Các bước đăng ký 3G Vinaphone dành cho sim sinh viên.


Cách đăng ký 3G Vinaphone sim sinh viên siêu rẻ.

Bạn đang là học sinh, sinh viên? Bạn đang sử dụng sim Vinaphone? Bạn muốn đăng ký 3G để phục vụ nhu cầu truy cập internet mọi lúc mọi nơi? Bạn chưa biết có những gói cước sim 3G Vinaphone nào và cách đăng ký 3G Vinaphone sim sinh viên ra sao? Bài viết dưới đây của chúng tôi không chỉ giới thiệu cách đăng ký 3G mà còn hướng dẫn các bạn cách đăng ký thêm dung lượng 3G Vinaphone khi sử dụng hết nữa đấy. Cùng tham khảo ngay để biết cách thực hiện như thế nào nhé.

Xem thêm:

Các bước để đăng kí 3G Vinaphone.

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Vinaphone:

0911 111826 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 212686 Giá: 8,900,000
0911 111835 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 399668 Giá: 8,900,000
0911 112679 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 868779 Giá: 8,900,000
0911 115699 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 938688 Giá: 8,900,000
0911 116600 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 989980 Giá: 8,900,000
0911 118379 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.15.3979 Giá: 8,900,000
0911 175557 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.15.8688 Giá: 8,900,000
0911 262226 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.36.7779 Giá: 8,900,000
0911 299989 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.39.6686 Giá: 8,900,000
0911 379866 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.46.66.86 Giá: 8,900,000
0911 379886 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.50.3979 Giá: 8,900,000
0911 391169 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.99.88.79 Giá: 8,900,000
0911 467899 Giá: 5,000,000   < - - >   09.16.14.88.99 Giá: 8,900,000
0911 555544 Giá: 5,000,000   < - - >   09.44.33.3579 Giá: 8,900,000
0911 595688 Giá: 5,000,000   < - - >   09.44.33.99.77 Giá: 8,900,000
0911 636838 Giá: 5,000,000   < - - >   09.49.43.86.86 Giá: 8,900,000
0911 636968 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 919979 Giá: 8,900,000
0911 638368 Giá: 5,000,000   < - - >   0911 977789 Giá: 8,900,000
0911 666226 Giá: 5,000,000   < - - >   0915 282789 Giá: 8,900,000
0911 668228 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.42.4567 Giá: 8,900,000
0911 696269 Giá: 5,000,000   < - - >   0916.42.49.49 Giá: 8,900,000
0911 696678 Giá: 5,000,000   < - - >   0918 644567 Giá: 8,900,000
0911 786686 Giá: 5,000,000   < - - >   094.22.57.888 Giá: 8,900,000
0911 786978 Giá: 5,000,000   < - - >   094.365.07.08 Giá: 8,900,000
0911 791994 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 254567 Giá: 8,900,000
0911 855588 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 294567 Giá: 8,900,000
0911 866696 Giá: 5,000,000   < - - >   0942 835835 Giá: 8,900,000
0911 878678 Giá: 5,000,000   < - - >   0943.64.6688 Giá: 8,900,000
0911 896669 Giá: 5,000,000   < - - >   0944 980980 Giá: 8,900,000
0911 898869 Giá: 5,000,000   < - - >   0944.98.0000 Giá: 8,900,000
0911 968979 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 504444 Giá: 8,900,000
0911 971789 Giá: 5,000,000   < - - >   0945 785785 Giá: 8,900,000
0911 972789 Giá: 5,000,000   < - - >   0945.7777.33 Giá: 8,900,000
0911 973789 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 350350 Giá: 8,900,000
0911 975789 Giá: 5,000,000   < - - >   0946 562 562 Giá: 8,900,000
0911 986996 Giá: 5,000,000   < - - >   0946.35.0000 Giá: 8,900,000
0911 990996 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 753753 Giá: 8,900,000
0911.01.1981 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 980980 Giá: 8,900,000
0911.01.1985 Giá: 5,000,000   < - - >   0947 983983 Giá: 8,900,000
0911.01.2010 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 664666 Giá: 8,900,000
0911.01.2011 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 664888 Giá: 8,900,000
0911.01.2015 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 664999 Giá: 8,900,000
0911.02.1982 Giá: 5,000,000   < - - >   0948 673673 Giá: 8,900,000
0911.02.2008 Giá: 5,000,000   < - - >   0948.66.44.99 Giá: 8,900,000
0911.02.2016 Giá: 5,000,000   < - - >   0948.67.0000 Giá: 8,900,000
0911.02.2017 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 436436 Giá: 8,900,000
0911.02.2018 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 603603 Giá: 8,900,000
0911.03.1981 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 747888 Giá: 8,900,000
0911.03.1984 Giá: 5,000,000   < - - >   0949 897897 Giá: 8,900,000
0911.03.2004 Giá: 5,000,000   < - - >   0949.8888.11 Giá: 8,900,000
0911.03.2010 Giá: 5,000,000   < - - >   0949.8888.44 Giá: 8,900,000
0911.03.2018 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.08.48.68 Giá: 8,910,000
0911.03.2019 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.09.09.39 Giá: 8,910,000
0911.04.2008 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.09.39.89 Giá: 8,910,000
0911.04.2009 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.23.25.27 Giá: 8,910,000
0911.04.2016 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.68.68.37 Giá: 8,910,000
0911.04.2017 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 111985 Giá: 9,000,000
0911.04.2019 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 166661 Giá: 9,000,000
0911.05.1988 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 166661 Giá: 9,000,000
0911.05.2000 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 268379 Giá: 9,000,000
0911.05.96.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 379679 Giá: 9,000,000
0911.08.2014 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 384384 Giá: 9,000,000
0911.088898. Giá: 5,000,000   < - - >   0888 391983 Giá: 9,000,000
0911.09.1980 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 498686 Giá: 9,000,000
0911.09.1981 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 521989 Giá: 9,000,000
0911.09.2009 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 688996 Giá: 9,000,000
0911.09.2011 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 691992 Giá: 9,000,000
0911.09.2015 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 766788 Giá: 9,000,000
0911.09.2017 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 779886 Giá: 9,000,000
0911.11.77.17 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 792799 Giá: 9,000,000
0911.111.303 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 836669 Giá: 9,000,000
0911.12.2012 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 885595 Giá: 9,000,000
0911.28.96.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0888 968689 Giá: 9,000,000
0911.40.60.80 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.01.9993 Giá: 9,000,000
0911.50.58.58 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.02.1999 Giá: 9,000,000
0911.53.39.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.02.1999 Giá: 9,000,000
0911.58.78.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.05.1999 Giá: 9,000,000
0911.63.63.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.05.1999 Giá: 9,000,000
0911.73.77.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.07.8881 Giá: 9,000,000
0911.75.39.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.0777.08 Giá: 9,000,000
0911.79.28.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.0999.83 Giá: 9,000,000
0911.79.38.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.1888.34 Giá: 9,000,000
0911.79.73.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.19.18.19 Giá: 9,000,000
0911.86.89.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.1999.01 Giá: 9,000,000
0911.88.66.89 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.1999.70 Giá: 9,000,000
0911.88.66.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.2999.67 Giá: 9,000,000
0911.9.9.1010 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.3.5.1999 Giá: 9,000,000
0911.92.58.58 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.3.5.1999 Giá: 9,000,000
0911.92.93.93 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.4888.02 Giá: 9,000,000
0911.93.93.79 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.4999.39 Giá: 9,000,000
0911.93.97.99 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.51.9996 Giá: 9,000,000
0911.95.58.58 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.52.9997 Giá: 9,000,000
0911.96.99.88 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.53.9990 Giá: 9,000,000
0911.98.28.28 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.54.0000 Giá: 9,000,000
0911.98.66.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.6999.02 Giá: 9,000,000
0911.98.96.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.6999.31 Giá: 9,000,000
0911.99.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0888.934.999 Giá: 9,000,000
0912 111369 Giá: 5,000,000   < - - >   08888 887.26 Giá: 9,000,000
0912 112152 Giá: 5,000,000   < - - >   08888 889.37 Giá: 9,000,000
0912 186218 Giá: 5,000,000   < - - >   08888 89.336 Giá: 9,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim số đẹp Vinaphone:


Các gói cước 3G Vinaphone dành cho học sinh, sinh viên
Nắm bắt được nhu cầu sử dụng 3G không chỉ dành cho việc giải trí mà còn phục vụ cho nhu cầu học tập của đông đảo học sinh, sinh viên Vinaphone đã đưa ra rất nhiều gói cước ưu đãi dành riêng cho đối tượng này. Dưới đây là các gói cước 3G mà Vinaphone đang triển khai dành cho đối tượng học sinh, sinh viên.
  • Gói cước MAXS (25.000 đồng/tháng)
  • Gói cước MAXSV1 (25.000 đồng/tháng)
  • Gói cước MAXSV2 (35.000 đồng/tháng)
  • Gói cước MAXS (50.000 đồng/tháng)
Cách đăng ký 3G Vinaphone sim sinh viên
Các bạn sinh viên, học sinh có thể chọn một trong các gói cước trên để đăng ký. Cách đăng ký 3G Vinaphone sim sinh viên dành cho mỗi gói cước như sau:
Gói cước MAXS (25.000 đồng/tháng): Soạn tin nhắn theo cú pháp MAX gửi 6058. Khi đăng ký gói cước này bạn sẽ nhận được ngay 2GB data dung lượng tốc độ cao miễn phí sử dụng trong 30 ngày.
Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao Vinaphone học sinh, sinh viên hòa mạng trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2014 đến hết ngày 31/03/2016.
Gói cước MAXSV1 (25.000 đồng/tháng): Soạn tin nhắn theo cú pháp MAXSV1 gửi 6058. Khi đăng ký gói cước này bạn sẽ nhận được ngay 600MB data dung lượng tốc độ cao miễn phí sử dụng trong 30 ngày.
Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao Vinaphone học sinh, sinh viên hòa mạng trong năm 2016. Sau 6 tháng sử dụng thuê bao sẽ tự động chuyển sang gói MAXS cước phí 50.000 đồng/tháng.
Gói cước MAXSV2 (35.000 đồng/tháng): Soạn tin nhắn theo cú pháp MAXSV2 gửi 6058. Khi đăng ký gói cước này bạn sẽ nhận được ngay 1.2GB data dung lượng tốc độ cao miễn phí sử dụng trong 30 ngày.
Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao Vinaphone học sinh, sinh viên hòa mạng trong năm 2016. Sau 6 tháng sử dụng thuê bao sẽ tự động chuyển sang gói MAXS cước phí 50.000 đồng/tháng.
Gói cước MAXS (50.000 đồng/tháng): Soạn tin nhắn theo cú pháp MAX gửi 6058. Khi đăng ký gói cước này bạn sẽ nhận được ngay 2GB data dung lượng tốc độ cao miễn phí sử dụng trong 30 ngày.
Điều kiện đăng ký: Áp dụng cho tất cả các thuê bao Vinaphone học sinh, sinh viên
Một số bạn thắc mắc không biết cách đăng ký thêm dung lượng 3G Vinaphone như thế nào vì sợ sẽ sử dụng hết dung lượng miễn phí trước thời hạn. Tuy nhiên, các bạn có thể hòa toàn yên tâm vì khi sử dụng hết dung lượng 3G tốc độ cao các bạn vẫn sẽ được sử dụng tiếp 3G nhưng ở độ thấp nhé. Trên đây là cách đăng ký 3G Vinaphone sim sinh viên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn.

Xem thêm bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét