Lựa chọn đăng ký gói cước 3G Viettel để nhận khuyến mãi lớn.

Đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày và những ưu đãi 2017.
3G Viettel dường như đã trở thành quen thuộc và cần thiết đối với nhiều người dùng hiện nay. Từ người kinh doanh, buôn bán, làm việc online đến những người dùng bình thường. Nếu không có nhu cầu sử dụng 3G thường xuyên thì bạn có thể chọn đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày (dùng cho điện thoại) và Các gói cước Dcom 3G của Viettel (dành cho máy tính).
Xem thêm:
>>> Danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0971 193388 Giá: 5,020,000   < - - >   0961 991990 Giá: 9,000,000
0868 333398 Giá: 5,040,000   < - - >   0961 991998 Giá: 9,000,000
0981 558998 Giá: 5,045,000   < - - >   0961 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1102 Giá: 5,050,000   < - - >   0961 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.686 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.22.6866 Giá: 9,000,000
097 202 8868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.25.35.45 Giá: 9,000,000
097 884 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.33.83.83 Giá: 9,000,000
0975 862866 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.58.3979 Giá: 9,000,000
0976 39 55 99 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.70.70.79 Giá: 9,000,000
0977.009.868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.77.4953 Giá: 9,000,000
0981.86.85.89 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.888.386 Giá: 9,000,000
0983 17 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 168333 Giá: 9,000,000
0984 193199 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.87 Giá: 5,090,000   < - - >   0962 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.668 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.38 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 834888 Giá: 9,000,000
0961 888186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2345 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 848777 Giá: 9,000,000
0962 849666 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 914888 Giá: 9,000,000
0963 596777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 969996 Giá: 9,000,000
0965 179186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 974888 Giá: 9,000,000
0966 269777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.55.99.66 Giá: 9,000,000
0966 637775 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1996 Giá: 9,000,000
0966.28.38.78 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1998 Giá: 9,000,000
0966.35.1998 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.35 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.26 Giá: 5,100,000   < - - >   0963.77.11.22 Giá: 9,000,000
0966.76.66.96 Giá: 5,100,000   < - - >   0964 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.909 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.33.3979 Giá: 9,000,000
0967.21.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.36.3979 Giá: 9,000,000
0967.50.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.37.3979 Giá: 9,000,000
0967.53.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.39.01.39 Giá: 9,000,000
0968 135279 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.626.686 Giá: 9,000,000
0968 668693 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 187888 Giá: 9,000,000
0968 707068 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 303132 Giá: 9,000,000
0968.68.1286 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 333373 Giá: 9,000,000
0969 361777 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 333373 Giá: 9,000,000
0969 592555 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 566569 Giá: 9,000,000
0969.77.1987 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 638886 Giá: 9,000,000
0971 995668 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 868383 Giá: 9,000,000
0972 676779 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 963939 Giá: 9,000,000
0973 567579 Giá: 5,100,000   < - - >   0965 983939 Giá: 9,000,000
0974 468479 Giá: 5,100,000   < - - >   0965.04.4567 Giá: 9,000,000
0974 744479 Giá: 5,100,000   < - - >   0965.77.88.39 Giá: 9,000,000
0974.80.3939 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 228789 Giá: 9,000,000
0975 573883 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 373789 Giá: 9,000,000
0975 733868 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 555554 Giá: 9,000,000
0976 118818 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 616889 Giá: 9,000,000
0976 366889 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 666574 Giá: 9,000,000
0976.9.9.1997 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 679279 Giá: 9,000,000
0977 119168 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 679379 Giá: 9,000,000
0977 188268 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 679579 Giá: 9,000,000
0977 279268 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 679668 Giá: 9,000,000
0977 622722 Giá: 5,100,000   < - - >   0966 955789 Giá: 9,000,000
0977 778199 Giá: 5,100,000   < - - >   0966.274.999 Giá: 9,000,000
0977 796226 Giá: 5,100,000   < - - >   0966.5.77778 Giá: 9,000,000
0977 909696 Giá: 5,100,000   < - - >   0966.889.869 Giá: 9,000,000
0978 289279 Giá: 5,100,000   < - - >   09668.09778. Giá: 9,000,000
0978 866266 Giá: 5,100,000   < - - >   0967 077088 Giá: 9,000,000
0978 877557 Giá: 5,100,000   < - - >   0967 333969 Giá: 9,000,000
0979 468486 Giá: 5,100,000   < - - >   0967 771995 Giá: 9,000,000
0979 686588 Giá: 5,100,000   < - - >   0967 896168 Giá: 9,000,000
0979 795998 Giá: 5,100,000   < - - >   0967.29.2345 Giá: 9,000,000
0979.09.0606 Giá: 5,100,000   < - - >   0967.590.590 Giá: 9,000,000
0979.22.0606 Giá: 5,100,000   < - - >   0967.77.4953 Giá: 9,000,000
0979.55.0606 Giá: 5,100,000   < - - >   0967.89.09.89 Giá: 9,000,000
0979.88.0968 Giá: 5,100,000   < - - >   096789.89.69 Giá: 9,000,000
0979.95.1992 Giá: 5,100,000   < - - >   0968 00 22 44 Giá: 9,000,000
098.369.39.68 Giá: 5,100,000   < - - >   0968 236823 Giá: 9,000,000
0981 365866 Giá: 5,100,000   < - - >   0968 294294 Giá: 9,000,000
0981 799668 Giá: 5,100,000   < - - >   0968 988679 Giá: 9,000,000
0981 898268 Giá: 5,100,000   < - - >   0968 991980 Giá: 9,000,000
0981 955995 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 179879 Giá: 9,000,000
0982 099696 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 578689 Giá: 9,000,000
0982 567179 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 626269 Giá: 9,000,000
0982 659898 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 668996 Giá: 9,000,000
0982 886662 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 669896 Giá: 9,000,000
0982 898379 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 752345 Giá: 9,000,000
0982 966639 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 798698 Giá: 9,000,000
09828282.63 Giá: 5,100,000   < - - >   0969 798699 Giá: 9,000,000
0983 559992 Giá: 5,100,000   < - - >   0969.03.39.79 Giá: 9,000,000
0983 781868 Giá: 5,100,000   < - - >   0969.82.85.88 Giá: 9,000,000
0983 866279 Giá: 5,100,000   < - - >   0969.90.1368 Giá: 9,000,000
09838386.19 Giá: 5,100,000   < - - >   097 1386 555 Giá: 9,000,000
0984 568696 Giá: 5,100,000   < - - >   097 666 1984 Giá: 9,000,000
0984 620123 Giá: 5,100,000   < - - >   097.21.21.179 Giá: 9,000,000
0984 889799 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 031368 Giá: 9,000,000
0984.79.1998 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 053979 Giá: 9,000,000
0985 167889 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 111969 Giá: 9,000,000
0985 303579 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 111978 Giá: 9,000,000
0985 336866 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 131113 Giá: 9,000,000
0985 611911 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 155779 Giá: 9,000,000
0985 789998 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 176699 Giá: 9,000,000
0985.96.6869 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 176886 Giá: 9,000,000
0986 361366 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 176886 Giá: 9,000,000
0986 686900 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 189199 Giá: 9,000,000
0986 824688 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 198199 Giá: 9,000,000
0986 838896 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 229789 Giá: 9,000,000
0986 865677 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 366699 Giá: 9,000,000
0986 868182 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 368179 Giá: 9,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim năm sinh:

Hướng dẫn cách chọn sim năm sinh

1. Đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày.
Là người có nhu cầu sử dụng 3G nhưng không thường xuyên, là người sử dụng mạng dây nhưng thỉnh thoảng hoặc đột xuất phải đi ra ngoài cần dùng đến 3G thì nên đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày để vừa có thể truy cập Internet vừa có thể tiết kiệm được chi phí cho thuê bao.
Gói cước 3G Viettel theo ngày có tên gọi là MT7. Với 5,000đ/ngày + 500đ phí dịch vụ bạn có 1,2Gb data truy cập internet đến 24h cùng ngày đăng ký. Sau 24h, data thừa sẽ bị trừ và gia hạn vào ngày hôm sau nếu khách hàng không huy dịch vụ trước đó. Dung lượng vượt quá sẽ bị tính phí như cước 3G bình thường.
+ Để Đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày bạn soạn tin theo cú pháp: MT7 gửi 191
Để kiểm tra lưu lượng còn lại của gói cước, bạn soạn tin: KTTK gửi 191
Giờ thì chỉ cần dế yêu và Đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày là bạn có thể truy cập Internet bất cứ đâu rồi đúng không nào?
2. Các gói cước Dcom 3G của Viettel.
Cách Đăng ký gói cước 3G Viettel theo ngày kể trên là dành cho điện thoại di động. Bạn có thể phát wifi để sử dụng trên máy tính. Nhưng vì cấu hình máy tính cao nên sự tiêu tốn dữ liệu lớn. Với 1,2GB thì không đủ để bạn sử dụng.
Tìm hiểu về Các gói cước dcom 3G của Viettel với mức giá ưu đãi để sử dụng 3G trên máy tính dễ dàng nhất nhé.
Hiện nhà mạng đang cung cấp Các gói cước dcom 3G của Viettel như sau:
Gói DC30:
 • Với 30,000đ/30 ngày, bạn có 200MB data tốc độ cao truy cập Internet. Hết dung lượng sẽ tính phí 9.76đ /50KB.
 • Đăng ký bằng SMS theo cú pháp: Soạn DC30 gửi 191
Gói DC200:
 • Đây là gói cước Dcom trọn gói. Với 200,000đ/tháng bạn có 3GB data tốc độ cao. Sử dụng vượt quá dung lượng tốc độ cao không bị mất thêm chi phí.
 • Đăng ký bằng SMS soạn tin: DC200 gửi 191
Gói DC50:
 • Với 50,000đ/tháng bạn có 450MB data dung lượng. Hết dung lượng tính phí như bình thường. 
 • Đăng ký soạn tin: DC50 gửi 191
Gói DC70:
 • Với 70,000đ/30 ngày bạn có 600MB data tốc độ cao. Ngoài dung lượng trên không mất thêm chi phí.
 • Soạn tin: DC70 gửi 191
Gói DC120:
 • Đây là một trong Các gói cước dcom 3G của Viettel được nhiều người sử dụng. Với 120,000đ/30 ngày, bạn có 1.5GB data tốc độ cao. 
 • Hết dung lượng trên bạn truy cập mạng với tốc độ thấp không mất phí.
 • Soạn tin: DC120 gửi 191
Gói DC10:
Với những người ít dùng 3G để truy cập Internet từ máy tính thì có thể sử dụng gói cước này. Với 10,000đ/30 ngày bạn có 50MB data. Hết dung lượng tính phí như bình thường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét