Hướng dẫn đăng ký gói mimax sinh viên Viettel giá ưu đãi.

Đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel nhận ưu đãi khủng.
Nếu bạn là học sinh sinh viên có nhu cầu sử dụng 3G phục vụ cho công việc học tập và giải trí thì đừng quên đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel nhé. Ngoài ra, nếu sử dụng laptop mà thường xuyên phải đi ra ngoài, không sử dụng mạng dây thì cũng nên tìm hiểu về cách đăng ký gói cước Dcom 3G Viettel không giới hạn. Nhà mạng này ưu đãi rất lớn cho đối tượng là học sinh sinh viên đấy.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn đăng ký gói mimax sinh viên Viettel cho sinh viên .

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp Viettel:

0986 680608 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 983777 Giá: 8,900,000
0986 685856 Giá: 5,000,000   < - - >   0969 986996 Giá: 8,900,000
0986 695968 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 681102 Giá: 8,900,000
0986 811186 Giá: 5,000,000   < - - >   0971 688789 Giá: 8,900,000
0986 850851 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.86.86.79 Giá: 8,900,000
0986 862779 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.96.96.99 Giá: 8,900,000
0986 862829 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.988.998 Giá: 8,900,000
0986 868559 Giá: 5,000,000   < - - >   0973 462 462 Giá: 8,900,000
0986 88 77 00 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 599992 Giá: 8,900,000
0986 886339 Giá: 5,000,000   < - - >   0975 599992 Giá: 8,900,000
0986 891969 Giá: 5,000,000   < - - >   0977.39.1988 Giá: 8,900,000
0986 893779 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 198189 Giá: 8,900,000
0986 897688 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 555575 Giá: 8,900,000
0986 966188 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 555575 Giá: 8,900,000
0986 996959 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 891990 Giá: 8,900,000
0986.11.11.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 998299 Giá: 8,900,000
0986.12.8689 Giá: 5,000,000   < - - >   0981.70.8989 Giá: 8,900,000
0986.25.25.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 574 574 Giá: 8,900,000
0986.26.1998 Giá: 5,000,000   < - - >   0984 923923 Giá: 8,900,000
0986.27.6969 Giá: 5,000,000   < - - >   0984 923923 Giá: 8,900,000
0986.39.38.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0985.19.8688 Giá: 8,900,000
0986.55.58.59 Giá: 5,000,000   < - - >   0987.39.1368 Giá: 8,900,000
0986.55.88.44 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.3666.79 Giá: 8,900,000
0986.75.1975 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.9999.31 Giá: 8,900,000
0986.77.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0988.9999.51 Giá: 8,900,000
0986.77.66.00 Giá: 5,000,000   < - - >   0989.89.89.62 Giá: 8,900,000
0986.79.06.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 866777 Giá: 8,986,000
0986.79.36.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 888004 Giá: 8,986,000
0986.97.87.97 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 366866 Giá: 8,986,000
0986.99.22.44 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 598989 Giá: 8,986,000
0986.99.77.44 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 776999 Giá: 8,986,000
0987 011113 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 987999 Giá: 8,986,000
0987 113345 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 879777 Giá: 8,986,000
0987 389868 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 697666 Giá: 8,986,000
0987 787838 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 286777 Giá: 8,986,000
0987 836866 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 311777 Giá: 8,986,000
0987 855585 Giá: 5,000,000   < - - >   0982 671234 Giá: 8,986,000
0987 869689 Giá: 5,000,000   < - - >   0985 032777 Giá: 8,986,000
0987 879589 Giá: 5,000,000   < - - >   0985 719555 Giá: 8,986,000
0987 936969 Giá: 5,000,000   < - - >   0986 309555 Giá: 8,986,000
0987.01.1986 Giá: 5,000,000   < - - >   0989 032555 Giá: 8,986,000
0987.03.1980 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.00.6668 Giá: 8,990,000
0987.09.09.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0964 088868 Giá: 8,999,000
0987.11.77.00 Giá: 5,000,000   < - - >   0965 588589 Giá: 8,999,000
0987.2222.85 Giá: 5,000,000   < - - >   0971.88.8181 Giá: 8,999,000
0987.38.6969 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 399868 Giá: 8,999,000
0987.44.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   0981 595333 Giá: 8,999,000
0987.44.3979 Giá: 5,000,000   < - - >   0983 998969 Giá: 8,999,000
0987.46.1990 Giá: 5,000,000   < - - >   08.68.60.68.69 Giá: 9,000,000
0987.79.8282 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2008 Giá: 9,000,000
0987.80.1102 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2015 Giá: 9,000,000
0987.81.5588 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6868.2016 Giá: 9,000,000
0987.82.1102 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.1966 Giá: 9,000,000
0987.95.1986 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.1977 Giá: 9,000,000
0988 044404 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2001 Giá: 9,000,000
0988 109668 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2003 Giá: 9,000,000
0988 168969 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2004 Giá: 9,000,000
0988 180968 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2006 Giá: 9,000,000
0988 186115 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2007 Giá: 9,000,000
0988 188339 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2008 Giá: 9,000,000
0988 196186 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2009 Giá: 9,000,000
0988 229179 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2012 Giá: 9,000,000
0988 233334 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2013 Giá: 9,000,000
0988 27 1982 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6886.2016 Giá: 9,000,000
0988 293389 Giá: 5,000,000   < - - >   08.6979.7969 Giá: 9,000,000
0988 295779 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.8 Giá: 9,000,000
0988 295789 Giá: 5,000,000   < - - >   08.9876543.8 Giá: 9,000,000
0988 319819 Giá: 5,000,000   < - - >   086 89 89 986 Giá: 9,000,000
0988 328238 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2000 Giá: 9,000,000
0988 339226 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2001 Giá: 9,000,000
0988 350886 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2002 Giá: 9,000,000
0988 363268 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2003 Giá: 9,000,000
0988 366606 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2004 Giá: 9,000,000
0988 398858 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2005 Giá: 9,000,000
0988 462828 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2006 Giá: 9,000,000
0988 578858 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2007 Giá: 9,000,000
0988 613889 Giá: 5,000,000   < - - >   086.888.2009 Giá: 9,000,000
0988 618118 Giá: 5,000,000   < - - >   086.999.1985 Giá: 9,000,000
0988 656885 Giá: 5,000,000   < - - >   086.999.1987 Giá: 9,000,000
0988 689929 Giá: 5,000,000   < - - >   086.999.1989 Giá: 9,000,000
0988 802929 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 188998 Giá: 9,000,000
0988 861955 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 269279 Giá: 9,000,000
0988 862568 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 386879 Giá: 9,000,000
0988 863779 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 568 777 Giá: 9,000,000
0988 863963 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 622668 Giá: 9,000,000
0988 880976 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 666606 Giá: 9,000,000
0988 882 802 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 668 777 Giá: 9,000,000
0988 882 872 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 669989 Giá: 9,000,000
0988 883806 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 677686 Giá: 9,000,000
0988 885915 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 682003 Giá: 9,000,000
0988 886736 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 682266 Giá: 9,000,000
0988 886946 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 699779 Giá: 9,000,000
0988 887626 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 839868 Giá: 9,000,000
0988 887826 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 881568 Giá: 9,000,000
0988 891579 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 883568 Giá: 9,000,000
0988 922898 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 885679 Giá: 9,000,000
0988 926168 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 889368 Giá: 9,000,000
0988 97 1993 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 933368 Giá: 9,000,000
0988 980268 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 979969 Giá: 9,000,000
0988 989113 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 998680 Giá: 9,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn tìm sim giá từ 3 triệu đến 5 triệu:

Hướng dẫn tìm sim số đẹp giá từ 3 triệu đến 5 triệu.

1. Đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel.
Gói cước Mimax nổi tiếng không chỉ trong giới sinh viên mà còn với cả những người bình thường bởi nó được cho là đáp ứng đủ nhu cầu và chi phí rất phải chăng. Nếu bạn muốn lướt web, đọc báo, chơi mạng xã hội, đôi khi xem clip giải trí thì Đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel là hợp lý nhất.
Đối với những thuê bao thông thường thì chi phí là 70,000đ/tháng nhưng đối với thuê bao là học sinh sinh viên thì bạn chỉ cần trả 50,000đ/tháng là đã có thể sử dụng 3G mọi lúc mọi nơi mà không lo phát sinh chi phí rồi. Bạn sẽ có thêm 600MB data tốc độ cao để xem clip hoặc xem phim mà bạn yêu thích.
Cách đăng ký các gói cước 3g của viettel :
Để Đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel, bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp: Mimax gửi tới 191.
Gói cước sử dụng trong 30 ngày. Sau 30 ngày nếu bạn không hủy dịch vụ thì hệ thống sẽ tự động gia hạn vào ngày hôm sau.
Để kiểm tra lưu lượng tốc độ cao của thuê bao, bạn soạn tin: KTTK gửi tới 191
Đăng ký gói Mimax sinh viên Viettel và tận hưởng thế giới Internet cùng với dế yêu mọi lúc mọi nơi.
2. Đăng ký gói cước Dcom 3G Viettel không giới hạn.
Với những bạn có nhu cầu sử dụng 3G trên Laptop thì có thể đăng ký gói cước Dcom 3G Viettel không giới hạn cũng với giá cực kỳ hấp dẫn. Có nhiều gói cước cho bạn lựa chọn như sau:
Gói DC200:
  • Đây là gói cước Dcom trọn gói. Với 200,000đ/tháng bạn có 3GB data tốc độ cao. Sử dụng vượt quá dung lượng tốc độ cao không bị mất thêm chi phí.
  • Đăng ký bằng SMS soạn tin: DC200 gửi 191
Gói DC70:
  • Với 70,000đ/30 ngày bạn có 600MB data tốc độ cao. Ngoài dung lượng trên không mất thêm chi phí.
  • Soạn tin: DC70 gửi 191
Gói DC120:
  • Với 120,000đ/30 ngày, bạn có 1.5GB data tốc độ cao. Hết dung lượng trên bạn truy cập mạng với tốc độ thấp không mất phí.
  • Soạn tin: DC120 gửi 191
Đăng ký gói cước Dcom 3G Viettel không giới hạn sẽ giúp bạn truy cập Internet dễ dàng mà không lo mất kết nối giữa chừng.
Với gói cước Mimax cho sinh viên và đăng ký gói cước Dcom 3G Viettel không giới hạn giờ đây bạn hoàn toàn yên tâm học tập và giải trí, tận hưởng thế giới rồi đúng không nào? Chúc các bạn đăng ký thành công!
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét