Cách chọn sim năm sinh 1992 dành cho tuổi Nhâm Thân

Chọn sim cho người sinh năm 1992
Bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn cách bắn tiền viettel dành cho thuê bao trả trước còn ở bài viết dưới đây chúng tôi cung cấp thông tin về cách chọn sim năm sinh 1992 như thế nào là chính xác mà lại hợp với mệnh của mỗi người.Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0977.009.868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.77.4953 Giá: 9,000,000
0981.86.85.89 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.888.386 Giá: 9,000,000
0983 17 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 168333 Giá: 9,000,000
0984 193199 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.87 Giá: 5,090,000   < - - >   0962 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.668 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.38 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 834888 Giá: 9,000,000
0961 888186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2345 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 848777 Giá: 9,000,000
0962 849666 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 914888 Giá: 9,000,000
0963 596777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 969996 Giá: 9,000,000
0965 179186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 974888 Giá: 9,000,000
0966 269777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.55.99.66 Giá: 9,000,000
0966 637775 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1996 Giá: 9,000,000
0966.28.38.78 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1998 Giá: 9,000,000
0966.35.1998 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.35 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.26 Giá: 5,100,000   < - - >   0963.77.11.22 Giá: 9,000,000
0966.76.66.96 Giá: 5,100,000   < - - >   0964 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.909 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.33.3979 Giá: 9,000,000
0967.21.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.36.3979 Giá: 9,000,000
0967.50.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.37.3979 Giá: 9,000,000
0967.53.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.39.01.39 Giá: 9,000,000
0968 135279 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.626.686 Giá: 9,000,000
972 163388 Giá: 5,120,749   < - - >   962 899668 Giá: 9,000,000
972 193388 Giá: 5,123,254   < - - >   962 991990 Giá: 9,000,000
869 333398 Giá: 5,125,759   < - - >   962 991998 Giá: 9,000,000
982 558998 Giá: 5,128,264   < - - >   962 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1103 Giá: 5,130,769   < - - >   962 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.687 Giá: 5,133,273   < - - >   0961.22.6867 Giá: 9,000,000
98 202 8868 Giá: 5,135,778   < - - >   0961.25.35.46 Giá: 9,000,000
98 884 69 69 Giá: 5,138,283   < - - >   0961.33.83.84 Giá: 9,000,000
976 862866 Giá: 5,140,788   < - - >   0961.58.3980 Giá: 9,000,000
977 39 55 99 Giá: 5,143,293   < - - >   0961.70.70.80 Giá: 9,000,000
0977.009.869 Giá: 5,145,798   < - - >   0961.77.4954 Giá: 9,000,000
0981.86.85.90 Giá: 5,148,303   < - - >   0961.888.387 Giá: 9,000,000
984 17 69 69 Giá: 5,150,808   < - - >   963 168333 Giá: 9,000,000
985 193199 Giá: 5,153,313   < - - >   963 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.88 Giá: 5,155,818   < - - >   963 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.669 Giá: 5,158,323   < - - >   963 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.39 Giá: 5,160,828   < - - >   963 834888 Giá: 9,000,000
962 888186 Giá: 5,163,333   < - - >   963 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2346 Giá: 5,165,838   < - - >   963 848777 Giá: 9,000,000
963 849666 Giá: 5,168,343   < - - >   963 914888 Giá: 9,000,000
964 596777 Giá: 5,170,848   < - - >   963 969996 Giá: 9,000,000
966 179186 Giá: 5,173,353   < - - >   963 974888 Giá: 9,000,000
967 269777 Giá: 5,175,858   < - - >   0962.55.99.67 Giá: 9,000,000
967 637775 Giá: 5,178,363   < - - >   0962.99.2000 Giá: 9,000,000
0966.28.38.79 Giá: 5,180,868   < - - >   0962.99.2002 Giá: 9,000,000
0966.35.1999 Giá: 5,183,373   < - - >   964 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.36 Giá: 5,185,878   < - - >   964 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.166 Giá: 5,188,383   < - - >   0963.77.11.23 Giá: 9,000,000
0966.76.66.236 Giá: 5,190,888   < - - >   965 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.910 Giá: 5,193,393   < - - >   0964.33.3980 Giá: 9,000,000
0967.21.6669 Giá: 5,195,898   < - - >   0964.36.3980 Giá: 9,000,000
0967.50.6669 Giá: 5,198,403   < - - >   0964.37.3980 Giá: 9,000,000
0967.53.6669 Giá: 5,200,908   < - - >   0964.39.01.40 Giá: 9,000,000
969 135279 Giá: 5,203,413   < - - >   0964.626.687 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,205,917   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,208,422   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,210,927   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,213,432   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,215,937   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,218,442   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000
99 202 8868 Giá: 5,220,947   < - - >   0961.25.35.47 Giá: 9,000,000
99 884 69 69 Giá: 5,223,452   < - - >   0961.33.83.85 Giá: 9,000,000
977 862866 Giá: 5,225,957   < - - >   0961.58.3981 Giá: 9,000,000
978 39 55 99 Giá: 5,228,462   < - - >   0961.70.70.81 Giá: 9,000,000
0977.009.870 Giá: 5,230,967   < - - >   0961.77.4955 Giá: 9,000,000
0981.86.85.91 Giá: 5,233,472   < - - >   0961.888.388 Giá: 9,000,000
985 17 69 69 Giá: 5,235,977   < - - >   964 168333 Giá: 9,000,000
986 193199 Giá: 5,238,482   < - - >   964 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.89 Giá: 5,240,987   < - - >   964 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.670 Giá: 5,243,492   < - - >   964 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.40 Giá: 5,245,997   < - - >   964 834888 Giá: 9,000,000
963 888186 Giá: 5,248,502   < - - >   964 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2347 Giá: 5,251,007   < - - >   964 848777 Giá: 9,000,000
964 849666 Giá: 5,253,512   < - - >   964 914888 Giá: 9,000,000
965 596777 Giá: 5,256,017   < - - >   964 969996 Giá: 9,000,000
967 179186 Giá: 5,258,522   < - - >   964 974888 Giá: 9,000,000
968 269777 Giá: 5,261,027   < - - >   0962.55.99.68 Giá: 9,000,000
968 637775 Giá: 5,263,532   < - - >   0962.99.2004 Giá: 9,000,000
0966.28.38.80 Giá: 5,266,037   < - - >   0962.99.2006 Giá: 9,000,000
0966.35.2000 Giá: 5,268,542   < - - >   965 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.37 Giá: 5,271,047   < - - >   965 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.306 Giá: 5,273,552   < - - >   0963.77.11.24 Giá: 9,000,000
0966.76.66.376 Giá: 5,276,057   < - - >   966 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.911 Giá: 5,278,561   < - - >   0964.33.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6670 Giá: 5,281,066   < - - >   0964.36.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6671 Giá: 5,539,078   < - - >   0964.36.3982 Giá: 9,000,000
0967.50.6671 Giá: 5,541,583   < - - >   0964.37.3982 Giá: 9,000,000
0967.53.6671 Giá: 5,544,088   < - - >   0964.39.01.42 Giá: 9,000,000
971 135279 Giá: 5,546,593   < - - >   0964.626.689 Giá: 9,000,000
975 163388 Giá: 5,549,098   < - - >   965 899668 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,551,603   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,554,108   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,556,613   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,559,118   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,561,623   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,564,128   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000

>>> Xem video:

Hướng dẫn chọn sim năm sinh hợp tuổi hợp mệnh.

Làm sao để chọn được những chiếc sim phù hợp nhất cho người sinh năm 1992?
Sinh năm 1992 là những người cầm tinh con Khỉ, họ là những con người năng nổ, nhanh nhẹn, hoạt bát. Tuy nhiên nhược điểm lại là sự nóng nảy, chộp giật, không kiên nhẫn. Những người này luôn tồn tại sự độc lập cao độ, mong muốn được làm chủ cuộc sống của mình. Các chuyên gia về phong thủy cho rằng nếu được sự hỗ trợ thì nhất định sự nghiệp, cuộc sống của họ sẽ vô cùng sáng lạn. Vì thế mà việc chọn sim cho người sinh năm 1992 trở nên cần thiết bởi vì chiếc sim hợp mệnh cũng được coi là vị thần may mắn, trợ giúp chúng ta rất nhiều.
Đã có rắt nhiều người từng sử dụng và đồng ý với quan điểm này của các chuyên gia. Một chiếc sim không đơn thuần chỉ là một công cụ giúp nghe gọi điện thoại mà nó còn mang trong mình vô vàn ý nghĩa khác mà mắt thường khó nhìn ra. Chỉ có những ai tìm hiểu sâu về lĩnh vực sim số đẹp - đặc biệt là sim phong thủy thì mới nắm rõ được nguyên lý này.
Nếu so sánh giữa một người 25 tuổi có sử dụng sim hợp mệnh 1992 và một người cũng 25 tuổi nhưng không sử dụng loại sim này ta sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Trong mọi trường hợp những ai đang sử hữu sim 1992 đều dễ dàng vượt qua khó khăn hơn cả, công việc của họ cũng đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều.
Mặc dù cùng sinh năm 1992 nhưng nam và nữ lại có sự khác nhau về cung, mệnh. Do vậy việc chọn sim cũng khác nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau này để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.
1. Đối với nam sinh năm 1992
Mệnh: Thổ
Hợp với các con số sau: 2, 5, 8, 9.
Số 2 là biểu hiện của sự gắn kết, bền vững. Số 5 thể hiện cho sự thăng hoa trong công việc,  sự ấm no, hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày. Số 8 – con số đặc biệt – là hình tượng bất tử của tiền tài, vinh hoa, phú quý. Số 9 là cửu, tức là trường kỳ, vĩnh cửu. Đây đều là các con số đẹp trong dãy số tự nhiên, chọn sim cho nam sinh năm 1992 mà chứa các con số này sẽ vô cùng may mắn.
Người ta nói rằng đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ tận tâm, tuy nhiên câu nói này hàm ý rằng sự thành công của một người phụ thuộc rất lớn vào sự trợ giúp từ nhiều yếu tố xung quanh. Trong trường hợp này chính là chiếc sim hợp mệnh Thổ.  Mọi người cần có sự tin tưởng vào nó để dễ dàng đạt được thành công hơn nữa.
Các đề cử cho bạn: sim tam hoa 222, sim tứ quý 222, sim tam hoa 555, sim tứ quý 8888, sim tứ quý 9999,…
2. Đối với nữ sinh năm 1992
Mệnh: Kim
Con số hợp: 6, 7, 8
Đây được coi là 3 con số cực đẹp trong phong thủy sim. Nếu bạn là nữ sinh năm 1992 thì có thể chọn một trong các kiểu sim sau: sim tam hoa 666, sim tam hoa 777, sim tứ quý 8888, sim tứ quý 6666, sim số tiến 678,…
Tương tự như số 8, con số 6 cũng là một trong những số biểu tượng cho tiền tài, vinh hoa, phú quý. Chữ “lộc” là sự lái sang từ “lục” – tức là 6. Vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi số 6 chiếm vị trí gần như là đầu bảng trong danh sách những con số ý nghĩa.
Để mua được sim hợp mệnh cho người sinh năm 1992 các bạn chỉ cần liên hệ qua số điện thoại: 0976.119.119 – 0977.119.119. Đây là đại lý sim số đẹp uy tín nhất cả nước với kho sim đẹp vô cùng lớn đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu của các bạn.
Ngoài cách mua sim hợp mệnh các bạn cũng có thể lựa chọn vô số chiếc sim năm sinh 1992 đẹp và ý nghĩa tại hệ thống bán sim online của đại lý sim số đẹp. Chúc các bạn sớm chọn cho mình một chiếc sim ưng ý!
Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.bansimviettel.com/2017/06/sim-nam-sinh-1992.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét