Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp tiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp tiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Các cách nạp tiền điện thoại online Viettel dành cho mạng Viettel.

Hướng dẫn cách nạp tiền điện thoại online Viettel đơn giản, tiện lợi.

Khi sử dụng điện thoại  chúng ta đều nghĩ đến việc sẽ nạp tiền như thế nào nhanh và tiện lợi nhất, mỗi khi hết tiền để liên lạc. Vì thế chúng tôi xin hướng dẫn cách nạp tiền điện thoại online Viettel sẽ được hướng dẫn trong bài viết này.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0886 640640 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 319868 Giá: 7,500,000
0886 657779 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 338979 Giá: 7,500,000
0886 658886 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 627779 Giá: 7,500,000
0886 661991 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 687889 Giá: 7,500,000
0886 666191 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 688368 Giá: 7,500,000
0886 666298 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 747555 Giá: 7,500,000
0886 666383 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 874 874 Giá: 7,500,000
0886 666389 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887770 Giá: 7,500,000
0886 666929 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887771 Giá: 7,500,000
0886 682662 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887772 Giá: 7,500,000
0886 688579 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887773 Giá: 7,500,000
0886 698886 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887774 Giá: 7,500,000
0886 699868 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 888053 Giá: 7,500,000
0886 711234 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.3.77778 Giá: 7,500,000
0886 741234 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.58.9779 Giá: 7,500,000
0886 766788 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 229179 Giá: 7,500,000
0886 785679 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 338689 Giá: 7,500,000
0886 793793 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 398696 Giá: 7,500,000
0886 796555 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 399886 Giá: 7,500,000
0886 919668 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 529979 Giá: 7,500,000
0886 919868 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 565579 Giá: 7,500,000
0886 933688 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 567838 Giá: 7,500,000
0886 939789 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 579279 Giá: 7,500,000
0886 966777 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 671555 Giá: 7,500,000
0886 968789 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 686799 Giá: 7,500,000
0886 988181 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 688579 Giá: 7,500,000
0886 998969 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 896898 Giá: 7,500,000
0886.01.6668 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997770 Giá: 7,500,000
0886.0886.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997771 Giá: 7,500,000
0886.09.09.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997772 Giá: 7,500,000
0886.11.2929 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997773 Giá: 7,500,000
0886.11.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997774 Giá: 7,500,000
0886.11.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.68.8338 Giá: 7,500,000
0886.12.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.80.08.80 Giá: 7,500,000
0886.13.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.86.3568 Giá: 7,500,000
0886.13.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   09793.793.68 Giá: 7,500,000
0886.131.777 Giá: 5,000,000   < - - >   09799997.83 Giá: 7,500,000
0886.15.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   098 123 1975 Giá: 7,500,000
0886.15.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   098.12345.82 Giá: 7,500,000
0886.18.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   098.12345.85 Giá: 7,500,000
0886.189.555 Giá: 5,000,000   < - - >   098.147.8666 Giá: 7,500,000
0886.19.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 055155 Giá: 7,500,000
0886.2222.69 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 055155 Giá: 7,500,000
0886.225.886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 074666 Giá: 7,500,000
0886.23.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 094666 Giá: 7,500,000
0886.23.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 097666 Giá: 7,500,000
0886.26.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 140666 Giá: 7,500,000
0886.28.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 176886 Giá: 7,500,000
0886.31.7879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 198898 Giá: 7,500,000
0886.31.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 240666 Giá: 7,500,000
0886.3333.55 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 254666 Giá: 7,500,000
0886.3333.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 270666 Giá: 7,500,000
0886.339.688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 274666 Giá: 7,500,000
0886.35.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 340666 Giá: 7,500,000
0886.3579.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 347666 Giá: 7,500,000
0886.39.69.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 348886 Giá: 7,500,000
0886.44.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 374666 Giá: 7,500,000
0886.51.4444 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 399199 Giá: 7,500,000
0886.51.4567 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 399199 Giá: 7,500,000
0886.51.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 407666 Giá: 7,500,000
0886.53.6886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 410666 Giá: 7,500,000
0886.55.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 437666 Giá: 7,500,000
0886.56.56.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 480666 Giá: 7,500,000
0886.60.0606 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 490666 Giá: 7,500,000
0886.79.15.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 499899 Giá: 7,500,000
0886.79.28.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 524666 Giá: 7,500,000
0886.79.38.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 555779 Giá: 7,500,000
0886.79.56.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 566969 Giá: 7,500,000
0886.79.73.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 622686 Giá: 7,500,000
0886.79.75.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 668898 Giá: 7,500,000
0886.79.76.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 676686 Giá: 7,500,000
0886.80.88.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 778889 Giá: 7,500,000
0886.80.88.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 808383 Giá: 7,500,000
0886.81.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 811688 Giá: 7,500,000
0886.82.1102 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 822868 Giá: 7,500,000
0886.82.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 833688 Giá: 7,500,000
0886.822.899 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 862868 Giá: 7,500,000
0886.83.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 866696 Giá: 7,500,000
0886.83.9979 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 866898 Giá: 7,500,000
0886.89.99.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 876678 Giá: 7,500,000
0886.92.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 881168 Giá: 7,500,000
0886.95.0000 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 888919 Giá: 7,500,000
0886.97.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 891686 Giá: 7,500,000
0886.999.586 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 893686 Giá: 7,500,000
09.6.7.8.9.10.77 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 939688 Giá: 7,500,000
09.61.61.61.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 939989 Giá: 7,500,000
09.61.61.91.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 959668 Giá: 7,500,000
09.61.63.2868 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 959989 Giá: 7,500,000
09.61.68.68.61 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 966968 Giá: 7,500,000
09.6116.29.29 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 991985 Giá: 7,500,000
09.6116.85.85 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 993868 Giá: 7,500,000
09.6116.95.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 993899 Giá: 7,500,000
09.62.61.64.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 999698 Giá: 7,500,000
09.666.888.01 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.06.9696 Giá: 7,500,000
09.66666.942 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.1234.86 Giá: 7,500,000
09.666678.33 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.1234.89 Giá: 7,500,000
09.6669.1669 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.22.1818 Giá: 7,500,000
09.678.678.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.33.1818 Giá: 7,500,000
09.6789.6810 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.67.6668 Giá: 7,500,000
09.68.78.1969 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.81.0555 Giá: 7,500,000

Nạp tiền điện thoại Viettel như thế nào ?
Với sự phát triển ngày càng mạnh và số lượng lớn người sử dụng mạng di động Viettel. Chính vì thế mà cùng với rất nhiều sim số đẹp Viettel được ra đời như các loại sim tứ quý, sim tam hoa, sim lộc phát và năm sinh. Thì Viettel ngày càng phổ biến và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được như cầu cũng như điều kiện thuận lợi cho người sử dụng mạng dịch vụ di động của Viettel.
Đặc biệt trong dịch vụ nạp tiền điện thoại online Viettel. Trong cách nạp thẻ điện thoại truyền thống của Viettel thì người dùng điện thoại chỉ nạp được khi mua thẻ có mã số cào của Viettel để nạp nếu như muốn tiếp tục thực hiện các liên lạc với bạn bè và người thân của mình.
Dưới đây là các cách nạp thẻ điện thoại Viettel online sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng tài khoản của mình khi không thể ra ngoài để mua thẻ điện thoại,
Cách nạp thẻ điện thoại Viettel.
Để giúp các thuê bao thoát khỏi tình trạng điện thoại hết tiền ở những điểm đến mà bạn không thể mua được thẻ nạp cho tài khoản điện thoại của mình. Ngoài cách nạp tiền truyền thống, Viettel còn cung cấp cách nạp tiền điện thoại Viettel online nhanh chóng và hiệu quả.
Cách nạp tiền điện thoại online Viettel bằng thẻ cào: Bằng cách này bạn phải đến trung tâm hoặc đại lý thẻ sim số điện thoại của Viettel để mua mã số thẻ cào. Sau đó bạn ấn *100*mã số thẻ cào# là bạn đã thực hiện nạp tiền thành công. Đây là cách nạp tiền điện thoại mà đang được nhiều người áp dụng nhất.
Cách thứ hai: Bạn có thể truy cập vào địa chỉ website của Viettel, được hỗ trợ nạp tiền điện thoại online Viettel. Hoặc ngoài ra bạn có thể truy cập qua địa chỉ nhà mạng Viettel và thực hiện theo hướng dẫn của trang này để được nạp vào tài khoản.
Cách thứ ba: Bạn có thể nhờ các thuê bao khác nạp thẻ hộ cho mình. Chỉ cần thực hiện với cú pháp là *103*số điện thoại cần nạp*mã số thẻ# và ấn ok là thực hiện thành công cho số điện thoại mà bạn cần nạp tiền.
Một cách khác là nạp thẻ điện thoại Viettel online qua tài khoản ngân hàng mà bạn đang sử dụng nếu như bạn có đăng ký sử dụng mobile banking. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện theo các bước hướng dẫn là có thể nạp đươc thẻ điện thoại cho thuê bao mà mình đang sử dụng rồi.
Việc nạp tiền điện thoại online Viettel cho các thuê bao khác giúp cho bạn trong trường hợp nơi bạn đang ở không có mạng internet hoặc không có điểm bán thẻ cào điện thoại.
Với những hướng dẫn trên thì việc nạp tiền điện thoại online Viettel sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức trong việc di chuyển để mua thẻ cào. Ngoài ra, việc này sẽ không làm gián đoạn quá trình liên lạc, kết nối với bạn bè và người thân cũng như trong các hoạt động giải trí của mình.

Xem thêm bài viết:

Dịch vụ nạp tiền Vinaphone trực tuyến cho bạn lựa chọn.

Hướng dẫn nạp tiền Vinaphone online nhanh chóng, dễ dàng.

Cùng với Viettel, Vinaphone là  một trong những nhà mạng đang được đông người dùng nhất hiện nay. Chính vì thế Vinaphone không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà mạng để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các thuê bao. Một trong số đó là đưa ra dịch vụ nạp tiền Vinaphone online hay còn gọi là nạp tiền Vinaphone trực tuyến.

Xem thêm:>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:

088880 3368 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 666693 Giá: 8,100,000
08888833 92 Giá: 5,000,000   < - - >   0947.66.00.66 Giá: 8,100,000
08888833 94 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 660888 Giá: 8,100,000
08888868.35 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 673456 Giá: 8,100,000
08888868.47 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 893893 Giá: 8,100,000
09.11.01.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 897897 Giá: 8,100,000
09.11.01.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   0948.66.4567 Giá: 8,100,000
09.11.03.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 311888 Giá: 8,100,000
09.11.03.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 733888 Giá: 8,100,000
09.11.03.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 737888 Giá: 8,100,000
09.11.04.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 893893 Giá: 8,100,000
09.11.04.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 895895 Giá: 8,100,000
09.11.05.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0949.31.66.88 Giá: 8,100,000
09.11.06.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 930999 Giá: 8,150,000
09.11.06.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 937999 Giá: 8,150,000
09.11.06.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 545556 Giá: 8,150,000
09.11.06.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 001100 Giá: 8,150,000
09.11.07.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 092888 Giá: 8,150,000
09.11.07.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 452888 Giá: 8,150,000
09.11.08.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 452999 Giá: 8,150,000
09.11.09.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 234579 Giá: 8,150,000
09.11.09.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 453999 Giá: 8,150,000
09.11.09.2008 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 458458 Giá: 8,150,000
09.11.10.1970 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 520888 Giá: 8,150,000
09.11.10.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 585885 Giá: 8,270,000
09.11.12.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 393993 Giá: 8,270,000
09.11.12.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   0912 121199 Giá: 8,300,000
09.11.77.00.11 Giá: 5,000,000   < - - >   0915.17.7788 Giá: 8,300,000
09.11.88.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0943 715715 Giá: 8,320,000
09.1102.22.99 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 937888 Giá: 8,340,000
09.111.222.18 Giá: 5,000,000   < - - >   0943 251888 Giá: 8,340,000
09.111.222.19 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 334433 Giá: 8,340,000
09.111.222.35 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 830888 Giá: 8,340,000
09.1111.26.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 831888 Giá: 8,340,000
09.1111.6696 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 253999 Giá: 8,340,000
09.1111.6966 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 450999 Giá: 8,340,000
09.11111.278 Giá: 5,000,000   < - - >   0913 888012 Giá: 8,386,000
09.11118.568 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 555255 Giá: 8,386,000
09.1119.2468 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 555885 Giá: 8,386,000
09.116688.56 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 094888 Giá: 8,400,000
09.12.01.1975 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.8888.25 Giá: 8,400,000
09.12.04.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.98.9969 Giá: 8,400,000
09.13.02.1971 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.39.8866 Giá: 8,400,000
09.13.04.1971 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 317888 Giá: 8,460,000
09.13.07.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0949.58.3939 Giá: 8,460,000
09.13.08.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 934999 Giá: 8,468,000
09.13.09.23.09 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 939989 Giá: 8,468,000
09.13.12.1980 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 178866 Giá: 8,468,000
09.1310.79.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 218668 Giá: 8,468,000
09.1369.8222 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 218866 Giá: 8,468,000
09.15.01.1970 Giá: 5,000,000   < - - >   0913 331980 Giá: 8,486,000
09.15.03.2004 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 338386 Giá: 8,500,000
09.15.06.2004 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.16.1989 Giá: 8,500,000
09.15.06.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   08882 77779 Giá: 8,500,000
09.15.07.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   08888 89.335 Giá: 8,500,000
09.15.10.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   09.111.28.555 Giá: 8,500,000
09.1551.9339 Giá: 5,000,000   < - - >   09.13.11.1984 Giá: 8,500,000
09.16.01.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   09.17.01.1990 Giá: 8,500,000
09.16.02.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   09.17.03.1992 Giá: 8,500,000
09.16.05.06.88 Giá: 5,000,000   < - - >   09.1978.1998 Giá: 8,500,000
09.16.06.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 234562 Giá: 8,500,000
09.16.06.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 234563 Giá: 8,500,000
09.16.07.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 303777 Giá: 8,500,000
09.16.26.86.26 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 831138 Giá: 8,500,000
09.16.36.86.56 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 919909 Giá: 8,500,000
09.17.02.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 966555 Giá: 8,500,000
09.17.03.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 987778 Giá: 8,500,000
09.17.06.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 990777 Giá: 8,500,000
09.17.08.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   09111115.36 Giá: 8,500,000
09.17.10.2006 Giá: 5,000,000   < - - >   0915.714.888 Giá: 8,500,000
09.17.12.1990 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 733339 Giá: 8,500,000
09.18.01.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0917.99.6777 Giá: 8,500,000
09.18.06.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   0918 882006 Giá: 8,500,000
09.18.12.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 666399 Giá: 8,500,000
09.18.18.18.32 Giá: 5,000,000   < - - >   094 1116777 Giá: 8,500,000
09.18.98.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 100200 Giá: 8,500,000
09.19.04.1969 Giá: 5,000,000   < - - >   0942.125.125 Giá: 8,500,000
09.19.04.2006 Giá: 5,000,000   < - - >   0943.64.6699 Giá: 8,500,000
09.19.06.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0943.77.11.77 Giá: 8,500,000
09.19.06.2011 Giá: 5,000,000   < - - >   0944.51.6688 Giá: 8,500,000
09.19.07.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 239279 Giá: 8,500,000
09.19.08.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0945.21.6886 Giá: 8,500,000
09.19.29.2013 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 241888 Giá: 8,500,000
09.19.29.2017 Giá: 5,000,000   < - - >   0947.889.666 Giá: 8,500,000
09.19.29.39.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 763579 Giá: 8,600,000
09.19.29.8222 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.02.6668 Giá: 8,600,000
09.19.59.63.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.39.8868 Giá: 8,600,000
09.19.59.92.92 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.566.899 Giá: 8,600,000
09.19.79.65.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.95.39.79 Giá: 8,600,000
09.1963.1976 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.98.68.79 Giá: 8,600,000
09.1974.88.99 Giá: 5,000,000   < - - >   08888.222.69 Giá: 8,600,000
09.1982.79.68 Giá: 5,000,000   < - - >   08889 56669 Giá: 8,600,000
09.1985.1974 Giá: 5,000,000   < - - >   08889 58886 Giá: 8,600,000
09.1986.2001 Giá: 5,000,000   < - - >   091.66.74.888 Giá: 8,600,000
09.1986.2010 Giá: 5,000,000   < - - >   0911.93.6668 Giá: 8,600,000
09.1994.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0911.95.6668 Giá: 8,600,000
09.1995.1973 Giá: 5,000,000   < - - >   0913 010303 Giá: 8,600,000
09.1995.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0914 776699 Giá: 8,600,000
09.4278.4278 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 011110 Giá: 8,600,000
09.44.22.1968 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 681688 Giá: 8,600,000


Nạp tiền điện toại Vinaphone online như thế nào?
Với sự phát triển và phổ biến mạng điện thoại đến người dùng như hiện nay thì quý khách có thể thực hiện việc nạp thẻ điện thoại Vinaphone cho các thuê bao trả trước mình đang dùng một cách nhanh chóng thông qua. Thẻ cào Vinaphone hoặc nạp tiền online tại trung trang chủ của Vinaphone, qua internet banking của ngân hàng bạn đang sử dụng.
Dưới đây là các cách nạp tiền Vinaphone trực tuyến mà bạn có thể tham khảo để thực hiện một cách nhanh chóng và phù hợp với điều kiện của mình.
Các cách nạp tiền Vinaphone hiện nay.
Nạp tiền Vinaphone online bằng thẻ cào. Quý khách có thể đến các điểm giao dịch của Vinaphone gần nhất tại nơi mình đang sống có bán thẻ cào của Vinaphone để mua thẻ cào và nạp cho mình. Với từng mệnh giá khác nhau bạn sẽ có các số tiền khác nhau trong tài khoản của mình. Cách thức thực hiện khá đơn giản, bạn thực hiện ấn *100*mã số thẻ# và ấn ok hoặc ấn phím gọi là thành công.
Bạn lưu ý nếu như thực hiện nạp tiền theo mã số thẻ nhưng nạp sai quá 5 lần thì hệ thông sẽ trực tiếp khóa chức năng nạp tiền từ thuê bao mà bạn đang sử dụng. Trong trường hợp nếu như thẻ cào không đúng, không hợp lệ hoặc bị mất số thì bạn nên mang đến các điểm giao dịch nơi mà bạn đã thực hiện mua để được đổi lại thẻ mới hợp lệ.
Nạp tiền Vinaphone trực tuyến quý khách đang sử dụng thuê bao của Vinaphone có thể truy cập trực tiếp vào website của Vinaphone để đăng nhập vào hệ thống. Nếu bạn chưa có tài khoản ở đây bạn có thể thực hiện đăng ký trực tiếp.
Khi đăng nhập xong hệ thống, bạn hãy điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu mà trên website đã yêu cầu. Sau khi thực hiện xong thì hệ thống sẽ nhanh chóng thực hiện nạp tiền Vinaphone online cho thuê bao của bạn.
Với cách nạp tiền Vinaphone trực tuyến này sẽ giúp bạn thực hiện việc nạp tiền nhanh chóng. Đặc biệt còn thực sự hữu ích trong trường hợp nơi bạn đang sống không có điểm bán các thẻ cào điện thoại. Hoặc lúc đó bạn chưa thể ra ngoài để mua thẻ điện thoại mà cần để liên hệ với bạn bè và người thân của mình nhanh chóng.
Với những cách nạp tiền Vinaphone online trên, chúng tôi rất hi vọng bạn đã có thêm cho mình cách thức nạp thẻ khi cần thiết nhanh chóng nhất.

Xem thêm bài viết: