Thông tin chi tiết đăng ký gói cước 3G của Viettel năm 2017.

Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel đơn giản nhất.
Nhu cầu sử dụng Internet mọi lúc mọi nơi dường như đã trở thành phổ biến và cần thiết với rất nhiều người. Đặc biệt là những người kinh doanh, thường xuyên phải đi công tác, đi ra ngoài nhiều thì sử dụng 3G để làm việc là điều tất yếu. Để sử dụng 3G Viettel phù hợp với nhu cầu bản thân, mời bạn tham khảo các cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel dưới đây. Đồng thời, bạn cũng có thể đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel với cú pháp cực kỳ đơn giản.
Xem thêm:

Thông tin chi tiết đăng ký gói cước 3G của Viettel đơn giản nhất.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0986 966008 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 399789 Giá: 9,000,000
0986 966990 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 478579 Giá: 9,000,000
0986.04.1997 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 666366 Giá: 9,000,000
09868666.29 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 666626 Giá: 9,000,000
0987 822111 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 689889 Giá: 9,000,000
0987 869996 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 939868 Giá: 9,000,000
0988 086008 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 977988 Giá: 9,000,000
0988 088680 Giá: 5,100,000   < - - >   0971 999179 Giá: 9,000,000
0988 096998 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.25.39.79 Giá: 9,000,000
0988 552018 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.39.39.86 Giá: 9,000,000
0988 686960 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.39.6686 Giá: 9,000,000
0988 717997 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.52.86.86 Giá: 9,000,000
0988 805689 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.69.69.66 Giá: 9,000,000
0988 866098 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.69.96.69 Giá: 9,000,000
0988 936678 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.79.59.79 Giá: 9,000,000
0988 989608 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.82.84.86 Giá: 9,000,000
0988.09.1994 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.868.568 Giá: 9,000,000
0988.101.202 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.88.1997 Giá: 9,000,000
09888 899.54 Giá: 5,100,000   < - - >   0971.99.88.95 Giá: 9,000,000
0989 335866 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 099789 Giá: 9,000,000
0989 338880 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 306306 Giá: 9,000,000
0989 686810 Giá: 5,100,000   < - - >   0972 368239 Giá: 9,000,000
0989 698660 Giá: 5,100,000   < - - >   0973 225222 Giá: 9,000,000
0989 880699 Giá: 5,100,000   < - - >   0973 876543 Giá: 9,000,000
0989 896690 Giá: 5,100,000   < - - >   0973.62.1234 Giá: 9,000,000
0989 966960 Giá: 5,100,000   < - - >   0974 968 868 Giá: 9,000,000
0989 998078 Giá: 5,100,000   < - - >   0974.15.16.18 Giá: 9,000,000
0989 999306 Giá: 5,100,000   < - - >   0974.39.26.39 Giá: 9,000,000
09 899988.20 Giá: 5,100,000   < - - >   0975 599991 Giá: 9,000,000
0962 698898 Giá: 5,150,000   < - - >   0975 599991 Giá: 9,000,000
0969.68.8228 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 641234 Giá: 9,000,000
0972 698898 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 696717 Giá: 9,000,000
0989 833993 Giá: 5,150,000   < - - >   0976 885688 Giá: 9,000,000
0977 777652 Giá: 5,160,000   < - - >   0976.19.1991 Giá: 9,000,000
0982 056996 Giá: 5,168,000   < - - >   0976.39.24.39 Giá: 9,000,000
0982 076996 Giá: 5,168,000   < - - >   0977 777298 Giá: 9,000,000
0982 086996 Giá: 5,168,000   < - - >   0977 777298 Giá: 9,000,000
0982 223242 Giá: 5,168,000   < - - >   0977.1234.00 Giá: 9,000,000
086.86.86.026 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.1234.11 Giá: 9,000,000
086.86.86.029 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.1234.22 Giá: 9,000,000
086.86.86.309 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.1 Giá: 9,000,000
086.86.86.360 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.3 Giá: 9,000,000
086.86.86.377 Giá: 5,170,000   < - - >   0977.12345.4 Giá: 9,000,000
0868 223868 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 258979 Giá: 9,000,000
0868 268269 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 366066 Giá: 9,000,000
0868 279668 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 39 1981 Giá: 9,000,000
0868 379668 Giá: 5,170,000   < - - >   0979 528989 Giá: 9,000,000
0868 881969 Giá: 5,170,000   < - - >   0979.02.07.07 Giá: 9,000,000
0868 899559 Giá: 5,170,000   < - - >   0979.42.8866 Giá: 9,000,000
0868 979959 Giá: 5,170,000   < - - >   098.12.1.2008 Giá: 9,000,000
0868.07.07.08 Giá: 5,170,000   < - - >   098.123.83.83 Giá: 9,000,000
0868.08.08.09 Giá: 5,170,000   < - - >   098.158.4567 Giá: 9,000,000
0869 123688 Giá: 5,170,000   < - - >   098.44.55.000 Giá: 9,000,000
0869.38.39.40 Giá: 5,170,000   < - - >   098.44.77.444 Giá: 9,000,000
0869.39.40.41 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.47.47 Giá: 9,000,000
09.688.688.39 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.7.000 Giá: 9,000,000
09.69.69.2688 Giá: 5,170,000   < - - >   098.444.7.222 Giá: 9,000,000
09.7777.39.78 Giá: 5,170,000   < - - >   098.55.77772 Giá: 9,000,000
09.858.79.668 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 099699 Giá: 9,000,000
0961 111816 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 099699 Giá: 9,000,000
0961 111838 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 258555 Giá: 9,000,000
0961 111883 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 269279 Giá: 9,000,000
0961 346134 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 272345 Giá: 9,000,000
0961 389689 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 335799 Giá: 9,000,000
0961 781991 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 348688 Giá: 9,000,000
0961 846184 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 383899 Giá: 9,000,000
0961 876187 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 595696 Giá: 9,000,000
0961 896866 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 598555 Giá: 9,000,000
0961 961222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 669689 Giá: 9,000,000
0961 969222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 797179 Giá: 9,000,000
0961 977989 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 868399 Giá: 9,000,000
0961 981990 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 888179 Giá: 9,000,000
0961 981996 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 899686 Giá: 9,000,000
0961 987989 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 899886 Giá: 9,000,000
0961 994222 Giá: 5,170,000   < - - >   0981 921990 Giá: 9,000,000
0961 999269 Giá: 5,170,000   < - - >   0981.8888.90 Giá: 9,000,000
0961.12.12.18 Giá: 5,170,000   < - - >   0982.68.68.58 Giá: 9,000,000
0961.16.16.19 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 889168 Giá: 9,000,000
0961.61.61.84 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 898339 Giá: 9,000,000
0961.63.63.69 Giá: 5,170,000   < - - >   0983 968979 Giá: 9,000,000
0961.63.6866 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.73.75.77 Giá: 9,000,000
0962 056205 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.88.89.90 Giá: 9,000,000
0962 111161 Giá: 5,170,000   < - - >   0983.972.279 Giá: 9,000,000
0962 179139 Giá: 5,170,000   < - - >   0984.31.32.33 Giá: 9,000,000
0962 256866 Giá: 5,170,000   < - - >   0984.31.32.33 Giá: 9,000,000
0962 316231 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 258285 Giá: 9,000,000
0962 595688 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 866660 Giá: 9,000,000
0962 609555 Giá: 5,170,000   < - - >   0985 931368 Giá: 9,000,000
0962 666885 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.29.1234 Giá: 9,000,000
0962 678123 Giá: 5,170,000   < - - >   0985.66.90.90 Giá: 9,000,000
0962.38.88.38 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 749749 Giá: 9,000,000
0962.62.62.17 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 749749 Giá: 9,000,000
0962.66.2001 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 828879 Giá: 9,000,000
0962.79.0369 Giá: 5,170,000   < - - >   0986 862014 Giá: 9,000,000
0962.86.3789 Giá: 5,170,000   < - - >   0986.55.31.39 Giá: 9,000,000
0963 279222 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 219777 Giá: 9,000,000
0963 339989 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 638988 Giá: 9,000,000
0963 681386 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 739799 Giá: 9,000,000
0963.63.63.87 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 889861 Giá: 9,000,000
0963.84.3979 Giá: 5,170,000   < - - >   0988 889865 Giá: 9,000,000

>>> Mời bạn xem thêm hướng dẫn cách chọn sim số tiền các mạng Viettel, Vinaphone:


Hướng dẫn cách chọn sim số tiền các mạng Viettel, Vinaphone.

Viettel có rất nhiều gói cước 3G phục vụ cho mọi nhu cầu truy cập Internet ít - nhiều của đa dạng khách hàng. Có thể đăng ký sử dụng trong ngày, theo tuần hay trọn gói. Cụ thể Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel theo các gói cước như sau:
1. Đăng ký 3G trọn gói:
Nghĩa là bạn chỉ cần 1 khoản nhất định ban đầu mà có thể sử dụng 3G cả tháng không phát sinh thêm chi phí ngoài data tốc độ cao ban đầu. Có 5 Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel cho bạn lựa chọn như sau:
 • Đăng ký gói Mimax bạn có 600MB data tốc độ cao, không chi phí phát sinh. Chỉ 70,000đ/tháng. Soạn tin: Mimax gửi 191.
 • Đăng ký gói Mimax90: với 90.000đ/tháng bạn có 1,2Gb data tốc độ cao. Soạn tin: Mimax90 gửi 191
 • Đăng ký gói Dmax: soạn tin Dmax gửi 191. Với 120,000đ/tháng bạn sẽ được tặng 1,5GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày
 • Đăng ký gói Dmax200: với 200,000đ/tháng bạn có 3GB data tốc độ cao. Soạn tin: Dmax200 gửi 191
 • Đăng ký gói Dmax500: Bạn sẽ có 15Gb tốc độ cao. Soạn tin: Dmax500 gửi 191. Cước phí là 500.000đ/tháng.
Nếu các dung lượng tốc độ cao của 3G trọn gói này vẫn chưa đủ cho nhu cầu của bạn thì bạn có thể Đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel đơn giản như sau:
 • Mua thêm 130Mb với 11,000đ. Soạn tin: MAX10 gửi 191
 • Mua thêm 390Mb với 22.000đ. Soạn tin: MAX20 gửi 191
 • Mua thêm 650Mb với 33,000đ. Soạn tin: MAX30 gửi 191
 • Mua thêm 1.2Gb với 55,000đ. Soạn tin: MAX50 gửi 191
2. Đăng ký 3G Vietttel giới hạn dung lượng:
Nếu không có nhu cầu cũng như tài chính để sử dụng các gói cước 3G trọn gói kể trên thì bạn có thể sử dụng Cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel giới hạn dung lượng dưới đây:
 • Đăng ký gói Mi10: Với 10,000đ bạn có 50Mb data truy cập Internet. Soạn tin: Mi10 gửi 191
 • Đăng ký gói Mi30: Với 30,000đ bạn có 200 Mb data. Soạn tin: Mi30 gửi 191
 • Đăng ký gói Mi50: Với 50,000đ bạn có 450Mb data. Soạn tin: Mi50 gửi 191
Dùng hết dung lượng trên, cước phát sinh là 25đ/50kb.
3. Để Đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel bạn có 5 sự lựa chọn dưới đây:
 • Mua thêm 150Mb với 8,000đ/ngày. Soạn tin: MT1 gửi 191
 • Mua thêm 20MB với 2,000đ/ngày. Soạn tin: MT2 gửi 191
 • Mua thêm 100Mb với 4,000đ/ngày. Soạn tin: MT3 gửi 191
 • Mua thêm 1GB với 5,000đ/ngày. Soạn tin: MT5 gửi 191
 • Mua thêm 1,2GB với 7,000đ/ngày. Soạn tin: MT7 gửi 191
Thật dễ dàng để thực hiện cách đăng ký các gói cước 3G của Viettel cũng như đăng ký thêm dung lượng 3G Viettel đúng không nào? Nhanh tay soạn ngay theo cú pháp gói cước mà bạn mong muốn thôi!
Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét