Tổng hợp các dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel.

Ưu đãi dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel năm 2017.
Sử dụng dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel là bạn có thể giúp chia sẻ tài khoản với các thuê bao khác, nhất là các thuê bao đang hết tiền mà cần liên lạc gấp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cú pháp chuyển tiền của dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel. Ngoài ra, nếu bạn quên mật khẩu thì có thể tìm hiểu thêm về cách Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel ở phần tiếp theo của bài viết.

Xem thêm:

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp của Viettel:

0981 579879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 283939 Giá: 8,720,000
0981 591222 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 303939 Giá: 8,720,000
0981 591818 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 513939 Giá: 8,720,000
0981 631686 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.69.99.88 Giá: 8,750,000
0981 632686 Giá: 5,000,000   < - - >   08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 635686 Giá: 5,000,000   < - - >   08.999.666.70 Giá: 8,800,000
0981 660688 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.91.92 Giá: 8,800,000
0981 661995 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.91.96 Giá: 8,800,000
0981 686682 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9999.96.95 Giá: 8,800,000
0981 709789 Giá: 5,000,000   < - - >   086 9898 689 Giá: 8,800,000
0981 711818 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 59 6886 Giá: 8,800,000
0981 711990 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 766768 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 600080 Giá: 8,800,000
0981 769686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 779279 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 668060 Giá: 8,800,000
0981 79 2288 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 689568 Giá: 8,800,000
0981 791968 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 869 689 Giá: 8,800,000
0981 794686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888112 Giá: 8,800,000
0981 797918 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888119 Giá: 8,800,000
0981 819868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 889168 Giá: 8,800,000
0981 835868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.60.80 Giá: 8,800,000
0981 851996 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.08.66.06 Giá: 8,800,000
0981 855868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 867686 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 885779 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.60.60.69 Giá: 8,800,000
0981 886379 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.619.868 Giá: 8,800,000
0981 888696 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.629.868 Giá: 8,800,000
0981 891968 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.632.868 Giá: 8,800,000
0981 898779 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.659.868 Giá: 8,800,000
0981 899168 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901988 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.66.80.66 Giá: 8,800,000
0981 901995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.691.868 Giá: 8,800,000
0981 911889 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.692.868 Giá: 8,800,000
0981 911995 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.76.6886 Giá: 8,800,000
0981 980979 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 982868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.88.00.60 Giá: 8,800,000
0981 986186 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.891.868 Giá: 8,800,000
0981 986568 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.892.868 Giá: 8,800,000
0981 986586 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.99.1988 Giá: 8,800,000
0981 987222 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 111789 Giá: 8,800,000
0981 988379 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222168 Giá: 8,800,000
0981 988588 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222399 Giá: 8,800,000
0981 988979 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 222789 Giá: 8,800,000
0981 988986 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 235689 Giá: 8,800,000
0981 989168 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 277288 Giá: 8,800,000
0981 989389 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 696 698 Giá: 8,800,000
0981 989568 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.13.16.18 Giá: 8,800,000
0981 989986 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.39.6668 Giá: 8,800,000
0981 991599 Giá: 5,000,000   < - - >   088.808.1368 Giá: 8,800,000
0981 992599 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 050050 Giá: 8,800,000
0981 998338 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 383686 Giá: 8,800,000
0981 999169 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.02.9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0686.00 Giá: 8,800,000
0981.03.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.0866.06 Giá: 8,800,000
0981.03.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.18.19.19 Giá: 8,800,000
0981.04.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.62.3979 Giá: 8,800,000
0981.05.1993 Giá: 5,000,000   < - - >   09.6618.8818 Giá: 8,800,000
0981.05.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666.999.80 Giá: 8,800,000
0981.05.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666888.97 Giá: 8,800,000
0981.05.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666999.81 Giá: 8,800,000
0981.05.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666999.82 Giá: 8,800,000
0981.06.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   09.696969.73 Giá: 8,800,000
0981.06.1991 Giá: 5,000,000   < - - >   09.8.9.10.8383 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   09.886.886.32 Giá: 8,800,000
0981.06.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   09.886.886.92 Giá: 8,800,000
0981.06.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   096 179 8899 Giá: 8,800,000
0981.07.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 122868 Giá: 8,800,000
0981.07.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 463456 Giá: 8,800,000
0981.08.1993 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 473456 Giá: 8,800,000
0981.08.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 493456 Giá: 8,800,000
0981.08.1997 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 682468 Giá: 8,800,000
0981.08.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 79.59.59 Giá: 8,800,000
0981.09.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 968986 Giá: 8,800,000
0981.09.1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 969668 Giá: 8,800,000
0981.10.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.93.8899 Giá: 8,800,000
0981.10.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 368883 Giá: 8,800,000
0981.11.07.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 777997 Giá: 8,800,000
0981.111.585 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 779886 Giá: 8,800,000
0981.133.199 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 789669 Giá: 8,800,000
0981.16.68.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 889668 Giá: 8,800,000
0981.20.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.88.9669 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 256969 Giá: 8,800,000
0981.2222.38 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 568068 Giá: 8,800,000
0981.2222.78 Giá: 5,000,000   < - - >   0964 860982 Giá: 8,800,000
0981.24.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0964.563.399 Giá: 8,800,000
0981.25.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 335777 Giá: 8,800,000
0981.26.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 256969 Giá: 8,800,000
0981.26.29.29 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 868656 Giá: 8,800,000
0981.26.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 417888 Giá: 8,800,000
0981.27.9988 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 666882 Giá: 8,800,000
0981.30.11.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 678699 Giá: 8,800,000
0981.30.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 882014 Giá: 8,800,000
0981.30.9988 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 079579 Giá: 8,800,000
0981.31.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 179168 Giá: 8,800,000
0981.32.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 216969 Giá: 8,800,000
0981.33.99.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 388288 Giá: 8,800,000
0981.35.9966 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 567456 Giá: 8,800,000

>>> Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền tự động của Viettel:

Hướng dẫn chi tiết cách ứng tiền tự động của Viettel.

Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel:
Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel dành cho các số Sim số đẹp Viettel có tên gọi chính thức là I-Share. Dịch vụ này cho phép các thuê bao di động trả trước chuyển tiền nội mạng cho nhau để giúp thuê bao khác có thể liên lạc lâu dài hơn.
Để sử dụng Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel thì trước hết bạn cần có mật khẩu chuyển tiền được cấp từ nhà mạng. Bạn soạn tin:
  • MK gửi 136 để lấy mật khẩu.
Lưu ý mật khẩu chỉ được cấp 1 lần nên để thuận tiện cho các lần chuyển tiếp theo, bạn nên lưu lại hoặc giữ tin nhắn cấp mật khẩu của nhà mạng nhé.
Sau khi lấy được mật khẩu thì cách chuyển tiền trở nên dễ dàng hơn rồi. Bạn chỉ cần bấm trên bàn phím USSD cú pháp sau:
  • *136*Mật khẩu*Số điện thoại nhận tiền*Số tiền chuyển# Rồi bấm Gọi hoặc OK
Như vậy là số điện thoại nhận sẽ nhận được số tiền mà bạn chuyển chỉ trong phút chốc. Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel giới hạn số lần chuyển trong ngày là 30,000đ/ngày và phí dịch vụ là 3,000đ/lần chuyển.
2. Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel:
Như đã nói ở trên, Dịch vụ chuyển tiền qua điện thoại của Viettel dành cho các số sim đẹp sẽ được thực hiện khi bạn lấy được mật khẩu của nhà mạng. Tuy vậy, mật khẩu này chỉ được cấp 1 lần đầu tiền. Nếu bạn quên hoặc lỡ xóa mất tin nhắn của nhà mạng thì có thể Lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel nhưng sẽ phức tạp hơn một chút.
Để lấy lại mật khẩu chuyển tiền Viettel bạn cần phải có Mã số cá nhân. Nếu chưa có thì phải soạn tin để lấy. Yêu cầu là bạn phải nhớ 3 số điện thoại mà bạn liên lạc gần đây nhất. Sau đó lấy mã số cá nhân theo cú pháp:
  • TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143
Sau khi gửi tin nhắn thành công thì nhà mạng sẽ gửi tin nhắn SMS chứa mã số cá nhân cho bạn. Mã số này thường là 6 kí tự gồm cả chữ và số.
Lấy lại mật khẩu chuyển tiền lúc này đã trở nên dễ dàng hơn. Bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp:
  • KP Mã số cá nhân gửi 136
Để chủ động và thuận tiện thì bạn nên lưu lại mật khẩu chuyển tiền nhé. Tuy nhiên nên nhớ đảm bảo tính riêng tư để không ai sử dụng thuê bao của bạn để chuyển tiền ngoài bạn ra nhé!

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét