Cách sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone mới nhất hiện nay.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone.
Bạn đang sử dụng thuê bao trả trước Mobifone và bạn đã từng gặp phải tình trạng hết tiền trong tài khoản khi đang thực hiện cuộc gọi? Những lúc như thế hãy sử dụng ngay dịch vụ ứng tiền của Mobifone để có thể tiếp tục cuộc gọi nhé. Nếu bạn chưa biết cách ứng tiền của Mobifone thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của chúng tôi. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền Mobifone các bạn hãy theo dõi nhé.

Xem thêm:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone .

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:

0901.2222.72   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 122019   Giá: 8,800,000
0901.24.39.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 212014   Giá: 8,800,000
0901.24.6668   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345050   Giá: 8,800,000
0901.26.26.29   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345098   Giá: 8,800,000
0901.26.26.29   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345246   Giá: 8,800,000
0901.26.46.26   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345353   Giá: 8,800,000
0901.28.1234   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345445   Giá: 8,800,000
0901.28.68.98   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345454   Giá: 8,800,000
0901.28.98.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 345945   Giá: 8,800,000
0901.33.11.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 680088   Giá: 8,800,000
0901.37.1368   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 738886   Giá: 8,800,000
0901.37.38.37   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 826286   Giá: 8,800,000
0901.38.35.38   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 885533   Giá: 8,800,000
0901.39.11.68   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888801   Giá: 8,800,000
0901.39.89.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888805   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2004   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888807   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2005   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888812   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2006   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888856   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2008   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888862   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2010   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888869   Giá: 8,800,000
0901.4.2.2013   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888876   Giá: 8,800,000
0901.63.68.66   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888892   Giá: 8,800,000
0901.65.88.66   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888893   Giá: 8,800,000
0901.66.9989   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888894   Giá: 8,800,000
0901.83.86.83   Giá: 5,000,000   < - - >   0902 888895   Giá: 8,800,000
0901.98.11.99   Giá: 5,000,000   < - - >   0902.59.8666   Giá: 8,800,000
0901.993.995   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 332121   Giá: 8,800,000
0902 061998   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 344446   Giá: 8,800,000
0902 071981   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 400070   Giá: 8,800,000
0902 341166   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 400070   Giá: 8,800,000
0902 439479   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 400200   Giá: 8,800,000
0902 470666   Giá: 5,000,000   < - - >   0903 651998   Giá: 8,800,000
0902 488988   Giá: 5,000,000   < - - >   0903.8888.93   Giá: 8,800,000
0902 511588   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 011979   Giá: 8,800,000
0902 621777   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 012005   Giá: 8,800,000
0902 639979   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 012006   Giá: 8,800,000
0902 741666   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 022009   Giá: 8,800,000
0902 866889   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 052016   Giá: 8,800,000
0902 888189   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 052017   Giá: 8,800,000
0902 928868   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 082004   Giá: 8,800,000
0902 967666   Giá: 5,000,000   < - - >   0904 869969   Giá: 8,800,000
0902 991994   Giá: 5,000,000   < - - >   0905.1111.36   Giá: 8,800,000
0902 991995   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 022018   Giá: 8,800,000
0902.1111.92   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 041980   Giá: 8,800,000
0902.1111.93   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 051983   Giá: 8,800,000
0902.1111.94   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 072012   Giá: 8,800,000
0902.1111.96   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 082000   Giá: 8,800,000
0902.32.31.30   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 092018   Giá: 8,800,000
0902.33.43.43   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 102010   Giá: 8,800,000
0902.55.8886   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 102011   Giá: 8,800,000
0902.5555.13   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 102017   Giá: 8,800,000
0902.5678.38   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 122012   Giá: 8,800,000
0902.739.239   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 661960   Giá: 8,800,000
0902.7777.56   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 666822   Giá: 8,800,000
0902.7777.56   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 666855   Giá: 8,800,000
0902.79.19.39   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 666955   Giá: 8,800,000
0903 066366   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 666978   Giá: 8,800,000
0903 271777   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 696898   Giá: 8,800,000
0903 384455   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 777966   Giá: 8,800,000
0903 385777   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 789039   Giá: 8,800,000
0903 385777   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 789200   Giá: 8,800,000
0903 400094   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 789639   Giá: 8,800,000
0903 400350   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868113   Giá: 8,800,000
0903 668986   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868145   Giá: 8,800,000
0903 677733   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868248   Giá: 8,800,000
0903 764666   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868448   Giá: 8,800,000
0903 800020   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868479   Giá: 8,800,000
0903 838778   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868500   Giá: 8,800,000
0903 883899   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868558   Giá: 8,800,000
0903 891102   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868661   Giá: 8,800,000
0903 929668   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 868844   Giá: 8,800,000
0903 980777   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 881100   Giá: 8,800,000
0903.01.11.21   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886007   Giá: 8,800,000
0903.07.92.92   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886012   Giá: 8,800,000
0903.19.1995   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886038   Giá: 8,800,000
0903.29.1989   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886039   Giá: 8,800,000
0903.97.1997   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886113   Giá: 8,800,000
0903.99.1994   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886161   Giá: 8,800,000
0904 011996   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886177   Giá: 8,800,000
0904 021994   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886178   Giá: 8,800,000
0904 071997   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886246   Giá: 8,800,000
0904 687788   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886644   Giá: 8,800,000
0904 988588   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 886939   Giá: 8,800,000
0904.35.3579   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888813   Giá: 8,800,000
0904.59.1102   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888823   Giá: 8,800,000
0905 031994   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888827   Giá: 8,800,000
0905 041997   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888834   Giá: 8,800,000
0905 092789   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888835   Giá: 8,800,000
0905 449444   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888849   Giá: 8,800,000
0905 525286   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888857   Giá: 8,800,000
0905 788588   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888861   Giá: 8,800,000
0905 788588   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888862   Giá: 8,800,000
0905 989168   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888864   Giá: 8,800,000
0905.60.9988   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888871   Giá: 8,800,000
0906 031998   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888874   Giá: 8,800,000
0906 051993   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888875   Giá: 8,800,000
0906 071996   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888894   Giá: 8,800,000
0906 081997   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888897   Giá: 8,800,000
0906 121983   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888900   Giá: 8,800,000
0906 278779   Giá: 5,000,000   < - - >   0906 888991   Giá: 8,800,000
0906 588585   Giá: 5,000,000   < - - >   0907 000880   Giá: 8,800,000

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone.
Việc gián đoạn cuộc gọi gây ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống của bạn đặc biệt là trong những trường hợp khẩn cấp. Vì vậy hãy trang bị ngay cho mình cách sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone trong đầu để có thể sử dụng ngay khi cần thiết nhé.
Các bạn có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền tự động Fast Credit của Mobifone hoặc nhắn tín đến tổng đài 900 để thực hiện ứng tiền khi cần thiết. Đây đều là dịch vụ ứng tiền của Mobifone dành cho thuê bao trả trước nên các bạn sử dụng sim Mobifone trả trước hãy chú ý nhé.
Cách 1: Cách ứng tiền Mobifone với dịch vụ Fast Credit.
Để sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone Fast Credit các bạn thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: Y gửi 9015 (miễn phí)
Điều kiện sử dụng:
+ Là thuê bao Mobifone trả trước đang hoạt động 2 chiều hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ ngày phát sinh cước và số tiền sử dụng trong tháng gần nhất tối thiểu là 15.000 đồng trong tài khoản chính.
+ Thuê bao nạp tiền ít nhất 1 lần/tháng trong vòng 2 tháng gần đây nhất và nhận được tin nhắn mời ứng tiền từ tổng đài.
Cách 2: Cách ứng tiền Mobifone với dịch vụ nhắn tin đên tổng đài 900.
Nếu thuê bao Mobifone của bạn đang sử dụng không đáp ứng được các yêu cầu để sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone Fast Credit thì có thể sử dụng cách ứng tiền bằng tin nhắn tới tổng đài 900.
Cú pháp đăng ký dịch vụ ứng tiền Mobifone bằng tin nhắn như sau: Soạn tin nhắn theo cú pháp UT gửi 900.
Với cách này các bạn sẽ ứng được 3000 đồng cho mỗi lần và sẽ được sử dụng số tiền ứng này như tài khoản chính của mình. Đối với các bạn muốn ứng được nhiều tiền hơn có thể tham khảo cách ứng tiền Mobifone 20k, 50k với dịch vụ Fast Credit nhé.
Như vậy các bạn có thể thực hiện cách ứng tiền Mobifone 20.000 đồng với dịch vụ Fast Credit hoặc sử dụng dịch vụ ứng tiền của Mobifone để ứng số tiền 3000 đồng từ tổng đài Mobifone nhé. Chúc các bạn ứng tiền thành công.

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét