Tổng hợp các chương trình khuyến mãi từ Viettel trong tháng tới

Khuyến mãi hấp dẫn từ Viettel

Nhân dịp quốc tế Thiếu nhi 1/6  nhiều nhà mạng như mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel tung ra chương trình khuyến mãi. Trong đó nhà mạng Viettel cũng cho ra khuyến mãi tặng 50% giá trị thẻ nạp cho tất cả các thuê bao sử dụng sim Viettel trả trước.
Xem thêm:

Các chương trình khuyến mãi từ Viettel trong tháng tới

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

970 269777 Giá: 6,122,735   < - - >   0962.55.99.70 Giá: 9,000,000
970 637775 Giá: 6,125,240   < - - >   0962.99.2012 Giá: 9,000,000
0966.28.38.82 Giá: 6,127,745   < - - >   0962.99.2014 Giá: 9,000,000
0966.35.2002 Giá: 6,130,250   < - - >   967 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.39 Giá: 6,132,755   < - - >   967 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.586 Giá: 6,135,260   < - - >   0963.77.11.26 Giá: 9,000,000
0966.76.66.656 Giá: 6,137,765   < - - >   968 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.913 Giá: 6,140,270   < - - >   0964.33.3983 Giá: 9,000,000
0967.21.6672 Giá: 6,142,775   < - - >   0964.36.3983 Giá: 9,000,000
0967.50.6672 Giá: 6,145,280   < - - >   0964.37.3983 Giá: 9,000,000
0967.53.6672 Giá: 6,147,785   < - - >   0964.39.01.43 Giá: 9,000,000
972 135279 Giá: 6,150,290   < - - >   0964.626.690 Giá: 9,000,000
976 163388 Giá: 6,152,794   < - - >   966 899668 Giá: 9,000,000
976 193388 Giá: 6,155,299   < - - >   966 991990 Giá: 9,000,000
873 333398 Giá: 6,157,804   < - - >   966 991998 Giá: 9,000,000
986 558998 Giá: 6,160,309   < - - >   966 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1107 Giá: 6,162,814   < - - >   966 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.691 Giá: 6,165,319   < - - >   0961.22.6871 Giá: 9,000,000
102 202 8868 Giá: 6,167,824   < - - >   0961.25.35.50 Giá: 9,000,000
102 884 69 69 Giá: 6,170,329   < - - >   0961.33.83.88 Giá: 9,000,000
980 862866 Giá: 6,172,834   < - - >   0961.58.3984 Giá: 9,000,000
981 39 55 99 Giá: 6,175,339   < - - >   0961.70.70.84 Giá: 9,000,000
0977.009.873 Giá: 6,177,844   < - - >   0961.77.4958 Giá: 9,000,000
0981.86.85.94 Giá: 6,180,349   < - - >   0961.888.391 Giá: 9,000,000
988 17 69 69 Giá: 6,182,854   < - - >   967 168333 Giá: 9,000,000
989 193199 Giá: 6,185,359   < - - >   967 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.92 Giá: 6,187,864   < - - >   967 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.673 Giá: 6,190,369   < - - >   967 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.43 Giá: 6,192,874   < - - >   967 834888 Giá: 9,000,000
966 888186 Giá: 6,195,379   < - - >   967 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2350 Giá: 6,197,884   < - - >   967 848777 Giá: 9,000,000
967 849666 Giá: 6,200,389   < - - >   967 914888 Giá: 9,000,000
968 596777 Giá: 6,202,894   < - - >   967 969996 Giá: 9,000,000
970 179186 Giá: 6,205,399   < - - >   967 974888 Giá: 9,000,000
971 269777 Giá: 6,207,904   < - - >   0962.55.99.71 Giá: 9,000,000
971 637775 Giá: 6,210,409   < - - >   0962.99.2016 Giá: 9,000,000
0966.28.38.83 Giá: 6,212,914   < - - >   0962.99.2018 Giá: 9,000,000
0966.35.2003 Giá: 6,215,419   < - - >   968 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.40 Giá: 6,217,924   < - - >   968 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.726 Giá: 6,220,429   < - - >   0963.77.11.27 Giá: 9,000,000
0966.76.66.796 Giá: 6,222,934   < - - >   969 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.914 Giá: 6,225,439   < - - >   0964.33.3984 Giá: 9,000,000
0967.21.6673 Giá: 6,227,943   < - - >   0964.36.3984 Giá: 9,000,000
0967.50.6673 Giá: 6,230,448   < - - >   0964.37.3984 Giá: 9,000,000
0967.53.6673 Giá: 6,232,953   < - - >   0964.39.01.44 Giá: 9,000,000
973 135279 Giá: 6,235,458   < - - >   0964.626.691 Giá: 9,000,000
977 163388 Giá: 6,237,963   < - - >   967 899668 Giá: 9,000,000
977 193388 Giá: 6,240,468   < - - >   967 991990 Giá: 9,000,000
874 333398 Giá: 6,242,973   < - - >   967 991998 Giá: 9,000,000
987 558998 Giá: 6,245,478   < - - >   967 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1108 Giá: 6,247,983   < - - >   967 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.692 Giá: 6,250,488   < - - >   0961.22.6872 Giá: 9,000,000
103 202 8868 Giá: 6,252,993   < - - >   0961.25.35.51 Giá: 9,000,000
103 884 69 69 Giá: 6,255,498   < - - >   0961.33.83.89 Giá: 9,000,000
981 862866 Giá: 6,258,003   < - - >   0961.58.3985 Giá: 9,000,000
982 39 55 99 Giá: 6,260,508   < - - >   0961.70.70.85 Giá: 9,000,000
0977.009.874 Giá: 6,263,013   < - - >   0961.77.4959 Giá: 9,000,000
0981.86.85.95 Giá: 6,265,518   < - - >   0961.888.392 Giá: 9,000,000
989 17 69 69 Giá: 6,268,023   < - - >   968 168333 Giá: 9,000,000
990 193199 Giá: 6,270,528   < - - >   968 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.93 Giá: 6,273,033   < - - >   968 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.674 Giá: 6,275,538   < - - >   968 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.44 Giá: 6,278,043   < - - >   968 834888 Giá: 9,000,000
967 888186 Giá: 6,280,548   < - - >   968 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2351 Giá: 6,283,053   < - - >   968 848777 Giá: 9,000,000
968 849666 Giá: 6,285,558   < - - >   968 914888 Giá: 9,000,000
969 596777 Giá: 6,288,063   < - - >   968 969996 Giá: 9,000,000
971 179186 Giá: 6,290,568   < - - >   968 974888 Giá: 9,000,000
972 269777 Giá: 6,293,073   < - - >   0962.55.99.72 Giá: 9,000,000
972 637775 Giá: 6,295,578   < - - >   0962.99.2020 Giá: 9,000,000
0966.28.38.84 Giá: 6,298,083   < - - >   0962.99.2022 Giá: 9,000,000
0966.35.2004 Giá: 6,300,587   < - - >   969 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.41 Giá: 6,303,092   < - - >   969 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.866 Giá: 6,305,597   < - - >   0963.77.11.28 Giá: 9,000,000
0966.76.66.936 Giá: 6,308,102   < - - >   970 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.915 Giá: 6,310,607   < - - >   0964.33.3985 Giá: 9,000,000
0967.21.6674 Giá: 6,313,112   < - - >   0964.36.3985 Giá: 9,000,000
0967.50.6674 Giá: 6,315,617   < - - >   0964.37.3985 Giá: 9,000,000
0967.53.6674 Giá: 6,318,122   < - - >   0964.39.01.45 Giá: 9,000,000
974 135279 Giá: 6,320,627   < - - >   0964.626.692 Giá: 9,000,000
978 163388 Giá: 6,323,132   < - - >   968 899668 Giá: 9,000,000
976 163388 Giá: 6,325,637   < - - >   966 899668 Giá: 9,000,000
976 193388 Giá: 6,328,142   < - - >   966 991990 Giá: 9,000,000
873 333398 Giá: 6,330,647   < - - >   966 991998 Giá: 9,000,000
986 558998 Giá: 6,333,152   < - - >   966 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1107 Giá: 6,335,657   < - - >   966 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.691 Giá: 6,338,162   < - - >   0961.22.6871 Giá: 9,000,000
102 202 8868 Giá: 6,340,667   < - - >   0961.25.35.50 Giá: 9,000,000
102 884 69 69 Giá: 6,343,172   < - - >   0961.33.83.88 Giá: 9,000,000
980 862866 Giá: 6,345,677   < - - >   0961.58.3984 Giá: 9,000,000
981 39 55 99 Giá: 6,348,182   < - - >   0961.70.70.84 Giá: 9,000,000
0977.009.873 Giá: 6,350,687   < - - >   0961.77.4958 Giá: 9,000,000
0981.86.85.94 Giá: 6,353,192   < - - >   0961.888.391 Giá: 9,000,000
988 17 69 69 Giá: 6,355,697   < - - >   967 168333 Giá: 9,000,000
989 193199 Giá: 6,358,202   < - - >   967 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.92 Giá: 6,360,707   < - - >   967 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.673 Giá: 6,363,212   < - - >   967 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.43 Giá: 6,365,717   < - - >   967 834888 Giá: 9,000,000
966 888186 Giá: 6,368,222   < - - >   967 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2350 Giá: 6,370,727   < - - >   967 848777 Giá: 9,000,000

>>> Xem video:

Hướng dẫn chọn mua sim Viettel số đẹp với giá rẻ.

Với lần khuyến mãi này các bạn sẽ có cơ hội làm đầy tài khoản của mình để sử dụng các dịch vụ 4G thoải mái: chơi game, nghe nhạc, xem phim,… và hàng loạt các dịch vụ tiện ích khác.
Đã một thời gian chưa có chương trình khuyến mãi dành cho tất cả các thuê bao, lần này chắc chắn là lần khuyến mãi được chờ đón nhất của Viettel. Cụ thể khi nạp thẻ trong ngày 31/5/2017 dù bạn nạp bất cứ bao nhiêu thẻ và với bất cứ mệnh giá nào thì đều được cộng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản khuyến mãi của mình. Trong đó, 25% sẽ được cộng vào tài khoản khuyến mãi 1 dùng cho gọi điện và nhắn tin nội mạng, 25% còn lại cộng vào tài khoản khuyến mãi 2 dùng cho gọi điện và nhắn tin ngoại mạng.
Các khách hàng càng nhiều thẻ và nạp với mệnh giá càng lớn thì được khuyến mãi càng nhiều, vì vậy các bạn nên chú ý nạp thẻ sao cho thu được nhiều lợi ích nhất.
  • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc.
  • Thời gian: Duy nhất trong ngày 31/5/2017 trong khoảng giờ từ 0h đến hết 23h59 phút.
Các thuê bao đáp ứng được điều kiện sau sẽ được tham gia chương trình này:
 - Thuê bao sử dụng sim Viettel trả trước đang hoạt động hai chiều, một chiều hoặc bị khóa một chiều đang chờ nạp thẻ.
Lưu ý: Các thuê bao sử dụng các gói trả trước Tourist, KID, CN, AN, Vtracking sẽ không thuộc danh sách được hưởng ưu đãi.
Các bạn nên lưu ý để tránh việc hiểu nhầm và không được nhận tài khoản cộng khi nạp thẻ nhé!
Để kiểm tra tài khoản các bạn soạn: *101# và ấn gọi.
Để kiểm tra tài khoản khuyến mãi soan: *102# và ấn gọi.
Sau khi đã nạp đầy tài khoản các bạn sẽ thoải mái đăng ký các gói cước 4G. Nếu còn chưa biết sim Viettel mình đang sử dụng có thể đăng ký gói cước nào các bạn hãy gọi điện thoại tới tổng đài 198 để được giải đáp nhé. Ngoài ra còn có kênh thông tin USSD qua *098#, chỉ cần vài giây ấn phím là các bạn đã biết đầy đủ thông tin về các gói cước có thể đăng ký rồi.
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét