Hướng dẫn cách bắn tiền Viettel dành cho thuê bao trả trước

Cách bắn tiền Viettel dành cho thuê bao trả trước
Bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu cho bạn cách chọn sim Vinaphone đầu số 0948 dành cho các thuê bao mạng Vinaphone. Nếu bạn đang sử dụng mạng Viettel mà bạn chưa biết cách bắn tiền như thế nào thì mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Xem thêm:

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:

0977.009.868 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.77.4953 Giá: 9,000,000
0981.86.85.89 Giá: 5,050,000   < - - >   0961.888.386 Giá: 9,000,000
0983 17 69 69 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 168333 Giá: 9,000,000
0984 193199 Giá: 5,050,000   < - - >   0962 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.87 Giá: 5,090,000   < - - >   0962 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.668 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.38 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 834888 Giá: 9,000,000
0961 888186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2345 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 848777 Giá: 9,000,000
0962 849666 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 914888 Giá: 9,000,000
0963 596777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 969996 Giá: 9,000,000
0965 179186 Giá: 5,100,000   < - - >   0962 974888 Giá: 9,000,000
0966 269777 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.55.99.66 Giá: 9,000,000
0966 637775 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1996 Giá: 9,000,000
0966.28.38.78 Giá: 5,100,000   < - - >   0962.99.1998 Giá: 9,000,000
0966.35.1998 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.35 Giá: 5,100,000   < - - >   0963 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.26 Giá: 5,100,000   < - - >   0963.77.11.22 Giá: 9,000,000
0966.76.66.96 Giá: 5,100,000   < - - >   0964 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.909 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.33.3979 Giá: 9,000,000
0967.21.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.36.3979 Giá: 9,000,000
0967.50.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.37.3979 Giá: 9,000,000
0967.53.6668 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.39.01.39 Giá: 9,000,000
0968 135279 Giá: 5,100,000   < - - >   0964.626.686 Giá: 9,000,000
972 163388 Giá: 5,120,749   < - - >   962 899668 Giá: 9,000,000
972 193388 Giá: 5,123,254   < - - >   962 991990 Giá: 9,000,000
869 333398 Giá: 5,125,759   < - - >   962 991998 Giá: 9,000,000
982 558998 Giá: 5,128,264   < - - >   962 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1103 Giá: 5,130,769   < - - >   962 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.687 Giá: 5,133,273   < - - >   0961.22.6867 Giá: 9,000,000
98 202 8868 Giá: 5,135,778   < - - >   0961.25.35.46 Giá: 9,000,000
98 884 69 69 Giá: 5,138,283   < - - >   0961.33.83.84 Giá: 9,000,000
976 862866 Giá: 5,140,788   < - - >   0961.58.3980 Giá: 9,000,000
977 39 55 99 Giá: 5,143,293   < - - >   0961.70.70.80 Giá: 9,000,000
0977.009.869 Giá: 5,145,798   < - - >   0961.77.4954 Giá: 9,000,000
0981.86.85.90 Giá: 5,148,303   < - - >   0961.888.387 Giá: 9,000,000
984 17 69 69 Giá: 5,150,808   < - - >   963 168333 Giá: 9,000,000
985 193199 Giá: 5,153,313   < - - >   963 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.88 Giá: 5,155,818   < - - >   963 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.669 Giá: 5,158,323   < - - >   963 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.39 Giá: 5,160,828   < - - >   963 834888 Giá: 9,000,000
962 888186 Giá: 5,163,333   < - - >   963 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2346 Giá: 5,165,838   < - - >   963 848777 Giá: 9,000,000
963 849666 Giá: 5,168,343   < - - >   963 914888 Giá: 9,000,000
964 596777 Giá: 5,170,848   < - - >   963 969996 Giá: 9,000,000
966 179186 Giá: 5,173,353   < - - >   963 974888 Giá: 9,000,000
967 269777 Giá: 5,175,858   < - - >   0962.55.99.67 Giá: 9,000,000
967 637775 Giá: 5,178,363   < - - >   0962.99.2000 Giá: 9,000,000
0966.28.38.79 Giá: 5,180,868   < - - >   0962.99.2002 Giá: 9,000,000
0966.35.1999 Giá: 5,183,373   < - - >   964 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.36 Giá: 5,185,878   < - - >   964 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.166 Giá: 5,188,383   < - - >   0963.77.11.23 Giá: 9,000,000
0966.76.66.236 Giá: 5,190,888   < - - >   965 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.910 Giá: 5,193,393   < - - >   0964.33.3980 Giá: 9,000,000
0967.21.6669 Giá: 5,195,898   < - - >   0964.36.3980 Giá: 9,000,000
0967.50.6669 Giá: 5,198,403   < - - >   0964.37.3980 Giá: 9,000,000
0967.53.6669 Giá: 5,200,908   < - - >   0964.39.01.40 Giá: 9,000,000
969 135279 Giá: 5,203,413   < - - >   0964.626.687 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,205,917   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,208,422   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,210,927   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,213,432   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,215,937   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,218,442   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000
99 202 8868 Giá: 5,220,947   < - - >   0961.25.35.47 Giá: 9,000,000
99 884 69 69 Giá: 5,223,452   < - - >   0961.33.83.85 Giá: 9,000,000
977 862866 Giá: 5,225,957   < - - >   0961.58.3981 Giá: 9,000,000
978 39 55 99 Giá: 5,228,462   < - - >   0961.70.70.81 Giá: 9,000,000
0977.009.870 Giá: 5,230,967   < - - >   0961.77.4955 Giá: 9,000,000
0981.86.85.91 Giá: 5,233,472   < - - >   0961.888.388 Giá: 9,000,000
985 17 69 69 Giá: 5,235,977   < - - >   964 168333 Giá: 9,000,000
986 193199 Giá: 5,238,482   < - - >   964 229668 Giá: 9,000,000
0987.71.87.89 Giá: 5,240,987   < - - >   964 689333 Giá: 9,000,000
08688.77.670 Giá: 5,243,492   < - - >   964 710888 Giá: 9,000,000
0869.28.28.40 Giá: 5,245,997   < - - >   964 834888 Giá: 9,000,000
963 888186 Giá: 5,248,502   < - - >   964 840888 Giá: 9,000,000
0961.72.2347 Giá: 5,251,007   < - - >   964 848777 Giá: 9,000,000
964 849666 Giá: 5,253,512   < - - >   964 914888 Giá: 9,000,000
965 596777 Giá: 5,256,017   < - - >   964 969996 Giá: 9,000,000
967 179186 Giá: 5,258,522   < - - >   964 974888 Giá: 9,000,000
968 269777 Giá: 5,261,027   < - - >   0962.55.99.68 Giá: 9,000,000
968 637775 Giá: 5,263,532   < - - >   0962.99.2004 Giá: 9,000,000
0966.28.38.80 Giá: 5,266,037   < - - >   0962.99.2006 Giá: 9,000,000
0966.35.2000 Giá: 5,268,542   < - - >   965 547999 Giá: 9,000,000
0966.35.99.37 Giá: 5,271,047   < - - >   965 711777 Giá: 9,000,000
0966.76.66.306 Giá: 5,273,552   < - - >   0963.77.11.24 Giá: 9,000,000
0966.76.66.376 Giá: 5,276,057   < - - >   966 317888 Giá: 9,000,000
0966.908.911 Giá: 5,278,561   < - - >   0964.33.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6670 Giá: 5,281,066   < - - >   0964.36.3981 Giá: 9,000,000
0967.21.6671 Giá: 5,539,078   < - - >   0964.36.3982 Giá: 9,000,000
0967.50.6671 Giá: 5,541,583   < - - >   0964.37.3982 Giá: 9,000,000
0967.53.6671 Giá: 5,544,088   < - - >   0964.39.01.42 Giá: 9,000,000
971 135279 Giá: 5,546,593   < - - >   0964.626.689 Giá: 9,000,000
975 163388 Giá: 5,549,098   < - - >   965 899668 Giá: 9,000,000
973 163388 Giá: 5,551,603   < - - >   963 899668 Giá: 9,000,000
973 193388 Giá: 5,554,108   < - - >   963 991990 Giá: 9,000,000
870 333398 Giá: 5,556,613   < - - >   963 991998 Giá: 9,000,000
983 558998 Giá: 5,559,118   < - - >   963 992993 Giá: 9,000,000
0963.01.1104 Giá: 5,561,623   < - - >   963 996997 Giá: 9,000,000
0963.799.688 Giá: 5,564,128   < - - >   0961.22.6868 Giá: 9,000,000

>>> Xem video:

Hướng dẫn chọn mua sim viettel số đẹp giá rẻ.

Dịch vụ bắn tiền Viettel dành cho thuê bao trả trước
Đây là dịch vụ có chức năng hỗ trợ khách hàng có nhu cầu chuyển tài khoản từ thuê bao trả trước này sang thuê bao trả trước khác. Đây là dịch vụ tiện ích vô cùng hữu dụng đối với khách hàng trong quá trình sử dụng sim Viettel.
Để có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền các bạn cần phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
Nếu bạn là người chuyển tiền: Sim Viettel bạn sử dụng phải là sim trả trước có thời gian sử dụng ít nhất là 6 tháng. Tại thời điểm thực hiện giao dịch chuyển tiền sim của bạn phải đang hoạt động cả hai chiều, không bị khóa chiều gọi đi hoặc gọi đến.
Nếu bạn là người được chuyển tiền: Sim Viettel bạn sử dụng là sim trả trước có tình trạng hoạt động bình thường tại thời điểm thực hiện giao dịch.
Cách chuyển tiền giữa các thuê bao
Trước tiên để có thể chuyển tài khoản sang thuê bao khác các bạn cần phải có mật khẩu. Soạn tin nhắn: MK gửi 136 để lấy mật khẩu.
Ngay sau đó tổng đài sẽ gửi trả tin nhắn thông báo mật khẩu cho bạn, các bạn nên ghi nhớ và xóa tin nhắn để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Sau đó bạn soạn theo cú pháp sau để tiến hành chuyển tiền:
*136*[Mật khẩu]*[SĐT nhận tiền]*[Số tiền cần chuyển]# và ấn OK.
Cụ thể, chúng ta sẽ lấy một ví dụ để các bạn dễ dàng hình dung:
Ở bước đầu tiên sau khi soạn tin nhắn MK gửi 136 các bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo mật khẩu là 012345.
Bạn đang có nhu cầu chuyển một khoản tiền là 130.000đ cho thuê bao 01234567890. Chỉ cần thực hiện thao tác bấm phím:
*123*012345*01234567890*130000# và ấn OK.
Vậy là xong, thuê bao bên kia sẽ nhận được 130.000đ do thuê bao của bạn chuyển sang.
Chú ý: Dịch vụ chuyển tiền sẽ tính phí 5% giá trị tiền chuyển / 1 lần.
Số tiền phí sẽ được trừ từ tài khoản của người chuyển.
Trên đây là toàn bộ các bước cần thực hiện để tiến hành thao tác chuyển tài khoản trên thuê bao Viettel trả trước. Chúc các bạn có thời gian sử dụng dịch vụ của Viettel vui vẻ, thoải mái.
Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.bansimviettel.com/2017/06/ban-tien-viettel-danh-cho-thue-bao-tra-truoc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét