Hiển thị các bài đăng có nhãn Giá cước gọi nội mạng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Giá cước gọi nội mạng. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh sách các gói cước và giá cước gọi nội mạng Viettel.

Cập nhật giá cước gọi nội mạng Viettel năm 2017.

Bạn đang sử dụng sim nhà mạng Viettel, có rất nhiều gói cước gọi điện thoại rất hấp dẫn, hưởng được nhiều ưu đãi. Nhưng giá cước gọi nội mạng Viettel hiện nay là bao nhiêu, các gói cước điện thoại của Viettel có những khuyến mãi như nào? Bạn hãy đọc bài viết này để khám phá ra những điều mới mẻ trong những giá cước gọi của nhà mạng Viettel.

Xem thêm:
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

096.7.09.1998   Giá: 5,000,000   < - - >   09 69 59 1986   Giá: 7,500,000
096.73.88885   Giá: 5,000,000   < - - >   09 7887 1993   Giá: 7,500,000
096.78.79.179   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.59.8868   Giá: 7,590,000
096.79.88880   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 363979   Giá: 7,600,000
096.85.88880   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.09.12.05   Giá: 7,600,000
096.86.000.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0964 333386   Giá: 7,600,000
096.87.88880   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.86.56.86   Giá: 7,600,000
096.91.88880   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 479579   Giá: 7,600,000
096.92.33336   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 179368   Giá: 7,600,000
096.95.96.986   Giá: 5,000,000   < - - >   0983 792000   Giá: 7,600,000
096.999.39.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 139368   Giá: 7,600,000
096.999.8.9.10   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 003939   Giá: 7,620,000
0961 011818   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 283939   Giá: 7,620,000
0961 016969   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 633939   Giá: 7,620,000
0961 037799   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 653939   Giá: 7,620,000
0961 059898   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 783939   Giá: 7,620,000
0961 077799   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 753939   Giá: 7,620,000
0961 087799   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 773939   Giá: 7,620,000
0961 099995   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 203939   Giá: 7,620,000
0961 099995   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 563939   Giá: 7,620,000
0961 099997   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 583939   Giá: 7,620,000
0961 099997   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 633939   Giá: 7,620,000
0961 109898   Giá: 5,000,000   < - - >   0974 513939   Giá: 7,630,000
0961 111961   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 548868   Giá: 7,650,000
0961 113118   Giá: 5,000,000   < - - >   0984 364666   Giá: 7,650,000
0961 139966   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 626669   Giá: 7,686,000
0961 147799   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 688228   Giá: 7,700,000
0961 151686   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 179579   Giá: 7,700,000
0961 152468   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 279679   Giá: 7,700,000
0961 153579   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 588788   Giá: 7,700,000
0961 173579   Giá: 5,000,000   < - - >   0973 222200   Giá: 7,700,000
0961 175588   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 198886   Giá: 7,700,000
0961 179898   Giá: 5,000,000   < - - >   0981.55.57.59   Giá: 7,700,000
0961 183579   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 192789   Giá: 7,700,000
0961 193579   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 500789   Giá: 7,700,000
0961 200900   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 708777   Giá: 7,700,000
0961 211818   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 868648   Giá: 7,700,000
0961 221668   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 888543   Giá: 7,700,000
0961 231981   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.80.99.88   Giá: 7,740,000
0961 251325   Giá: 5,000,000   < - - >   0966 111977   Giá: 7,777,000
0961 251995   Giá: 5,000,000   < - - >   0869 199568   Giá: 7,800,000
0961 251996   Giá: 5,000,000   < - - >   0886 969966   Giá: 7,800,000
0961 255668   Giá: 5,000,000   < - - >   096.33333.49   Giá: 7,800,000
0961 261818   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 704888   Giá: 7,800,000
0961 279368   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 764888   Giá: 7,800,000
0961 279368   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.89.6686   Giá: 7,800,000
0961 286879   Giá: 5,000,000   < - - >   0965 079879   Giá: 7,800,000
0961 291818   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.78.1368   Giá: 7,800,000
0961 291992   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 969599   Giá: 7,800,000
0961 291996   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 166686   Giá: 7,800,000
0961 296686   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 524888   Giá: 7,800,000
0961 299997   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.9999.07   Giá: 7,800,000
0961 299997   Giá: 5,000,000   < - - >   0972 808789   Giá: 7,800,000
0961 311818   Giá: 5,000,000   < - - >   0974 588868   Giá: 7,800,000
0961 319789   Giá: 5,000,000   < - - >   0975.64.8686   Giá: 7,800,000
0961 322688   Giá: 5,000,000   < - - >   0976.179.679   Giá: 7,800,000
0961 331686   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 767678   Giá: 7,800,000
0961 333199   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 888685   Giá: 7,800,000
0961 333898   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 888073   Giá: 7,800,000
0961 345123   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 888073   Giá: 7,800,000
0961 351818   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.16.7878   Giá: 7,800,000
0961 351996   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 890005   Giá: 7,868,000
0961 357977   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 890506   Giá: 7,868,000
0961 357978   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 890790   Giá: 7,868,000
0961 361994   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 891696   Giá: 7,868,000
0961 388689   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 892767   Giá: 7,868,000
0961 389398   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 892858   Giá: 7,868,000
0961 391818   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 892919   Giá: 7,868,000
0961 399995   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 893373   Giá: 7,868,000
0961 399995   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 893637   Giá: 7,868,000
0961 399997   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 894656   Giá: 7,868,000
0961 399997   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 895758   Giá: 7,868,000
0961 485486   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 896606   Giá: 7,868,000
0961 511818   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 898191   Giá: 7,868,000
0961 519868   Giá: 5,000,000   < - - >   0978 628555   Giá: 7,886,000
0961 522686   Giá: 5,000,000   < - - >   08.68.68.21.68   Giá: 7,900,000
0961 522868   Giá: 5,000,000   < - - >   08.68.68.31.68   Giá: 7,900,000
0961 531990   Giá: 5,000,000   < - - >   08.6996.3979   Giá: 7,900,000
0961 531995   Giá: 5,000,000   < - - >   08.86.1111.86   Giá: 7,900,000
0961 531996   Giá: 5,000,000   < - - >   08.86.86.09.09   Giá: 7,900,000
0961 551994   Giá: 5,000,000   < - - >   08.86.86.09.09   Giá: 7,900,000
0961 551997   Giá: 5,000,000   < - - >   08.86.86.2009   Giá: 7,900,000
0961 558789   Giá: 5,000,000   < - - >   08.86.86.2009   Giá: 7,900,000
0961 558789   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.0   Giá: 7,900,000
0961 561818   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.0   Giá: 7,900,000
0961 567895   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.6   Giá: 7,900,000
0961 588488   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.6   Giá: 7,900,000
0961 59 9779   Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.92.93   Giá: 7,900,000
0961 591818   Giá: 5,000,000   < - - >   086.9999.866   Giá: 7,900,000
0961 595989   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 111889   Giá: 7,900,000
0961 602668   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 111899   Giá: 7,900,000
0961 613688   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 123386   Giá: 7,900,000
0961 621818   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 223222   Giá: 7,900,000
0961 631818   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 279879   Giá: 7,900,000
0961 632789   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 333268   Giá: 7,900,000
0961 666078   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 625868   Giá: 7,900,000
0961 666279   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 808838   Giá: 7,900,000
0961 666286   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 845679   Giá: 7,900,000
0961 666289   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 858889   Giá: 7,900,000
0961 666336   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 867779   Giá: 7,900,000

Chi tiết về gói cước nội mạng Viettel.
Nhà mạng Viettel với nhiều ưu đãi phục vụ cho khách hàng, nhất là trong các gói cước nội mạng và ngoại mạng đều có những khuyến mãi và chi phí lại rất rẻ. Nói đến giá cước gọi nội mạng Viettel thì khách hàng sẽ luôn an tâm, nhưng nếu bạn không kiểm soát được cách chi tiêu thì cũng sẽ tốn rất nhiều tiền trong một tháng.
Thường thì trong giá cước gọi nội mạng Viettel sẽ được tính là 1590 đồng/ phút, đó là đối với các thuê  bao trả trước. Còn đối với các thuê bao trả sau, bạn cần ước lượng khoảng chi phí một tháng bạn chi bao nhiêu rồi sử dụng, như vậy việc nắm rõ được giá cước gọi nội mạng Viettel hoặc ngoại mạng của nhà mạng sẽ biết được cách chi tiêu sao cho hợp lý nhất.
Nhưng để tiết kiệm hơn thì nhà mạng Viettel cũng có khuyến mãi cho các gói cước điện thoại của Viettel được tính theo ngày, hoặc tháng để chi phí người tiêu dùng được rẻ nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin dưới đây cho bạn, để bạn có thể lựa chọn gói hợp lý, sử dụng đúng vào công việc, trong cuộc sống.
Các gói khuyến mãi cước điện thoại.
Trước tiên, bạn nên kiểm tra sim của bạn sẽ được hưởng những gói khuyến mãi nào, bạn chỉ cần bấm *098# rồi nhấn OK là cũng hiện ra những khuyến mãi trong các gói cước điện thoại của Viettel mà bạn có thể sử dụng. Ngoài ra, nhà mạng Viettel cũng có rất nhiều gói khuyến mãi tiết kiệm trong gọi điện và nhắn tin như sau.
Gói gọi điện: N10 sẽ miễn phí gọi nội mạng 800 phút, bạn muốn đăng ký soạn N100 gửi 109, gói V250 hoặc N50 đều sẽ miễn phí gọi nội mạng 300 phút, trong đó, V250 sẽ có 6gb sử dụng 3g Viettel tốc độ cao và gọi liên mạng. Trong khuyến mãi các gói cước điện thoại của Viettel thì có gói miễn phí 3000 phút nội mạng, 3000 tin nhắn nội mạng, 60 phút ngoại mạng miễn phí đó là V300.
Ngoài ra còn có các gói:
+ Gói VT3K sẽ miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút thứ 10, miễn phí 100 SMS nội mạng và 200 MB data.
+ Gói MP10 sẽ miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
+ Gói GT45S là gói miễn phí các cuộc gọi nội mạng 100 phút.
+ Gói G30 giảm 30% cước gọi và nhắn tin.
+ Gói MP16 miễn phí gọi nội mạng từ phút thứ 2 đến phút 16 được đăng ký miễn phí.

Xem thêm bài viết: