Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ đang sử dụng của viettel. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dịch vụ đang sử dụng của viettel. Hiển thị tất cả bài đăng

Danh sách các dịch vụ đang sử dụng của Viettel năm 2017.

Xem và tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel.

Khi sử dụng sim nhà mạng Viettel, thì bạn sẽ quan tâm đến các dịch vụ sẽ phục vụ mà nhà mạng dành cho bạn. Nhưng để tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel thì làm thế nào? cũng là câu hỏi mà nhiều khách hàng đặt ra, bạn cũng muốn xem các dịch vụ đang sử dụng Viettel như nào thì hãy cùng khám phá các dịch vụ bạn đang sử dụng, hoặc dịch vụ mới nhất của Viettel.

Xem thêm:
Tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel.

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel:

0961.30.9898   Giá: 5,000,000   < - - >   09.61.16.5858   Giá: 7,900,000
0961.31.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   09.71.71.79.39   Giá: 7,900,000
0961.32.9898   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 228688   Giá: 7,900,000
0961.35.1988   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 291989   Giá: 7,900,000
0961.357.889   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 393688   Giá: 7,900,000
0961.36.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 558868   Giá: 7,900,000
0961.368.268   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 681789   Giá: 7,900,000
0961.37.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 727379   Giá: 7,900,000
0961.38.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 911992   Giá: 7,900,000
0961.39.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 936193   Giá: 7,900,000
0961.39.1996   Giá: 5,000,000   < - - >   0961 986198   Giá: 7,900,000
0961.39.88.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.38.38.99   Giá: 7,900,000
0961.3999.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.73.78.79   Giá: 7,900,000
0961.4444.34   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.79.79.97   Giá: 7,900,000
0961.52.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.88.1998   Giá: 7,900,000
0961.555.885   Giá: 5,000,000   < - - >   0961.95.5599   Giá: 7,900,000
0961.57.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 779889   Giá: 7,900,000
0961.58.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 791981   Giá: 7,900,000
0961.59.1991   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 796996   Giá: 7,900,000
0961.59.58.59   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 799669   Giá: 7,900,000
0961.60.1988   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 889779   Giá: 7,900,000
0961.60.1991   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 919669   Giá: 7,900,000
0961.61.61.92   Giá: 5,000,000   < - - >   0962 931989   Giá: 7,900,000
0961.62.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0962.000.179   Giá: 7,900,000
0961.63.69.63   Giá: 5,000,000   < - - >   0962.7777.39   Giá: 7,900,000
0961.6666.15   Giá: 5,000,000   < - - >   0962.91.9889   Giá: 7,900,000
0961.6666.25   Giá: 5,000,000   < - - >   0963 499699   Giá: 7,900,000
0961.6666.35   Giá: 5,000,000   < - - >   0963 499699   Giá: 7,900,000
0961.69.1992   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.2222.89   Giá: 7,900,000
0961.71.1991   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.31.1368   Giá: 7,900,000
0961.71.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0963.90.6886   Giá: 7,900,000
0961.71.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0964 025789   Giá: 7,900,000
0961.73.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0964.91.7799   Giá: 7,900,000
0961.73.8899   Giá: 5,000,000   < - - >   0965 533338   Giá: 7,900,000
0961.75.1988   Giá: 5,000,000   < - - >   0965 533338   Giá: 7,900,000
0961.76.1988   Giá: 5,000,000   < - - >   0965 611868   Giá: 7,900,000
0961.76.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0966 086869   Giá: 7,900,000
0961.77.1818   Giá: 5,000,000   < - - >   0966 999586   Giá: 7,900,000
0961.78.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.19.99.89   Giá: 7,900,000
0961.78.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.23.1368   Giá: 7,900,000
0961.81.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.25.1368   Giá: 7,900,000
0961.82.1982   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.35.1368   Giá: 7,900,000
0961.82.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 333179   Giá: 7,900,000
0961.83.5599   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 535222   Giá: 7,900,000
0961.83.7879   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.23.1368   Giá: 7,900,000
0961.83.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.25.1368   Giá: 7,900,000
0961.85.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.39.1985   Giá: 7,900,000
0961.86.85.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 191998   Giá: 7,900,000
0961.88.2228   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 279777   Giá: 7,900,000
0961.899.689   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 578696   Giá: 7,900,000
0961.92.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 607989   Giá: 7,900,000
0961.97.9966   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 798568   Giá: 7,900,000
0961.98.5599   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 798586   Giá: 7,900,000
0961.9999.18   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 826986   Giá: 7,900,000
0961.9999.18   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 997778   Giá: 7,900,000
0962 011990   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 999876   Giá: 7,900,000
0962 011995   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.279.979   Giá: 7,900,000
0962 109990   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.62.1368   Giá: 7,900,000
0962 109990   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.68.29.68   Giá: 7,900,000
0962 111984   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.862.866   Giá: 7,900,000
0962 112979   Giá: 5,000,000   < - - >   097.111.1992   Giá: 7,900,000
0962 116115   Giá: 5,000,000   < - - >   097.111.1993   Giá: 7,900,000
0962 266446   Giá: 5,000,000   < - - >   097.111.1998   Giá: 7,900,000
0962 293868   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 055550   Giá: 7,900,000
0962 322399   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 055550   Giá: 7,900,000
0962 598589   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 118881   Giá: 7,900,000
0962 599679   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 798886   Giá: 7,900,000
0962 656567   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 899868   Giá: 7,900,000
0962 666188   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 939222   Giá: 7,900,000
0962 666880   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 969222   Giá: 7,900,000
0962 676866   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 969789   Giá: 7,900,000
0962 683668   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 978789   Giá: 7,900,000
0962 696889   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 986979   Giá: 7,900,000
0962 766662   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 988979   Giá: 7,900,000
0962 77 00 55   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 991789   Giá: 7,900,000
0962 793789   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.59.5599   Giá: 7,900,000
0962 795777   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.768.568   Giá: 7,900,000
0962 816281   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.80.86.88   Giá: 7,900,000
0962 829889   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.88.1988   Giá: 7,900,000
0962 835777   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.89.1368   Giá: 7,900,000
0962 890777   Giá: 5,000,000   < - - >   09717.666.86   Giá: 7,900,000
0962 891968   Giá: 5,000,000   < - - >   0972 299979   Giá: 7,900,000
0962 983789   Giá: 5,000,000   < - - >   0972 699333   Giá: 7,900,000
0962 992229   Giá: 5,000,000   < - - >   0972 699333   Giá: 7,900,000
0962.05.25.45   Giá: 5,000,000   < - - >   0972 724680   Giá: 7,900,000
0962.11.11.97   Giá: 5,000,000   < - - >   0973 079379   Giá: 7,900,000
0962.13.2468   Giá: 5,000,000   < - - >   0973 651989   Giá: 7,900,000
0962.158.998   Giá: 5,000,000   < - - >   0975 538899   Giá: 7,900,000
0962.17.2468   Giá: 5,000,000   < - - >   0977 437438   Giá: 7,900,000
0962.19.1102   Giá: 5,000,000   < - - >   0977 793689   Giá: 7,900,000
0962.19.9889   Giá: 5,000,000   < - - >   0977 799279   Giá: 7,900,000
0962.26.06.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0978.93.9889   Giá: 7,900,000
0962.28.1990   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 235668   Giá: 7,900,000
0962.30.8866   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 366568   Giá: 7,900,000
0962.38.2929   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 595579   Giá: 7,900,000
0962.58.58.99   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 689222   Giá: 7,900,000
0962.594.594   Giá: 5,000,000   < - - >   0979 998678   Giá: 7,900,000
0962.698.896   Giá: 5,000,000   < - - >   0979.86.1818   Giá: 7,900,000
0962.797.179   Giá: 5,000,000   < - - >   0979.8888.07   Giá: 7,900,000
0962.88.3568   Giá: 5,000,000   < - - >   0981 050868   Giá: 7,900,000

Những mục đích để tra cứu dịch vụ Viettel.
Việc tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel là điều rất cần thiết, bạn sẽ biết rõ những dịch vụ đang sử dụng. Cũng như lựa chọn được dịch vụ phù hợp nhất đối với bản thân, trong đó khi bạn xem các dịch vụ đang sử dụng Viettel sẽ làm bạn nắm được chi tiết được mọi dịch vụ, có thể bỏ các dịch vụ không cần thiết để tiết kiệm được tài khoản tương đối cho thuê bao.
Cùng với đó, tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel sẽ giúp bạn quản lý được tài khoản và những cước chi tiêu hàng tháng, tránh được những câu hỏi của khách hàng về việc nhà mạng Viettel trừ tiền dịch vụ hàng tháng. Cũng như để khách hàng chọn lựa được các gói dịch vụ mới, hay đăng ký những dịch vụ tiết kiệm chương trình mới của Viettel dành cho thuê bao.
Có những cách để tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel liệu bạn đã biết? Hãy cùng chúng tôi khám phá về nhà mạng Viettel.
Hướng dẫn kiểm tra dịch vụ đang dùng Viettel
Theo các chuyên gia, có hai cách để bạn có thể kiểm tra xem các dịch vụ đang sử dụng Viettel dễ dàng, đơn giản nhất. 
+ Cách thứ nhất, bạn chỉ cần soạn tin nhắn: TC gửi 1228, nhà mạng Viettel sẽ thông báo các dịch vụ mà thuê bao đang sử dụng, để bạn có thể xem xét lựa chọn giữ hoặc bỏ các dịch vụ không cần thiết, tiết kiệm được các chi phí.
+ Cách thứ hai là bạn lên trang chủ của Viettel tiếp sau đó bạn đăng nhập bằng chính tài khoản Viettel của bạn. Tiếp tục, bạn bấm vào phần Tiện ích và chọn Di động trả trước, vào mục tra cứu dịch vụ gtgt, nhập mã bảo mật của trang trủ rồi nhấn xác nhận. Sau khi đã thực hiện thành công các bước thì hệ thống sẽ kiể tra và đưa ra danh sách các dịch vụ mà bạn đang đăng ký nếu như bạn sử dụng.
Trên đây, là những bước thực hiện mà bạn có thể tra cứu các dịch vụ đang sử dụng của Viettel nhanh nhất, chính xác. Mỗi nhà mạng đều có những dịch vụ, ưu đãi khác nhau, bạn cần lựa chọn và sử dụng hợp lý những dịch vụ mà nhà mạng Viettel đưa ra để mang lại được hiệu quả trong cuộc sống, trong công việc.

Xem thêm bài viết: