Hiển thị các bài đăng có nhãn Đăng kí thông báo cuộc gọi nhỡ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đăng kí thông báo cuộc gọi nhỡ. Hiển thị tất cả bài đăng

Các bước đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone cho điện thoại.

Cú pháp đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone.
Bạn đang sử dụng sim Mobifone và bạn muốn đăng ký báo cuộc gọi nhỡ Mobifone để đề phòng bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng khi điện thoại bị hết pin, bị mất sóng hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Tuy nhiên bạn lại chưa biết cách đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi để biết cách thực hiện nhé.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Mobifone:

0906 662013   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 000889   Giá: 8,800,000
0906 779368   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 000898   Giá: 8,800,000
0906 861689   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 022017   Giá: 8,800,000
0906 889969   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 092017   Giá: 8,800,000
0906.08.67.67   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 102005   Giá: 8,800,000
0906.12.12.52   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 113379   Giá: 8,800,000
0906.2345.89   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 416886   Giá: 8,800,000
0906.29.1989   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 772017   Giá: 8,800,000
0906.70.77.78   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 776379   Giá: 8,800,000
0906.79.18.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 776464   Giá: 8,800,000
0906.79.1996   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 776600   Giá: 8,800,000
0906.82.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 776622   Giá: 8,800,000
0906.82.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 777095   Giá: 8,800,000
0906.99.33.93   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 777476   Giá: 8,800,000
0907 078886   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878766   Giá: 8,800,000
0907 118111   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878781   Giá: 8,800,000
0907 711811   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878782   Giá: 8,800,000
0907 777292   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878783   Giá: 8,800,000
0907 777992   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878784   Giá: 8,800,000
0907 777993   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878833   Giá: 8,800,000
0907 783399   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878877   Giá: 8,800,000
0907 805666   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878898   Giá: 8,800,000
0907 828368   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 878998   Giá: 8,800,000
0907 914888   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 887733   Giá: 8,800,000
0907 941888   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 887978   Giá: 8,800,000
0907 953666   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 887980   Giá: 8,800,000
0907 979886   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888008   Giá: 8,800,000
0907 991102   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888118   Giá: 8,800,000
0907.18.8118   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888558   Giá: 8,800,000
0907.19.19.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888812   Giá: 8,800,000
0907.27.11.99   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888856   Giá: 8,800,000
0907.3.55558   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888860   Giá: 8,800,000
0907.39.39.93   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 888897   Giá: 8,800,000
0907.52.8866   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 890101   Giá: 8,800,000
0907.53.8866   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 891139   Giá: 8,800,000
0907.6111.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 891881   Giá: 8,800,000
0907.69.69.59   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 894488   Giá: 8,800,000
0907.8.8.1983   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 894499   Giá: 8,800,000
090777.14.14   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 894666   Giá: 8,800,000
090777.15.15   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 894777   Giá: 8,800,000
0908 041997   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 895353   Giá: 8,800,000
0908 051997   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 895454   Giá: 8,800,000
0908 123689   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 895979   Giá: 8,800,000
0908 123689   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 896767   Giá: 8,800,000
0908 233336   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 896779   Giá: 8,800,000
0908 240825   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 896878   Giá: 8,800,000
0908 792266   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 897766   Giá: 8,800,000
0908 858859   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 897839   Giá: 8,800,000
0908 959333   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 897980   Giá: 8,800,000
0908 959333   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 898777   Giá: 8,800,000
0908.11.66.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 898900   Giá: 8,800,000
0908.26.26.22   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 898966   Giá: 8,800,000
0908.39.79.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 005511   Giá: 8,800,000
0908.51.8688   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 068179   Giá: 8,800,000
0908.52.54.55   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 068383   Giá: 8,800,000
0908.55.72.72   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 095666   Giá: 8,800,000
0908.93.58.58   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 111357   Giá: 8,800,000
0909 091096   Giá: 5,000,000   < - - >   0908 775533   Giá: 8,800,000
0909 153789   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 090680   Giá: 8,800,000
0909 185818   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 101997   Giá: 8,800,000
0909 237333   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 389378   Giá: 8,800,000
0909 350777   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 697555   Giá: 8,800,000
0909 366968   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 753666   Giá: 8,800,000
0909 604777   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 966661   Giá: 8,800,000
0909 833886   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 966663   Giá: 8,800,000
0909 863683   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 966665   Giá: 8,800,000
0909 92 1976   Giá: 5,000,000   < - - >   0909 999395   Giá: 8,800,000
0909 925777   Giá: 5,000,000   < - - >   0909.75.1666   Giá: 8,800,000
0909 932299   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 012003   Giá: 8,800,000
0909 973399   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 012004   Giá: 8,800,000
0909 986896   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 012005   Giá: 8,800,000
0909.07.07.93   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052000   Giá: 8,800,000
0909.09.04.91   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052001   Giá: 8,800,000
0909.09.04.91   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052002   Giá: 8,800,000
0909.09.12.94   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052003   Giá: 8,800,000
0909.126.222   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052004   Giá: 8,800,000
0909.1368.96   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052006   Giá: 8,800,000
0909.39.39.03   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052008   Giá: 8,800,000
0909.57.3838   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052012   Giá: 8,800,000
0909.6.34568   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 052013   Giá: 8,800,000
0909.65.79.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072001   Giá: 8,800,000
0909.72.71.79   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072003   Giá: 8,800,000
0909.77.1993   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072005   Giá: 8,800,000
0909.77.88.44   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072006   Giá: 8,800,000
0909.82.33.88   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072011   Giá: 8,800,000
0909.86.8558   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 072013   Giá: 8,800,000
0909.89.36.89   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 076999   Giá: 8,800,000
0909.9.7.2005   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082000   Giá: 8,800,000
0909.96.5252   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082001   Giá: 8,800,000
093 266 1982   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082005   Giá: 8,800,000
093.10.68886   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082010   Giá: 8,800,000
093.10.68886   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082011   Giá: 8,800,000
093.115.25.25   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 082013   Giá: 8,800,000
093.18.33368   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121982   Giá: 8,800,000
093.181.6969   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121983   Giá: 8,800,000
093.181.7878   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121984   Giá: 8,800,000
093.186.7799   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121986   Giá: 8,800,000
093.191.6668   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121987   Giá: 8,800,000
093.191919.5   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121990   Giá: 8,800,000
093.221.78.79   Giá: 5,000,000   < - - >   0931 121993   Giá: 8,800,000

Cách đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone.
Dịch vụ đăng ký báo cuộc gọi nhỡ Mobifone – MCA Mobifone là dịch vụ có rất nhiều gói cước khác nhau với cước phí và thời gian sử dụng khác nhau. Chính vì thế mà rất nhiều khách hàng sử dụng sim Mobifone không biết cách đăng ký dịch vụ này. Để giúp quý khách hiểu và nắm rõ hơn về dịch vụ đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin về dịch vụ này trong phần bài viết bên dưới, mời các bạn tham khảo.
Mobifone hiện đang triển khai dịch vụ thông báo cuộc gọi nhỡ với các gói cước theo thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng với giá cước khác nhau.
Như vậy, quý khách muốn đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone chỉ cần thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp chung: ON<cách>mã dịch vụ gửi 9084 là đã đăng ký thành công rồi
Khi đăng ký báo cuộc gọi nhỡ Mobifone quý khách hàng sẽ nhận được thông tin các cuộc gọi nhỡ, thông báo nhập mạng trở lại, tích hợp đồng bộ danh bạ, nhận tin nhắn MCA qua email và chuyển tin nhắn đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ Mobifone sang cho một số thuê bao khác. Đây là những tính năng vô cùng hữu ích giúp chủ thuê bao Mobifone luôn nắm bắt được tình trạng liên lạc của mình mọi lúc, mọi nơi.
Các bạn sử dụng sim Mobifone hãy thực hiện đăng ký thông báo cuộc gọi nhỡ ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc gọi nào đến thuê bao của chúng tôi nhé. Cách thực hiện đã được chúng tôi chia sẻ ở phía trên, các bạn chỉ cần chọn gói cước và thực hiện theo cú pháp là đã đăng ký dịch vụ thành công rồi.

Xem thêm bài viết: