Ý nghĩa về sim tam hoa, cách chọn sim tam hoa 333

Sim tam hoa 333
Nếu như sim lộc phát 6886 với bộ số 6886-lộc-phát-phát-lộc thì sim tam hoa 333 với con số 3 được coi là may mắn. Đây là số thể hiện cho sự vững chắc, sung túc và trường thọ. Sim tam hoa 333 cũng nhờ đó mà trở thành đại diện cho những chiếc sim đẹp nhất.
Xem thêm:
Ý nghĩa về sim tam hoa, cách chọn sim tam hoa 333

>>> Tham khảo danh sách số đẹp mạng Viettel:

1010 39 55 99 Giá: 13,830,514   < - - >   0961.77.4987 Giá: 9,000,000
0977.009.902 Giá: 13,833,019   < - - >   0961.888.420 Giá: 9,000,000
0981.86.85.123 Giá: 13,835,524   < - - >   996 168333 Giá: 9,000,000
1017 17 69 69 Giá: 13,838,029   < - - >   996 229668 Giá: 9,000,000
1018 193199 Giá: 13,840,534   < - - >   996 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.121 Giá: 13,843,039   < - - >   996 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.702 Giá: 13,845,544   < - - >   996 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.72 Giá: 13,848,049   < - - >   996 840888 Giá: 9,000,000
995 888186 Giá: 13,850,554   < - - >   996 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2379 Giá: 13,853,059   < - - >   996 914888 Giá: 9,000,000
996 849666 Giá: 13,855,564   < - - >   996 969996 Giá: 9,000,000
997 596777 Giá: 13,858,069   < - - >   996 974888 Giá: 9,000,000
999 179186 Giá: 13,860,574   < - - >   0962.55.99.100 Giá: 9,000,000
1000 269777 Giá: 13,863,079   < - - >   0962.99.2132 Giá: 9,000,000
1000 637775 Giá: 13,865,584   < - - >   0962.99.2134 Giá: 9,000,000
0966.28.38.112 Giá: 13,868,089   < - - >   997 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2032 Giá: 13,870,594   < - - >   997 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.69 Giá: 13,873,099   < - - >   0963.77.11.56 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4786 Giá: 13,875,604   < - - >   998 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4856 Giá: 13,878,108   < - - >   0964.33.4013 Giá: 9,000,000
0966.908.943 Giá: 13,880,613   < - - >   0964.36.4013 Giá: 9,000,000
0967.21.6702 Giá: 13,883,118   < - - >   0964.37.4013 Giá: 9,000,000
0967.50.6702 Giá: 13,885,623   < - - >   0964.39.01.73 Giá: 9,000,000
0967.53.6702 Giá: 13,888,128   < - - >   0964.626.720 Giá: 9,000,000
1002 135279 Giá: 13,890,633   < - - >   996 899668 Giá: 9,000,000
1006 163388 Giá: 13,893,138   < - - >   996 991990 Giá: 9,000,000
1006 193388 Giá: 13,895,643   < - - >   996 991998 Giá: 9,000,000
903 333398 Giá: 13,898,148   < - - >   996 992993 Giá: 9,000,000
1016 558998 Giá: 13,900,653   < - - >   996 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1137 Giá: 13,903,158   < - - >   0961.22.6901 Giá: 9,000,000
0963.799.721 Giá: 13,905,663   < - - >   0961.25.35.80 Giá: 9,000,000
132 202 8868 Giá: 13,908,168   < - - >   0961.33.83.118 Giá: 9,000,000
132 884 69 69 Giá: 13,910,673   < - - >   0961.58.4014 Giá: 9,000,000
1010 862866 Giá: 13,913,178   < - - >   0961.70.70.114 Giá: 9,000,000
1011 39 55 99 Giá: 13,915,683   < - - >   0961.77.4988 Giá: 9,000,000
0977.009.903 Giá: 13,918,188   < - - >   0961.888.421 Giá: 9,000,000
0981.86.85.124 Giá: 13,920,693   < - - >   997 168333 Giá: 9,000,000
1018 17 69 69 Giá: 13,923,198   < - - >   997 229668 Giá: 9,000,000
1019 193199 Giá: 13,925,703   < - - >   997 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.122 Giá: 13,928,208   < - - >   997 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.703 Giá: 13,930,713   < - - >   997 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.73 Giá: 13,933,218   < - - >   997 840888 Giá: 9,000,000
996 888186 Giá: 13,935,723   < - - >   997 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2380 Giá: 13,938,228   < - - >   997 914888 Giá: 9,000,000
997 849666 Giá: 13,940,733   < - - >   997 969996 Giá: 9,000,000
998 596777 Giá: 13,943,238   < - - >   997 974888 Giá: 9,000,000
1000 179186 Giá: 13,945,743   < - - >   0962.55.99.101 Giá: 9,000,000
1001 269777 Giá: 13,948,248   < - - >   0962.99.2136 Giá: 9,000,000
1001 637775 Giá: 13,950,752   < - - >   0962.99.2138 Giá: 9,000,000
0966.28.38.113 Giá: 13,953,257   < - - >   998 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2033 Giá: 13,955,762   < - - >   998 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.70 Giá: 13,958,267   < - - >   0963.77.11.57 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4926 Giá: 13,960,772   < - - >   999 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.4996 Giá: 13,963,277   < - - >   0964.33.4014 Giá: 9,000,000
0966.908.944 Giá: 13,965,782   < - - >   0964.36.4014 Giá: 9,000,000
0967.21.6703 Giá: 13,968,287   < - - >   0964.37.4014 Giá: 9,000,000
0967.50.6703 Giá: 13,970,792   < - - >   0964.39.01.74 Giá: 9,000,000
0967.53.6703 Giá: 13,973,297   < - - >   0964.626.721 Giá: 9,000,000
1003 135279 Giá: 13,975,802   < - - >   997 899668 Giá: 9,000,000
1007 163388 Giá: 13,978,307   < - - >   997 991990 Giá: 9,000,000
1007 193388 Giá: 13,980,812   < - - >   997 991998 Giá: 9,000,000
904 333398 Giá: 13,983,317   < - - >   997 992993 Giá: 9,000,000
1017 558998 Giá: 13,985,822   < - - >   997 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1138 Giá: 13,988,327   < - - >   0961.22.6902 Giá: 9,000,000
0963.799.722 Giá: 13,990,832   < - - >   0961.25.35.81 Giá: 9,000,000
133 202 8868 Giá: 13,993,337   < - - >   0961.33.83.119 Giá: 9,000,000
133 884 69 69 Giá: 13,995,842   < - - >   0961.58.4015 Giá: 9,000,000
1011 862866 Giá: 13,998,347   < - - >   0961.70.70.115 Giá: 9,000,000
1012 39 55 99 Giá: 14,000,852   < - - >   0961.77.4989 Giá: 9,000,000
0977.009.904 Giá: 14,003,357   < - - >   0961.888.422 Giá: 9,000,000
0981.86.85.125 Giá: 14,005,862   < - - >   998 168333 Giá: 9,000,000
1019 17 69 69 Giá: 14,008,367   < - - >   998 229668 Giá: 9,000,000
1020 193199 Giá: 14,010,872   < - - >   998 689333 Giá: 9,000,000
0987.71.87.123 Giá: 14,013,377   < - - >   998 710888 Giá: 9,000,000
08688.77.704 Giá: 14,015,882   < - - >   998 834888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.74 Giá: 14,018,387   < - - >   998 840888 Giá: 9,000,000
997 888186 Giá: 14,020,892   < - - >   998 848777 Giá: 9,000,000
0961.72.2381 Giá: 14,023,396   < - - >   998 914888 Giá: 9,000,000
998 849666 Giá: 14,025,901   < - - >   998 969996 Giá: 9,000,000
999 596777 Giá: 14,028,406   < - - >   998 974888 Giá: 9,000,000
1001 179186 Giá: 14,030,911   < - - >   0962.55.99.102 Giá: 9,000,000
1002 269777 Giá: 14,033,416   < - - >   0962.99.2140 Giá: 9,000,000
1002 637775 Giá: 14,035,921   < - - >   0962.99.2142 Giá: 9,000,000
0966.28.38.114 Giá: 14,038,426   < - - >   999 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.2034 Giá: 14,040,931   < - - >   999 711777 Giá: 9,000,000
0966.35.99.71 Giá: 14,043,436   < - - >   0963.77.11.58 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5066 Giá: 14,045,941   < - - >   1000 317888 Giá: 9,000,000
0966.76.66.5136 Giá: 14,048,446   < - - >   0964.33.4015 Giá: 9,000,000
0966.908.945 Giá: 14,050,951   < - - >   0964.36.4015 Giá: 9,000,000
0967.21.6704 Giá: 14,053,456   < - - >   0964.37.4015 Giá: 9,000,000
0967.50.6704 Giá: 14,055,961   < - - >   0964.39.01.75 Giá: 9,000,000
0967.53.6704 Giá: 14,058,466   < - - >   0964.626.722 Giá: 9,000,000
1004 135279 Giá: 14,060,971   < - - >   998 899668 Giá: 9,000,000
1008 163388 Giá: 14,063,476   < - - >   996 899668 Giá: 9,000,000
1006 163388 Giá: 14,065,981   < - - >   996 991990 Giá: 9,000,000
1006 193388 Giá: 14,068,486   < - - >   996 991998 Giá: 9,000,000
903 333398 Giá: 14,070,991   < - - >   996 992993 Giá: 9,000,000
1016 558998 Giá: 14,073,496   < - - >   996 996997 Giá: 9,000,000
0963.01.1137 Giá: 14,076,001   < - - >   0961.22.6901 Giá: 9,000,000
0963.799.721 Giá: 14,078,506   < - - >   0961.25.35.80 Giá: 9,000,000
132 202 8868 Giá: 14,081,011   < - - >   0961.33.83.118 Giá: 9,000,000
132 884 69 69 Giá: 14,083,516   < - - >   0961.58.4014 Giá: 9,000,000
1010 862866 Giá: 14,086,021   < - - >   0961.70.70.114 Giá: 9,000,000
1011 39 55 99 Giá: 14,088,526   < - - >   0961.77.4988 Giá: 9,000,000
0977.009.903 Giá: 14,091,031   < - - >   0961.888.421 Giá: 9,000,000
0981.86.85.124 Giá: 14,093,536   < - - >   997 168333 Giá: 9,000,000

>>> Tham khảo hướng dẫn chọn sim từ 1 triệu đến 3 triệu 

Hướng dẫn chọn sim giá từ 1 triệu đến 3 triệu .

Trong tự nhiên, mỗi sinh vật dù là có sự sống hay không thì vẫn mang trong mình một ý nghĩa nào đó. Đặc biệt những gì gắn với các con số càng thể hiện rõ ràng về điều đó. Sim điện thoại – một thứ đồ không thể tách rời với các con số, nếu để tìm hiểu hết về ý nghĩa mà nó mang lại thì sẽ không biết đến khi nào mới phân tích hết. Vì vậy tại bài viết này chúng tôi chỉ nói về những tính chất rõ ràng nhất mà những chiếc sim tam hoa biểu hiện ra bên ngoài.
Sim tam hoa 333 mang trong mình sự huyền bí, kỳ lạ. Mọi sự vật hiện tượng trong thiên nhiên đều liên quan đến số 3. Người xưa từng nói: “Vững như kiềng 3 chân”, chứng tỏ từ bao nhiêu lâu trở về trước chúng ta đã nhận ra giá trị của con số này.
Sim tam hoa 333 ngày càng được ưa chuộng ở khắp mọi miền trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì tại những thành phố đô thị sầm uất thì số lượng người chơi sim đẹp mới nhiều nên người ta mới tìm hiểu và yêu thích loại sim tam hoa đẹp này.
Trong văn hóa Trung Hoa số 3 còn được coi là tài, nghĩa là tài lộc. Những ai mua sim tam hoa 333 để sử dụng chắc chắn trong tương lai sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài luôn đong đầy và vinh hoa sẽ kéo dài mãi  mãi.
Sau nhiều năm tìm hiểu về lĩnh vực sim số đẹp, chúng tôi nhận thấy ở nhiều trang web người ta thường phân loại sim tam hoa thành hai loại là sim tam hoa đơn và sim tam hoa kép.
Sim tam hoa đơn là loại sim chỉ có một bộ 3 chữ số giống nhau. Như vậy sim tam hoa 333 đơn là sim có dạng 09x333.
Sim tam hoa kép là loại sim có tới hai bộ 3 chữ số giống nhau, nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc sim tam hoa 333 kép là sim dạng 09x333333.
Tuy nhiên chúng tôi không phân chia như vậy. Đối với sim tam hoa kép chúng tôi gọi thành một cái tên khác đó là sim lục quý.
Sim tam hoa nói chung và sim tam hoa 333 nói riêng có giá không quá cao, vì thế các bạn dễ dàng sở hữu một chiếc sim loại này.
Khi đến với đại lý sim số đẹp chúng tôi các bạn sẽ được thỏa sức chọn sim sao cho phù hợp với sở thích và tài chính của mình nhất. Không chỉ có kho sim tam hoa 333 thôi đâu mà tại đây còn có hàng triệu chiếc sim đẹp đầy đủ các loại như tứ quý hay lộc phát…
Sim tam hoa 333 có hai loại là 10 số và 11 số. Trong đó nếu mua ở nhà mạng lớn Viettel thì sim 10 số sẽ rất khó tìm vì lượng người mua lớn, tuy nhiên tại MobiFone hay MobiFone thì cơ hội sở hữu rộng mở hơn. Bạn cũng có thể mua sim tam hoa 333 Viettel 11 số vì loại này còn khá nhiều, ngoài ra giá sim còn rẻ.
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét