Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp thẻ trực tuyến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nạp thẻ trực tuyến. Hiển thị tất cả bài đăng

Tổng hợp các cách nạp thẻ trực tuyến Mobifone trong năm 2017.

Hướng dẫn nạp thẻ trực tuyến Mobifone, nạp card Mobifone trực tuyến.

Sử dụng điện thoại và dịch vụ di động của nhà mạng Mobifone thật nhanh chóng và dễ dàng với cách nạp thẻ trực tuyến Mobifone và nạp card Mobifone trực tuyến.

Xem thêm :

Tổng hợp các cách nạp thẻ trực tuyến Mobifone.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

09.01.03.1987 Giá: 5,000,000   < - - >   0905 960666 Giá: 8,500,000
09.01.03.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0906 660996 Giá: 8,500,000
09.01.03.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0906 660996 Giá: 8,500,000
09.01.03.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0907 325325 Giá: 8,500,000
09.01.03.2008 Giá: 5,000,000   < - - >   0907 563563 Giá: 8,500,000
09.01.03.2012 Giá: 5,000,000   < - - >   0907.95.39.39 Giá: 8,500,000
09.01.04.1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0908 980246 Giá: 8,500,000
09.01.05.1980 Giá: 5,000,000   < - - >   0909 211119 Giá: 8,500,000
09.01.05.2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0909 230666 Giá: 8,500,000
09.01.05.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0909.27.3666 Giá: 8,500,000
09.01.06.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   093 159 8686 Giá: 8,500,000
09.01.06.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 011666 Giá: 8,500,000
09.01.06.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 015888 Giá: 8,500,000
09.01.07.1984 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 022666 Giá: 8,500,000
09.01.07.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 023888 Giá: 8,500,000
09.01.08.1981 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 026999 Giá: 8,500,000
09.01.08.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 027999 Giá: 8,500,000
09.0123.1133 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 029888 Giá: 8,500,000
09.0123.1222 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 059888 Giá: 8,500,000
09.02.02.02.80 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 060666 Giá: 8,500,000
09.02.03.2008 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 068666 Giá: 8,500,000
09.03.03.68.03 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 071888 Giá: 8,500,000
09.03.06.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 071999 Giá: 8,500,000
09.03.08.2014 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072888 Giá: 8,500,000
09.03.09.2010 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072999 Giá: 8,500,000
09.03.09.2013 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 073888 Giá: 8,500,000
09.03.10.2014 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 074074 Giá: 8,500,000
09.03.13.49.49 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 075999 Giá: 8,500,000
09.05.11.2017 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 080666 Giá: 8,500,000
09.06.08.1980 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 086886 Giá: 8,500,000
09.06.11.2013 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 551368 Giá: 8,500,000
09.07.08.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 864888 Giá: 8,500,000
09.07.09.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 874888 Giá: 8,500,000
09.07.09.2005 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.0.66669 Giá: 8,500,000
09.08.02.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.00.01.02 Giá: 8,500,000
09.09.04.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.0000.44 Giá: 8,500,000
09.09.06.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.02.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.29.22 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.03.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.7251 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.06.4444 Giá: 8,500,000
09.09.09.8361 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.06.6886 Giá: 8,500,000
09.09.09.8451 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.07.86.86 Giá: 8,500,000
09.09.09.8504 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.09.6886 Giá: 8,500,000
09.09.09.8753 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.929.979 Giá: 8,500,000
09.31.03.1978 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.93.96.99 Giá: 8,500,000
09.31.03.1979 Giá: 5,000,000   < - - >   0932 557888 Giá: 8,500,000
09.31.03.1982 Giá: 5,000,000   < - - >   0933 333518 Giá: 8,500,000
09.31.03.1983 Giá: 5,000,000   < - - >   0933 333518 Giá: 8,500,000
09.31.03.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0934 567842 Giá: 8,500,000
09.31.03.1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0934.272.777 Giá: 8,500,000
09.31.03.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0935 531531 Giá: 8,500,000
09.31.03.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0935 674674 Giá: 8,500,000
09.31.03.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0935.07.8989 Giá: 8,500,000
09.31.03.2002 Giá: 5,000,000   < - - >   0936 706688 Giá: 8,500,000
09.31.05.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0938 511666 Giá: 8,500,000
09.31.05.2007 Giá: 5,000,000   < - - >   0939 6 2 1985 Giá: 8,500,000
09.31.07.1987 Giá: 5,000,000   < - - >   0939 721721 Giá: 8,500,000
09.31.07.1988 Giá: 5,000,000   < - - >   0939 79 1994 Giá: 8,500,000
09.31.07.2009 Giá: 5,000,000   < - - >   0939.15.6886 Giá: 8,500,000
09.31.07.2012 Giá: 5,000,000   < - - >   0939.44.8668 Giá: 8,500,000
09.31.88.51.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0939.5.88866 Giá: 8,500,000
09.31.88.61.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0939339930  Giá: 8,500,000
09.31.88.71.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0939339930  Giá: 8,500,000
09.3131.32.31 Giá: 5,000,000   < - - >   0909 821555 Giá: 8,520,000
09.3180.99.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0931 434888 Giá: 8,560,000
09.3181.99.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 995998 Giá: 8,600,000
09.32.42.92.92 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 996679 Giá: 8,600,000
09.33.99.22.00 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 998268 Giá: 8,600,000
09.333.77.111 Giá: 5,000,000   < - - >   0899 999659 Giá: 8,600,000
09.39.59.68.79 Giá: 5,000,000   < - - >   09.31.34.8666 Giá: 8,600,000
090 494 1995 Giá: 5,000,000   < - - >   09.3134.9888 Giá: 8,600,000
090.1 621616 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681980 Giá: 8,600,000
090.11.88.339 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681984 Giá: 8,600,000
090.123.32.32 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681992 Giá: 8,600,000
090.15.365.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681994 Giá: 8,600,000
090.161.666.7 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681995 Giá: 8,600,000
090.179 86.39 Giá: 5,000,000   < - - >   0901 681997 Giá: 8,600,000
090.18.16.777 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.79.1984 Giá: 8,600,000
090.234.49.49 Giá: 5,000,000   < - - >   0901.79.1995 Giá: 8,600,000
090.29.3.2929 Giá: 5,000,000   < - - >   0902 058668 Giá: 8,600,000
090.34567.63 Giá: 5,000,000   < - - >   0908 107666 Giá: 8,600,000
090.39.00005 Giá: 5,000,000   < - - >   0908 207666 Giá: 8,600,000
090.44444.36 Giá: 5,000,000   < - - >   093.13.4.1999 Giá: 8,600,000
090.570.33.88 Giá: 5,000,000   < - - >   093.134.6886 Giá: 8,600,000
090.571.33.88 Giá: 5,000,000   < - - >   093.134.8668 Giá: 8,600,000
090.666.41.41 Giá: 5,000,000   < - - >   093.1347.888 Giá: 8,600,000
090.666.48.48 Giá: 5,000,000   < - - >   093.141.8666 Giá: 8,600,000
090.676.33.88 Giá: 5,000,000   < - - >   093.18.4.1999 Giá: 8,600,000
090.678.04.04 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.08.89.89 Giá: 8,600,000
090.69.13689 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.336.777 Giá: 8,600,000
090.72.000.27 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.34.86.86 Giá: 8,600,000
090.72.000.27 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.340.888 Giá: 8,600,000
090.777.50.50 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.340.999 Giá: 8,600,000
090.777.51.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.341.888 Giá: 8,600,000
090.777.94.94 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.342.888 Giá: 8,600,000
090.78910.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.342.999 Giá: 8,600,000
090.79.386.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.402.888 Giá: 8,600,000
090.828.96.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.403.888 Giá: 8,600,000
090.86.1.88.66 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.405.999 Giá: 8,600,000
090.88.777.11 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.410.999 Giá: 8,600,000
090.95.93339 Giá: 5,000,000   < - - >   0931.421.999 Giá: 8,600,000

Cách nạp thẻ trực tuyến Mobifone.
Việc tham gia nạp thẻ trực tuyến Mobifone trở nên rất dễ dàng giúp cho bạn tiết kiện được rất nhiều thời gian để mua thẻ và bạn còn được hưởng thêm phần chiết khấu là 3% của nhà mạng này. Thật là tiện ích và tiết kiện cho người dùng phải không? Bạn chỉ cần thực hiện nạp thẻ trực tuyến Mobifone theo cách dưới đây.
Bước 1: Bạn thực hiện đăng ký 3G nếu như thuê bao bạn đang sử dụng chưa được đăng ký hoặc không có wifi để sử dụng.
Bước 2: Bạn tiếp tục truy cập vào website của nhà mạng Mobifone để chọn vào mục hỗ trợ khách hàng và thực hiện thanh toán cước và nạp tiền. Bạn chọn thanh toán trực tuyến.
Bước 3: Bạn chọn hình thức thanh toán là nạp bằng thẻ ngân hàng để được khuyến mãi cho thuê bao của bạn. Thực hiện hoàn thiện và điền các thông tin theo yêu cầu của nhà mạng. Như số thuê bào và số tiền bạn nạp thẻ trực tuyến Mobifone.
Bước 4: Bạn chọn số tiền cần nạp và chọn thanh toán.
Sau khi thực hiện xong 4 bước như trên thì bạn chỉ cần điền các thông tin có liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn là đã nạp thêm tiền cho tài khoản điện thoại của mình rồi..
Cách nạp card Mobifone trực tuyến như thế nào
Để nạp card Mobifone trực tuyến thì điều kiện tham gia là các đối tượng được tham gia thành toán trực tuyến của nhà mạng Mobifone. Là các thuê bao trả trước và thuê bao trả sau Mobifone.
Để việc thực hiện nạp card Mobifone trực tuyến, bạn phải có thẻ ngân hàng. Sau đó việc nạp thẻ sẽ trở nên rất nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi. Khi chỉ cần một click truy cập qua trang chủ của Mobifone.
Tiếp đó, bạn thực hiện theo các hướng dẫn sau:
Bước 1: Nếu bạn đang ngồi trên máy tính hãy truy cập trang chủ của nhà mạng mà bạn đang sử dụng là Mobifone. Chọn nạp tiền thanh toán và tiếp theo chọn mục thanh toán trực tuyến.
Bước 2: Bạn chọn thẻ ngân hàng, và nhập số thuê bao bạn đang sử dụng. Sau đó nhập mã xác thực và chọn đồng ý thanh toán.
Sau khi đã thực hiện nạp tiền thành công, thì thuê bao của bạn sẽ được hệ thống gửi tin nhắn báo về. Lúc này bạn có thể tiếp tục liên hệ với bạn bè, người thân của mình, giải quyết tiếp các công việc mà không phải đi đâu xa nữa.
Có thể nói, việc nạp thẻ trực tuyến Mobifone thực sự rất đơn giản, mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng. Chúc bạn thực hiện thành công trong việc nạp thẻ trực tuyến và không bỏ lỡ qua bất kỳ lần khuyến mại nào của nhà mạng bất kỳ lúc nào.

Xem thêm bài viết:

Cách nạp thẻ Vinaphone trực tuyến mới nhất dành cho mạng Vinaphone.

Hướng dẫn nạp thẻ Vinaphone trực tuyến, nạp card vina.
Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiều cách mạp thẻ Vinaphone trực tuyến dành cho các thuê bao Vinaphone. Thật nhanh chóng và dễ dàng khi cần thêm tiền vào tài khoản nếu như sử dụng nạp thẻ Vinaphone trực tuyến của nhà mạng trong những cách sau đây.
Xem thêm:>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:

0888 266166 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 211288 Giá: 5,000,000
0888 288168 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 215686 Giá: 5,000,000
0888 299789 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 231666 Giá: 5,000,000
0888 363338 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 030833 Giá: 5,000,000
0888 369579 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 035789 Giá: 5,000,000
0888 379279 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 038308 Giá: 5,000,000
0888 381982 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 119113 Giá: 5,000,000
0888 382886 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 125686 Giá: 5,000,000
0888 393 268 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 161171 Giá: 5,000,000
0888 395959 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 166177 Giá: 5,000,000
0888 398 268 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 168139 Giá: 5,000,000
0888 399778 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 181585 Giá: 5,000,000
0888 401111 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 19 3868 Giá: 5,000,000
0888 411666 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 202 212 Giá: 5,000,000
0888 414414 Giá: 5,000,000   < - - >   0915 386986 Giá: 8,000,000
0888 483666 Giá: 5,000,000   < - - >   0915.58.4567 Giá: 8,000,000
0888 501368 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 000688 Giá: 8,000,000
0888 507888 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 219162 Giá: 8,000,000
0888 528 568 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 222322 Giá: 8,000,000
0888 531531 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 222522 Giá: 8,000,000
0888 559558 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 222722 Giá: 8,000,000
0888 565699 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 269869 Giá: 8,000,000
0888 579 168 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 286986 Giá: 8,000,000
0888 579599 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 338222 Giá: 8,000,000
0888 59 1168 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 383386 Giá: 8,000,000
0888 599919 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 387388 Giá: 8,000,000
0888 603336 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 389368 Giá: 8,000,000
0888 666316 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 389686 Giá: 8,000,000
0888 668639 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 486586 Giá: 8,000,000
0888 669267 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 679689 Giá: 8,000,000
0888 680688 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 711777 Giá: 8,000,000
0888 685268 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 833789 Giá: 8,000,000
0888 688268 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 833933 Giá: 8,000,000
0888 690000 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 862863 Giá: 8,000,000
0888 730000 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 862869 Giá: 8,000,000
0888 767789 Giá: 5,000,000   < - - >   0916 885889 Giá: 8,000,000
0888 779339 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.2222.69 Giá: 8,000,000
0888 781986 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.24.2345 Giá: 8,000,000
0888 788978 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.30.2345 Giá: 8,000,000
0888 801808 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.33.99.44 Giá: 8,000,000
0888 801866 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.39.79.86 Giá: 8,000,000
0888 801990 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.45.49.49 Giá: 8,000,000
0888 803386 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.47.1234 Giá: 8,000,000
0888 809168 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.47.2345 Giá: 8,000,000
0888 813886 Giá: 5,000,000   < - - >   0917 031997 Giá: 8,000,000
0888 829982 Giá: 5,000,000   < - - >   0917 111998 Giá: 8,000,000
0888 833998 Giá: 5,000,000   < - - >   0917 658666 Giá: 8,000,000
0888 838398 Giá: 5,000,000   < - - >   0917 779933 Giá: 8,000,000
0888 841970 Giá: 5,000,000   < - - >   0917 779955 Giá: 8,000,000
0888 845689 Giá: 5,000,000   < - - >   0917.11.9779 Giá: 8,000,000
0888 855598 Giá: 5,000,000   < - - >   0918 415888 Giá: 8,000,000
0888 862001 Giá: 5,000,000   < - - >   0918 903903 Giá: 8,000,000
0888 863369 Giá: 5,000,000   < - - >   0918 903939 Giá: 8,000,000
0888 863683 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.11.33.44 Giá: 8,000,000
0888 866681 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.55.1102 Giá: 8,000,000
0888 866684 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.61.3456 Giá: 8,000,000
0888 866687 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.6789.22 Giá: 8,000,000
0888 866691 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.93.33.99 Giá: 8,000,000
0888 866884 Giá: 5,000,000   < - - >   0918.99.89.68 Giá: 8,000,000
0888 868595 Giá: 5,000,000   < - - >   09189.57.666 Giá: 8,000,000
0888 868680 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 031978 Giá: 8,000,000
0888 868681 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 611368 Giá: 8,000,000
0888 868682 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 772789 Giá: 8,000,000
0888 868684 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 841994 Giá: 8,000,000
0888 868685 Giá: 5,000,000   < - - >   0919 886586 Giá: 8,000,000
0888 870888 Giá: 5,000,000   < - - >   0919.00.44.00 Giá: 8,000,000
0888 880811 Giá: 5,000,000   < - - >   0919.68.26.68 Giá: 8,000,000
0888 880812 Giá: 5,000,000   < - - >   0919.68.36.68 Giá: 8,000,000
0888 880813 Giá: 5,000,000   < - - >   0919.91.91.89 Giá: 8,000,000
0888 880814 Giá: 5,000,000   < - - >   094 333 1996 Giá: 8,000,000
0888 880815 Giá: 5,000,000   < - - >   094 999 1978 Giá: 8,000,000
0888 880816 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.19.888 Giá: 8,000,000
0888 880817 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.43.888 Giá: 8,000,000
0888 880819 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.54.888 Giá: 8,000,000
0888 880820 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.54.999 Giá: 8,000,000
0888 880821 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.59.888 Giá: 8,000,000
0888 880822 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.61.888 Giá: 8,000,000
0888 880823 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.63.888 Giá: 8,000,000
0888 880825 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.63.999 Giá: 8,000,000
0888 880826 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.84.888 Giá: 8,000,000
0888 880827 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.84.999 Giá: 8,000,000
0888 880829 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.85.888 Giá: 8,000,000
0888 880830 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.85.999 Giá: 8,000,000
0888 880831 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.88.333 Giá: 8,000,000
0888 880832 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.888.22 Giá: 8,000,000
0888 880834 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.94.888 Giá: 8,000,000
0888 880835 Giá: 5,000,000   < - - >   094.678.0123 Giá: 8,000,000
0888 880837 Giá: 5,000,000   < - - >   094.77.52.999 Giá: 8,000,000
0888 880840 Giá: 5,000,000   < - - >   094.888.0.555 Giá: 8,000,000
0888 880841 Giá: 5,000,000   < - - >   094.999.22.33 Giá: 8,000,000
0888 880842 Giá: 5,000,000   < - - >   094.999.22.55 Giá: 8,000,000
0888 880843 Giá: 5,000,000   < - - >   094.999.22.77 Giá: 8,000,000
0888 880844 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 000004 Giá: 8,000,000
0888 880845 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 000005 Giá: 8,000,000
0888 880846 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 370370 Giá: 8,000,000
0888 880847 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 382382 Giá: 8,000,000
0888 880849 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 406406 Giá: 8,000,000
0888 880850 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 417417 Giá: 8,000,000
0888 880851 Giá: 5,000,000   < - - >   0941 443322 Giá: 8,000,000

Nạp thẻ Vinaphone là như thế nào?
Bạn sử dụng nhà mạng Vinaphone và vẫn đang thắc mắc việc sử dụng cách nạp thẻ nào phù hợp nhất đối với thuê bao trả trước của mình. Bạn có thể sử dụng 2 cách nạp thẻ truyền thống và qua nạp thẻ Vinaphone trực tuyến cho mình mà Vinaphone đang cung cấp.
Ngoài việc sử dụng cách nạp thẻ chính thông thì còn có cách nạp khác qua dịch vụ internet banking của Vinaphone. Hoặc là thông qua một đại lý của Vinaphone mà bạn không cần trực tiếp mua thẻ cho mình. Nếu còn đang phân vân chưa biết sử dụng phương pháp nạp thẻ nào của Vinaphone thì bạn có thể theo dõi bài viết sau.
Cách nạo thẻ Vinaphone qua mã số thẻ.
Theo cách thức truyền thống thì nạp tiền Vinaphone thông qua cách nạp card vina được thực hiện khá đơn giản và dễ dàng. Bạn chỉ cần thực hiện thao tác là ra các địa lý hoặc cửa hàng có bán thẻ điện thoại của Vinaphone theo các mệnh giá khác nhau. Hiện nay, nhà mạng này đang cung cấp các thẻ cào mệnh giá là 10.000đ, 20.000đ, 30.000đ, 50.000đ, 100.000đ, 200.000đ và 500.000đ. Bạn có thể mua bất kỳ để nạp.
Thao tác cách nạp card rất đơn giản, bạn chỉ cần cào lớp phủ bên ngoài của mã serial sau đó ấn *100*mã số thẻ cào# và ấn OK hoặc ấn phím gọi. Sau đó hệ thống sẽ báo tin nhắn đến bạn về việc nạp thẻ thành công.
Trường hợp nếu bạn nạp mã số quá 5 lần thì hệ thống sẽ báo lại và tạm khóa chức năng nạp tiền của bạn. Lúc này bạn cần ra đại lý hoặc địa chỉ bạn mua thẻ để được đổi lại hoặc xử lý.
Cách nạp thẻ Vinaphone trực tuyến
Để thực hiện được nạp thẻ Vinaphone trực tuyến nhanh nhất và đơn giản nhất bạn hãy truy cập vào website của nhà mạng Vinaphone để đăng nhập vào hệ thống. Nếu như bạn chưa có tài khoản ở đây thì bạn có thể đăng ký cho mình một tài khoản để dễ dàng thao tác nhanh nhất.
Sau khi thực hiện đăng nhập, bạn nên tiến hành điền các thông tin mà hệ thống Vinaphone yêu cầu. Sau khi hoàn thiện tất cả các thao tác và yêu cầu đầy đủ thông tin thì hệ thống nhà mạng sẽ có tin nhắn báo đến là bạn đã thực hiện nạp thẻ Vinaphone trực tuyến thành công.
Bài viết này, hi vọng đã giúp bạn hiểu hơn về cách nạp card vina và cách nạp thẻ Vinaphone trực tuyến thành công, nhanh nhất và tiện nhất giành cho người đang sử dụng thuê bao di động của Vinaphone.

Xem thêm bài viết: