Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký 3G Mimax Viettel cho sinh viên.

Cách đăng ký 3G Mimax Viettel sinh viên năm 2017.

Là học sinh, sinh viên, nhu cầu sử dụng để học tập, thực hành, làm việc hay giải trí hẳn là rất cần thiết đối với mỗi người. Đáp ứng nhu cầu đó, nhà mạng Viettel đã ưu đãi gói cước Mimax cho đối tượng học sinh sinh viên với giá cước hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm cách đăng ký 3G Mimax Viettel sinh viên thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.
Xem thêm:

Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký 3G Mimax Viettel mới nhất. 

>>> Mời quý khách tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0988 995869 Giá: 5,000,000   < - - >   0868 998968 Giá: 9,000,000
0988.05.1986 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.24.0000 Giá: 9,000,000
0988.05.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.3399.68 Giá: 9,000,000
0988.05.5885 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.5 7.3939 Giá: 9,000,000
0988.06.06.96 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.52.68.79 Giá: 9,000,000
0988.07.5868 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.52.6886 Giá: 9,000,000
0988.16.6996 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.55.8688 Giá: 9,000,000
0988.19.11.98 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.6666.92 Giá: 9,000,000
0988.19.1515 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.40 Giá: 9,000,000
0988.20.6996 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.41 Giá: 9,000,000
0988.23.1994 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.42 Giá: 9,000,000
0988.25.9968 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.43 Giá: 9,000,000
0988.35.1984 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.44 Giá: 9,000,000
0988.39.23.39 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.45 Giá: 9,000,000
0988.68.29.68 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.49 Giá: 9,000,000
0988.7777.94 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.54 Giá: 9,000,000
0988.86.01.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.68.74 Giá: 9,000,000
0988.91.96.92 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.68.8558 Giá: 9,000,000
0988.97.2288 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.81.6668 Giá: 9,000,000
0988.98.4568 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.85.1999 Giá: 9,000,000
0988.999.677 Giá: 5,000,000   < - - >   0868.986.686 Giá: 9,000,000
09888 34506 Giá: 5,000,000   < - - >   08686.3.8688 Giá: 9,000,000
09888.000.92 Giá: 5,000,000   < - - >   086880 39.39 Giá: 9,000,000
09888.26.179 Giá: 5,000,000   < - - >   0869 636838 Giá: 9,000,000
09888998.59 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.18.6886 Giá: 9,000,000
0989 014014 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.2468.79 Giá: 9,000,000
0989 107968 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.386.886 Giá: 9,000,000
0989 111551 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.39.6886 Giá: 9,000,000
0989 137222 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.56.6886 Giá: 9,000,000
0989 188379 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.58.6886 Giá: 9,000,000
0989 191838 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.63.68.69 Giá: 9,000,000
0989 201868 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.883.686 Giá: 9,000,000
0989 247168 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.888.567 Giá: 9,000,000
0989 276286 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.89.6668 Giá: 9,000,000
0989 330003 Giá: 5,000,000   < - - >   0869.93.6886 Giá: 9,000,000
0989 333299 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 103888 Giá: 9,000,000
0989 335799 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 103888 Giá: 9,000,000
0989 393179 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 336366 Giá: 9,000,000
0989 455699 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 336636 Giá: 9,000,000
0989 466663 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 336663 Giá: 9,000,000
0989 47 1982 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 338838 Giá: 9,000,000
0989 67 1982 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 364444 Giá: 9,000,000
0989 692339 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 512888 Giá: 9,000,000
0989 826669 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 512888 Giá: 9,000,000
0989 866799 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 650888 Giá: 9,000,000
0989 883363 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 650888 Giá: 9,000,000
0989 889975 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 660668 Giá: 9,000,000
0989 908009 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 660668 Giá: 9,000,000
0989 922002 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 661616 Giá: 9,000,000
0989 931984 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 666881 Giá: 9,000,000
0989 938893 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 910999 Giá: 9,000,000
0989 999610 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 910999 Giá: 9,000,000
0989.09.11.86 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 952888 Giá: 9,000,000
0989.177.333 Giá: 5,000,000   < - - >   0886 952888 Giá: 9,000,000
0989.18.7968 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.053.053 Giá: 9,000,000
0989.2.7.1995 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.29.1999 Giá: 9,000,000
0989.2.7.1996 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.29.1999 Giá: 9,000,000
0989.27.5588 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.33.8868 Giá: 9,000,000
0989.31.7879 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.39.79.89 Giá: 9,000,000
0989.33.99.44 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.52.6999 Giá: 9,000,000
0989.35.33.55 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.52.6999 Giá: 9,000,000
0989.37.6767 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.58.0888 Giá: 9,000,000
0989.38.4688 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.58.0888 Giá: 9,000,000
0989.51.2288 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.59.3888 Giá: 9,000,000
0989.52.1199 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.59.3888 Giá: 9,000,000
0989.64.1986 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.95.1888 Giá: 9,000,000
0989.66.93.93 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.95.1888 Giá: 9,000,000
0989.69.17.17 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.98.0888 Giá: 9,000,000
0989.71.8998 Giá: 5,000,000   < - - >   0886.98.0888 Giá: 9,000,000
0989.97.1990 Giá: 5,000,000   < - - >   09.666.79179. Giá: 9,000,000
09 7171 1199 Giá: 5,000,000   < - - >   09.678.678.69 Giá: 9,000,000
09 7171 3399 Giá: 5,000,000   < - - >   09.67899.268 Giá: 9,000,000
09 77777.061 Giá: 5,000,000   < - - >   09.689888.79 Giá: 9,000,000
09 77777.085 Giá: 5,000,000   < - - >   09.71.71.71.91 Giá: 9,000,000
09 77777.284 Giá: 5,000,000   < - - >   09.71.71.74.79 Giá: 9,000,000
09 77777.294 Giá: 5,000,000   < - - >   09.71.71.76.79 Giá: 9,000,000
09 77777.308 Giá: 5,000,000   < - - >   09.77.44.11.66 Giá: 9,000,000
09 77777.310 Giá: 5,000,000   < - - >   09.77.55.11.33 Giá: 9,000,000
09 77777.351 Giá: 5,000,000   < - - >   096 8888387 Giá: 9,000,000
09 77777.354 Giá: 5,000,000   < - - >   096.199.1993 Giá: 9,000,000
09 77777.384 Giá: 5,000,000   < - - >   096.444.888.0 Giá: 9,000,000
09 77777.430 Giá: 5,000,000   < - - >   096.45.88868 Giá: 9,000,000
09 77777.460 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 096109 Giá: 9,000,000
09 77777.463 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 300400 Giá: 9,000,000
09 77777.495 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368179 Giá: 9,000,000
09 77777.498 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368279 Giá: 9,000,000
09 77777.502 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 368979 Giá: 9,000,000
09 77777.503 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 369898 Giá: 9,000,000
09 77777.506 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 379679 Giá: 9,000,000
09 77777.561 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 379879 Giá: 9,000,000
09 77777.562 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 530000 Giá: 9,000,000
09 77777.803 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 551368 Giá: 9,000,000
09 77777.815 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 588589 Giá: 9,000,000
09 77777.825 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 589689 Giá: 9,000,000
09 77777.834 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 589789 Giá: 9,000,000
09 77777.853 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 597 597 Giá: 9,000,000
09 77777.894 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 714999 Giá: 9,000,000
09 8118 8117 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 811818 Giá: 9,000,000
09 8119 8229 Giá: 5,000,000   < - - >   0961 889555 Giá: 9,000,000
0971 163388 Giá: 5,020,000   < - - >   0961 899668 Giá: 9,000,000

>>> Hướng dẫn chọn sim Viettel số đẹp giá cực hấp dẫn:

Hướng dẫn chọn sim Viettel số đẹp giá rẻ.

Gói cước 3G cho sinh viên Viettel Mimax hiện đang được rất nhiều bạn học sinh sinh viên sử dụng. Phương pháp học tập càng đa dạng thì nhu cầu sử dụng Internet mọi lúc mọi nơi dường như cũng trở nên là điều tất yếu. Bạn có thể đăng ký gói cước theo ngày hoặc cũng có thể đăng ký gói cước theo tháng. Nếu thường xuyên sử dụng 3G thì nên Đăng ký 3G Mimax Viettel sinh viên để sử dụng 3G trọn tháng với chi phí ưu đãi.
Nếu là sim số thông thường thì chi phí sẽ là 70,000đ/tháng. Nhưng nếu là sim học sinh sinh viên thì bạn sẽ được ưu đãi chỉ còn 50,000đ/tháng. Đăng ký xong gói cước 3G cho sinh viên Viettel này bạn có 600MB data tốc độ cao truy cập Internet. Hết dụng lượng cao bạn truy cập Internet với tốc độ thấp và không phải trả thêm bất cứ chi phí phát sinh nào.
Gói cước này phù hợp với những thuê bao có nhu cầu tìm kiếm dung lượng thấp, lướt web, đọc báo hay chơi các mạng xã hội. Còn nếu muốn xem clip, xem phim nhiều thì nên hạn chế vì dung lượng tốc độ cao không cho phép sử dụng nhiều. Tuy vậy với nhu cầu của sinh viên thì đây vẫn luôn là một gói cước cực kỳ ưu đãi và được sử dụng rộng rãi.
Để đăng ký 3G Mimax Viettel sinh viên bạn chỉ cần soạn tin theo cú pháp: Mimax gửi tới 191
Thời hạn sử dụng là 30 ngày. Sau 30 ngày nếu bạn không hủy dịch vụ thì hệ thống sẽ tự động gia hạn (nếu còn tiền trong tài khoản).
Một số lưu ý khi đăng ký Gói cước 3G cho sinh viên Viettel này như sau:
  • Sim đăng ký phải là sim học sinh sinh viên còn thời hạn sử dụng.
  • Sim đang hoạt động 2 chiều.
  • Tài khoản còn trên 50,000 đồng.
Nếu bạn không để đăng ký 3G Mimax Viettel sinh viên thành công thì hãy kiểm tra lại những điều kiện trên đã đáp ứng đủ chưa nhé.
Ngoài ra, nếu muốn hủy dịch vụ trước khi gia hạn tiếp theo thì bạn có thể soạn tin theo cú pháp: HUY gửi 191. Nếu muốn tiếp tục sử dụng sau đó thì bạn lại sử dụng cú pháp như lúc đăng ký ban đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét