Sim tứ quý là gì? Cách chọn sim tứ quý 2222

Sim tứ quý 2222 rẻ
Dòng sim tứ quý, sim lục quý hay sim tam quý luôn là sim được rất nhiều người lựa chọn bởi lẽ nó mang đến may mắn trong cuộc sống cũng như công việc cho chủ thuê bao.Nhưng có thể bạn chưa biết sim tứ quý 2222 là một loại sim được yêu thích nhất. Lý do là gì và làm sao để mua được sim tứ quý 2222? Hãy cùng tìm hiểu với bài viết dưới đây nhé.
Cách chọn sim tứ quý 2222 giá ưu đãi

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0992 849666 Giá: 12,477,833   < - - >   992 914888 Giá: 9,000,000
0993 596777 Giá: 12,480,338   < - - >   992 969996 Giá: 9,000,000
0995 179186 Giá: 12,482,843   < - - >   992 974888 Giá: 9,000,000
0996 269777 Giá: 12,485,348   < - - >   0962.55.99.96 Giá: 9,000,000
0996 637775 Giá: 12,487,853   < - - >   0962.99.2116 Giá: 9,000,000
0966.28.38.108 Giá: 12,490,358   < - - >   0962.99.2118 Giá: 9,000,000
0966.35.2028 Giá: 12,492,862   < - - >   993 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.65 Giá: 12,495,367   < - - >   993 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4226 Giá: 12,497,872   < - - >   0963.77.11.52 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4296 Giá: 12,500,377   < - - >   994 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.939 Giá: 12,502,882   < - - >   0964.33.4009 Giá: 9,000,000
0967.21.6698 Giá: 12,505,387   < - - >   0964.36.4009 Giá: 9,000,000
0967.50.6698 Giá: 12,507,892   < - - >   0964.37.4009 Giá: 9,000,000
0967.53.6698 Giá: 12,510,397   < - - >   0964.39.01.69 Giá: 9,000,000
998 135279 Giá: 12,512,902   < - - >   0964.626.716 Giá: 9,000,000
1002 163388 Giá: 12,515,407   < - - >   992 899668 Giá: 9,000,000
1000 163388 Giá: 12,517,912   < - - >   990 899668 Giá: 9,000,000
1000 193388 Giá: 12,520,417   < - - >   990 991990 Giá: 9,000,000
897 333398 Giá: 12,522,922   < - - >   990 991998 Giá: 9,000,000
1010 558998 Giá: 12,525,427   < - - >   990 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1131 Giá: 12,527,932   < - - >   990 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.715 Giá: 12,530,437   < - - >   0961.22.6895 Giá: 9,000,000
126 202 8868 Giá: 12,532,942   < - - >   0961.25.35.74 Giá: 9,000,000
126 884 69 69 Giá: 12,535,447   < - - >   0961.33.83.112 Giá: 9,000,000
1004 862866 Giá: 12,537,952   < - - >   0961.58.4008 Giá: 9,000,000
1005 39 55 99 Giá: 12,540,457   < - - >   0961.70.70.108 Giá: 9,000,000
0977.009.897 Giá: 12,542,962   < - - >   0961.77.4982 Giá: 9,000,000
0981.86.85.118 Giá: 12,545,467   < - - >   0961.888.415 Giá: 9,000,000
1012 17 69 69 Giá: 12,547,972   < - - >   991 168333 Giá: 9,000,000
1013 193199 Giá: 12,550,477   < - - >   991 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.116 Giá: 12,552,982   < - - >   991 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.697 Giá: 12,555,487   < - - >   991 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.67 Giá: 12,557,992   < - - >   991 834888 Giá: 9,000,000
990 888186 Giá: 12,560,497   < - - >   991 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2374 Giá: 12,563,002   < - - >   991 848777 Giá: 9,000,000
991 849666 Giá: 12,565,506   < - - >   991 914888 Giá: 9,000,000
992 596777 Giá: 12,568,011   < - - >   991 969996 Giá: 9,000,000
994 179186 Giá: 12,570,516   < - - >   991 974888 Giá: 9,000,000
995 269777 Giá: 12,573,021   < - - >   0962.55.99.95 Giá: 9,000,000
995 637775 Giá: 12,575,526   < - - >   0962.99.2112 Giá: 9,000,000
0966.28.38.107 Giá: 12,578,031   < - - >   0962.99.2114 Giá: 9,000,000
0966.35.2027 Giá: 12,580,536   < - - >   992 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.64 Giá: 12,583,041   < - - >   992 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4086 Giá: 12,585,546   < - - >   0963.77.11.51 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4156 Giá: 12,588,051   < - - >   993 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.938 Giá: 12,590,556   < - - >   0964.33.4008 Giá: 9,000,000
0967.21.6697 Giá: 12,593,061   < - - >   0964.36.4008 Giá: 9,000,000
0967.50.6697 Giá: 12,595,566   < - - >   0964.37.4008 Giá: 9,000,000
0967.53.6697 Giá: 12,598,071   < - - >   0964.39.01.68 Giá: 9,000,000
997 135279 Giá: 12,600,576   < - - >   0964.626.715 Giá: 9,000,000
1001 163388 Giá: 12,603,081   < - - >   991 899668 Giá: 9,000,000
1001 193388 Giá: 12,605,586   < - - >   991 991990 Giá: 9,000,000
898 333398 Giá: 12,608,091   < - - >   991 991998 Giá: 9,000,000
1011 558998 Giá: 12,610,596   < - - >   991 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1132 Giá: 12,613,101   < - - >   991 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.716 Giá: 12,615,606   < - - >   0961.22.6896 Giá: 9,000,000
127 202 8868 Giá: 12,618,111   < - - >   0961.25.35.75 Giá: 9,000,000
127 884 69 69 Giá: 12,620,616   < - - >   0961.33.83.113 Giá: 9,000,000
1005 862866 Giá: 12,623,121   < - - >   0961.58.4009 Giá: 9,000,000
1006 39 55 99 Giá: 12,625,626   < - - >   0961.70.70.109 Giá: 9,000,000
0977.009.898 Giá: 12,628,131   < - - >   0961.77.4983 Giá: 9,000,000
0981.86.85.119 Giá: 12,630,636   < - - >   0961.888.416 Giá: 9,000,000
1013 17 69 69 Giá: 12,633,141   < - - >   992 168333 Giá: 9,000,000
1014 193199 Giá: 12,635,646   < - - >   992 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.117 Giá: 12,638,150   < - - >   992 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.698 Giá: 12,640,655   < - - >   992 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.68 Giá: 12,643,160   < - - >   992 834888 Giá: 9,000,000
991 888186 Giá: 12,645,665   < - - >   992 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2375 Giá: 12,648,170   < - - >   992 848777 Giá: 9,000,000
992 849666 Giá: 12,650,675   < - - >   992 914888 Giá: 9,000,000
993 596777 Giá: 12,653,180   < - - >   992 969996 Giá: 9,000,000
995 179186 Giá: 12,655,685   < - - >   992 974888 Giá: 9,000,000
996 269777 Giá: 12,658,190   < - - >   0962.55.99.96 Giá: 9,000,000
996 637775 Giá: 12,660,695   < - - >   0962.99.2116 Giá: 9,000,000
0966.28.38.108 Giá: 12,663,200   < - - >   0962.99.2118 Giá: 9,000,000
0966.35.2028 Giá: 12,665,705   < - - >   993 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.65 Giá: 12,668,210   < - - >   993 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4226 Giá: 12,670,715   < - - >   0963.77.11.52 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4296 Giá: 12,673,220   < - - >   994 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.939 Giá: 12,675,725   < - - >   0964.33.4009 Giá: 9,000,000
0967.21.6698 Giá: 12,678,230   < - - >   0964.36.4009 Giá: 9,000,000
0967.50.6698 Giá: 12,680,735   < - - >   0964.37.4009 Giá: 9,000,000
0967.53.6698 Giá: 12,683,240   < - - >   0964.39.01.69 Giá: 9,000,000
998 135279 Giá: 12,685,745   < - - >   0964.626.716 Giá: 9,000,000
1002 163388 Giá: 12,688,250   < - - >   992 899668 Giá: 9,000,000
1002 193388 Giá: 12,690,755   < - - >   992 991990 Giá: 9,000,000
899 333398 Giá: 12,693,260   < - - >   992 991998 Giá: 9,000,000
1012 558998 Giá: 12,695,765   < - - >   992 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1133 Giá: 12,698,270   < - - >   992 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.717 Giá: 12,700,775   < - - >   0961.22.6897 Giá: 9,000,000
128 202 8868 Giá: 12,703,280   < - - >   0961.25.35.76 Giá: 9,000,000
128 884 69 69 Giá: 12,705,785   < - - >   0961.33.83.114 Giá: 9,000,000
1006 862866 Giá: 12,708,290   < - - >   0961.58.4010 Giá: 9,000,000
1007 39 55 99 Giá: 12,710,794   < - - >   0961.70.70.110 Giá: 9,000,000
0977.009.899 Giá: 12,713,299   < - - >   0961.77.4984 Giá: 9,000,000
0981.86.85.120 Giá: 12,715,804   < - - >   0961.888.417 Giá: 9,000,000
1014 17 69 69 Giá: 12,718,309   < - - >   993 168333 Giá: 9,000,000
1015 193199 Giá: 12,720,814   < - - >   993 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.118 Giá: 12,723,319   < - - >   993 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.699 Giá: 12,725,824   < - - >   993 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.69 Giá: 12,728,329   < - - >   993 834888 Giá: 9,000,000
992 888186 Giá: 12,730,834   < - - >   993 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2376 Giá: 12,733,339   < - - >   993 848777 Giá: 9,000,000
993 849666 Giá: 12,735,844   < - - >   993 914888 Giá: 9,000,000

>>> Xem video hướng dẫn chọn sim tứ quý:

Hướng dẫn chọn sim tứ quý giá rẻ như sim khuyến mại.

Sim tứ quý 2222 có chứa con số may mắn. Số 2 là biểu tượng cho sự toàn vẹn và sự hòa hợp đôi bên. Cái gì cũng có đôi có cặp, song hành với nhau là một điều tốt.
Số 2 cũng thể hiện cho sự cân bằng âm dương. Mọi vật mà có sự hòa hợp, cân bằng thì cuộc sống mới dễ dàng và may mắn. Người Việt Nam chúng ta còn có quan niệm coi trọng số chẵn vì thế mà con số 2 cũng được yêu thích hơn cả. Chúng ta cho rằng số chẵn sẽ giúp bản thân dễ gặt hái được nhiều thành công hơn số lẻ.
Thời đại ngày nay sở hữu sim số đẹp – đặc biệt là sở hữu sim tứ quý 2222 trở thành một xu thế. Muốn mua sim này không phải chuyện gì khó khăn cả. Khi truy cập vào trang web các bạn sẽ thấy được kho sim khổng lồ cùng với mức giá rẻ bất ngờ.
Hãy xem và đưa ra lựa chọn cho bản thân nhé!
Đại lý của chúng tôi tại Hà Nội chuyên cung cấp các dòng sim số đẹp giá rẻ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi hiện là đại lý ủy quyền của các nhà mạng lớn nên khách hàng mua sim tại cửa hàng của chúng tôi sẽ nhận được những ưu đãi về giá hết sức tuyệt vời. Hãy đến với chúng tôi để khám phá thế giới sim số đẹp phong phú, đa dạng. 
Xem thêm bài viết liên quan:

1 nhận xét:


 1. Bếp từ CHEFS EH-DIH2000A với 2 vùng nấu từ công suất 2000W, kích thước bếp: 690 x 420 x 60mm, thiết kế lắp âm, sử dụng các linh kiện được sản xuất tại nước ngoài như: mặt kính liền nguyên khối ceramic NEG (Nippon Electric Glass) Nhật Bản chống trầy xước, và mâm từ công nghệ hiện đại siêu tiết kiệm điện. Bếp từ Chefs EH-DIH2000A có giá thành tầm trung nhưng lại được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Sản phẩm giúp bạn có nấu nướng được những bữa cơm ngon mà vẫn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí.

  Bếp đôi từ, hồng ngoại CHEFS EH-MIX366 là sản phẩm được tích hợp bếp từ và bếp hồng ngoại trong một sản phẩm. Thiết kế 2 vùng nấu là 2 loại bếp khác nhau giúp cho sản phẩm có khả năng đáp ứng đa dạng các nhu cầu nấu nướng đa dạng của mỗi gia đình. Chefs EH-MIX366 có kích thước mặt bếp: 750x450mm, thiết kế lắp âm, sử dụng các linh kiện được sản xuất tại Đức như: mặt kính Schott Ceran chống nứt vỡ và mâm nhiệt E.G.O siêu bền, tuổi thọ lên đến 20 năm. Các khe tản nhiệt được thiết kế thông minh để tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, giúp cho sản phẩm luôn bền theo thời gian.

  Được nhập khẩu nguyên chiếc từ CHLB Đức, Bếp từ CHEFS EH-DIH366 đến nay vẫn luôn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi thiết kế đẹp, sang trọng; các tính năng ưu việt, độc đáo thỏa mãn những khách hàng khó tính với giá tiền hợp lý trong phân khúc. Đây là chiếc bếp từ thuộc dòng 2 vùng nấu với thiết kế mặt kính Schott Ceran liền nguyên khối sang trọng, bàn phím điều khiển dạng trượt slide, 9 mức công suất + booster vừa đem lại sự an toàn tuyệt đối cho bạn và người thân, lại vừa có thể tiết kiệm chi phí chi trả hàng tháng.

  CHEFS EH-DIH888 là phiên bản bếp từ đôi thiết kế lắp đặt âm, tạo sự gọn gàng cho không gian. Bếp có kích thước 750 x 450 x 60mm với công suất đạt 4000W. Bếp từ âm Chefs EH-DIH888 được sản xuất dựa trên công nghệ hiện đại số 1 của Đức. Bếp từ ứng dụng mâm từ nhận diện đáy nồi thông minh. Mặt kính Schott Ceran chịu lực, chịu nhiệt cao. Toàn bộ hệ thống bo mạch được cách điện, cách nhiệt tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Có trong tay siêu phẩm Chefs EH-DIH888, bạn sẽ thỏa sức với đam mê nấu nướng của mình.

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - TP HCM
  Địa chỉ: 348 Bạch Đằng - Q Bình Thạnh - TP HCM
  Tel: 0974329191
  Website: https://bephoangcuong.com

  Siêu thị Bếp Hoàng Cương - Hà Nội
  Địa chỉ: 398 Khâm Thiên - quận Đống Đa - Hà Nội
  Tel: 0933266966
  Youtube: https://bit.ly/BepHoangCuong

  Trả lờiXóa