Các cách nạp tiền điện thoại online Viettel dành cho mạng Viettel.

Hướng dẫn cách nạp tiền điện thoại online Viettel đơn giản, tiện lợi.

Khi sử dụng điện thoại  chúng ta đều nghĩ đến việc sẽ nạp tiền như thế nào nhanh và tiện lợi nhất, mỗi khi hết tiền để liên lạc. Vì thế chúng tôi xin hướng dẫn cách nạp tiền điện thoại online Viettel sẽ được hướng dẫn trong bài viết này.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0886 640640 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 319868 Giá: 7,500,000
0886 657779 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 338979 Giá: 7,500,000
0886 658886 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 627779 Giá: 7,500,000
0886 661991 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 687889 Giá: 7,500,000
0886 666191 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 688368 Giá: 7,500,000
0886 666298 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 747555 Giá: 7,500,000
0886 666383 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 874 874 Giá: 7,500,000
0886 666389 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887770 Giá: 7,500,000
0886 666929 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887771 Giá: 7,500,000
0886 682662 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887772 Giá: 7,500,000
0886 688579 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887773 Giá: 7,500,000
0886 698886 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 887774 Giá: 7,500,000
0886 699868 Giá: 5,000,000   < - - >   0978 888053 Giá: 7,500,000
0886 711234 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.3.77778 Giá: 7,500,000
0886 741234 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.58.9779 Giá: 7,500,000
0886 766788 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 229179 Giá: 7,500,000
0886 785679 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 338689 Giá: 7,500,000
0886 793793 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 398696 Giá: 7,500,000
0886 796555 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 399886 Giá: 7,500,000
0886 919668 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 529979 Giá: 7,500,000
0886 919868 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 565579 Giá: 7,500,000
0886 933688 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 567838 Giá: 7,500,000
0886 939789 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 579279 Giá: 7,500,000
0886 966777 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 671555 Giá: 7,500,000
0886 968789 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 686799 Giá: 7,500,000
0886 988181 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 688579 Giá: 7,500,000
0886 998969 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 896898 Giá: 7,500,000
0886.01.6668 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997770 Giá: 7,500,000
0886.0886.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997771 Giá: 7,500,000
0886.09.09.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997772 Giá: 7,500,000
0886.11.2929 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997773 Giá: 7,500,000
0886.11.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979 997774 Giá: 7,500,000
0886.11.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.68.8338 Giá: 7,500,000
0886.12.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.80.08.80 Giá: 7,500,000
0886.13.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.86.3568 Giá: 7,500,000
0886.13.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   09793.793.68 Giá: 7,500,000
0886.131.777 Giá: 5,000,000   < - - >   09799997.83 Giá: 7,500,000
0886.15.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   098 123 1975 Giá: 7,500,000
0886.15.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   098.12345.82 Giá: 7,500,000
0886.18.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   098.12345.85 Giá: 7,500,000
0886.189.555 Giá: 5,000,000   < - - >   098.147.8666 Giá: 7,500,000
0886.19.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 055155 Giá: 7,500,000
0886.2222.69 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 055155 Giá: 7,500,000
0886.225.886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 074666 Giá: 7,500,000
0886.23.8688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 094666 Giá: 7,500,000
0886.23.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 097666 Giá: 7,500,000
0886.26.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 140666 Giá: 7,500,000
0886.28.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 176886 Giá: 7,500,000
0886.31.7879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 198898 Giá: 7,500,000
0886.31.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 240666 Giá: 7,500,000
0886.3333.55 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 254666 Giá: 7,500,000
0886.3333.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 270666 Giá: 7,500,000
0886.339.688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 274666 Giá: 7,500,000
0886.35.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 340666 Giá: 7,500,000
0886.3579.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 347666 Giá: 7,500,000
0886.39.69.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 348886 Giá: 7,500,000
0886.44.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 374666 Giá: 7,500,000
0886.51.4444 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 399199 Giá: 7,500,000
0886.51.4567 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 399199 Giá: 7,500,000
0886.51.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 407666 Giá: 7,500,000
0886.53.6886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 410666 Giá: 7,500,000
0886.55.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 437666 Giá: 7,500,000
0886.56.56.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 480666 Giá: 7,500,000
0886.60.0606 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 490666 Giá: 7,500,000
0886.79.15.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 499899 Giá: 7,500,000
0886.79.28.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 524666 Giá: 7,500,000
0886.79.38.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 555779 Giá: 7,500,000
0886.79.56.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 566969 Giá: 7,500,000
0886.79.73.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 622686 Giá: 7,500,000
0886.79.75.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 668898 Giá: 7,500,000
0886.79.76.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 676686 Giá: 7,500,000
0886.80.88.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 778889 Giá: 7,500,000
0886.80.88.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 808383 Giá: 7,500,000
0886.81.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 811688 Giá: 7,500,000
0886.82.1102 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 822868 Giá: 7,500,000
0886.82.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 833688 Giá: 7,500,000
0886.822.899 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 862868 Giá: 7,500,000
0886.83.8886 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 866696 Giá: 7,500,000
0886.83.9979 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 866898 Giá: 7,500,000
0886.89.99.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 876678 Giá: 7,500,000
0886.92.7779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 881168 Giá: 7,500,000
0886.95.0000 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 888919 Giá: 7,500,000
0886.97.3456 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 891686 Giá: 7,500,000
0886.999.586 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 893686 Giá: 7,500,000
09.6.7.8.9.10.77 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 939688 Giá: 7,500,000
09.61.61.61.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 939989 Giá: 7,500,000
09.61.61.91.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 959668 Giá: 7,500,000
09.61.63.2868 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 959989 Giá: 7,500,000
09.61.68.68.61 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 966968 Giá: 7,500,000
09.6116.29.29 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 991985 Giá: 7,500,000
09.6116.85.85 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 993868 Giá: 7,500,000
09.6116.95.95 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 993899 Giá: 7,500,000
09.62.61.64.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 999698 Giá: 7,500,000
09.666.888.01 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.06.9696 Giá: 7,500,000
09.66666.942 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.1234.86 Giá: 7,500,000
09.666678.33 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.1234.89 Giá: 7,500,000
09.6669.1669 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.22.1818 Giá: 7,500,000
09.678.678.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.33.1818 Giá: 7,500,000
09.6789.6810 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.67.6668 Giá: 7,500,000
09.68.78.1969 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.81.0555 Giá: 7,500,000

Nạp tiền điện thoại Viettel như thế nào ?
Với sự phát triển ngày càng mạnh và số lượng lớn người sử dụng mạng di động Viettel. Chính vì thế mà cùng với rất nhiều sim số đẹp Viettel được ra đời như các loại sim tứ quý, sim tam hoa, sim lộc phát và năm sinh. Thì Viettel ngày càng phổ biến và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được như cầu cũng như điều kiện thuận lợi cho người sử dụng mạng dịch vụ di động của Viettel.
Đặc biệt trong dịch vụ nạp tiền điện thoại online Viettel. Trong cách nạp thẻ điện thoại truyền thống của Viettel thì người dùng điện thoại chỉ nạp được khi mua thẻ có mã số cào của Viettel để nạp nếu như muốn tiếp tục thực hiện các liên lạc với bạn bè và người thân của mình.
Dưới đây là các cách nạp thẻ điện thoại Viettel online sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng tài khoản của mình khi không thể ra ngoài để mua thẻ điện thoại,
Cách nạp thẻ điện thoại Viettel.
Để giúp các thuê bao thoát khỏi tình trạng điện thoại hết tiền ở những điểm đến mà bạn không thể mua được thẻ nạp cho tài khoản điện thoại của mình. Ngoài cách nạp tiền truyền thống, Viettel còn cung cấp cách nạp tiền điện thoại Viettel online nhanh chóng và hiệu quả.
Cách nạp tiền điện thoại online Viettel bằng thẻ cào: Bằng cách này bạn phải đến trung tâm hoặc đại lý thẻ sim số điện thoại của Viettel để mua mã số thẻ cào. Sau đó bạn ấn *100*mã số thẻ cào# là bạn đã thực hiện nạp tiền thành công. Đây là cách nạp tiền điện thoại mà đang được nhiều người áp dụng nhất.
Cách thứ hai: Bạn có thể truy cập vào địa chỉ website của Viettel, được hỗ trợ nạp tiền điện thoại online Viettel. Hoặc ngoài ra bạn có thể truy cập qua địa chỉ nhà mạng Viettel và thực hiện theo hướng dẫn của trang này để được nạp vào tài khoản.
Cách thứ ba: Bạn có thể nhờ các thuê bao khác nạp thẻ hộ cho mình. Chỉ cần thực hiện với cú pháp là *103*số điện thoại cần nạp*mã số thẻ# và ấn ok là thực hiện thành công cho số điện thoại mà bạn cần nạp tiền.
Một cách khác là nạp thẻ điện thoại Viettel online qua tài khoản ngân hàng mà bạn đang sử dụng nếu như bạn có đăng ký sử dụng mobile banking. Bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện theo các bước hướng dẫn là có thể nạp đươc thẻ điện thoại cho thuê bao mà mình đang sử dụng rồi.
Việc nạp tiền điện thoại online Viettel cho các thuê bao khác giúp cho bạn trong trường hợp nơi bạn đang ở không có mạng internet hoặc không có điểm bán thẻ cào điện thoại.
Với những hướng dẫn trên thì việc nạp tiền điện thoại online Viettel sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức trong việc di chuyển để mua thẻ cào. Ngoài ra, việc này sẽ không làm gián đoạn quá trình liên lạc, kết nối với bạn bè và người thân cũng như trong các hoạt động giải trí của mình.

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét