Cách chọn sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978

Sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978
Việc chọn một chiếc sim tam hoa, sim năm sinh hay sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978 là rất quan trọng. Khi sử dụng sim hợp thì mọi việc mới trở nên tốt đẹp và thuận lợi được, từ đó mới dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel:

993 269777 Giá: 11,711,313   < - - >   0962.55.99.93 Giá: 9,000,000
993 637775 Giá: 11,713,818   < - - >   0962.99.2104 Giá: 9,000,000
0966.28.38.105 Giá: 11,716,323   < - - >   0962.99.2106 Giá: 9,000,000
0966.35.2025 Giá: 11,718,828   < - - >   990 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.62 Giá: 11,721,333   < - - >   990 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3806 Giá: 11,723,838   < - - >   0963.77.11.49 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3876 Giá: 11,726,343   < - - >   991 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.936 Giá: 11,728,848   < - - >   0964.33.4006 Giá: 9,000,000
0967.21.6695 Giá: 11,731,353   < - - >   0964.36.4006 Giá: 9,000,000
0967.50.6695 Giá: 11,733,858   < - - >   0964.37.4006 Giá: 9,000,000
0967.53.6695 Giá: 11,736,363   < - - >   0964.39.01.66 Giá: 9,000,000
995 135279 Giá: 11,738,868   < - - >   0964.626.713 Giá: 9,000,000
999 163388 Giá: 11,741,373   < - - >   989 899668 Giá: 9,000,000
997 163388 Giá: 11,743,878   < - - >   987 899668 Giá: 9,000,000
997 193388 Giá: 11,746,383   < - - >   987 991990 Giá: 9,000,000
894 333398 Giá: 11,748,888   < - - >   987 991998 Giá: 9,000,000
1007 558998 Giá: 11,751,393   < - - >   987 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1128 Giá: 11,753,898   < - - >   987 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.712 Giá: 11,756,403   < - - >   0961.22.6892 Giá: 9,000,000
123 202 8868 Giá: 11,758,908   < - - >   0961.25.35.71 Giá: 9,000,000
123 884 69 69 Giá: 11,761,413   < - - >   0961.33.83.109 Giá: 9,000,000
1001 862866 Giá: 11,763,917   < - - >   0961.58.4005 Giá: 9,000,000
1002 39 55 99 Giá: 11,766,422   < - - >   0961.70.70.105 Giá: 9,000,000
0977.009.894 Giá: 11,768,927   < - - >   0961.77.4979 Giá: 9,000,000
0981.86.85.115 Giá: 11,771,432   < - - >   0961.888.412 Giá: 9,000,000
1009 17 69 69 Giá: 11,773,937   < - - >   988 168333 Giá: 9,000,000
1010 193199 Giá: 11,776,442   < - - >   988 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.113 Giá: 11,778,947   < - - >   988 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.694 Giá: 11,781,452   < - - >   988 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.64 Giá: 11,783,957   < - - >   988 834888 Giá: 9,000,000
987 888186 Giá: 11,786,462   < - - >   988 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2371 Giá: 11,788,967   < - - >   988 848777 Giá: 9,000,000
988 849666 Giá: 11,791,472   < - - >   988 914888 Giá: 9,000,000
989 596777 Giá: 11,793,977   < - - >   988 969996 Giá: 9,000,000
991 179186 Giá: 11,796,482   < - - >   988 974888 Giá: 9,000,000
992 269777 Giá: 11,798,987   < - - >   0962.55.99.92 Giá: 9,000,000
992 637775 Giá: 11,801,492   < - - >   0962.99.2100 Giá: 9,000,000
0966.28.38.104 Giá: 11,803,997   < - - >   0962.99.2102 Giá: 9,000,000
0966.35.2024 Giá: 11,806,502   < - - >   989 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.61 Giá: 11,809,007   < - - >   989 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3666 Giá: 11,811,512   < - - >   0963.77.11.48 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3736 Giá: 11,814,017   < - - >   990 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.935 Giá: 11,816,522   < - - >   0964.33.4005 Giá: 9,000,000
0967.21.6694 Giá: 11,819,027   < - - >   0964.36.4005 Giá: 9,000,000
0967.50.6694 Giá: 11,821,532   < - - >   0964.37.4005 Giá: 9,000,000
0967.53.6694 Giá: 11,824,037   < - - >   0964.39.01.65 Giá: 9,000,000
994 135279 Giá: 11,826,542   < - - >   0964.626.712 Giá: 9,000,000
998 163388 Giá: 11,829,047   < - - >   988 899668 Giá: 9,000,000
998 193388 Giá: 11,831,552   < - - >   988 991990 Giá: 9,000,000
895 333398 Giá: 11,834,057   < - - >   988 991998 Giá: 9,000,000
1008 558998 Giá: 11,836,561   < - - >   988 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1129 Giá: 11,839,066   < - - >   988 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.713 Giá: 11,841,571   < - - >   0961.22.6893 Giá: 9,000,000
124 202 8868 Giá: 11,844,076   < - - >   0961.25.35.72 Giá: 9,000,000
124 884 69 69 Giá: 11,846,581   < - - >   0961.33.83.110 Giá: 9,000,000
1002 862866 Giá: 11,849,086   < - - >   0961.58.4006 Giá: 9,000,000
1003 39 55 99 Giá: 11,851,591   < - - >   0961.70.70.106 Giá: 9,000,000
0977.009.895 Giá: 11,854,096   < - - >   0961.77.4980 Giá: 9,000,000
0981.86.85.116 Giá: 11,856,601   < - - >   0961.888.413 Giá: 9,000,000
1010 17 69 69 Giá: 11,859,106   < - - >   989 168333 Giá: 9,000,000
1011 193199 Giá: 11,861,611   < - - >   989 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.114 Giá: 11,864,116   < - - >   989 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.695 Giá: 11,866,621   < - - >   989 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.65 Giá: 11,869,126   < - - >   989 834888 Giá: 9,000,000
988 888186 Giá: 11,871,631   < - - >   989 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2372 Giá: 11,874,136   < - - >   989 848777 Giá: 9,000,000
989 849666 Giá: 11,876,641   < - - >   989 914888 Giá: 9,000,000
990 596777 Giá: 11,879,146   < - - >   989 969996 Giá: 9,000,000
992 179186 Giá: 11,881,651   < - - >   989 974888 Giá: 9,000,000
993 269777 Giá: 11,884,156   < - - >   0962.55.99.93 Giá: 9,000,000
993 637775 Giá: 11,886,661   < - - >   0962.99.2104 Giá: 9,000,000
0966.28.38.105 Giá: 11,889,166   < - - >   0962.99.2106 Giá: 9,000,000
0966.35.2025 Giá: 11,891,671   < - - >   990 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.62 Giá: 11,894,176   < - - >   990 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3806 Giá: 11,896,681   < - - >   0963.77.11.49 Giá: 9,000,000
0966.76.66.3876 Giá: 11,899,186   < - - >   991 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.936 Giá: 11,901,691   < - - >   0964.33.4006 Giá: 9,000,000
0967.21.6695 Giá: 11,904,196   < - - >   0964.36.4006 Giá: 9,000,000
0967.50.6695 Giá: 11,906,701   < - - >   0964.37.4006 Giá: 9,000,000
0967.53.6695 Giá: 11,909,206   < - - >   0964.39.01.66 Giá: 9,000,000
995 135279 Giá: 11,911,710   < - - >   0964.626.713 Giá: 9,000,000
999 163388 Giá: 11,914,215   < - - >   989 899668 Giá: 9,000,000
999 193388 Giá: 11,916,720   < - - >   989 991990 Giá: 9,000,000
896 333398 Giá: 11,919,225   < - - >   989 991998 Giá: 9,000,000
1009 558998 Giá: 11,921,730   < - - >   989 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1130 Giá: 11,924,235   < - - >   989 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.714 Giá: 11,926,740   < - - >   0961.22.6894 Giá: 9,000,000
125 202 8868 Giá: 11,929,245   < - - >   0961.25.35.73 Giá: 9,000,000
125 884 69 69 Giá: 11,931,750   < - - >   0961.33.83.111 Giá: 9,000,000
1003 862866 Giá: 11,934,255   < - - >   0961.58.4007 Giá: 9,000,000
1004 39 55 99 Giá: 11,936,760   < - - >   0961.70.70.107 Giá: 9,000,000
0977.009.896 Giá: 11,939,265   < - - >   0961.77.4981 Giá: 9,000,000
0981.86.85.117 Giá: 11,941,770   < - - >   0961.888.414 Giá: 9,000,000
1011 17 69 69 Giá: 11,944,275   < - - >   990 168333 Giá: 9,000,000
1012 193199 Giá: 11,946,780   < - - >   990 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.115 Giá: 11,949,285   < - - >   990 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.696 Giá: 11,951,790   < - - >   990 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.66 Giá: 11,954,295   < - - >   990 834888 Giá: 9,000,000
989 888186 Giá: 11,956,800   < - - >   990 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2373 Giá: 11,959,305   < - - >   990 848777 Giá: 9,000,000
990 849666 Giá: 11,961,810   < - - >   990 914888 Giá: 9,000,000

>>> Xem video hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh

Phong thủy là một môn khoa học nghiên cứu về sự tương hợp giữa các yếu tố xung quanh đến cuộc sống của con người. Thông thường ta hay nghe người ta nhắc đến các cụm từ như chọn hướng nhà hợp phong thủy, chọn đồ trang trí hợp phong thủy… Phong thủy có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống thường ngày, chúng ta nên có một chút kiến thức về nó để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn.
Như vậy, từ những điều trên ta có thể rút ra khái niệm về sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978 là gì. Đây là những chiếc sim có chứa dãy số tương hợp, hài hòa với người sở hữu nó, mang đến cho họ nhiều điều may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống.
Chọn sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978 không hề đơn giản. Người ta còn phải căn cứ xem người này là nam hay nữ. Giới tính cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc chọn sim.
Người sinh năm 1978 đối với nam và nữ có mệnh khác nhau.
Mỗi một mệnh sẽ có những con số hợp và khắc khác nhau, không thể đánh đồng hai loại được. Vì thế mà khách hàng khi mua sim phải xem xét kỹ, tránh việc mua sim phong thủy không chuẩn xác sẽ không đạt được điều mình mong muốn.
  • Những người thuộc mệnh Mộc hợp với các con số: 2, 4, 7
  • Người thuộc mệnh Thổ hợp với các con số: 5, 8, 9
Tuy nhiên người ta còn tính ra cách làm thế nào để sự kết hợp các con số là tối ưu nhất. Một chiếc toàn số 2 chưa chắc đã tốt hơn một chiếc sim kết hợp các 3 con số 2, 4, 7. Sự tính toán này được thực hiện qua rất nhiều thời gian và tốn nhiều công sức. Thường là chỉ các chuyên gia về phong thủy mới có thể hiểu tường tận được hết vấn đề này.
Chúng ta là những người đi sau, chỉ đơn giản là có nhu cầu mua một chiếc sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978, chúng ta cũng chưa cần thiết phải tìm hiểu quá kỹ càng về những điều này.
Là những người đi sau chúng ta có lợi thế là được sử dụng sẵn những kết quả nghiên cứu, tìm tòi của chuyên gia để đưa ra được những quyết định đúng đắn.
Khi mua sim hợp mệnh 1978 ta chỉ cần lấy nguyên thông tin của khía cạnh này thôi. Không nhất thiết phải chú tâm quá đến các vấn đề khác để tránh tốn thời gian. Tuy nhiên với những ai thực sự muốn tìm hiểu sâu về sim phong thủy thì việc đọc nhiều tài liệu là một điều tốt.
Sim phong thủy – một công cụ hỗ trợ người dùng mạnh mẽ, ai sở hữu sim hợp năm sinh của mình – cụ thể ở đây là hợp với năm 1978 nhất định sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn người khác. Rất nhiều người đã sử dụng và thừa nhận điêu này.
Mua sim phong thủy hợp mệnh cho người sinh năm 1978  ở đâu?
Đơn giản thôi, với thời đại công nghệ đi trước nhiều bước như hiện nay thì việc mua bán sim số đẹp trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả những gì các bạn cần có là một chiếc điện thoại và một cột sóng wifi. Không hơn không kém.
Truy cập vào trang web bán sim phong thủy online của chúng tôi. Tại đây có kho sim hàng triệu chiếc đầy đủ các kiểu loại đủ cho các bạn phải thốt lên kinh ngạc.
Tại đây muốn mua sim cho người sinh năm 1978 sao cho hợp mệnh thì các bạn chỉ cần chọn vào mục tương ứng.
Danh sách các số sim hợp tuổi đã được kê sẵn trong bảng, các bạn chỉ phải đưa ra cho mình quyết định cuối cùng xem mình nên chọn số nào hợp với sở thích và tài chính của bản thân nhất.
Các số sim khá đồng đều về độ đẹp và giá cả nên các bạn dễ dàng chọn lựa hơn.
Ngoài cách mua sim hợp mệnh cho người sinh năm 1978 trên thì những người này còn có một lựa chọn khác nữa là mua sim năm sinh 1978. Loại sim này cũng đang rất được lòng khách hàng trong thời gian gần đây.
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét