Các gói ưu đãi của Viettel, đăng ký gói cước 3G Viettel.

Hướng dẫn đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn năm 2017

Nếu bạn là người thường xuyên có nhu cầu sử dụng 3G của Viettel thì các gói 3G không giới hạn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tận thưởng thế giới thỏa thích. Cùng tìm hiểu cách đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn có trong bài viết dưới đây và lựa chọn gói cước phù hợp nhé
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp của mạng Viettel:

0963.90.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 995579 Giá: 9,000,000
0964 403979 Giá: 5,170,000   < - - >   0988.9229.79 Giá: 9,000,000
0964 649669 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 379279 Giá: 9,000,000
0964.13.3979 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 639168 Giá: 9,000,000
0965 106510 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 709899 Giá: 9,000,000
0965 139789 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 886568 Giá: 9,000,000
0965 176517 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.33.8778 Giá: 9,000,000
0965 279289 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.61.63.63 Giá: 9,000,000
0965 289989 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.88.22.00 Giá: 9,000,000
0965 552866 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.88.22.11 Giá: 9,000,000
0965 555004 Giá: 5,170,000   < - - >   09.71.72.71.79 Giá: 9,050,000
0965 561102 Giá: 5,170,000   < - - >   0968 698798 Giá: 9,050,000
0965 596866 Giá: 5,170,000   < - - >   0978.53.1368 Giá: 9,050,000
0965 956596 Giá: 5,170,000   < - - >   08.68.68.91.68 Giá: 9,100,000
0965 995669 Giá: 5,170,000   < - - >   0886.378.379 Giá: 9,100,000
0965 999585 Giá: 5,170,000   < - - >   0962.510.510 Giá: 9,100,000
0965.03.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   08.9999.79.39 Giá: 9,200,000
0965.05.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   0868 778868 Giá: 9,200,000
0965.09.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   096.78.78.868 Giá: 9,200,000
0965.13.8868 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 416141 Giá: 9,200,000
0965.25.22.25 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 866899 Giá: 9,200,000
0965.39.6686 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 979989 Giá: 9,200,000
0965.52.25.52 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 999678 Giá: 9,200,000
0965.52.52.25 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 578910 Giá: 9,200,000
0965.56.96.56 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 686986 Giá: 9,200,000
0965.65.65.12 Giá: 5,170,000   < - - >   0962.6666.58 Giá: 9,200,000
0965.65.65.23 Giá: 5,170,000   < - - >   0963 363963 Giá: 9,200,000
0965.65.65.32 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 486668 Giá: 9,200,000
0965.69.68.66 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 636686 Giá: 9,200,000
0965.81.88.89 Giá: 5,170,000   < - - >   0965 968886 Giá: 9,200,000
0965.81.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.3.88868 Giá: 9,200,000
0965.85.1996 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1993 Giá: 9,200,000
0965.86.86.83 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1994 Giá: 9,200,000
0965.86.9996 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.86.1995 Giá: 9,200,000
0965.91.91.92 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.88.1996 Giá: 9,200,000
0965.96.8889 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 667892 Giá: 9,200,000
0966 169998 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 909699 Giá: 9,200,000
0966 186678 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.44.54.64 Giá: 9,200,000
0966 369998 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.8888.63 Giá: 9,200,000
0966 660119 Giá: 5,170,000   < - - >   0967 121121 Giá: 9,200,000
0966 661558 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.16.4888 Giá: 9,200,000
0966 663556 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.86.1994 Giá: 9,200,000
0966 665828 Giá: 5,170,000   < - - >   0967.86.3979 Giá: 9,200,000
0966 665922 Giá: 5,170,000   < - - >   0969 999585 Giá: 9,200,000
0966 666314 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 888979 Giá: 9,200,000
0966 669086 Giá: 5,170,000   < - - >   0971.85.85.88 Giá: 9,200,000
0966 879998 Giá: 5,170,000   < - - >   0972 222996 Giá: 9,200,000
0966 956659 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 135579 Giá: 9,200,000
0966 979969 Giá: 5,170,000   < - - >   0976 861996 Giá: 9,200,000
0966 990696 Giá: 5,170,000   < - - >   0977 728882 Giá: 9,200,000
0966 996858 Giá: 5,170,000   < - - >   0977 888986 Giá: 9,200,000
0966.07.07.09 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 366686 Giá: 9,200,000
0966.63.63.65 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 386986 Giá: 9,200,000
0966.68.68.90 Giá: 5,170,000   < - - >   0978 888929 Giá: 9,200,000
0966.70.1986 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 709079 Giá: 9,200,000
0966.85.1986 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 991116 Giá: 9,200,000
0966.90.7779 Giá: 5,170,000   < - - >   098.34.88868 Giá: 9,200,000
0966.91.91.94 Giá: 5,170,000   < - - >   098.60.67899 Giá: 9,200,000
0966.95.1993 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 078910 Giá: 9,200,000
0966.99.2001 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 789678 Giá: 9,200,000
0966.99.2004 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 888968 Giá: 9,200,000
0967 793222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981.8888.29 Giá: 9,200,000
0967.11.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0982 222885 Giá: 9,200,000
0967.33.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 333991 Giá: 9,200,000
0967.39.8886 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 838778 Giá: 9,200,000
0968 045668 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 863866 Giá: 9,200,000
0968 176817 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.11.1989 Giá: 9,200,000
0968 218886 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.83.85.86 Giá: 9,200,000
0968 396866 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 379868 Giá: 9,200,000
0968 658858 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 819996 Giá: 9,200,000
0968 716871 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 888935 Giá: 9,200,000
0968 792688 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 958589 Giá: 9,200,000
0968 888516 Giá: 5,170,000   < - - >   0988.18.58.68 Giá: 9,200,000
0968 888551 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 379879 Giá: 9,200,000
0968 969993 Giá: 5,170,000   < - - >   0989 929289 Giá: 9,200,000
0968.18.19.20 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.85.3979 Giá: 9,200,000
0968.55.1994 Giá: 5,170,000   < - - >   0989.96.1993 Giá: 9,200,000
0968.59.1990 Giá: 5,170,000   < - - >   0984 284286 Giá: 9,220,000
0969 111121 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 768786 Giá: 9,238,000
0969 359668 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 610999 Giá: 9,250,000
0969 469869 Giá: 5,170,000   < - - >   0966 346886 Giá: 9,250,000
0969 565866 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 313939 Giá: 9,270,000
0969 589688 Giá: 5,170,000   < - - >   0971 313939 Giá: 9,270,000
0969 633363 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 507779 Giá: 9,290,000
0969 639668 Giá: 5,170,000   < - - >   0961 534888 Giá: 9,300,000
0969 965695 Giá: 5,170,000   < - - >   0962 850666 Giá: 9,300,000
0969 966909 Giá: 5,170,000   < - - >   0964 520888 Giá: 9,300,000
0969 999426 Giá: 5,170,000   < - - >   0965.434.434 Giá: 9,300,000
0969.69.69.41 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.33.55.39 Giá: 9,300,000
0969.82.8338 Giá: 5,170,000   < - - >   0966.36.36.79 Giá: 9,300,000
0971 111929 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 334443 Giá: 9,300,000
0971 111959 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 334448 Giá: 9,300,000
0971 331993 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567891 Giá: 9,300,000
0971 771988 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567892 Giá: 9,300,000
0971 862868 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567894 Giá: 9,300,000
0971.08.08.78 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567895 Giá: 9,300,000
0971.88.68.79 Giá: 5,170,000   < - - >   0973 567896 Giá: 9,300,000
0972.28.28.38 Giá: 5,170,000   < - - >   0973.371.371 Giá: 9,300,000
0973 004404 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 567839 Giá: 9,300,000
0973 040444 Giá: 5,170,000   < - - >   0982 970 970 Giá: 9,300,000

>>> Mời bạn xem thêm hướng dẫn chọn sim tam hoa, sim phú quý:

Xem thêm hướng dẫn chọn sim tam hoa, sim phú quý.

Thay vì bạn đăng ký gói cước 3G theo ngày, theo tuần không đủ để cho bạn có thể xem phim, xem clip, lướt web, đọc báo hay chơi game online thì đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn sẽ xóa bỏ hoàn toàn những nhược điểm đó. 
Đúng như tên gọi, các gói cước này giúp bạn truy cập Internet mọi lúc mọi nơi mà không giới hạn dung lượng, dùng thỏa thích cả tháng mà mức chi phí cực kỳ ưu đãi. Hơn nữa, bạn có thể thực hiện Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel dễ dàng để kiểm soát dung lượng cũng như để mua dung lượng tốc độ cao bất cứ khi nào mình muốn.
1. Đăng ký gói Mimax.
Mimax là gói cước 3G Viettel phổ biến và quen thuộc với nhiều người. Nếu bạn có nhu cầu lướt web, đọc báo, chơi facebook, thỉnh thoảng xem phim, clip thì nên đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này.
Với 70,000đ/tháng (với KH thông thường) và 50,000đ/tháng (với KH là học sinh sinh viên), bạn sẽ có 600MB dung lượng tốc độ cao. Hết dung lượng bạn truy cập Internet với tốc độ bình thường mà không bị phát sinh thêm chi phí.
Để đăng ký gói Mimax bạn soạn tin: MiMax 0969421318 gửi tới 9123
Gói cước sẽ được tự động gia hạn sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký nếu KH không hủy dịch vụ.
2. Đăng ký gói Mimax90.
Gần giống như gói Mimax, gói 3G Mimax90 cũng là gói 3G không giới hạn dung lượng của Viettel. Với 90,000đ/tháng bạn sẽ có 1.2GB data tốc độ cao, không phát sinh phí ngoài dung lượng trên.
Để đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này bạn soạn tin: MiMax90 0969421318 gửi tới 9123
Gói cước cũng sẽ được gia hạn sau 30 ngày
3. Đăng ký gói DMax.
Nếu là người có nhu cầu xem phim, xem clip nhiều hơn thì nên lựa chọn gói 3G Dmax. Với 120,000đ/tháng bạn sẽ có 1,5GB data tốc độ cao.
Soạn tin nhắn theo cú pháp: DMAX 0969421318 gửi tới 9123 để đăng ký sử dụng.
4. Đăng ký gói DMax200.
Đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn này bạn sẽ có 3Gb data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày đăng ký, chi phí chỉ 200,000đ/tháng.
Soạn tin: DMAX200 0969421318 gửi tới 9123. 
Ngoài cách đăng ký trên thì Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel của tất cả các gói cước đều được thực hiện theo cú pháp: KTTK gửi 191
Kiểm tra tài khoản để kiểm soát dung lượng của bạn tốt hơn và cũng để bạn có thể mua thêm dung lượng tốc độ cao nếu cần thiết.
Chúc bạn đăng ký gói cước 3G Viettel không giới hạn và thực hiện Cách kiểm tra tài khoản 3G Viettel thành công nhé!
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét