Hiển thị các bài đăng có nhãn Đăng ký 3g. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đăng ký 3g. Hiển thị tất cả bài đăng

Các gói ưu đãi của Viettel, đăng ký gói cước 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn năm 2017

Nếu bạn là người thường xuyên có nhu cầu sử dụng 3G của Viettel thì các gói 3G không giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tận thưởng thế giới thỏa thích. Cùng tìm hiểu cách đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn có trong bài viết dưới đây và lựa chọn gói cước phù hợp nhé
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Viettel:

0963.90.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 995579 Giá: 9,000,000
0964 403979 Giá: 5,170,000   < - - >   0988.9229.79 Giá: 9,000,000
0964 649669 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 379279 Giá: 9,000,000
0964.13.3979 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 639168 Giá: 9,000,000
0965 106510 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 709899 Giá: 9,000,000
0965 139789 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 886568 Giá: 9,000,000
0965 176517 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.33.8778 Giá: 9,000,000
0965 279289 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.61.63.63 Giá: 9,000,000
0965 289989 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.88.22.00 Giá: 9,000,000
0965 552866 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.88.22.11 Giá: 9,000,000
0965 555004 Giá: 5,170,000   < - - >   09.71.72.71.79 Giá: 9,050,000
0965 561102 Giá: 5,170,000   < - - >   0968 698798 Giá: 9,050,000
0965 596866 Giá: 5,170,000   < - - >   0978.53.1368 Giá: 9,050,000
0965 956596 Giá: 5,170,000   < - - >   08.68.68.91.68 Giá: 9,100,000
0965 995669 Giá: 5,170,000   < - - >   0886.378.379 Giá: 9,100,000
0965 999585 Giá: 5,170,000   < - - >   0962.510.510 Giá: 9,100,000
0965.03.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   08.9999.79.39 Giá: 9,200,000
0965.05.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 778868 Giá: 9,200,000
0965.09.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   096.78.78.868 Giá: 9,200,000
0965.13.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 416141 Giá: 9,200,000
0965.25.22.25 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 866899 Giá: 9,200,000
0965.39.6686 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 979989 Giá: 9,200,000
0965.52.25.52 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 999678 Giá: 9,200,000
0965.52.52.25 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 578910 Giá: 9,200,000
0965.56.96.56 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 686986 Giá: 9,200,000
0965.65.65.12 Giá: 5,170,000   < - - >   0962.6666.58 Giá: 9,200,000
0965.65.65.23 Giá: 5,170,000   < - - >   0963 363963 Giá: 9,200,000
0965.65.65.32 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 486668 Giá: 9,200,000
0965.69.68.66 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 636686 Giá: 9,200,000
0965.81.88.89 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 968886 Giá: 9,200,000
0965.81.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.3.88868 Giá: 9,200,000
0965.85.1996 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1993 Giá: 9,200,000
0965.86.86.83 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1994 Giá: 9,200,000
0965.86.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1995 Giá: 9,200,000
0965.91.91.92 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.88.1996 Giá: 9,200,000
0965.96.8889 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 667892 Giá: 9,200,000
0966 169998 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 909699 Giá: 9,200,000
0966 186678 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.44.54.64 Giá: 9,200,000
0966 369998 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.8888.63 Giá: 9,200,000
0966 660119 Giá: 5,170,000   < - - >   0967 121121 Giá: 9,200,000
0966 661558 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.16.4888 Giá: 9,200,000
0966 663556 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.86.1994 Giá: 9,200,000
0966 665828 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.86.3979 Giá: 9,200,000
0966 665922 Giá: 5,170,000   < - - >   0969 999585 Giá: 9,200,000
0966 666314 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 888979 Giá: 9,200,000
0966 669086 Giá: 5,170,000   < - - >   0971.85.85.88 Giá: 9,200,000
0966 879998 Giá: 5,170,000   < - - >   0972 222996 Giá: 9,200,000
0966 956659 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 135579 Giá: 9,200,000
0966 979969 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 861996 Giá: 9,200,000
0966 990696 Giá: 5,170,000   < - - >   0977 728882 Giá: 9,200,000
0966 996858 Giá: 5,170,000   < - - >   0977 888986 Giá: 9,200,000
0966.07.07.09 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 366686 Giá: 9,200,000
0966.63.63.65 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 386986 Giá: 9,200,000
0966.68.68.90 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 888929 Giá: 9,200,000
0966.70.1986 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 709079 Giá: 9,200,000
0966.85.1986 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 991116 Giá: 9,200,000
0966.90.7779 Giá: 5,170,000   < - - >   098.34.88868 Giá: 9,200,000
0966.91.91.94 Giá: 5,170,000   < - - >   098.60.67899 Giá: 9,200,000
0966.95.1993 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 078910 Giá: 9,200,000
0966.99.2001 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 789678 Giá: 9,200,000
0966.99.2004 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 888968 Giá: 9,200,000
0967 793222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981.8888.29 Giá: 9,200,000
0967.11.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0982 222885 Giá: 9,200,000
0967.33.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 333991 Giá: 9,200,000
0967.39.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 838778 Giá: 9,200,000
0968 045668 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 863866 Giá: 9,200,000
0968 176817 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.11.1989 Giá: 9,200,000
0968 218886 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.83.85.86 Giá: 9,200,000
0968 396866 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 379868 Giá: 9,200,000
0968 658858 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 819996 Giá: 9,200,000
0968 716871 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 888935 Giá: 9,200,000
0968 792688 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 958589 Giá: 9,200,000
0968 888516 Giá: 5,170,000   < - - >   0988.18.58.68 Giá: 9,200,000
0968 888551 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 379879 Giá: 9,200,000
0968 969993 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 929289 Giá: 9,200,000
0968.18.19.20 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.85.3979 Giá: 9,200,000
0968.55.1994 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.96.1993 Giá: 9,200,000
0968.59.1990 Giá: 5,170,000   < - - >   0984 284286 Giá: 9,220,000
0969 111121 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 768786 Giá: 9,238,000
0969 359668 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 610999 Giá: 9,250,000
0969 469869 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 346886 Giá: 9,250,000
0969 565866 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 313939 Giá: 9,270,000
0969 589688 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 313939 Giá: 9,270,000
0969 633363 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 507779 Giá: 9,290,000
0969 639668 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 534888 Giá: 9,300,000
0969 965695 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 850666 Giá: 9,300,000
0969 966909 Giá: 5,170,000   < - - >   0964 520888 Giá: 9,300,000
0969 999426 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.434.434 Giá: 9,300,000
0969.69.69.41 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.33.55.39 Giá: 9,300,000
0969.82.8338 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.36.36.79 Giá: 9,300,000
0971 111929 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 334443 Giá: 9,300,000
0971 111959 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 334448 Giá: 9,300,000
0971 331993 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567891 Giá: 9,300,000
0971 771988 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567892 Giá: 9,300,000
0971 862868 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567894 Giá: 9,300,000
0971.08.08.78 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567895 Giá: 9,300,000
0971.88.68.79 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567896 Giá: 9,300,000
0972.28.28.38 Giá: 5,170,000   < - - >   0973.371.371 Giá: 9,300,000
0973 004404 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 567839 Giá: 9,300,000
0973 040444 Giá: 5,170,000   < - - >   0982 970 970 Giá: 9,300,000

>>> Mời bạn xem thêm hướng dẫn chọn sim tam hoa, sim phú quý:

Xem thêm hướng dẫn chọn sim tam hoa, sim phú quý.

Thay vì bạn đăng ký gói cước 3G theo ngày, theo tuần không đủ để cho bạn có thể xem phim, xem clip, lướt web, đọc báo hay chơi game online thì đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn sẽ xóa bỏ hoàn toàn những nhược điểm đó. 
Đúng như tên gọi, các gói cước này giúp bạn truy cập Internet mọi lúc mọi nơi mà không giới hạn dung lượng, dùng thỏa thích cả tháng mà mức chi phí cực kỳ ưu đãi. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel dễ dàng để kiểm soát dung lượng cũng như để mua dung lượng tốc độ cao bất cứ khi nào mình muốn.
1. Đăng ký gói Mimax.
Mimax là gói cước 3G Viettel phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Nếu bạn có nhu cầu lướt web, đọc báo, chơi facebook, thỉnh thoảng xem phim, clip thì nên đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này.
Với 70,000đ/tháng (với KH thông thường) và 50,000đ/tháng (với KH là học sinh sinh viên), bạn sẽ có 600MB dung lượng tốc độ cao. Hết dung lượng bạn truy cập Internet với tốc độ bình thường mà không bị phát sinh thêm chi phí.
Để đăng ký gói Mimax bạn soạn tin: MiMax 0969421318 gửi tới 9123
Gói cước sẽ được tự động gia hạn sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký nếu KH không hủy dịch vụ.
2. Đăng ký gói Mimax90.
Gần giống như gói Mimax, gói 3G Mimax90 cũng là gói 3G không giới hạn dung lượng của Viettel. Với 90,000đ/tháng bạn sẽ có 1.2GB data tốc độ cao, không phát sinh phí ngoài dung lượng trên.
Để đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này bạn soạn tin: MiMax90 0969421318 gửi tới 9123
Gói cước cũng sẽ được gia hạn sau 30 ngày
3. Đăng ký gói DMax.
Nếu là người có nhu cầu xem phim, xem clip nhiều hơn thì nên lựa chọn gói 3G Dmax. Với 120,000đ/tháng bạn sẽ có 1,5GB data tốc độ cao.
Soạn tin nhắn theo cú pháp: DMAX 0969421318 gửi tới 9123 để đăng ký sử dụng.
4. Đăng ký gói DMax200.
Đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này bạn sẽ có 3Gb data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký, chi phí chỉ 200,000đ/tháng.
Soạn tin: DMAX200 0969421318 gửi tới 9123. 
Ngoài cách đăng ký trên thì Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel của tất cả các gói cước đều được thực hiện theo cú pháp: KTTK gửi 191
Kiểm tra tài khoản để kiểm soát dung lượng của bạn tốt hơn và cũng để bạn có thể mua thêm dung lượng tốc độ cao nếu cần thiết.
Chúc bạn đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn và thực hiện Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel thành công nhé!
Xem thêm bài viết:

Thông tin chi tiết đăng ký gói cước 3G của Viettel năm 2017.

Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel đơn giản nhất.
Nhu cầu sử dụng Internet mọi lúc mọi nơi dường như đã trở thành phổ biến và cần thiết với rất nhiều người. Đặc biệt là những người kinh doanh, thường xuyên phải đi công tác, đi ra ngoài nhiều thì sử dụng 3G để làm việc là điều tất yếu. Để sử dụng 3G Viettel phù hợp với nhu cầu bản thân, mời bạn tham khảo các cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel dưới đây. Đồng thời, bạn cũng có thể đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel với cú pháp cực kỳ đơn giản.
Xem thêm:

Thông tin chi tiết đăng ký gói cước 3G của Viettel đơn giản nhất.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0986 966008 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 399789 Giá: 9,000,000
0986 966990 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 478579 Giá: 9,000,000
0986.04.1997 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 666366 Giá: 9,000,000
09868666.29 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 666626 Giá: 9,000,000
0987 822111 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 689889 Giá: 9,000,000
0987 869996 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 939868 Giá: 9,000,000
0988 086008 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 977988 Giá: 9,000,000
0988 088680 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 999179 Giá: 9,000,000
0988 096998 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.25.39.79 Giá: 9,000,000
0988 552018 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.39.39.86 Giá: 9,000,000
0988 686960 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.39.6686 Giá: 9,000,000
0988 717997 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.52.86.86 Giá: 9,000,000
0988 805689 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.69.69.66 Giá: 9,000,000
0988 866098 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.69.96.69 Giá: 9,000,000
0988 936678 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.79.59.79 Giá: 9,000,000
0988 989608 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.82.84.86 Giá: 9,000,000
0988.09.1994 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.868.568 Giá: 9,000,000
0988.101.202 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.88.1997 Giá: 9,000,000
09888 899.54 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.99.88.95 Giá: 9,000,000
0989 335866 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 099789 Giá: 9,000,000
0989 338880 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 306306 Giá: 9,000,000
0989 686810 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 368239 Giá: 9,000,000
0989 698660 Giá: 5,100,000   < - - >   0973 225222 Giá: 9,000,000
0989 880699 Giá: 5,100,000   < - - >   0973 876543 Giá: 9,000,000
0989 896690 Giá: 5,100,000   < - - >   0973.62.1234 Giá: 9,000,000
0989 966960 Giá: 5,100,000   < - - >   0974 968 868 Giá: 9,000,000
0989 998078 Giá: 5,100,000   < - - >   0974.15.16.18 Giá: 9,000,000
0989 999306 Giá: 5,100,000   < - - >   0974.39.26.39 Giá: 9,000,000
09 899988.20 Giá: 5,100,000   < - - >   0975 599991 Giá: 9,000,000
0962 698898 Giá: 5,150,000   < - - >   0975 599991 Giá: 9,000,000
0969.68.8228 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 641234 Giá: 9,000,000
0972 698898 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 696717 Giá: 9,000,000
0989 833993 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 885688 Giá: 9,000,000
0977 777652 Giá: 5,160,000   < - - >   0976.19.1991 Giá: 9,000,000
0982 056996 Giá: 5,168,000   < - - >   0976.39.24.39 Giá: 9,000,000
0982 076996 Giá: 5,168,000   < - - >   0977 777298 Giá: 9,000,000
0982 086996 Giá: 5,168,000   < - - >   0977 777298 Giá: 9,000,000
0982 223242 Giá: 5,168,000   < - - >   0977.1234.00 Giá: 9,000,000
086.86.86.026 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.1234.11 Giá: 9,000,000
086.86.86.029 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.1234.22 Giá: 9,000,000
086.86.86.309 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.1 Giá: 9,000,000
086.86.86.360 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.3 Giá: 9,000,000
086.86.86.377 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.4 Giá: 9,000,000
0868 223868 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 258979 Giá: 9,000,000
0868 268269 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 366066 Giá: 9,000,000
0868 279668 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 39 1981 Giá: 9,000,000
0868 379668 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 528989 Giá: 9,000,000
0868 881969 Giá: 5,170,000   < - - >   0979.02.07.07 Giá: 9,000,000
0868 899559 Giá: 5,170,000   < - - >   0979.42.8866 Giá: 9,000,000
0868 979959 Giá: 5,170,000   < - - >   098.12.1.2008 Giá: 9,000,000
0868.07.07.08 Giá: 5,170,000   < - - >   098.123.83.83 Giá: 9,000,000
0868.08.08.09 Giá: 5,170,000   < - - >   098.158.4567 Giá: 9,000,000
0869 123688 Giá: 5,170,000   < - - >   098.44.55.000 Giá: 9,000,000
0869.38.39.40 Giá: 5,170,000   < - - >   098.44.77.444 Giá: 9,000,000
0869.39.40.41 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.47.47 Giá: 9,000,000
09.688.688.39 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.7.000 Giá: 9,000,000
09.69.69.2688 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.7.222 Giá: 9,000,000
09.7777.39.78 Giá: 5,170,000   < - - >   098.55.77772 Giá: 9,000,000
09.858.79.668 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 099699 Giá: 9,000,000
0961 111816 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 099699 Giá: 9,000,000
0961 111838 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 258555 Giá: 9,000,000
0961 111883 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 269279 Giá: 9,000,000
0961 346134 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 272345 Giá: 9,000,000
0961 389689 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 335799 Giá: 9,000,000
0961 781991 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 348688 Giá: 9,000,000
0961 846184 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 383899 Giá: 9,000,000
0961 876187 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 595696 Giá: 9,000,000
0961 896866 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 598555 Giá: 9,000,000
0961 961222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 669689 Giá: 9,000,000
0961 969222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 797179 Giá: 9,000,000
0961 977989 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 868399 Giá: 9,000,000
0961 981990 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 888179 Giá: 9,000,000
0961 981996 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 899686 Giá: 9,000,000
0961 987989 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 899886 Giá: 9,000,000
0961 994222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 921990 Giá: 9,000,000
0961 999269 Giá: 5,170,000   < - - >   0981.8888.90 Giá: 9,000,000
0961.12.12.18 Giá: 5,170,000   < - - >   0982.68.68.58 Giá: 9,000,000
0961.16.16.19 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 889168 Giá: 9,000,000
0961.61.61.84 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 898339 Giá: 9,000,000
0961.63.63.69 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 968979 Giá: 9,000,000
0961.63.6866 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.73.75.77 Giá: 9,000,000
0962 056205 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.88.89.90 Giá: 9,000,000
0962 111161 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.972.279 Giá: 9,000,000
0962 179139 Giá: 5,170,000   < - - >   0984.31.32.33 Giá: 9,000,000
0962 256866 Giá: 5,170,000   < - - >   0984.31.32.33 Giá: 9,000,000
0962 316231 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 258285 Giá: 9,000,000
0962 595688 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 866660 Giá: 9,000,000
0962 609555 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 931368 Giá: 9,000,000
0962 666885 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.29.1234 Giá: 9,000,000
0962 678123 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.66.90.90 Giá: 9,000,000
0962.38.88.38 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 749749 Giá: 9,000,000
0962.62.62.17 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 749749 Giá: 9,000,000
0962.66.2001 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 828879 Giá: 9,000,000
0962.79.0369 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 862014 Giá: 9,000,000
0962.86.3789 Giá: 5,170,000   < - - >   0986.55.31.39 Giá: 9,000,000
0963 279222 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 219777 Giá: 9,000,000
0963 339989 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 638988 Giá: 9,000,000
0963 681386 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 739799 Giá: 9,000,000
0963.63.63.87 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 889861 Giá: 9,000,000
0963.84.3979 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 889865 Giá: 9,000,000

>>> Mời bạn xem thêm hướng dẫn cách chọn sim số tiền các mạng Viettel, Vinaphone:


Hướng dẫn cách chọn sim số tiền các mạng Viettel, Vinaphone.

Viettel có rất nhiều gói cước 3G phục vụ cho mọi nhu cầu truy cập Internet ít - nhiều của đa dạng khách hàng. Có thể đăng ký sử dụng trong ngày, theo tuần hay trọn gói. Cụ thể Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel theo các gói cước như sau:
1. Đăng ký 3G trọn gói:
Nghĩa là bạn chỉ cần 1 khoản nhất định ban đầu mà có thể sử dụng 3G cả tháng không phát sinh thêm chi phí ngoài data tốc độ cao ban đầu. Có 5 Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel cho bạn lựa chọn như sau:
 • Đăng ký gói Mimax bạn có 600MB data tốc độ cao, không chi phí phát sinh. Chỉ 70,000đ/tháng. Soạn tin: Mimax gửi 191.
 • Đăng ký gói Mimax90: với 90.000đ/tháng bạn có 1,2Gb data tốc độ cao. Soạn tin: Mimax90 gửi 191
 • Đăng ký gói Dmax: soạn tin Dmax gửi 191. Với 120,000đ/tháng bạn sẽ được tặng 1,5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
 • Đăng ký gói Dmax200: với 200,000đ/tháng bạn có 3GB data tốc độ cao. Soạn tin: Dmax200 gửi 191
 • Đăng ký gói Dmax500: Bạn sẽ có 15Gb tốc độ cao. Soạn tin: Dmax500 gửi 191. Cước phí là 500.000đ/tháng.
Nếu các dung lượng tốc độ cao của 3G trọn gói này vẫn chưa đủ cho nhu cầu của bạn thì bạn có thể Đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel đơn giản như sau:
 • Mua thêm 130Mb với 11,000đ. Soạn tin: MAX10 gửi 191
 • Mua thêm 390Mb với 22.000đ. Soạn tin: MAX20 gửi 191
 • Mua thêm 650Mb với 33,000đ. Soạn tin: MAX30 gửi 191
 • Mua thêm 1.2Gb với 55,000đ. Soạn tin: MAX50 gửi 191
2. Đăng ký 3G Vietttel giới hạn dung lượng:
Nếu không có nhu cầu cũng như tài chính để sử dụng các gói cước 3G trọn gói kể trên thì bạn có thể sử dụng Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel giới hạn dung lượng dưới đây:
 • Đăng ký gói Mi10: Với 10,000đ bạn có 50Mb data truy cập Internet. Soạn tin: Mi10 gửi 191
 • Đăng ký gói Mi30: Với 30,000đ bạn có 200 Mb data. Soạn tin: Mi30 gửi 191
 • Đăng ký gói Mi50: Với 50,000đ bạn có 450Mb data. Soạn tin: Mi50 gửi 191
Dùng hết dung lượng trên, cước phát sinh là 25đ/50kb.
3. Để Đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel bạn có 5 sự lựa chọn dưới đây:
 • Mua thêm 150Mb với 8,000đ/ngày. Soạn tin: MT1 gửi 191
 • Mua thêm 20MB với 2,000đ/ngày. Soạn tin: MT2 gửi 191
 • Mua thêm 100Mb với 4,000đ/ngày. Soạn tin: MT3 gửi 191
 • Mua thêm 1GB với 5,000đ/ngày. Soạn tin: MT5 gửi 191
 • Mua thêm 1,2GB với 7,000đ/ngày. Soạn tin: MT7 gửi 191
Thật dễ dàng để thực hiện cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel cũng như đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel đúng không nào? Nhanh tay soạn ngay theo cú pháp gói cước mà bạn mong muốn thôi!
Xem thêm bài viết: