Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước internet hộ gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Gói cước internet hộ gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng

Các chương trình khuyến mãi Viettel cho gói cước internet hộ gia đình

Chương trình khuyến mãi Viettel trong gói cước Internet hộ gia đình.

Bạn đang muốn lắp một gói cước Internet cho gia đình nhưng chưa biết rõ chương trình khuyến mãi Viettel cho các gói cước hộ gia đình. Hãy tham khảo các thông tin chương trình khuyến mãi viettel cũng như tổng đài internet viettel dành cho gói cước Internet hộ gia đình trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Chương trình khuyến mãi Viettel cho gói cước internet hộ gia đình.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0971 279268   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 189389   Giá: 8,000,000
0971 281991   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 218777   Giá: 8,000,000
0971 286296   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 339688   Giá: 8,000,000
0971 286699   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 422555   Giá: 8,000,000
0971 291818   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 581868   Giá: 8,000,000
0971 296699   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 688779   Giá: 8,000,000
0971 311818   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 695568   Giá: 8,000,000
0971 311988   Giá: 5,000,000   < - - >   0985 861688   Giá: 8,000,000
0971 315599   Giá: 5,000,000   < - - >   0985.17.19.19   Giá: 8,000,000
0971 316699   Giá: 5,000,000   < - - >   0985.89.1998   Giá: 8,000,000
0971 316969   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 05 3939   Giá: 8,000,000
0971 333898   Giá: 5,000,000   < - - >   0986 903777   Giá: 8,000,000
0971 351818   Giá: 5,000,000   < - - >   0986.29.6866   Giá: 8,000,000
0971 351993   Giá: 5,000,000   < - - >   0986.56.26.86   Giá: 8,000,000
0971 356699   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 308555   Giá: 8,000,000
0971 356969   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 657879   Giá: 8,000,000
0971 357456   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 770007   Giá: 8,000,000
0971 361818   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 782882   Giá: 8,000,000
0971 366969   Giá: 5,000,000   < - - >   0987 926555   Giá: 8,000,000
0971 378899   Giá: 5,000,000   < - - >   0987.25.8868   Giá: 8,000,000
0971 381989   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 016333   Giá: 8,000,000
0971 386699   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 039789   Giá: 8,000,000
0971 386969   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 262779   Giá: 8,000,000
0971 391818   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 296298   Giá: 8,000,000
0971 456234   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 560333   Giá: 8,000,000
0971 511818   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 688850   Giá: 8,000,000
0971 511988   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 790555   Giá: 8,000,000
0971 511989   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 805686   Giá: 8,000,000
0971 516699   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 844688   Giá: 8,000,000
0971 517799   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 880698   Giá: 8,000,000
0971 551997   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 886823   Giá: 8,000,000
0971 566969   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 888024   Giá: 8,000,000
0971 586699   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 993696   Giá: 8,000,000
0971 591818   Giá: 5,000,000   < - - >   0988.03.6969   Giá: 8,000,000
0971 596699   Giá: 5,000,000   < - - >   0988.83.6879   Giá: 8,000,000
0971 611818   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 008968   Giá: 8,000,000
0971 611988   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 016333   Giá: 8,000,000
0971 651989   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 053049   Giá: 8,000,000
0971 661997   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 268926   Giá: 8,000,000
0971 681994   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 531234   Giá: 8,000,000
0971 683689   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 55 33 22   Giá: 8,000,000
0971 688885   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 686188   Giá: 8,000,000
0971 688885   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 980686   Giá: 8,000,000
0971 691818   Giá: 5,000,000   < - - >   0989 998859   Giá: 8,000,000
0971 698868   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.26.1992   Giá: 8,000,000
0971 699989   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.68.1969   Giá: 8,000,000
0971 721818   Giá: 5,000,000   < - - >   0989.766.044   Giá: 8,000,000
0971 739789   Giá: 5,000,000   < - - >   09 688 24567   Giá: 8,000,000
0971 755668   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 111995   Giá: 8,020,000
0971 757275   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.8558   Giá: 8,020,000
0971 796555   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.9559   Giá: 8,020,000
0971 801988   Giá: 5,000,000   < - - >   096.12345.58   Giá: 8,020,000
0971 811989   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 666998   Giá: 8,020,000
0971 816699   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.68.65.68   Giá: 8,020,000
0971 827799   Giá: 5,000,000   < - - >   0988 882655   Giá: 8,020,000
0971 831989   Giá: 5,000,000   < - - >   0868 983989   Giá: 8,050,000
0971 831991   Giá: 5,000,000   < - - >   0868.58.3979   Giá: 8,050,000
0971 838898   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 691169   Giá: 8,050,000
0971 857799   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 966968   Giá: 8,050,000
0971 861818   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.25.6886   Giá: 8,050,000
0971 866889   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.52.6886   Giá: 8,050,000
0971 883338   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.59.6886   Giá: 8,050,000
0971 891992   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.97.97.79   Giá: 8,050,000
0971 891997   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.99.7779   Giá: 8,050,000
0971 901992   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 222326   Giá: 8,050,000
0971 907799   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 222526   Giá: 8,050,000
0971 911818   Giá: 5,000,000   < - - >   0962.57.6886   Giá: 8,050,000
0971 911997   Giá: 5,000,000   < - - >   0962.9999.65   Giá: 8,050,000
0971 916699   Giá: 5,000,000   < - - >   0963 222262   Giá: 8,050,000
0971 921988   Giá: 5,000,000   < - - >   0963 228789   Giá: 8,050,000
0971 921990   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.12.6886   Giá: 8,050,000
0971 921991   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.9999.65   Giá: 8,050,000
0971 931990   Giá: 5,000,000   < - - >   0964 986989   Giá: 8,050,000
0971 931991   Giá: 5,000,000   < - - >   0964.86.3979   Giá: 8,050,000
0971 931992   Giá: 5,000,000   < - - >   0965 368886   Giá: 8,050,000
0971 936879   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.17.8668   Giá: 8,050,000
0971 941994   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.29.6886   Giá: 8,050,000
0971 948886   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.51.6886   Giá: 8,050,000
0971 955988   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.79.11.79   Giá: 8,050,000
0971 955988   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.82.82.88   Giá: 8,050,000
0971 958868   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.91.6886   Giá: 8,050,000
0971 961988   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.93.6886   Giá: 8,050,000
0971 961991   Giá: 5,000,000   < - - >   0965.96.96.98   Giá: 8,050,000
0971 966879   Giá: 5,000,000   < - - >   0966 767889   Giá: 8,050,000
0971 973838   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 168886   Giá: 8,050,000
0971 981818   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 268168   Giá: 8,050,000
0971 981984   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 268886   Giá: 8,050,000
0971 981987   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 368886   Giá: 8,050,000
0971 981990   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 798886   Giá: 8,050,000
0971 988279   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.16.6886   Giá: 8,050,000
0971 999266   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.26.6886   Giá: 8,050,000
0971.01.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.9999.12   Giá: 8,050,000
0971.01.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.9999.16   Giá: 8,050,000
0971.02.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 999212   Giá: 8,050,000
0971.03.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 999577   Giá: 8,050,000
0971.03.8899   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.8888.59   Giá: 8,050,000
0971.04.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 136886   Giá: 8,050,000
0971.04.8899   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 779339   Giá: 8,050,000
0971.05.11.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 798868   Giá: 8,050,000
0971.05.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.62.8668   Giá: 8,050,000

Khi mà các thiết bị thông mình như Smartphone, máy tính bảng hay laptop đều sử dụng internet để làm việc và giải trí. Internet ngày càng trở nên gần gũi và quan trọng trong công việc của mỗi người. Không chỉ ở công việc mà cả đến giải trí, internet cũng là một phương tiện quan trọng. Bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn tổng đài internet Viettel hay Vinaphone, Mobifone. 
Trong ba nhà mạng, Viettel là nhà mạng có cơ sở hạ tầng internet phân bố rộng khắp và lớn nhất. Không chỉ hấp dẫn trong các chương trình khuyến mãi Viettel, mà nhà mạng này còn được biết đến có dịch vụ chăm sóc khách hàng trên tổng đài tổng đài internet viettel cũng như dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật internet tốt nhất hiện nay.
Hiện nay, Viettel đang nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm giá các gói cước đi liền các chương trình khuyến mãi. Trong năm 2017, các gói cước internet cho các hộ gia đình được điều chỉnh khá nhiều.
Thông tin chương trình khuyến mãi Viettel trong gói cước Internet hộ gia đình.
Gói cước 1: Gói cước internet cáp quang Fast20  của Viettel với tốc độ 20 Mbps.
Gói cước internet cáp quang Fast20  của Viettel phù hợp với những hộ gia đình sử dụng từ 1-3 thiết bị kết nối Internet cùng một thời điểm như: Máy tính (Laptop - PC), máy tính bảng, Smartphone. Gói cước internet cáp quang Fast20 có tốc độ 20 Mbps và cước phí trọn gói đã bao gồm VAT chỉ 200.000đ/tháng. Đi kèm với gói cước là một modem wifi 4 cổng phát sóng mạnh.
Gói cước 2: Gói cước internet cáp quang Fast25 của Viettel với tốc độ 25 Mbps.
Gói cước internet cáp quang Fast25 của Viettel phù hợp với hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tối đa 5 thiết bị kết nối Internet. Với tốc độ 25 Mbps, bạn có thể xem phim HD, chơi game online … băng thông ổn định đảm bảo chất lượng dịch vụ. Lắp gói internet cáp quang Fast25 của Viettel bạn sẽ được tặng một modem wifi 4 cổng, cước phí đã bao gồm VAT là 250.000 đồng/tháng.
Gói cước 2: Gói cước internet cáp quang Fast30 của Viettel với tốc độ 30 Mbps.
Gói cước internet cáp quang Fast30 của Viettel phù hợp với hộ gia đình có nhu cầu sử dụng tối đa 10 thiết bị truy cập Internet. Gói cáp quang Internet có tốc độ truy cập 30 Mbps cho phép tốc độ đường mạng ổn định. Cũng như 2 gói cước trên, lắp gói internet cáp quang Fast30 của Viettel bạn sẽ được tặng một modem wifi 4 cổng, cước phí đã bao gồm VAT là 300.000 đồng/tháng.
Trên đây là 3 gói cước internet cáp quang dành cho các hộ gia đình. Mỗi gói cước đều có mức giá và tốc độ truy cập khác nhau. Bạn có thể tham khảo các thông tin trên, dựa vào nhu cầu sử dụng của gia đình để lắp đặt gói cước phù hợp để lắp đặt nhé. 
Mọi thắc mắc về chương trình khuyến mãi Viettel trong các gói cước của gia đình bạn có thể để lại bình luận phía cuối bài viết hoặc liên hệ trực tiếp đến tổng đài internet viettel để được hỗ trợ chi tiết nhé. Chúc bạn lựa chọn được gói cước phù hợp cho gia đình.

Xem thêm bài viết: