Các bước lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel khi bạn quên mật khẩu.

Hướng dẫn cách lấy mật khẩu chuyển tiền Viettel.

Bạn đã từng sử dụng dịch vụ chuyển tiền của Viettel nhưng một thời gian dài bạn chưa sử dụng lại nên đã bị quên mất mật khẩu chuyển tiền? Nếu muốn chuyển tiền từ thuê bao này sang thuê bao khác bạn phải thực hiện lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel? Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel và phí chuyển tiền Viettel là bao nhiêu sẽ được chúng tôi giới thiệu trong bài viết dưới đây các bạn hãy theo dõi nhé.

Có thể bạn quan tâm:>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0968.79.62.79   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.20.21.22   Giá: 8,000,000
0968.83.1980   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.29.6686   Giá: 8,000,000
0968.84.2468   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.36.36.96   Giá: 8,000,000
0968.88.7986   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.52.8989   Giá: 8,000,000
0968.98.28.79   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.77.99.87   Giá: 8,000,000
0968.9889.58   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.86.86.58   Giá: 8,000,000
0969 012686   Giá: 5,000,000   < - - >   0966.998.969   Giá: 8,000,000
0969 030939   Giá: 5,000,000   < - - >   0966136568    Giá: 8,000,000
0969 069688   Giá: 5,000,000   < - - >   0966136568    Giá: 8,000,000
0969 092789   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 200002   Giá: 8,000,000
0969 093686   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 3 9 1988   Giá: 8,000,000
0969 111131   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 333389   Giá: 8,000,000
0969 111679   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 688586   Giá: 8,000,000
0969 113168   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 777654   Giá: 8,000,000
0969 113268   Giá: 5,000,000   < - - >   0967 983939   Giá: 8,000,000
0969 113889   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.06.1666   Giá: 8,000,000
0969 118114   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.19.91.19   Giá: 8,000,000
0969 118399   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.220.222   Giá: 8,000,000
0969 119368   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.39.39.93   Giá: 8,000,000
0969 159169   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.568.368   Giá: 8,000,000
0969 168078   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.60.2005   Giá: 8,000,000
0969 188679   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.782.789   Giá: 8,000,000
0969 22 1993   Giá: 5,000,000   < - - >   0967.96.9998   Giá: 8,000,000
0969 231123   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 089289   Giá: 8,000,000
0969 365866   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 098889   Giá: 8,000,000
0969 399188   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 182188   Giá: 8,000,000
0969 449889   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 211368   Giá: 8,000,000
0969 519868   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 255868   Giá: 8,000,000
0969 559368   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 668139   Giá: 8,000,000
0969 562555   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 686656   Giá: 8,000,000
0969 595898   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 782789   Giá: 8,000,000
0969 599379   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 791990   Giá: 8,000,000
0969 693396   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 822286   Giá: 8,000,000
0969 699685   Giá: 5,000,000   < - - >   0968 888576   Giá: 8,000,000
0969 738789   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.05.1986   Giá: 8,000,000
0969 779699   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.23.1988   Giá: 8,000,000
0969 782789   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.4 7.8686   Giá: 8,000,000
0969 819879   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.59.95.95   Giá: 8,000,000
0969 824688   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.61.39.79   Giá: 8,000,000
0969 826828   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.66.1981   Giá: 8,000,000
0969 829688   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.669.896   Giá: 8,000,000
0969 833363   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.9.3.1989   Giá: 8,000,000
0969 866188   Giá: 5,000,000   < - - >   0968.99.1985   Giá: 8,000,000
0969 879866   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 296686   Giá: 8,000,000
0969 881880   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 388339   Giá: 8,000,000
0969 881898   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 585558   Giá: 8,000,000
0969 899588   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 585558   Giá: 8,000,000
0969 908809   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 616696   Giá: 8,000,000
0969 919866   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 658688   Giá: 8,000,000
0969 955979   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 879279   Giá: 8,000,000
0969 964078   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 886568   Giá: 8,000,000
0969 965669   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 889866   Giá: 8,000,000
0969 966479   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 911988   Giá: 8,000,000
0969 982886   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 960066   Giá: 8,000,000
0969 998479   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 979368   Giá: 8,000,000
0969 999013   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 982468   Giá: 8,000,000
0969 999015   Giá: 5,000,000   < - - >   0969 989958   Giá: 8,000,000
0969 999025   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.16.5868   Giá: 8,000,000
0969 999026   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.16.9889   Giá: 8,000,000
0969 999035   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.68.1998   Giá: 8,000,000
0969 999038   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.68.68.85   Giá: 8,000,000
0969 999056   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.69.69.13   Giá: 8,000,000
0969 999058   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.833.688   Giá: 8,000,000
0969 999156   Giá: 5,000,000   < - - >   0969.88.2008   Giá: 8,000,000
0969 999158   Giá: 5,000,000   < - - >   09699.66.379   Giá: 8,000,000
0969 999359   Giá: 5,000,000   < - - >   097 116 8899   Giá: 8,000,000
0969.00.1868   Giá: 5,000,000   < - - >   097 161 8899   Giá: 8,000,000
0969.01.1984   Giá: 5,000,000   < - - >   097 444 1998   Giá: 8,000,000
0969.02.06.88   Giá: 5,000,000   < - - >   097 888 1974   Giá: 8,000,000
0969.04.8866   Giá: 5,000,000   < - - >   097.1.365.668   Giá: 8,000,000
0969.04.8989   Giá: 5,000,000   < - - >   097.14.3.1991   Giá: 8,000,000
0969.07.1992   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 016668   Giá: 8,000,000
0969.08.5868   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 171818   Giá: 8,000,000
0969.11.12.89   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 228229   Giá: 8,000,000
0969.11.2006   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 231818   Giá: 8,000,000
0969.11.3968   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 263979   Giá: 8,000,000
0969.18.11.91   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 379389   Giá: 8,000,000
0969.22.1987   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 561368   Giá: 8,000,000
0969.30.6686   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 636686   Giá: 8,000,000
0969.33.1982   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 681818   Giá: 8,000,000
0969.33.1996   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 711818   Giá: 8,000,000
0969.33.5679   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 711990   Giá: 8,000,000
0969.33.99.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 711992   Giá: 8,000,000
0969.34.8688   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 711993   Giá: 8,000,000
0969.47.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 711996   Giá: 8,000,000
0969.52.1989   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 713555   Giá: 8,000,000
0969.57.9889   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 796699   Giá: 8,000,000
0969.58.1994   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 829899   Giá: 8,000,000
0969.59.1984   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 851368   Giá: 8,000,000
0969.59.6869   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 926879   Giá: 8,000,000
0969.6.7.08.09   Giá: 5,000,000   < - - >   0971 989668   Giá: 8,000,000
0969.60.63.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.03.1989   Giá: 8,000,000
0969.60.7779   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.14.16.18   Giá: 8,000,000
0969.6555.86   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.16.1818   Giá: 8,000,000
0969.6789.78   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.177.188   Giá: 8,000,000
0969.71.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.179.879   Giá: 8,000,000
0969.71.1989   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.210.210   Giá: 8,000,000
0969.72.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.39.68.39   Giá: 8,000,000
0969.73.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.640.888   Giá: 8,000,000
0969.76.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0971.66.1818   Giá: 8,000,000

Các bước thực hiện lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel.
Dịch vụ chuyển tiền Viettel là dịch vụ cho phép các thuê bao di động của nhà mạng Viettel có thể chia sẻ tài khoản gốc cho nhau một cách đơn giản và không phải mất phí duy trì dịch vụ. Đây là dịch vụ được nhiều yêu thích và thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp ví dụ như hết tiền điện thoại vào ban đêm, nơi mua mã thẻ ở xa...
Để sử dụng dịch vụ này quý khách hàng cần thực hiện đăng ký dịch với nhà mạng Viettel. Sau khi đăng ký thành công tổng đài sẽ gửi về điện thoại của bạn một mật khẩu dùng để chuyển tiền. Mật khẩu này là một con số ngẫu nhiên nên các bạn cần phải lưu lại để sử dụng khi chuyển tiền nhé. Đối với các trường hợp quên mật khẩu thì phải thực hiện lấy lại mật khẩu Viettel thì mới có thể chuyển tiền đi được.
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần bài viết dưới đây các bạn hãy theo dõi và thực hiện theo nhé.
Bước 1:
+ Nếu thuê bao của bạn chưa có mã số cá nhân thì ccá bạn phải thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp: TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi tới số 143.
Trong đó:
SDT1, SDT2, SDT3 là 3 số điện thoại thường xuyên liên lạc với bạn trong thời gian gần đây nhất
143 mà mã số tổng đài Viettel
+ Nếu thuê của bạn đã có mã số cá nhân rồi thì các bạn thực hiện luôn qua bước 2 dưới đây.
Bước 2: Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel.
Để thực hiện lấy lại mật khẩu chuyển tiền đã bị mất các bạn thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp:KP MaSoCaNhan gửi tới số 136
Ngay sau khi thực hiện gửi tin nhắn thành công tổng đài Viettel sẽ gửi về điện thoại của bạn mật khẩu chuyển tiền mà bạn đã quên.
Cách chuyển tiền Viettel (bắn tiền điện thoại).
Sau khi lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel các bạn có thể thực hiện chuyển tiền ngay lập tức. Cách chuyển tiền như sau:
Các bạn soạn theo cú pháp: *136* Mật khẩu chuyển tiền * Số điện thoại nhận tiền * số tiền chuyển # OK
Lưu ý: Ngoài số tiền chuyển cho tài khoản khác quý khách sẽ bị trừ 2000 đồng phí chuyển tiền Viettel.
Như vậy, sau khi lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel các bạn đã có thể thực hiện chuyển tiền cho thuê bao khác với phí chuyển tiền Viettel chỉ 2000 đồng. Các bạn muốn sử dụng dịch vụ này hãy áp dụng theo những hướng dẫn mà chia sẻ trong bài viết trên nhé.

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét