Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp tiền trực tuyến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp tiền trực tuyến. Hiển thị tất cả bài đăng

Những cách nạp tiền trực tuyến Mobifone dành cho mạng Mobifone.

Thông tin hướng dẫn nạp tiền trực tuyến Mobifone.
Hiện nay, việc thanh toán và nạp tiền trực tuyến đang là xu hướng được lựa chọn và sử dụng nhiều nhất. Việc dùng hình thức thanh toán này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được thời gian và đáp ứng được thêm rất nhiều nhu cầu của các thuê bao Mobifone hiện nay. Ngoài ra còn phục vụ được các nhu cầu trong quá trình liên lạc, học tập và giải trí của người dùng. Với việc sử dụng cách nạp tiền trực tuyến Mobifone bạn còn được thêm rất nhiều các chương trình khuyến mại và chiết khấu khác.

Xem thêm:>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0898 899799 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 899599 Giá: 5,000,000
0898 911234 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898892 Giá: 5,000,000
0898 944449 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898893 Giá: 5,000,000
0898.00.07.07 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898895 Giá: 5,000,000
0898.0000.39 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898897 Giá: 5,000,000
0898.0000.90 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 899199 Giá: 5,000,000
0898.01.1234 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 899299 Giá: 5,000,000
0898.02.2345 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 899499 Giá: 5,000,000
0898.04.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 874999 Giá: 5,000,000
0898.04.4567 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 877788 Giá: 5,000,000
0898.22.1368 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 877799 Giá: 5,000,000
0898.22.33.22 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 877887 Giá: 5,000,000
0898.22.3838 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 878899 Giá: 5,000,000
0898.22.99.22 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 878989 Giá: 5,000,000
0898.22222.4 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 879889 Giá: 5,000,000
0898.3456.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 879898 Giá: 5,000,000
0898.45.6879 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 881991 Giá: 5,000,000
0898.4567.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 882002 Giá: 5,000,000
0898.50.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 885557 Giá: 5,000,000
0898.50.78.78 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 895777 Giá: 5,000,000
0898.51.2468 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 896777 Giá: 5,000,000
0898.51.38.38 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 896869 Giá: 5,000,000
0898.65.39.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898118 Giá: 5,000,000
0898.66.44.66 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898181 Giá: 5,000,000
0898.6666.55 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898282 Giá: 5,000,000
0898.67.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898338 Giá: 5,000,000
0898.69.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898383 Giá: 5,000,000
0898.78.79.78 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898585 Giá: 5,000,000
0898.79.1234 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898778 Giá: 5,000,000
0898.79.29.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898787 Giá: 5,000,000
0898.79.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 898891 Giá: 5,000,000
0898.79.69.59 Giá: 5,000,000   < - - >   089.889.55.66 Giá: 5,000,000
0898.79.72.79 Giá: 5,000,000   < - - >   089.889.55.77 Giá: 5,000,000
0898.81.81.91 Giá: 5,000,000   < - - >   089.889.55.88 Giá: 5,000,000
0898.89.33.89 Giá: 5,000,000   < - - >   089.889.55.99 Giá: 5,000,000
08989.4.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   089.929.2229 Giá: 5,000,000
0899 798789 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 061990 Giá: 5,000,000
0899 979868 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 061993 Giá: 5,000,000
0899 988996 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 123668 Giá: 5,000,000
0899 996068 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 123688 Giá: 5,000,000
0899 996123 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 255288 Giá: 5,000,000
0899 996286 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 511711 Giá: 5,000,000
0899 996288 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 555554 Giá: 5,000,000
0899 996289 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 614888 Giá: 5,000,000
0899 997699 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 624888 Giá: 5,000,000
0899 998100 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 634888 Giá: 5,000,000
0899 999120 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 640999 Giá: 5,000,000
0899 999121 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 666664 Giá: 5,000,000
0899 999122 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 673666 Giá: 5,000,000
0899 999123 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 678339 Giá: 5,000,000
0899 999124 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 811886 Giá: 5,000,000
0899 999125 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 845888 Giá: 5,000,000
0899 999126 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 848868 Giá: 5,000,000
0899 999127 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 868998 Giá: 5,000,000
0899 999130 Giá: 5,000,000   < - - >   0898 869988 Giá: 5,000,000
0899 999131 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.22.3939 Giá: 8,500,000
0899 999132 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.68.1888 Giá: 8,500,000
0899 999133 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.68.2999 Giá: 8,500,000
0899 999134 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.68.3999 Giá: 8,500,000
0899 999135 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.68.5888 Giá: 8,500,000
0899 999136 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.68.5999 Giá: 8,500,000
0899 999137 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.69.2999 Giá: 8,500,000
0899 999182 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.78.6999 Giá: 8,500,000
0899 999185 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.92.1999 Giá: 8,500,000
0899 999280 Giá: 5,000,000   < - - >   0898.93.1999 Giá: 8,500,000
0899 999281 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.03.999 Giá: 8,500,000
0899 999284 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.05.999 Giá: 8,500,000
0899 999285 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.12.999 Giá: 8,500,000
0899 999287 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.13.999 Giá: 8,500,000
0899 999355 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.15.999 Giá: 8,500,000
0899 999356 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.20.999 Giá: 8,500,000
0899 999535 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.23.999 Giá: 8,500,000
0899 999550 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.25.999 Giá: 8,500,000
0899 999551 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.30.999 Giá: 8,500,000
0899 999552 Giá: 5,000,000   < - - >   08989.35.999 Giá: 8,500,000
0899 999553 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 995000 Giá: 8,500,000
0899 999556 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 996968 Giá: 8,500,000
0899 999557 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 997778 Giá: 8,500,000
0899 999558 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 997969 Giá: 8,500,000
0899 999757 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999178 Giá: 8,500,000
0899.099.889 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999259 Giá: 8,500,000
0899.29.19.19. Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999626 Giá: 8,500,000
0899.29.28.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999665 Giá: 8,500,000
0899.298.998 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999859 Giá: 8,500,000
0899.299.688 Giá: 5,000,000   < - - >   090.15.07.888 Giá: 8,500,000
0899.299.779 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 273999 Giá: 8,500,000
0899.7777.23 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 275999 Giá: 8,500,000
0899.7777.26 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 877666 Giá: 8,500,000
0899.79.11.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 887666 Giá: 8,500,000
0899.79.5679 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.00.66.00 Giá: 8,500,000
0899.79.69.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.00.88.00 Giá: 8,500,000
0899.79.89.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.20.8668 Giá: 8,500,000
0899.79.89.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.28.6886 Giá: 8,500,000
0899.95.88.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0902 148686 Giá: 8,500,000
0899.95.88.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0902.00.33.00 Giá: 8,500,000
09.01.01.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   0902.00.33.00 Giá: 8,500,000
09.01.01.2016 Giá: 5,000,000   < - - >   0904 501999 Giá: 8,500,000
09.01.02.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0904 953888 Giá: 8,500,000
09.01.02.7788 Giá: 5,000,000   < - - >   0904.68.68.78 Giá: 8,500,000
1. Nạp tiền trực tuyến của Mobifone như thế nào?
Chúng ta, những người dùng điện thoại và thuê bao di động của Mobifone vẫn luôn biết đến dịch vụ nạp thẻ điện thoại truyền thống thông qua việc mua các thẻ cào với các mệnh giá khác nhau. Và nạp trực tiếp. Tuy nhiên, hiện nay nhà mạng đã có thêm nạp tiền trực tuyến Mobifone nhanh chóng và hiệu quả nhất.
2. Cách nạp tiền trực tuyến như thế nào?
Đầu tiên để sử dụng được tính năng nạp tiền trực tuyến Mobifone bạn phải đang sử dụng sim số đẹp của Mobifone. Hoặc nếu bạn đang truy cập sử dụng dịch vụ 3G của Mobifone hoặc có kết nối wifi. Và thực hiện cách nạp tiền trực tuyến của Mobifone theo các bước sau:
+ Bước 1: Thực hiện truy cập vào trang chủ của nhà mạng Mobifone.
+ Bước 2: Sau khi thực hiện truy cập vào trang chủ của Mobifone rồi. Bạn chọn mục hỗ trợ cho khách hàng. Tại đây bạn chọn thanh toán cước và nạp tiền. Và chọn thanh toán trực tuyến là được.
+ Bước 3: Để tiếp tục cách nạp tiền trực truyến của Mobifone, bạn chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng, sau đó bạn chỉ cần nhập số thuê bao điện thoại của bạn hoặc của người bạn nạp tiền trực tuyến Mobifone và chọn thanh toán.
+ Bước 4: bạn chọn thực hiện điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của hệ thống trên website và chọn thanh toán cuối cùng là thành công.
Khi bạn thực hiện cách nạp tiền trực tuyến của Mobifone thành công, điện thoại của bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo của hệ thống tổng đài.
LƯU Ý:
Để thực hiện được nạp tiền trực tuyến Mobifone thì thẻ của bạn phải được kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến của ngân hàng.
Trường hợp bạn thanh toán bằng thẻ quốc tế thì Mobifone chỉ nhận của các ngân hàng trong nước phát hành.
+ Số tiền để bạn thực hiện giai dịch thanh toán trực tuyến tối thiểu phải là 50.000 đồng và tối đa thực hiện là 10.000.000 đồng.
+ Số giao dịch nạp tiền trực tuyến Mobifone được thực hiện trong ngày tối đa là 5 ngày.
+ Nếu bạn thực hiện thanh toán trực tuyến cho thuê bao trả sau của mình thì số tiền tối đa là 10.000.000 đồng.
Như vậy, với những thông tin và hướng dẫn trên, chỉ cần các thuê bao di động thực hiện theo các cách trên là sẽ thành công.

Xem thêm bài viết:
Nguồn:  http://www.bansimviettel.com/2017/06/nap-tien-truc-tuyen-mobifone_21.html