Thông tin chi tiết dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel

Cập nhật thông tin dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel năm 2017

Với dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel giờ đây bạn không cần phải trực tiếp thanh toán tiền điện, tiền nước với nhân viên thu tiền, cũng không cần phải mua thẻ card để nạp điện thoại nữa. Chỉ cần vài cú chạm, dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel giúp bạn đã có thể thanh toán tất cả các khoản ấy ngay trên dế yêu và ở bất cứ đâu.

Xem thêm:


>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của Viettel:

0979.87.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 789368 Giá: 8,620,000
0979.8808.10 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 799688 Giá: 8,620,000
0979.93.72.72 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 883993 Giá: 8,620,000
0979.98.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.5678.86 Giá: 8,620,000
0979.98.25.25 Giá: 5,000,000   < - - >   09.668.79.668 Giá: 8,620,000
09799998.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 118998 Giá: 8,620,000
098 113 9779 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 386138 Giá: 8,620,000
098 119 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 618998 Giá: 8,620,000
098 126 8383 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 666898 Giá: 8,620,000
098 128 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 966988 Giá: 8,620,000
098 139 1199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 968988 Giá: 8,620,000
098 156 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 986968 Giá: 8,620,000
098 16 11199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.26.6886 Giá: 8,620,000
098 179 1199 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.32.8668 Giá: 8,620,000
098 191 33 99 Giá: 5,000,000   < - - >   0961.59.8668 Giá: 8,620,000
098 767 1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.11.1990 Giá: 8,620,000
098 789 2003 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.51.8668 Giá: 8,620,000
098 804 1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0962.72.72.82 Giá: 8,620,000
098.10.6.1992 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 111993 Giá: 8,620,000
098.14.2.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0963 379879 Giá: 8,620,000
098.174.1987 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.39.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.15 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.63.63.92 Giá: 8,620,000
098.23456.20. Giá: 5,000,000   < - - >   0963.66.1995 Giá: 8,620,000
098.23456.21 Giá: 5,000,000   < - - >   0963.82.82.86 Giá: 8,620,000
098.23456.31 Giá: 5,000,000   < - - >   0964 568688 Giá: 8,620,000
098.23456.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 168886 Giá: 8,620,000
098.23456.93 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 186686 Giá: 8,620,000
098.25.11168 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 268886 Giá: 8,620,000
098.56789.20 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 286686 Giá: 8,620,000
098.56789.30 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 386686 Giá: 8,620,000
098.56789.31 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 786578 Giá: 8,620,000
098.56789.32 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 968986 Giá: 8,620,000
098.56789.50 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 986866 Giá: 8,620,000
098.56789.51 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.68.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.52 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.79.6686 Giá: 8,620,000
098.56789.53 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.89.1992 Giá: 8,620,000
098.56789.60 Giá: 5,000,000   < - - >   0965.89.1995 Giá: 8,620,000
098.56789.70 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 601989 Giá: 8,620,000
098.56789.71 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 611998 Giá: 8,620,000
098.56789.73 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 660626 Giá: 8,620,000
098.56789.91 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 668890 Giá: 8,620,000
098.97.197.97 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 669876 Giá: 8,620,000
098.99.02469 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 787678 Giá: 8,620,000
0981 001886 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 959995 Giá: 8,620,000
0981 002686 Giá: 5,000,000   < - - >   0967 938668 Giá: 8,620,000
0981 003886 Giá: 5,000,000   < - - >   0967.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 007444 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 111995 Giá: 8,620,000
0981 011568 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 666680 Giá: 8,620,000
0981 011818 Giá: 5,000,000   < - - >   0968 888655 Giá: 8,620,000
0981 011993 Giá: 5,000,000   < - - >   0968.83.9779 Giá: 8,620,000
0981 021568 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 090669 Giá: 8,620,000
0981 021868 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 606609 Giá: 8,620,000
0981 021980 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 916991 Giá: 8,620,000
0981 021995 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 716668 Giá: 8,620,000
0981 021998 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 789678 Giá: 8,620,000
0981 022686 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.86.88.89 Giá: 8,620,000
0981 061995 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 168688 Giá: 8,620,000
0981 061998 Giá: 5,000,000   < - - >   0975.92.6668 Giá: 8,620,000
0981 069789 Giá: 5,000,000   < - - >   0977 779876 Giá: 8,620,000
0981 091992 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.66.1995 Giá: 8,620,000
0981 099898 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.78.78.60 Giá: 8,620,000
0981 101818 Giá: 5,000,000   < - - >   0978.86.86.96 Giá: 8,620,000
0981 109966 Giá: 5,000,000   < - - >   0979.96.1993 Giá: 8,620,000
0981 111970 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 118998 Giá: 8,620,000
0981 179386 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 123868 Giá: 8,620,000
0981 179898 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 391992 Giá: 8,620,000
0981 179966 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 668678 Giá: 8,620,000
0981 188198 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 879779 Giá: 8,620,000
0981 191818 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 882868 Giá: 8,620,000
0981 22 8383 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.79.86.79 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.86.86.99 Giá: 8,620,000
0981 222822 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 959969 Giá: 8,620,000
0981 231994 Giá: 5,000,000   < - - >   0983.83.36.83 Giá: 8,620,000
0981 238268 Giá: 5,000,000   < - - >   0984.84.84.78 Giá: 8,620,000
0981 266689 Giá: 5,000,000   < - - >   0985.85.99.85 Giá: 8,620,000
0981 268986 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 299779 Giá: 8,620,000
0981 291818 Giá: 5,000,000   < - - >   0987 676787 Giá: 8,620,000
0981 292898 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 636899 Giá: 8,620,000
0981 311993 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 661686 Giá: 8,620,000
0981 311995 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 885865 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000   < - - >   0988 892289 Giá: 8,620,000
0981 333199 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.52.9779 Giá: 8,620,000
0981 335686 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.92.1995 Giá: 8,620,000
0981 343838 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 980890 Giá: 8,620,000
0981 351568 Giá: 5,000,000   < - - >   096.39.37.666 Giá: 8,700,000
0981 351818 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368386 Giá: 8,700,000
0981 356366 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368789 Giá: 8,700,000
0981 36 9898 Giá: 5,000,000   < - - >   0962 785666 Giá: 8,700,000
0981 368579 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 798979 Giá: 8,700,000
0981 389868 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 973939 Giá: 8,700,000
0981 399379 Giá: 5,000,000   < - - >   0966 116644 Giá: 8,700,000
0981 400700 Giá: 5,000,000   < - - >   0967 460888 Giá: 8,700,000
0981 400900 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 753939 Giá: 8,700,000
0981 465686 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 123939 Giá: 8,720,000
0981 48 48 68 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 153939 Giá: 8,720,000
0981 489889 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 693939 Giá: 8,720,000
0981 511518 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 123939 Giá: 8,720,000
0981 511818 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 163939 Giá: 8,720,000
0981 531992 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 153939 Giá: 8,720,000
0981 531994 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 163939 Giá: 8,720,000
0981 579879 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 213939 Giá: 8,720,000

>>> Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ mạng Viettel:


Hướng dẫn cách chọn sim số đẹp giá rẻ mạng Viettel.

Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel:
Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel dành cho các thuê bao Sim số đẹp Viettel là dịch vụ chuyển tiền nhanh do Viettel phối hợp với Ngân hàng LienVietBank thực hiện. Không cần tài khoản ngân hàng, chỉ cần vài bước đăng ký dịch vụ trên dế yêu là bạn có thể thanh toán hóa đơn, nạp thẻ, chuyển tiền cho tài khoản khác một cách nhanh chóng và dễ dàng rồi.

 • Chuyển tiền và nhận tiền chỉ sau 15s
 • Thanh toán các cước viễn thông giảm giá tới 30% áp dụng cho tất cả nhà mạng
 • Thanh toán hóa đơn các dịch vụ hoặc mua sắp trực tiếp dễ dàng
 • Tra số dư và lịch sử ngay trên điện thoại.
Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel có tính bảo mật cao, an toàn và chính xác khi được xác thực qua Mã pin và mật khẩu OTP. Chỉ cần có sóng di động Viettel là có thể thực hiện.
Các bước đăng ký Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel như sau:

 • Bấm *123# rồi bấm số 1 để đăng ký BankPlus S
 • Tiếp tục bấm 1 và Send/Gửi để đồng ý với các điều khoản
 • Nhập số CMND rồi Gửi
 • Điền thông tin họ tên đầy đủ
 • Xem lại thông tin, nếu không sai sót thì bấm 1 và Gửi
 • Bấm OK khi nhận được phản hồi về việc đăng ký thành công
 • Nhập mã Pin và bấm *123#, nhập 1 và Gửi
 • Nhập lại 4 số cuối của CMND rồi Gửi
 • Nhập mã pin và nhập lại mã pin 1 lần nữa
 • Bấm *123# và bấm Gọi để sử dụng dịch vụ.
Bạn có thể sử dụng Dịch vụ chuyển tiền Bankplus của Viettel bằng các cách như: Bấm *123#, tải App về điện thoại hay truy cập vào bankplus.vn hoặc BankPlus trên ứng dụng SIM Viettel Plus và bắt đầu trải nghiệm các tính năng tuyệt vời như một Ngân hàng thu nhỏ trên dế yêu rồi đấy.
2. Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel:
Ngoài cách chia sẻ tài khoản với thuê bao khác qua BankPlus đã kể trên thì bạn có thể chuyển tiền trực tiếp thông qua dịch vụ I-Share. Để sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải có mật khẩu chuyển tiền. Nếu không may quên hoặc xóa mất tin nhắn của tổng đài thì bạn cần sử dụng Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel.
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel yêu cầu bạn phải có Mã số cá nhân. 
Nếu chưa có thì có thể tra bằng cách soạn tin:
 • TRAMA SDT1 SDT2 SDT3 gửi 143
Trong đó, SDT 1,2,3 là 3 số điện thoại bạn liên hệ gần nhất.
Sau đó, bạn soạn tin theo cú pháp sau để lấy lại mật khẩu:
 • KP Mã số cá nhân gửi 136
Cách lấy lại mật khẩu chuyển tiền của Viettel thật đơn giản và dễ dàng đúng không nào? Tuy nhiên nếu bạn không nhớ mã số cá nhân hay 3 thuê bao liên hệ gần đây nhất thì sẽ khó để lấy lại mật khẩu. Do đó, để chủ động, bạn nên lưu lại mật khẩu và thông tin bài viết của chúng tôi để sử dụng cho các lần dùng tiếp theo nhé!

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét