rẻ

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

1018 17 69 69 Giá: 14,096,040   < - - >   997 229668 Giá: 9,000,000
1019 193199 Giá: 14,098,545   < - - >   997 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.122 Giá: 14,101,050   < - - >   997 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.703 Giá: 14,103,555   < - - >   997 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.73 Giá: 14,106,060   < - - >   997 840888 Giá: 9,000,000
996 888186 Giá: 14,108,565   < - - >   997 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2380 Giá: 14,111,070   < - - >   997 914888 Giá: 9,000,000
997 849666 Giá: 14,113,575   < - - >   997 969996 Giá: 9,000,000
998 596777 Giá: 14,116,080   < - - >   997 974888 Giá: 9,000,000
1000 179186 Giá: 14,118,585   < - - >   0962.55.99.101 Giá: 9,000,000
1001 269777 Giá: 14,121,090   < - - >   0962.99.2136 Giá: 9,000,000
1001 637775 Giá: 14,123,595   < - - >   0962.99.2138 Giá: 9,000,000
0966.28.38.113 Giá: 14,126,100   < - - >   998 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2033 Giá: 14,128,605   < - - >   998 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.70 Giá: 14,131,110   < - - >   0963.77.11.57 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4926 Giá: 14,133,615   < - - >   999 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4996 Giá: 14,136,120   < - - >   0964.33.4014 Giá: 9,000,000
0966.908.944 Giá: 14,138,625   < - - >   0964.36.4014 Giá: 9,000,000
0967.21.6703 Giá: 14,141,130   < - - >   0964.37.4014 Giá: 9,000,000
0967.50.6703 Giá: 14,143,635   < - - >   0964.39.01.74 Giá: 9,000,000
0967.53.6703 Giá: 14,146,140   < - - >   0964.626.721 Giá: 9,000,000
1003 135279 Giá: 14,148,645   < - - >   997 899668 Giá: 9,000,000
1007 163388 Giá: 14,151,150   < - - >   997 991990 Giá: 9,000,000
1007 193388 Giá: 14,153,655   < - - >   997 991998 Giá: 9,000,000
904 333398 Giá: 14,156,160   < - - >   997 992993 Giá: 9,000,000
1017 558998 Giá: 14,158,665   < - - >   997 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1138 Giá: 14,161,170   < - - >   0961.22.6902 Giá: 9,000,000
0963.799.722 Giá: 14,163,675   < - - >   0961.25.35.81 Giá: 9,000,000
133 202 8868 Giá: 14,166,180   < - - >   0961.33.83.119 Giá: 9,000,000
133 884 69 69 Giá: 14,168,684   < - - >   0961.58.4015 Giá: 9,000,000
1011 862866 Giá: 14,171,189   < - - >   0961.70.70.115 Giá: 9,000,000
1012 39 55 99 Giá: 14,173,694   < - - >   0961.77.4989 Giá: 9,000,000
0977.009.904 Giá: 14,176,199   < - - >   0961.888.422 Giá: 9,000,000
0981.86.85.125 Giá: 14,178,704   < - - >   998 168333 Giá: 9,000,000
1019 17 69 69 Giá: 14,181,209   < - - >   998 229668 Giá: 9,000,000
1020 193199 Giá: 14,183,714   < - - >   998 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.123 Giá: 14,186,219   < - - >   998 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.704 Giá: 14,188,724   < - - >   998 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.74 Giá: 14,191,229   < - - >   998 840888 Giá: 9,000,000
997 888186 Giá: 14,193,734   < - - >   998 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2381 Giá: 14,196,239   < - - >   998 914888 Giá: 9,000,000
998 849666 Giá: 14,198,744   < - - >   998 969996 Giá: 9,000,000
999 596777 Giá: 14,201,249   < - - >   998 974888 Giá: 9,000,000
1001 179186 Giá: 14,203,754   < - - >   0962.55.99.102 Giá: 9,000,000
1002 269777 Giá: 14,206,259   < - - >   0962.99.2140 Giá: 9,000,000
1002 637775 Giá: 14,208,764   < - - >   0962.99.2142 Giá: 9,000,000
0966.28.38.114 Giá: 14,211,269   < - - >   999 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2034 Giá: 14,213,774   < - - >   999 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.71 Giá: 14,216,279   < - - >   0963.77.11.58 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5066 Giá: 14,218,784   < - - >   1000 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5136 Giá: 14,221,289   < - - >   0964.33.4015 Giá: 9,000,000
0966.908.945 Giá: 14,223,794   < - - >   0964.36.4015 Giá: 9,000,000
0967.21.6704 Giá: 14,226,299   < - - >   0964.37.4015 Giá: 9,000,000
0967.50.6704 Giá: 14,228,804   < - - >   0964.39.01.75 Giá: 9,000,000
0967.53.6704 Giá: 14,231,309   < - - >   0964.626.722 Giá: 9,000,000
1004 135279 Giá: 14,233,814   < - - >   998 899668 Giá: 9,000,000
1008 163388 Giá: 14,236,319   < - - >   998 991990 Giá: 9,000,000
1008 193388 Giá: 14,238,824   < - - >   998 991998 Giá: 9,000,000
905 333398 Giá: 14,241,328   < - - >   998 992993 Giá: 9,000,000
1018 558998 Giá: 14,243,833   < - - >   998 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1139 Giá: 14,246,338   < - - >   0961.22.6903 Giá: 9,000,000
0963.799.723 Giá: 14,248,843   < - - >   0961.25.35.82 Giá: 9,000,000
134 202 8868 Giá: 14,251,348   < - - >   0961.33.83.120 Giá: 9,000,000
134 884 69 69 Giá: 14,253,853   < - - >   0961.58.4016 Giá: 9,000,000
1012 862866 Giá: 14,256,358   < - - >   0961.70.70.116 Giá: 9,000,000
1013 39 55 99 Giá: 14,258,863   < - - >   0961.77.4990 Giá: 9,000,000
0977.009.905 Giá: 14,261,368   < - - >   0961.888.423 Giá: 9,000,000
0981.86.85.126 Giá: 14,263,873   < - - >   999 168333 Giá: 9,000,000
1020 17 69 69 Giá: 14,266,378   < - - >   999 229668 Giá: 9,000,000
1021 193199 Giá: 14,268,883   < - - >   999 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.124 Giá: 14,271,388   < - - >   999 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.705 Giá: 14,273,893   < - - >   999 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.75 Giá: 14,276,398   < - - >   999 840888 Giá: 9,000,000
998 888186 Giá: 14,278,903   < - - >   999 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2382 Giá: 14,281,408   < - - >   999 914888 Giá: 9,000,000
999 849666 Giá: 14,283,913   < - - >   999 969996 Giá: 9,000,000
1000 596777 Giá: 14,286,418   < - - >   999 974888 Giá: 9,000,000
1002 179186 Giá: 14,288,923   < - - >   0962.55.99.103 Giá: 9,000,000
1003 269777 Giá: 14,291,428   < - - >   0962.99.2144 Giá: 9,000,000
1003 637775 Giá: 14,293,933   < - - >   0962.99.2146 Giá: 9,000,000
0966.28.38.115 Giá: 14,296,438   < - - >   1000 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2035 Giá: 14,298,943   < - - >   1000 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.72 Giá: 14,301,448   < - - >   0963.77.11.59 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5206 Giá: 14,303,953   < - - >   1001 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5276 Giá: 14,306,458   < - - >   0964.33.4016 Giá: 9,000,000
0966.908.946 Giá: 14,308,963   < - - >   0964.36.4016 Giá: 9,000,000
0967.21.6705 Giá: 14,311,468   < - - >   0964.37.4016 Giá: 9,000,000
0967.50.6705 Giá: 14,313,972   < - - >   0964.39.01.76 Giá: 9,000,000
0967.53.6705 Giá: 14,316,477   < - - >   0964.626.723 Giá: 9,000,000
1005 135279 Giá: 14,318,982   < - - >   999 899668 Giá: 9,000,000
1009 163388 Giá: 14,321,487   < - - >   997 899668 Giá: 9,000,000
1007 163388 Giá: 14,323,992   < - - >   997 991990 Giá: 9,000,000
1007 193388 Giá: 14,326,497   < - - >   997 991998 Giá: 9,000,000
904 333398 Giá: 14,329,002   < - - >   997 992993 Giá: 9,000,000
1017 558998 Giá: 14,331,507   < - - >   997 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1138 Giá: 14,334,012   < - - >   0961.22.6902 Giá: 9,000,000
0963.799.722 Giá: 14,336,517   < - - >   0961.25.35.81 Giá: 9,000,000
133 202 8868 Giá: 14,339,022   < - - >   0961.33.83.119 Giá: 9,000,000
133 884 69 69 Giá: 14,341,527   < - - >   0961.58.4015 Giá: 9,000,000
1011 862866 Giá: 14,344,032   < - - >   0961.70.70.115 Giá: 9,000,000
1012 39 55 99 Giá: 14,346,537   < - - >   0961.77.4989 Giá: 9,000,000
0977.009.904 Giá: 14,349,042   < - - >   0961.888.422 Giá: 9,000,000
0981.86.85.125 Giá: 14,351,547   < - - >   998 168333 Giá: 9,000,000
1019 17 69 69 Giá: 14,354,052   < - - >   998 229668 Giá: 9,000,000
1020 193199 Giá: 14,356,557   < - - >   998 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.123 Giá: 14,359,062   < - - >   998 710888 Giá: 9,000,000

>>> Tham khảo cách chọn sim số lặp , số đẹp rẻ như sim rác.


Hướng dẫn chọn sim số lặp , số đẹp rẻ như sim rác.

Từ hai bài phân tích trên ta có thể rút ra một kết luận chung về hai loại sim trên như sau:
  • Sim số lặp có dạng: 09xAABB
  • Sim số tiến có dạng: 09xABCD (trong đó A<B<C<D)
Nếu ta kết hợp hai loại sim trên sẽ được một loại sim mới có tên: “SIM LẶP TIẾN”. Có nghĩa là sim này sẽ có dạng: 09xAABBCC (trong đó A<B<C) 
Như vậy sim lặp tiến là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại sim đẹp: số tiến và số lặp. Cũng có nghĩa là sim lặp tiến có ý nghĩa và giá trị lớn hơn rất nhiều.
Sim lặp tiến đẹp vừa có cấu trúc dãy số dễ đọc, dễ nhớ vừa có ý nghĩa trong việc hỗ trợ sự nghiệp phát triển. Những con số tăng dần đều tượng trưng cho các bước tiến trong cuộc sống. Người mua sim này thường là doanh nhân hoặc các vị quan chức cấp cao, họ tin tưởng về vai trò to lớn của nó trong việc quyết định sự thành bại của bản thân.
Sử dụng sim số tiến vốn dĩ đã đồng nghĩa với việc sử dụng các dãy số vô cùng có giá trị. Sự nối tiếp tiến lên trong các dãy số sim thể hiện niềm khát vọng thăng tiến hoặc vượt lên trên phía trước. Với sim lặp tiến, điều này lại được nhân lên gấp đôi mang lại nhiều thành công hơn nữa,  nỗ lực vượt lên không ngừng nghỉ sẽ giúp con đường công danh trở nên sáng lạn.
Theo thống kê, số lượng sim lặp tiến đẹp bán ra hàng năm đạt con số khá lớn, thuộc top đầu trong danh sách sim bán chạy. Cũng đúng thôi bởi vì  sim đẹp như thế thì có ai lại lắc đầu từ chối.
Vì có rất nhiều người mong muốn sở hữu nó nên sim lặp tiến không phải là loại sim phổ thông, số lượng sim không còn nhiều như các loại sim khác như: tam hoa, tứ quý hay sim lộc phát. Vì thế muốn mua được một chiếc sim đẹp này khách hàng phải nhanh tay, nắm bắt những cơ hội thì mới có thể sở hữu. 
Giá sim lặp tiến cao hay thấp phụ thuộc vào hai yếu tố:
Thứ nhất, sim bạn mua là sim 10 số hay 11 số: Ai cũng biết rằng sim 10 số bao giờ cũng có giá cao hơn so với sim 11 số cùng loại. Nếu bạn mua sim 10 số thì bạn phải chấp nhận giá cao hơn một chút, nhưng bù lại sim của bạn lại đẹp hơn. Vì thế mà sim 10 số vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.
Thứ hai, sim lặp tiến bạn mua có chứa những con số nào. Một số con số được coi là đẹp như: 6 (Lộc), 8 (Phát), 9 (Trường),… Một số khác lại không được sự ưu ái từ người dùng như: 4, 0. Dĩ nhiên những con số đẹp, ý nghĩa thì giá phải cao hơn. Dù thực tế người ta đã chứng minh không có con số nào bị coi là xấu, số nào cũng có tính chất đặc biệt, nhưng suy nghĩ của người tiêu dùng vẫn khó thay đổi, sở hữu sim lặp tiến có chứa các con số ý nghĩa suy cho cùng vẫn mang đến sự an tâm cho người sở hữu.
Để mua được sim lặp tiến đẹp - rẻ thì các bạn chỉ cần tìm đến một địa chỉ bán sim số đẹp uy tín mà thôi. 
Địa chỉ mà chúng tôi gợi ý đó chính là nơi bán sim số đẹp rẻ nhất cả nước, mua sim tại đây các bạn sẽ không còn tồn tại bất cứ một nỗi lo nào nữa. Chất lượng dịch vụ luôn đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe từ phía người mua hàng. Chỉ cần các bạn đến thì sẽ cảm nhận được hết những điều trên.
Chúc các bạn sẽ sớm chọn cho mình một chiếc sim lặp tiến đẹp - rẻ.
Xem thêm bài viết liên quan: