Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra tài khoản trả sau. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm tra tài khoản trả sau. Hiển thị tất cả bài đăng

Cách kiểm tra tài khoản trả sau Viettel thế nào mới là chuẩn.

Hướng dẫn kiểm tra tài khoản trả sau Viettel nhanh nhất.

Bạn đang sử dụng thuê bao trả sau của Viettel và chưa biết cách tra cước trả sau Viettel như thế nào? Việc kiểm tra tài khoản trả sau Viettel sẽ giúp bạn biết được thông tin về tài khoản và kiểm soát được cuộc gọi của mình. Nếu chưa biết cách kiểm tra tài khoản trả sau hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé. Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn rất chi tiết cách thực hiện kiểm tra tài khoản tra sau của Viettel đó.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0962.89.11.89   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 181688   Giá: 7,900,000
0962.979.879   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 19 1990   Giá: 7,900,000
0962.98.9779   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 365179   Giá: 7,900,000
0962.9999.73   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 389399   Giá: 7,900,000
0962.9999.73   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 787789   Giá: 7,900,000
0963 081988   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 789979   Giá: 7,900,000
0963 108899   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 791981   Giá: 7,900,000
0963 179699   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 797079   Giá: 7,900,000
0963 179899   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 838168   Giá: 7,900,000
0963 212688   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 861980   Giá: 7,900,000
0963 279866   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 866166   Giá: 7,900,000
0963 298968   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 880868   Giá: 7,900,000
0963 301988   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 886979   Giá: 7,900,000
0963 332444   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 888379   Giá: 7,900,000
0963 359789   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 888579   Giá: 7,900,000
0963 359979   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 969779   Giá: 7,900,000
0963 382688   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.39.1668   Giá: 7,900,000
0963 398789   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.68.08.68   Giá: 7,900,000
0963 399179   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.79.75.79   Giá: 7,900,000
0963 556979   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.88.7778   Giá: 7,900,000
0963 587799   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.99.1998   Giá: 7,900,000
0963 633389   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.99.7899   Giá: 7,900,000
0963 634078   Giá: 5,000,000   < - - >   0982 338998   Giá: 7,900,000
0963 636179   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 198222   Giá: 7,900,000
0963 656567   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 379279   Giá: 7,900,000
0963 662226   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 680668   Giá: 7,900,000
0963 669222   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 886663   Giá: 7,900,000
0963 698968   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 977797   Giá: 7,900,000
0963 729567   Giá: 5,000,000   < - - >   0983.31.7779   Giá: 7,900,000
0963 779679   Giá: 5,000,000   < - - >   0983.65.56.65   Giá: 7,900,000
0963 782468   Giá: 5,000,000   < - - >   0984 286268   Giá: 7,900,000
0963 811919   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 228268   Giá: 7,900,000
0963 822886   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 228268   Giá: 7,900,000
0963 861983   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 805689   Giá: 7,900,000
0963 89 1985   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 433939   Giá: 7,900,000
0963 919679   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 679279   Giá: 7,900,000
0963 924078   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 691222   Giá: 7,900,000
0963 933969   Giá: 5,000,000   < - - >   0986.63.1991   Giá: 7,900,000
0963 99 1983   Giá: 5,000,000   < - - >   0986.83.1222   Giá: 7,900,000
0963.22.1968   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 888379   Giá: 7,900,000
0963.22.1985   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 193568   Giá: 7,900,000
0963.24.8866   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 211299   Giá: 7,900,000
0963.29.2000   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 216669   Giá: 7,900,000
0963.2999.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 525779   Giá: 7,900,000
0963.50.8886   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 568368   Giá: 7,900,000
0963.52.72.72   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 879279   Giá: 7,900,000
0963.5678.66   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.27.2468   Giá: 7,900,000
0963.58.1985   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.57.3979   Giá: 7,900,000
0963.709.889   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.79.6777   Giá: 7,900,000
0963.77.1981   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.83.6979   Giá: 7,900,000
0963.79.79.22   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 005888   Giá: 7,986,000
0963.876.543   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 183999   Giá: 7,986,000
0963.8888.94   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 589888   Giá: 7,986,000
0963.92.9889   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 582777   Giá: 7,986,000
0964 173939   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 109777   Giá: 7,986,000
0964 206886   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 576555   Giá: 7,986,000
0964 213939   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 519333   Giá: 7,986,000
0964 397567   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 794777   Giá: 7,986,000
0964 51 1234   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 495495   Giá: 7,990,000
0964 562010   Giá: 5,000,000   < - - >   0988.36.9669   Giá: 7,990,000
0964 858885   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 526952   Giá: 7,999,000
0964.15.4078   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 799686   Giá: 7,999,000
0964.28.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 661669   Giá: 7,999,000
0964.33.8386   Giá: 5,000,000   < - - >   0976.11.22.44   Giá: 7,999,000
0964.44.88.11   Giá: 5,000,000   < - - >   0977 476555   Giá: 7,999,000
0964.55.44.11   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 499996   Giá: 7,999,000
0964.57.8868   Giá: 5,000,000   < - - >   08.68.68.64.64   Giá: 8,000,000
0964.85.39.39   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2002   Giá: 8,000,000
0964.97.97.99   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2007   Giá: 8,000,000
0965 116996   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2012   Giá: 8,000,000
0965 118338   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.7575   Giá: 8,000,000
0965 199099   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2010   Giá: 8,000,000
0965 239668   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6978.6978   Giá: 8,000,000
0965 239686   Giá: 5,000,000   < - - >   08.8883.1992   Giá: 8,000,000
0965 239688   Giá: 5,000,000   < - - >   08.98.18.88.18   Giá: 8,000,000
0965 246668   Giá: 5,000,000   < - - >   08.992.99995   Giá: 8,000,000
0965 386866   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.91   Giá: 8,000,000
0965 566995   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.92   Giá: 8,000,000
0965 666393   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.93   Giá: 8,000,000
0965 671998   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.94   Giá: 8,000,000
0965 672004   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.95   Giá: 8,000,000
0965 677770   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.96   Giá: 8,000,000
0965 688880   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.90.97   Giá: 8,000,000
0965 688880   Giá: 5,000,000   < - - >   0835 083333   Giá: 8,000,000
0965 777368   Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.1118   Giá: 8,000,000
0965 791983   Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.7575   Giá: 8,000,000
0965 797938   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 070070   Giá: 8,000,000
0965 811919   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 151686   Giá: 8,000,000
0965 818858   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 199799   Giá: 8,000,000
0965 887686   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 282383   Giá: 8,000,000
0965 953579   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 286986   Giá: 8,000,000
0965.03.8688   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 333968   Giá: 8,000,000
0965.06.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 383683   Giá: 8,000,000
0965.06.80.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 446888   Giá: 8,000,000
0965.07.2000   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 686035   Giá: 8,000,000
0965.09.90.09   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 686044   Giá: 8,000,000
0965.12.1985   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 779799   Giá: 8,000,000
0965.22.1990   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 797579   Giá: 8,000,000
0965.33.6996   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 811234   Giá: 8,000,000
0965.36.1991   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 846886   Giá: 8,000,000

Cách kiểm tra tài khoản trả sau Viettel như thế nào?
Kiểm tra tài khoản trả sau Viettel không chỉ giúp bạn biết được cước phí bạn đã sử dụng hết bao nhiêu mà còn giúp bạn có thể kiểm tra, theo dõi được quá trình sử dụng của mình để đưa ra hướng điều chỉnh hợp lý trong quá trình sử dụng. Nếu bạn chưa biết cách tra cước trả sau Viettel có thể làm theo những hướng dẫn mà chúng tôi chia sẻ phía dưới đây nhé.
Viettel đang cung cấp một số cách hỗ trợ khách hàng kiểm tra tài khoản trả sau Viettel nhưng cách được nhiều người lựa chọn sử dụng nhất chính là soạn tin nhắn rồi gửi đến tổng đài. Quý khách hàng muốn thực hiện tra cứu tài khoản trả sau có thể thực hiện theo một trong những cách dưới đây.
Cách 1: Nhắn tin đến tổng đài.
Các bạn thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp: TRA_CUOC gửi đến 195. Trong đó:
+ TRA_CUOC là tên mã kiểm tra tài khoản trả sau
+ 195 là tổng đài tin nhắn của Viettel
Ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn đến tổng đài, hệ thống sẽ tiên hành kiểm tra và gửi tin nhắn thông báo chi tiêt và cụ thể về cươc phí trong tháng về thuê bao của quý khách thông qua dạng tin nhắn SMS.
Cách 2: Gọi điện thoại đến tổng đài.
Ngoài cách tra cước trả sau Viettel thông qua tin nhắn các bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài 198. Bấm phím số 1 để lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt sau đó nhấn tiếp phím số 2 để nghe thông báo về cước phí sử dụng trong tháng tính đến thời điểm hiện tại.
Cách 3: Truy cập vào trang website của Viettel.
Ngoài 2 cách trên các bạn cũng có thể truy cập vào website để kiểm tra tài khoản trả sau Viettel bằng cách nhấp chuột vào TRA CƯỚC.
Như vậy để kiểm tra tài khoản trả sau Viettel các bạn có thể lựa chọn một trong 3 cách tra cước trả sau Viettel mà chúng tôi đã chia sẻ phía trên. Dù bạn sử dụng cách nào thì cũng có thể nhanh chóng kiểm tra cước của mình mà không tốn nhiều thời gian. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.

Xem thêm bài viết:

Cú pháp kiểm tra tài khoản Viettel trả sau đơn giản nhất.

Ba cú pháp kiểm tra tài khoản Viettel trả sau chính xác nhất.

Khi bạn sử dụng nhà mạng Viettel, có hai gói cước đó là trả sau và trả trước, nhưng kiểm tra tài khoản của trả trước rất đơn giản, vậy kiểm tra tài khoản Viettel trả sau phải làm ra sao. Việc bạn kiểm tra cước Viettel trả sau là điều rất cần thiết, giúp bạn biết được cách chi tiêu hàng tháng, không quá lạm dụng vào việc trả sau để chi tiêu quá đà, bất hợp lý.

Xem thêm:


>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0961 686818   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 886286   Giá: 7,900,000
0961 691818   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888636   Giá: 7,900,000
0961 693868   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 909668   Giá: 7,900,000
0961 707789   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 909939   Giá: 7,900,000
0961 709799   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 909979   Giá: 7,900,000
0961 711818   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 911102   Giá: 7,900,000
0961 711988   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 919969   Giá: 7,900,000
0961 711989   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 955668   Giá: 7,900,000
0961 718168   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 983979   Giá: 7,900,000
0961 727779   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.000.579   Giá: 7,900,000
0961 771985   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.04.8668   Giá: 7,900,000
0961 789168   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.061.888   Giá: 7,900,000
0961 797279   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.1111.39   Giá: 7,900,000
0961 797379   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.21.6668   Giá: 7,900,000
0961 826568   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.234.345   Giá: 7,900,000
0961 827799   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.7779   Giá: 7,900,000
0961 833688   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.8998   Giá: 7,900,000
0961 855868   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.688.669   Giá: 7,900,000
0961 855868   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.688.696   Giá: 7,900,000
0961 856866   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.689.996   Giá: 7,900,000
0961 858878   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.81.83.86   Giá: 7,900,000
0961 886869   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.868.366   Giá: 7,900,000
0961 888579   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.868.669   Giá: 7,900,000
0961 896889   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.868.799   Giá: 7,900,000
0961 909222   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.868.966   Giá: 7,900,000
0961 909959   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.888.669   Giá: 7,900,000
0961 909959   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.888.696   Giá: 7,900,000
0961 909969   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.93.6699   Giá: 7,900,000
0961 909969   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.97.97.99   Giá: 7,900,000
0961 911789   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 011012   Giá: 7,900,000
0961 911818   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 155666   Giá: 7,900,000
0961 911994   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 223688   Giá: 7,900,000
0961 919779   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 232688   Giá: 7,900,000
0961 919979   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 238688   Giá: 7,900,000
0961 922686   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 239339   Giá: 7,900,000
0961 929779   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 239668   Giá: 7,900,000
0961 931992   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 263268   Giá: 7,900,000
0961 937799   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 268279   Giá: 7,900,000
0961 955686   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 611666   Giá: 7,900,000
0961 957799   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 869879   Giá: 7,900,000
0961 959568   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 939989   Giá: 7,900,000
0961 979179   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.08.8668   Giá: 7,900,000
0961 981818   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.086.668   Giá: 7,900,000
0961 999114   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.088.868   Giá: 7,900,000
0961.00.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.096.668   Giá: 7,900,000
0961.01.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.098.868   Giá: 7,900,000
0961.02.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.11.3979   Giá: 7,900,000
0961.03.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.116.668   Giá: 7,900,000
0961.03.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.186.668   Giá: 7,900,000
0961.03.1998   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.196.668   Giá: 7,900,000
0961.05.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.198.868   Giá: 7,900,000
0961.05.1991   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.286.386   Giá: 7,900,000
0961.05.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.3333.79   Giá: 7,900,000
0961.06.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.365.868   Giá: 7,900,000
0961.06.1992   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.68.63.68   Giá: 7,900,000
0961.06.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.68.65.68   Giá: 7,900,000
0961.06.1996   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.68.67.68   Giá: 7,900,000
0961.06.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.839.939   Giá: 7,900,000
0961.06.1998   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.84.8668   Giá: 7,900,000
0961.06.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.868.998   Giá: 7,900,000
0961.07.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.87.8668   Giá: 7,900,000
0961.07.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0869.889.996   Giá: 7,900,000
0961.08.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 006886   Giá: 7,900,000
0961.08.1993   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 006886   Giá: 7,900,000
0961.08.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 123168   Giá: 7,900,000
0961.09.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 164444   Giá: 7,900,000
0961.09.1992   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 164444   Giá: 7,900,000
0961.09.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 191868   Giá: 7,900,000
0961.09.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 222979   Giá: 7,900,000
0961.10.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 268279   Giá: 7,900,000
0961.10.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 286586   Giá: 7,900,000
0961.10.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 286586   Giá: 7,900,000
0961.10.1998   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 323789   Giá: 7,900,000
0961.12.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 555779   Giá: 7,900,000
0961.12.2000   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 565789   Giá: 7,900,000
0961.15.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 668979   Giá: 7,900,000
0961.15.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 688268   Giá: 7,900,000
0961.168.166   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 688279   Giá: 7,900,000
0961.17.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 688379   Giá: 7,900,000
0961.17.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 787789   Giá: 7,900,000
0961.19.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 789379   Giá: 7,900,000
0961.21.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 789579   Giá: 7,900,000
0961.23.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 828268   Giá: 7,900,000
0961.24.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 977789   Giá: 7,900,000
0961.25.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.04.05.06   Giá: 7,900,000
0961.26.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.11.8688   Giá: 7,900,000
0961.26.29.29   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.12.3979   Giá: 7,900,000
0961.26.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.13.14.15   Giá: 7,900,000
0961.27.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.17.27.37   Giá: 7,900,000
0961.27.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.22.7879   Giá: 7,900,000
0961.27.9898   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.55.9979   Giá: 7,900,000
0961.28.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.65.6879   Giá: 7,900,000
0961.28.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.65.8688   Giá: 7,900,000
0961.28.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.69.99.79   Giá: 7,900,000
0961.282.228   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.79.59.79   Giá: 7,900,000
0961.29.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.83.3979   Giá: 7,900,000
0961.29.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.83.83.79   Giá: 7,900,000
0961.30.04.75   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.86.86.84   Giá: 7,900,000
0961.30.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.86.86.84   Giá: 7,900,000
0961.30.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0886.93.6668   Giá: 7,900,000

Các cách kiểm tra tài khoản trả sau.
Sau đây là 3 cách chính để Kiểm tra tài khoản trả sau Viettel mà bạn có thể ấp dụng khi thực hiện kiểm tra tài khoản trả sau và kiểm tra cước Viettel trả sau:
1. Nhắn tin để kiểm tra tài khoản.
Khác với việc kiểm tra trài khoản trả trước, chỉ cần bấm *101# hoặc *102#, thì việc kiểm tra tài khoản Viettel trả sau có đôi chỗ phức tạp hơn nhưng lại rất đơn giản, dễ dàng. Nếu bạn nắm được các cách kiểm tra cước Viettel trả sau thì sẽ cân bằng được cách chi tiêu trong việc sử dụng thuê bao.
Nhà mạng Viettel đã cung cấp một số cú pháp để hỗ trợ cho khách hàng kiểm tra tài khoản Viettel trả sau. Đặc biệt, bằng biện pháp tra cứu tài khoản thì đã có rất nhiều người sử dụng, bạn muốn kiểm tra cước Viettel trả sau khi đã sử dụng trong tháng đến thời điểm bạn kiểm tra, bạn soạn tin: TRA_CUOC gửi 195.
Lúc này, hệ thống sẽ kiểm tra thuê bao của bạn và thông báo lại chi tiết các cước phí mà thuê bao sử dụng. gửi lại qua SMS. Nhất là toàn bộ những cước gọi, nhắn tin, đăng ký 3g hay các dịch vụ tiện ích khác sẽ được liệt kê chính xác, đầy đủ nhất mà không hề tốn thời gian, tiền bạc quá nhiều.
2. Gọi điện để kiểm tra tài khoản.
Không chỉ có nhắn tin để kiểm tra tài khoản Viettel trả sau mà còn có thể gọi điện để được nghe chính xác những cước phí bạn đã sử dụng. Nhà mạng Viettel khuyến khích khách hàng gọi đến tổng đài, nếu có những thắc mắc cần được giải đáp, các tư vấn viên luôn túc trực 24/24 để giải đáp mọi câu hỏi từ người dùng.
Để kiểm tra cước Viettel trả sau bạn gọi đến tổng đài Viettel 198, bạn bấm phím 1 để được nghe bằng ngôn ngữ tiếng việt và bấm phím 2 tiếp tục để được nghe thông báo về các cước phí. Bạn sẽ được nghe chính xác, có thể đặt câu hỏi nếu có những nghi ngờ, cần được giải đáp từ tổng đài trực tiếp qua đó.
Bạn sử dụng cách gọi trực tiếp để kiểm tra tài khoản Viettel trả sau thì cũng có nhiều ưu điểm, có những thắc mắc về những chi phí phát sinh. Bạn sẽ đặt trực tiếp câu hỏi tới tổng đài viên, có những kiến nghị riêng và hủy hoặc giữ các dịch vụ tiện ích mà bạn cảm thấy không phù hợp để tiết kiệm chi phí.
3. Sử dụng internet để kiểm tra tài khoản.
Bên cạnh việc kiểm tra tài khoản Viettel trả sau bằng gọi điện và nhắn tin, thì nhà mạng Viettel còn hỗ trợ kiểm tra cước Viettel trả sau qua Internet. Bằng cách bạn chỉ việc truy cập vào trang chủ của Viettel, vào Menu và sử dụng chức năng Tra cước, hệ thống sẽ thông báo lại những dịch vụ, cước phí gọi điện nhắn tin đã sử dụng qua internet.
Cả ba cách thức trên đều kiểm tra tài khoản Viettel trả sau rất đơn giản, dễ dàng mà không có quá phức tạp, cầu kỳ. Tiết kiệm được chi phí, thời gian mà còn giúp bạn cân bằng, sử dụng chi tiêu hợp lý nhất khi sử dụng tài khoản trả sau của nhà mạng Viettel.

Xem thêm bài viết: